chi phí điện nước gồm chi phí điện năng nước dùng phục vụ sản xuất căn cứ vào các định mức tiêu hao của điều hoà thắp sáng

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... nghiệp vụ Bưu điện( ấn phẩm, sổ sách,dây ,túi ) 82 – Chi phí điện nước, gồm chi phí điện năng, nước dùng phục vụ sản xuất Căn vào định mức tiêu hao điều hoà, thắp sáng .82 – Chi phí ... Các khoản chi thuế ,phí, lệ phí: thuế môn bài, thuế nhà đất, khoản phí, lệ phí khác theo văn hành Nhà nước 83 – Các chi phí khác: khoản chi phục vụ sản xuất quản lý không thuộc mục chi như: chi ... khoá + Chi khấu hao Tài sản cố định: tài sản cố định Bưu điện tỉnh huy động vào sản xuất kinh doanh trích đủ khấu hao theo quy định Nhà nước để thu hồi vốn Sau khấu hao hết tài sản cố định sử...
 • 144
 • 227
 • 0

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền HUYỆN CHƯƠNG mỹ TP hà nội

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền  HUYỆN CHƯƠNG mỹ  TP hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... trọt áp dụng đất bạc màu như: + Công thức vụ: gồm vụ lúa vụ rau màu ngô khoai, lạc, đậu đỗ xen với rau + Công thức vụ: gồm vụ lúa, vụ rau màu hè thu vụ rau đông xuân Trên vùng đất bạc màu bà ... thường khô, cứng hạn chế xới xáo để tránh nước bốc hơi, vào thời kỳ khô hạn Chỉ nên kết hợp xới xáo làm cỏ, bón phân, tưới nước Nếu trồng lúa đất bạc màu không nên xếp ải dễ làm đất thêm nước, hệ ... tưới tiêu nước chủ động, khoa học hệ thống kênh mương hoàn chỉnh nhằm cải thiện độ phì đất bạc màu, tăng độ ẩm, cải thiện đặc tính lý hoá đất, làm cho đất tơi xốp hơn, khả kết dính tốt hơn, giữ nước...
 • 5
 • 330
 • 2

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Y khoa - Dược

... trả khả chi trả - Nguyện vọng chi trả: Là mức chi phí tối đa mà ngƣời cao tuổi sẵn sàng chi trả để nhận đƣợc dịch vụ y tế - Chi phí y tế: Là giá trị nguồn lực đƣợc sử dụng để tạo dịch vụ y tế ... vụ y tế Khi Sử dụng dịch vụ y tế ốm Định lƣợng ốm có điều trị hay không điều trị: + Có điều trị Phiếu vấn + Không điều trị Nếu không điều trị do: Lý không + Hoàn cảnh kinh tế khám chữa bệnh Định ... lần điều trị Chi phí cho lần khám chữa bệnh chi m 36,1% thu nhập trung bình ngƣời cao tuổi tháng, với mức chi trả có 33,65 ngƣời cao tuổi trả cho khám chữa bệnh cao (trên 40% tổng chi tiêu trừ chi...
 • 84
 • 159
 • 0

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

Y học thưởng thức

... 813.471 Chi phí cho lần điều trị y tế tuyến cao 500.000 đồng, chi phí trung bình cho lần điều trị trạm y tế 95.189 đồng, thấp tự mua thuốc điều trị với chi phí 45.000 đồng Bảng Các nguồn chi trả ... Nghiên cứu có mức độ chi phí cao nghiên cứu khác giá dịch vụ y tế tăng nhanh theo thời gian khác biệt khác thói quen lựa chọn loại dịch vụ y tế Mức chi phí cho lần ốm thấp tự mua thuốc điều trị ... đồng, chi phí cho lần điều trị trạm y tế xã (95.000đ) cao so với thầy thuốc tư (72.143 đồng), chi phí thấp tự mua thuốc chữa (45.000 đồng) So sánh với kết nghiên cứu Trần Hoàng Lộc chi phí trung...
 • 4
 • 223
 • 0

