chi nhánh tân thuận

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy

Tài chính - Ngân hàng

... thu mua lại máy móc trên, giảm chi phí ban đầu +) chi phí khác (51.574 triệu đồng) bao gồm chi phí thiết kế, khảo sát, chi phí ban quản lí, chi phí dò phá bom mìn; chi phí dự phòng (13.093 triệu ... 2,66 Chi phí 58626 93933 120341 Chênh lệch thu- chi 44641 59302 64239 (nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Chi nhánh BIDV Cầu Giấy) Chỉ tiêu Qua bảng ta nhận thấy chênh lệch thu- chi (chênh lệch thu- chi ... Phát triển Việt Nam Theo đó, chi nhánh cấp 2, chi nhánh ngân hàng Đầu tư Xây dựng Cầu Giấy đổi tên thành chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Cầu Giấy Ngày 16/9/2004, chi nhánh ngân hàng Đầu tư...
 • 65
 • 255
 • 0

TÌNH HÌNH tổ CHỨC KIỂM SOÁT nội bộ PHÒNG GIAO DỊCH tân dân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

TÌNH HÌNH tổ CHỨC KIỂM SOÁT nội bộ PHÒNG GIAO DỊCH tân dân  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Kinh tế - Thương mại

... ụng, chi m t 59,10% tụng d n cho vay; d n cho vay trung han at 6.293 t ụng, chi m t 27,42% tụng d n cho vay; d n cho vay dai han at 3.094 t ụng, chi m t 13,48% tụng d n cho vay T lờ n xõu ch chi m ... ụng bng Sụng Cu Long chi nhanh Phu Tho, em a nhõn c s giup va tao iờu kiờn cua Ban lanh ao ngõn hang, c biờt la s hng dn nhiờt tinh cua cac anh chi phong giao dich sụ Chinh s giup ú a giup ... Long chi nhỏnh Phu Tho Nhng dõu mục quan anh dõu s phat triờn cua ngõn hang TMCP MHB: Nm 1998 i vao hoat ụng vi vụn ban õu la 300 t VN va cú 95 can bụ nhõn viờn , hụi s chinh t tai phụ Hụ Chi...
 • 45
 • 38
 • 0

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô’’.DOC

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô’’.DOC

Kế toán

... va chi m 31% tụng nguụn vụn Cuụi cung la tiờn gi, tiờn vay cac TCTD chi chiờm 6% tụng nguụn vụn, at 50 ty Qua o ta thõy ty nguụn vụn huy ụng theo cac TCKT va dõn c cua Chi nhanh chi m ty cao, chi m ... 82 ty thu dich vu la 1.254 triờu - Tụng chi: 91 ty tng so vi 31/03/2008 la 77 ty Trong o chi tra lai: 67 ty, chi m 74% tụng chi - Chờnh lờch thu nhõp- chi phi: 6.9 ty - Lai suõt binh quõn õu ... bang tụng hp tham khao chi phớ m cỏc NHTM CP a chi ng dng phn mn ngõn hng loi core banking Bang 1.2: Chi phi cac NHTM CP a chi ng dung phõn mờm core banking Tờn NHTM Chi phớ Thi gian trin khai...
 • 84
 • 454
 • 10

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn đầu tư tại NH TMCP Kỹ Thương chi nhánh Lý Thường Kiệt.DOC

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn đầu tư tại NH TMCP Kỹ Thương chi nhánh Lý Thường Kiệt.DOC

Kế toán

... giá mua, chi phí vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, chi phí chuyển giao công nghệ có + Chi phí quản lý khoản chi phí khác: khoản mục chi phí cần ý kiểm tra tính đầy đủ khoản mục + Xem xét chi phí ... Thẩm định chi phí sản xuất hàng năm dự án Chi phí hàng năm dự án bao gồm: + Chi phí cho sản xuất sản phẩm ván sàn tre + Chi phí sản xuất sản phẩm ván cót ép + Chi phí sản xuất đồ hộp tre + Chi phí ... Chỉ tiêu Hiệu suất 1/ Chi phí làm sản phẩm ván sàn 2/ Chi phí làm sản phẩm ván cót ép 3/ Chi phí làm đồ hộp tre 4/ Chi phí làm bàn ghế cao cấp 5/ Chi phí làm mành rèm loại 6/ Chi phí làm sản phẩm...
 • 77
 • 319
 • 0

