chuong 5 dang lanh dao ca nuoc qua do len cnxh

Tài liệu Chương 5-Đảng lãnh đạo thời kì quá độ lên CNXH(1975-2006) doc

Tài liệu Chương 5-Đảng lãnh đạo thời kì quá độ lên CNXH(1975-2006) doc

Cao đẳng - Đại học

... đònh I : công đổi 10 năm qua thu thành tựu to lớn có ý nghóa quan trọng (1) Hoàn thành vượt mức nhiều tiêu kế hoạch năm Vài số liệu: 1991-19 95: GDP đạt 8,2% (so với 5, 5%-6 ,5% đề kế hoạch)Sản xuất ... 20 05 chi cho giáo dục đạt 18% tổng chi ngân sách, 650 quan báo chí hoạt động Phát thanh, truyền hình phủ sóng 80% lãnh thổ, 7 ,5 triệu lao động có việc làm năm, số phát triển người xếp hạng cao ... đổi +Tháng 7-1987 QĐ 217 (HĐBT) trao quyền tự chủ cho giám đốc – đổi quan trọng quốc doanh kinh doanh +Tháng 12-1987 thông qua Luật đầu tư nước + Tháng 4-1988 BCT ban hành nghò 10, thực khoán...
 • 12
 • 996
 • 11

ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 – 2006)

ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 – 2006)

Cao đẳng - Đại học

... NHẤT 25 - - 1976 Cử tri bầu quốc hội số địa phương 25 - - 1976 Đồng bào dân tộc Gia Lai Kong Tum bỏ phiếu bầu quốc hội thống 25 - - 1976 Hòm phiếu sử dụng tổng tuyển cử bầu quốc hội Hà Nội 25 - ... 1976 - 1980 a Tình hình Việt Nam sau 19 75 Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IV Đảng HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG CHÍNH TRỊ 11 - 19 75 Bắc – Nam thu mối 30/4/19 75 Nước mắt ngày sum họp Tồn cảnh Hội nghị ... thương trị thống tổ quốc 11 - 19 75 Đại hội lần thứ IV Đảng (12/1976) q trình Đảng lãnh đạo bảo vệ Tổ quốc, thực kế hoạch năm 1976 - 1980 a Tình hình Việt Nam sau 19 75 Đại hội đại biểu tồn quốc lần...
 • 15
 • 3,124
 • 15

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý hoạt động báo chí nước ta.

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý hoạt động báo chí nước ta.

Tài liệu khác

... luật liên quan 46 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lí báo chí 47 3.2 .5 Tăng cường phối hợp quan quản lí báo chí quan chủ quản báo chí 48 Tiểu kết chương 48 PHẦN KẾT LUẬN 50 Danh ... 21 Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí 22 3.1 Sự cần thiết phải nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng 22 3.2 Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng Đảng báo chí 25 3.2.1 Quán triệt sâu sắc quan điểm, ... qui phạm pháp luật báo chí 35 2.3 Tổ chức thông tin cho báo chí, quản lí thông tin báo chí 36 2.4 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán báo chí 37 2 .5 Tổ chức, quản lí hoạt động...
 • 8
 • 1,284
 • 16

Chương III Đảng lãnh đạo 2 cuộc khang chiến và chương IV

Chương III Đảng lãnh đạo 2 cuộc khang chiến và chương IV

Tư liệu khác

... n ngy 19/2/1 951 ti Vinh Quang, Chiờm Húa, Tuyờn Quang b Ni dung ca i hi chaucdsp@yahoo.com cng bi ging mụn Lch s ng Cng sn VN Nguyn Quang Hoi Chõu - c s ng ý ca nc ( Vit Nam, Lo, Cam pu chia), ... mt kin quan trng gúp phn vo s hỡnh thnh ng li cỏch mng Vit Nam Nam ca ng ta 1/1 959 , BCHTW ng hp hi ngh ln th 15 vi ni dung: Xỏ nh nhim v c bn ca cỏch mng Nam lag gi phúng Nam ỏch thng tr ca quc ... kháng chiến ta vào giai đoạn III i hi i biu ln th II ca ng, Đảng lãnh đạo, y mnh khỏng chin n thng li (1 951 - 1 954 ) i hi i biu ln th II ca ng (2/1 951 ) Chớnh cng ng Lao ng Vit Nam a Hoàn cảnh lịch...
 • 25
 • 632
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG III : ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN ppt

Tài liệu CHƯƠNG III : ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN ppt

Cao đẳng - Đại học

... thắng lợi (1 951 1 954 ) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng(2/1 951 ) Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi IV V Ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi kinh nghiệm lịch sử Phần II: thời kỳ 1 954 -19 75 Đường lối ... 19/2/1 951 Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang b Nội dung Đại hội chaucdsp@yahoo.com Đề cương giảng môn Lịch sử Đảng Cộng sản VN Nguyễn Quang Hoài Châu - Được đồng ý nước ( Việt Nam, Lào, Cam pu ... chaucdsp@yahoo.com Đề cương giảng môn Lịch sử Đảng Cộng sản VN Nguyễn Quang Hoài Châu Hội nghị lần thứ (3/1 955 ) hội nghị lần thứ (8/2 955 ), BCHTW Đảng nhận định: muốn chống đế quốc Mỹ tay sai, thực thống...
 • 24
 • 936
 • 15