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... nguyên nước đáp ứng cho nông nghiệp sinh hoạt Tuy nhiên cần có hệ thống tưới tiêu hợp lý để điều hòa nước, giữ nước cấp nước vào mùa khô, cần có biện pháp cải tạo nguồn nước sông đáy phục vụ sản xuất ... 2013 - Đất nông thôn Căn vào Luật đất đai nước CHXHCNVN ban hành ngày 14/7/1993 Căn vào luật tổ chức HĐND cấp ban ngày 21/6/1994 Căn vào đề nghị UBND phường, xã Căn vào Nghị định 64/CP Thủ tướng ... ranh giới phía đông dài 3,25 km Đây vừa nguồn cung cấp nước, vừa đường tiêu thoát nước chủ yếu xã Ngoài ra, địa bàn xã có số sông nhỏ ao hồ nhỏ phân bố rải rác điểm tích nước phục vụ tưới tiêu kết...
 • 70
 • 238
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... Nothaburi là: Khao Tongdee, Khao Phuang, Khao Phan, Khao Hawm, Khao nhan phung, Khao kheaw, Khao Jeeb, Khao Yai, Tubtim Sai Nham Phung M t s gi ng khác như: Khao Tangkwa, Som Krun, Khao Udom Sook ... u n , n r k t thúc + Năng su t cá th ( lý thuy t ) = (P qu ) x ( S qu cây) + Các ch tiêu gi i c a qu : Kích thư c, tr ng lư ng qu , t l ph n ăn ñư c, s h t, s múi + Các ch tiêu phân tích ch t ... ng m nh ngăn ng a b nh v thi u dinh dư ng Các ch t ñi u hoà sinh trư ng ñư c g i hoocmon th c v t, có tác d ng ñi u hoà s sinh trư ng phát tri n c a Các hoocmon th c v t ch t h u ñư c t ng h...
 • 122
 • 386
 • 5

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

Quản trị kinh doanh

... kiệm chi phí Định mức lao động v định biên lao động Bưu điện huyện Tủa Chùa theo sát tiêu chuẩn của Bưu điện tỉnh Điện biên-Lai Châu, 2 Tổng công ty cách có khoa học phù hợp với điều kiện sản xuất ... cần xác định diện tích sản xuất tạo chu kỳ sản xuất ngắn Diện tích nơi làm việc xác định phải thoả mãn phân bố trang thiết bị theo yêu cầu sản xuất cầndiện tích dự phòng mở rộng sản xuất thay ... động phục vụ ồng thời cải tiến lao động phục vụ 3.2.3 Hoàn thiện định mức lao động Công tác định mức lao động sở nội dung công tác tổ chức lao động khoa học, lĩnh vực hoạt động xây dựng thực mức...
 • 17
 • 163
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... Nothaburi là: Khao Tongdee, Khao Phuang, Khao Phan, Khao Hawm, Khao nhan phung, Khao kheaw, Khao Jeeb, Khao Yai, Tubtim Sai Nham Phung M t s gi ng khác như: Khao Tangkwa, Som Krun, Khao Udom Sook ... u n , n r k t thúc + Năng su t cá th ( lý thuy t ) = (P qu ) x ( S qu cây) + Các ch tiêu gi i c a qu : Kích thư c, tr ng lư ng qu , t l ph n ăn ñư c, s h t, s múi + Các ch tiêu phân tích ch t ... ng m nh ngăn ng a b nh v thi u dinh dư ng Các ch t ñi u hoà sinh trư ng ñư c g i hoocmon th c v t, có tác d ng ñi u hoà s sinh trư ng phát tri n c a Các hoocmon th c v t ch t h u ñư c t ng h...
 • 122
 • 443
 • 0

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

Báo cáo khoa học

... phần lớn số hộ vấn, mức vốn vay bình quân/lượt thấp nhiều so với nhu cầu đầu tư cho sản xuất hộ (chỉ mức từ 10-15 triệu đồng) hộ vay để đầu tư vào dự án sản xuất lớn Thêm vào đó, cán ngân hàng ... từ phía người vay (hộ nông dân) a) Điều kiện kinh tế hộ Thông thường, hộ trung bình thường mạnh dạn đầu tư vào ngành sản xuất có rủi ro mang lại lợi nhuận cao hộ nghèo tập trung vào ngành sản xuất ... từ ngân hàng Qua điều tra cho thấy hộ gia đìnhđiều kiện kinh tế trung bình tự tin việc sản xuất kinh doanh Các hộ nghèo không chủ động nguồn vốn nên họ không tự tin việc sản xuất kinh doanh,...
 • 10
 • 271
 • 5

