chuẩn kiến thức kỹ năng tiểu học là gì

chuẩn kiến thức kỹ năng tiểu học

chuẩn kiến thức kỹ năng tiểu học

Mỹ thuật

... CỦA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Đề kiểm tra học kì phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:1.Nội dung bao quát chương trình đã học. 2. Đảm bảo mục tiêu dạy học; bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu ... gian làm bài có thể kéo dài tối đa đến 60 phút.________________________CẤU TRÚC GIÁO ÁN 4. Tỉ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng ... hình thức, lĩnh vực kiến thức và mức độ nhận thức cần đo qua từng câu hỏi và toàn bộ câu hỏi trong đề. Các câu hỏi phải được biên soạn sao cho đánh giá được chính xác mức độ đáp ứng chuẩn kiến...
 • 19
 • 813
 • 1

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12 chương trình nâng cao

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học lớp 12  chương trình nâng cao

Trung học cơ sở - phổ thông

... TRƯỜNG Bài 43: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ A. Chuẩn kiến thứckỹ năng Kiến thức 2 CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT Bài 1: ESTE A. Chuẩn kiến thứckỹ năng Kiến thức Biết được : ... dịch chuẩn bazơ hoặc axit. Bài 52: CHUẨN ĐỘ OXI HÓA – KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PEMANGANAT A. Chuẩn kiến thứckỹ năng Kiến thức Hiểu được :  Nguyên tắc chuẩn độ các chất oxi hoá - khử (chuẩn ... A. Chuẩn kiến thứckỹ năng Kiến thức Hiểu được :  Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hoá, thế điện cực chuẩn, tính chất vật lí.  Tính chất hoá học...
 • 43
 • 823
 • 2

Chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học

Chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học

Tư liệu khác

... tính chất của ozon và hiđro peoxit.38VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 101. Nguyên tửChủ đề Mức độ cần đạt Ghi chú1. Thành phần nguyên tử Kiến thức Hiểu được:- Nguyên tử gồm hạt nhân nằm ... silic. Kiến thức Hiểu được:- Vị trí của silic trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình electronnguyên tử dạng ô lượng tử.- Tính chất hoá học : phi kim hoạt động hoá học yếu, ... lợi.2. Cân bằng hoá học Kiến thức Hiểu được:- Định nghĩa phản ứng thuận nghịch và nêu thí dụ .- Định nghĩa về cân bằng hoá học và đại lượng đặc trưng hằng số cân bằng ( biểu thức và ý nghĩa)...
 • 75
 • 746
 • 8

chuẩn kiến thứcnăng tiểu học

chuẩn kiến thức kĩ năng tiểu học

Toán học

... thực hiện dạy học, kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 1. Tổ chức tìm hiểu về chuẩn Tìm hiểu khái niệm: chuẩn, chuẩn kiến thức, kĩ năng, Vì sao phải dạy học, kiểm tra theo chuẩn? Nên sử ... khi học xong lớp 23. Giấy khổ lớn, bút viết, hồ dán.Thời gian90 phút 2. Các loại chuẩn của chương trình giáo dục phổ thông Chuẩn kiến thức, kĩ năng (từng môn học) Chuẩn kiến thức, kĩ năng ... phải dạy học, kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng? Làm việc cá nhân (đọc tài liệu, chuẩn bị ý kiến) Làm việc theo nhóm (nêu phần trả lời câu hỏi của hoạt động 1)Báo cáo kết quả làm việc...
 • 15
 • 2,529
 • 24

Chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học 9

Chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học 9

Tin học

... C. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG.CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚMạng máy tính và Internet1. Khái niệm mạng máy tính và Internet Kiến thức • Biết khái niệm mạng máy tính• ... để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu 3. Thư điện tử Kiến thức • Biết lợi ích của thư điện tử• Biết cách tạo và đăng nhập vào hộp thư điện tử.• Biết cách gửi và nhận thưKĩ năng • ... thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kỹ năng theo yêu cầu4. Tạo trang Web đơn giản Kiến thức Biết các thao tác chủ yếu để tạo một trang Web .• Kĩ năng Tạo được một trang Web...
 • 2
 • 1,378
 • 64