Tài liệu Chương 4-Đảng lãnh đạo xây dựng XHCN ở miền Bắc ppt

Tài liệu Chương 4-Đảng lãnh đạo xây dựng XHCN ở miền Bắc ppt

Cao đẳng - Đại học

... dân Việt Nam không sợ! Không có quý độc lập, tự do Công xây dựng chủ nghóa xã hội miền Bắc từ 19 65 đến 19 75 trải qua thời kỳ sau: - Từ năm 19 65 đến năm 1968: Thời kỳ này, thực chuyển hướng xây ... miền Nam chống Mỹ-Diệm Tháng năm 1 959 , Hội nghò lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa II) thông qua Nghò đường lối cách mạng miền Nam Tư tưởng đạo quan trọng Nghò nhân dân miền Nam phải ... Dưới ánh sáng Hội nghò Trung ương lần thứ 15, từ năm 1 959 đến 1960, cách mạng miền Nam có phát triển nhảy vọt Cuối năm 1 959 , Nghò Hội nghò lần thứ 15 Trung ương Đảng đến tỉnh Trung Nam Tuy nhiên...
 • 23
 • 343
 • 2

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.DOC

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... cao hiệu kinh tế Qua cạnh tranh thị trờng nhân tài quản lý kinh tế lao động thành thạo xuất ngày nhiều dấu hiệu quan tiến KT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 ... kinh doanh ngăn cách hỗn hợp , đan kết với (cùng chủ sở hữu tham gia nhiều quan hệ sở hữu, đối tợng sở hữu 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 có nhiều quan ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 Nội dung I Cơ sở khách quan việc tồn kinh tế nhiều thành phần thành phần kinh tế tồn nớc ta mà đại hội Đảng IX nêu thời kỳ độ lên CNXH Việt...
 • 24
 • 1,528
 • 3

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển Kinh tế - xã hội ở trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển Kinh tế - xã hội ở trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Báo cáo khoa học

... cao hiệu kinh tế Qua cạnh tranh thị trờng nhân tài quản lý kinh tế lao động thành thạo xuất ngày nhiều dấu hiệu quan tiến KT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 ... kinh doanh ngăn cách hỗn hợp , đan kết với (cùng chủ sở hữu tham gia nhiều quan hệ sở hữu, đối tợng sở hữu 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 có nhiều quan ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.7 75. 368 Nội dung I Cơ sở khách quan việc tồn kinh tế nhiều thành phần thành phần kinh tế tồn nớc ta mà đại hội Đảng IX nêu thời kỳ độ lên CNXH Việt...
 • 24
 • 677
 • 0

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đ• nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đ• nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... kinh tế trị định hớng XHCN bớc tiến quan trọng trình tổng kết thực tiễn cách mạng ,đổi t kinh tế, vợt qua quan niệm sơ cứng mô hình phát triển KT-XH đờng lên CNXH Trong đờng lối chiến lợc Đảng ... nâng cao hiệu kinh tế Qua cạnh tranh thị trờng nhân tài quản lý kinh tế lao động thành thạo xuất ngày nhiều dấu hiệu quan tiến KT Nh phát triển sản xuất hàng hoá nớc ta tất yếu khách quan, ... bình quân hàng năm năm 1991-19 95 8,3% vợt mức đề 5, 56% 2.2 Bản chất cấu thành phần kinh tế thời kỳ độ : 2.2.1 Bản chất thành phần kinh tế: Bớc vào thời kỳ độ lên CNXH, kinh tế nớc , số lợng thành...
 • 24
 • 494
 • 0

Tài liệu Tiểu luận "Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam" pptx

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... tế trị định hướng XHCN bước tiến quan trọng trình tổng kết thực tiễn cách mạng ,đổi tư kinh tế, vượt qua quan niệm sơ cứng mô hình phát triển KT-XH đường lên CNXH Trong đường lối chiến lược ... nâng cao hiệu kinh tế Qua cạnh tranh thị trường nhân tài quản lý kinh tế lao động thành thạo xuất ngày nhiều dấu hiệu quan tiến KT Như phát triển sản xuất hàng hoá nước ta tất yếu khách quan, ... bình quân hàng năm năm 1991-19 95 8,3% vượt mức đề 5, 5-6% 2.2 Bản chất cấu thành phần kinh tế thời kỳ độ : 2.2.1 Bản chất thành phần kinh tế: Bước vào thời kỳ độ lên CNXH, kinh tế nước , số lượng...
 • 27
 • 572
 • 0

Xem thêm