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... 2.Tổng quan nghiên cứu 10 3.Ý nghĩa nghiên cứu Error! Bookmark not defined 4.Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 5.Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark ... Việt Nam chi m 50,8% dân số nước, 50,3% lực lượng lao động nước [22] Họ có vai trò to lớn việc tạo cải vật chất, bổ sung nhân lực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế đất nước Phụ nữ tham gia vào tất ... Error! Bookmark not defined Hình 1.3 Công nhân trình hoàn thiện sản phẩm mây tre đan Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Quá trình sản xuất sản phẩm theo công đoạn khác Error! Bookmark not defined...
 • 16
 • 77
 • 0

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Du lịch

... 2.Tổng quan nghiên cứu 10 3.Ý nghĩa nghiên cứu Error! Bookmark not defined 4.Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 5.Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark ... Việt Nam chi m 50,8% dân số nước, 50,3% lực lượng lao động nước [22] Họ có vai trò to lớn việc tạo cải vật chất, bổ sung nhân lực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế đất nước Phụ nữ tham gia vào tất ... Error! Bookmark not defined Hình 1.3 Công nhân trình hoàn thiện sản phẩm mây tre đan Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Quá trình sản xuất sản phẩm theo công đoạn khác Error! Bookmark not defined...
 • 16
 • 116
 • 0

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Du lịch

... học Lao động - Xã hội 16 Nguyễn Đức Tĩnh, 2001 Hoàn thiện quản lý nhà nước dạy nghề nước ta Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chi nh trị quốc gia Hồ Chi Minh 17 UBND huyện Chƣơng Mỹ, 2013 Báo cáo ... viện Chi nh trị quốc gia Hồ Chi Minh Nguyễn Kim Cam, 2009 Giải việc làm cho lao động nông nghiệp bị đất bốn huyện phía tây Hà Nội Luận văn Thạc sĩ, Học viện chi nh trị quốc gia Hồ Chi Minh ... lực, có nhân lực qua đào tạo nghề và chi nh sách bảo đảm việc làm cho nông dân Trên tinh thần đó, ngày 27-11-2009, Thủ tƣớng Chi nh phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg (gọi tắt là Đề...
 • 13
 • 142
 • 0

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Kế toán

... định mức Đây phơng pháp sử dụng nhiều quy hoạch sử dụng đất để dự đoán tạo hình thức tổ chức lãnh thổ dựa vào định mức tính toán thời gian, chi phí vật chất, lao động Xây dựng hệ thống định mức ... phần điện sản xuất kinh doanh dịch vụ, xóm phải dùng nhờ điện sinh hoạt quan với giá điện cao có nhu cầu xây dựng trạm đờng dây riêng nhằm đảm bảo quyền đợc hởng giá điện sinh hoạt theo quy định ... sử dụng đất nh t liệu sản xuất với t liệu sản xuất khác gắn liền với đất nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất bảo vệ môi trờng 1.1.2 Đối tợng nghiên cứu quy hoạch sử dụng...
 • 60
 • 1,028
 • 6

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Kế toán

... Trung Hoà có 384m2/khẩu, hộ xã Thuỵ Hơng thờng đấu thầu thêm diện tích đất canh tác hợp tác xã để tăng quy mô sản xuất gia đình * Điều kiện sản xuất hộ điều tra Biểu 13: Điều kiện sản xuất hộ điều ... giá trị sản xuất cấu giá trị sản xuất, cụ thể giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 145.000 triệu chi m 33,8% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (năm 2000) tăng lên 225.000 triệu đồng chi m 43,31% ... ngành Nông-Lâm-Thuỷ sản nông nghiệp có giá trị sản xuất lớn chi m 90% giá trị sản xuất toàn ngành Trong nông nghiệp, trồng trọt chi m vị trí quan trọng với 60% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp...
 • 69
 • 688
 • 4

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

Kế toán

... dịch vụ Với đặc thù sản phẩm dịch vụ dịch vụ khác có quy trình sản xuất riêng Song nhìn trình sản xuất bưu điện Từ Liêm là: chuyển đổi không gian, địa điểm sản phẩm nhằm mục đích chuyển sản phẩm ... điện báo trước phục vụ chủ yếu cho dịch vụ điện chuyển tiền Từ ngày 01/04/2008 dịch vụ điện chuyển tiền thức báo tử điện báo phục vụ cho đối tượng khách hàng là đơn vị đội, dịch vụ điện hoa khách ... cậy ổn định Tham vọng dịch vụ dịch vụ thông minh, tích hợp khả toán cho tất khoản chi cố định gia đình tiền điện, tiền nước, cước phí điện thoại Bưu điện Từ liêm có điểm cung cấp dịch vụ Bưu...
 • 51
 • 1,175
 • 5