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC

Tư liệu khác

... kiến thức) II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10CHỦ ĐỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KIẾN THỨCNĂNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÂNG ... KIẾN THỨCNĂNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAOCHỦ ĐỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KIẾN THỨCNĂNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO2.2.Cấu trúc của tế bào. Kiến ... lượng : đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Gồm 2 loại: Động năng và thế năng. Động năng dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công.Thế năng loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh...
 • 434
 • 647
 • 1

Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh học 8

Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh học 8

Sinh học

... THCS− Chuẩn kiến thức, kĩ năng các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần pahỉ và có thể đạt được.− Chuẩn kiến thức, kĩ năng được ... từng chủ đề, bám sát chuẩn kiển thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông: Trình bày, mô tả và làm rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các yêu cầu cụ thể, tường minh (Mỗi chuẩn được mô tả ... của cơ thểPhần thứ hai: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Môn: Sinh học Mục tiêu: Môn Sinh học THCS nhằm giúp học sinh đạt đượcVề kiến thức Mô tả được hình thái, cấu tạo của cơ thể...
 • 20
 • 1,125
 • 21

Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh học 7

Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh học 7

Sinh học

... nghiệpIII .Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của Chương trình giáo dục THCS− Chuẩn kiến thức, kĩ năng các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động ... từng chủ đề, bám sát chuẩn kiển thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông: Trình bày, mô tả và làm rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các yêu cầu cụ thể, tường minh (Mỗi chuẩn được mô tả ... thiệu chung về Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện chương trình và SGK sinh học 6, sinh học 7, sinh học 8 & sinh học 9.Phần này...
 • 21
 • 416
 • 1

Chuẩn kiến thức kỹ năng sinh học 7 NEW

Chuẩn kiến thức kỹ năng sinh học 7 NEW

Sinh học

... dục THCS− Chuẩn kiến thức, kĩ năng các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần pahỉ và có thể đạt được.− Chuẩn kiến thức, kĩ năng được ... từng chủ đề, bám sát chuẩn kiển thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông: Trình bày, mô tả và làm rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các yêu cầu cụ thể, tường minh (Mỗi chuẩn được mô tả đầy ... thiệu chung về Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dụcphổ thông.Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện chương trình và SGK sinh học 6, sinh học 7, sinh học 8& sinh học 9.Phần này...
 • 21
 • 253
 • 1

Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh học 9

Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh học 9

Sinh học

... nghiệpIII .Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của Chương trình giáo dục THCS− Chuẩn kiến thức, kĩ năng các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động ... từng chủ đề, bám sát chuẩn kiển thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông: Trình bày, mô tả và làm rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng các yêu cầu cụ thể, tường minh (Mỗi chuẩn được mô tả đầy ... thiệu chung về Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dụcphổ thông.Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện chương trình và SGK sinh học 6, sinh học 7, sinh học 8& sinh học 9.Phần này...
 • 19
 • 470
 • 8

Tài liệu Chuẩn kiến thức - kỹ năng Sinh học 10

Tài liệu Chuẩn kiến thức - kỹ năng Sinh học 10

Tư liệu khác

... bào.17CHỦ ĐỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KIẾN THỨCNĂNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO- Kĩ năng: Làm được một số thí nghiệm về enzimCHỦ ĐỀCHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ ... prôtêin, chuẩn bị các tiền chất cho quá 23CHỦ ĐỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KIẾN THỨCNĂNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAOCHỦ ĐỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN ... cầu về kĩ năng 2.1. Đối với các địa phương thuận lợi- Kỹ năng quan sát, mô tả các hiện tượng sinh học: Học sinh thành thạo.- Kỹ năng thực hành sinh học: Học sinh thành thạo.- Kỹ năng vận dụng...
 • 123
 • 505
 • 1

Tài liệu Đính chính tài liệu chuẩn kiến thức - kỹ năng sinh học

Tài liệu Đính chính tài liệu chuẩn kiến thức - kỹ năng sinh học

Tư liệu khác

... 1 dưới lên.SÁCH 11Trang DòngCHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KT - KN CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KT - KN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO15 0 Kiến thức: - Phân biệt trao đổi chất ... xanh bổ sung vào.- Chữ màu xanh, bôi vàng sửa.Những chỗ nào không đánh dấu thì giữ nguyên.Trang DòngCHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KT - KN CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNCỤ THỂ HOÁ CHUẨN ... cố địnhTrang DòngCHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KT - KN CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNCỤ THỂ HOÁ CHUẨN KT - KN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO288Mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP. - ATP(...
 • 15
 • 360
 • 0

Xem thêm