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Quản trị kinh doanh

... Bưu điện Củ Chi)  Dịch vụ viễn thông: Bảng 2.4 : Các dịch vụ Viễn thông kinh doanh Bưu điện Củ Chi Stt Tên dịch vụ Điện thoại nội hạt Điện thoại liên huyện quốc tế Điện thoại VoIP 171 nước Điện ... 2.2.7 Các dịch vụ BCVT kinh doanh Bưu điện Củ Chi:  Dịch vụ bưu chính: Bảng 2.3: Các dịch vụ Bưu kinh doanh Bưu điện Củ Chi Stt 10 Tên dịch vụ Tem, phong bì, thu đổi CN01 Bưu phẩm thường nước, ... bưu trình sản xuất gắn liền với trình tiêu thụ, nhiều trường hợp trình tiêu thụ trùng với trình sản xuất Hay nói cách khác hiệu có ích trình truyền đưa tin tức tiêu dùng trình sản xuất Do chất...
 • 101
 • 794
 • 22

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Quản trị kinh doanh

... trữ sản xuất vv… Trong thực tế, doanh nghiệp BCVT thường sử dụng mức lao động sau: mức thời gian, mức sản lượng, mức phục vụ, mức thời gian phục vụ, mức số lượng người lao động, mức quản lý… Mức ... nghiệp thường áp dụng hình thức phục vụ là: phục vụ tập trung, phục vụ phân tán phục vụ hỗn hợp Để đánh giá khả phục vụ người ta dùng hệ số phục vụ nơi làm việc KPV = b Hoàn thiện hình thức phân công ... phải vào kế hoạch sản xuất để xây dựng kế hoạch phục vụ cho việc phục vụ phù hợp với tình hình sản xuất, sử dụng cách có hiệu lao động thiết bị, giảm bớt thời gian lãng phí chờ đợi phục vụ - Phục...
 • 81
 • 468
 • 2

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Quản trị kinh doanh

... khác, sản xuất quản lý Như quản lý sản xuất nghiên cứu dự báo 38 nhu cầu sản xuất sản phẩm , thiết kế sản phẩm công nghệ , hoạch định lực sản xuất lựa chọn trình sản xuất phù hợp , bố trí sản xuất ... cao mà mục tiêu cần để đạt tới Sản xuất kinh doanh có hiệu điều kiện sống doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu phải đặt cho câu hỏi : Sản xuất ? sản xuất cho ? sản xuất ? Mặt ... trường Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Mỗi doanh nghiệp để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh cần phải có hệ thống tiêu để đánh giá .Các tiêu phải thể mặt số lượng tiêu chuẩn...
 • 96
 • 476
 • 3

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Quản trị kinh doanh

... cho để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất tổ Các đơn vị sản xuất Bu điện huyện Tuần giáo tổ sản xuất, trực tiếp đảm nhiệm khâu công việc dây chuyền sản xuất Bu điện huyện Tuần giáo Các tổ sản xuất tổ ... dự trữ sản xuất vv Trong thực tế, doanh nghiệp BCVT thờng sử dụng mức lao động sau: mức thời gian, mức sản lợng, mức phục vụ, mức thời gian phục vụ, mức số lợng ngời lao động, mức quản lý Mức thời ... doanh nghiệp thờng áp dụng hình thức phục vụ là: phục vụ tập trung, phục vụ phân tán phục vụ hỗn hợp Hệ số phục vụ nơi làm việc : NLVn Số nơi làm việc CN đợc phục vụ kịp thời K PV = _ = NLV ...
 • 83
 • 322
 • 0

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Quản trị kinh doanh

... Chùa giao để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất tổ Các đơn vị sản xuất Bu điện huyện Tủa Chùa tổ sản xuất, trực tiếp đảm nhiệm khâu công việc dây chuyền sản xuất Bu điện Tủa Chùa Các tổ sản xuất tổ trởng ... dự trữ sản xuất vv Trong thực tế, doanh nghiệp BCVT thờng sử dụng mức lao động sau: mức thời gian, mức sản lợng, mức phục vụ, mức thời gian phục vụ, mức số lợng ngời lao động, mức quản lý Mức thời ... nghiệp thờng áp dụng hình thức phục vụ là: phục vụ tập trung, phục vụ phân tán phục vụ hỗn hợp Để đánh giá khả phục vụ ngời ta dùng hệ số phục vụ nơi làm việc KPV = b Hoàn thiện hình thức phân công...
 • 78
 • 378
 • 0

Xem thêm