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH QUY NHƠN (2).doc

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH QUY NHƠN (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... đó hiệu quả kinh doanh của chi nhánh chưa cao Mặt khác, để phục vụ cho khách hàng cũng phục vụ cho hoạt động của chi nhánh tốt hơn, năm 2008 chi nhánh đã nâng cấp các điểm ... là 16,5% so với năm 2008 Về chi phí hoạt động của chi nhánh: để đẩy mạnh cho vay đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế, chi nhánh đã tăng lãi suất huy ... thể nhất nói lên hoạt động kinh doanh của chi nhánh, nó là hiệu số giữa tổng thu nhập và tổng chi phí Để tăng lợi nhuận, chi nhánh cần quản lý tốt các khoản mục tài...
 • 37
 • 1,098
 • 5

Sơ lược về quá trình hình thành phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa.doc

Sơ lược về quá trình hình thành phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa.doc

Tài chính - Ngân hàng

... doanh của Chi nhánh và chi tiết quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn Phần 3: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Em rất mong nhận được sự chi dẫn ... định hướng phát triển của Chi nhánh thời gian tới Bài báo cáo gồm ba phần chi nh: Phần 1: Sơ lược về quá trình hình thành phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa Phần ... rộng Và Chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa cũng không nằm ngoài quy luật này Bài báo cáo thực tập tổng hợp của em nhằm nêu lên thực trạng tình hình kinh doanh của Chi nhánh cùng...
 • 27
 • 352
 • 0

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... ụng cua chi nhanh mang tinh xin-cho ụi hoat ụng cua chi nhanh chiu s chi phụi cua ngõn hang T&PT Viờt Nam Hang nm, ngõn hang T&PT Viờt Nam ờu giao kờ hoach cho tng chi tiờu hoat ụng cua chi nhanh ... KINH DOANH TAI CHI NHANH NGN HANG T&PT NAM HA NễI 2.1 Gii thiờu vờ chi nhanh ngõn hang T&PT Nam Ha Nụi: 2.1.1 S i va phat triờn cua chi nhanh: Ngy 31/10/1963, Chi im Tng Mai thuc Chi hng kin thit ... khac biờt Do õy la mụt chi nhanh cua ngõn hang T&PT Viờt Nam nờn chi nhanh chiu s quan ly va iờu hanh cua ngõn hang T&PT VN Do o, cụng tac lõp kờ hoach cua chi nhanh cung chiu s quan ly va giam...
 • 57
 • 562
 • 0

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô

Tài chính - Ngân hàng

... 82 ty thu dich vu la 1.254 triờu - Tụng chi: 91 ty tng so vi 31/03/2008 la 77 ty Trong o chi tra lai: 67 ty, chi m 74% tụng chi - Chờnh lờch thu nhõp- chi phi: 6.9 ty - Lai suõt binh quõn õu ... bang tụng hp tham khao chi phớ m cỏc NHTM CP a chi ng dng phn mn ngõn hng loi core banking Bang 1.2: Chi phi cac NHTM CP a chi ng dung phõn mờm core banking Tờn NHTM ACB Chi phớ triu USD Nguyn ... ỏp ng nhu cu ngy cng a dng ca KH (2) Chi nhỏnh ớt nhõn viờn Chi nhỏnh ớt nhõn viờn cú v trớ quan trng h thng NH, nht l cỏc chi nhỏnh lu ng u im ca chỳng l chi phớ thp, hot ng linh hot (3) NH in...
 • 97
 • 262
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ

Tài chính - Ngân hàng

... trò của Chi nhánh Láng Hạ Vai trò Chi Nhánh xác định sở thực tốt chức nhiệm vụ cụ thể giai đoạn Chức tính vốn có Chi Nhánh vai trò vận dụng chức vào hoạt động thực tiễn Vai trò Chi nhánh ... là chức đặc trưng và bản nhất của chi nhánh và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là hoạt động chi nh của chi nhánh Chức này của chi nhánh là huy động và tập trung các ... sách tiền tệ Chi nhánh thực hiện các chi nh sách tiền tệ theo chi đạo của Ngân hàng NoN&PTNoT Việt Nam và để thực hiện được các chi nh sách này thì chi nhánh đã sử dụng...
 • 41
 • 419
 • 1

254 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long

254 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long

Tài chính - Ngân hàng

... trớc NHPT VN Chi nhánh NHPT Vĩnh Long thẩm định dự án - Chi phí phát sinh trình thực thủ tục vay vốn cao: Do thủ tục vay vốn phức tạp nên phát sinh nhiều khoản chi phí, lm tăng chi phí vay vốn ... triển tăng dần lên với việc hon thiện cấu chi ngân sách, cắt giảm dần khoản chi đầu t phát triển có tính bao cấp Nguồn NSNN dnh cho tín dụng ĐTPT Nh nớc đợc chia lm hai phần: nguồn vốn tích lũy nớc ... giá, có phơng hớng sử dụng hiệu 1.4.1.3 Nguồn vốn ngân sách Nh nớc Trong cấu chi hng năm, ngoi chi thờng xuyên v chi cấp phát cho đầu t phát triển, NSNN có phần định dnh cho đầu t phát triển...
 • 91
 • 366
 • 0

TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI, CHI NHÁNH LONG THÀNH

TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI, CHI NHÁNH LONG THÀNH

Kế toán - Kiểm toán

... đến sổ thẻ kế toán chi tiết ghi vào thẻ, sổ có liên quan Cuối tháng cộng thẻ sổ kế toán chi tiết vào sổ thẻ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết theo tài khoản để đối chi u với sổ Số liệu ... đốc: TS.Nguyễn Văn Phước Giám đốc chi nhánh: DS.Nguyễn Thị Đức Trụ sở : 221B đường Phạm Văn Thuận- Phường Tân Tiến- Thành phố Biên Hòa- Tỉnh Đồng Nai • Chi nhánh Long Thành: đường Nguyễn ... DƯỢC ĐỒNG NAI, CHI NHÁNH LONG THÀNH CHƯƠNG : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP DƯỢC ĐỒNG NAI, CHI NHÁNH LONG THÀNH...
 • 36
 • 316
 • 2

Mở rộng cho vay mua nhà ở tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Hà Nội

Mở rộng cho vay mua nhà ở tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... giá trị dự án nhà ở được chi nhánh chấp thuận cho vay và không được vượt 85% giá trị tài sản bảo đảm nợ vay chi nhánh và khách hàng thoả thuận Nguyễn Thị Lan Phương ... vay: • Chi phí để xây dựng một nhà hoàn chi nh gồm: Chi phí chuẩn bị xây dựng như: thiết kế, lập bản vẽ, dự toán; chi phí nhân công thuê ngoài hoặc tự xây dựng; chi phí ... thực hiện chi nh sách của Nhà nước chi ́m tỷ trọng lớn, riêng AgriBank đã chi ́m khoảng 86% các khoản cho vay liên quan đến nhà ở, tiếp đến là MHB chi ́m 8,4% và ACB chi ́m 4,5%...
 • 91
 • 230
 • 0

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô’’

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô’’

Kinh tế - Thương mại

... va chi m 31% tụng nguụn vụn Cuụi cung la tiờn gi, tiờn vay cac TCTD chi chiờm 6% tụng nguụn vụn, at 50 ty Qua o ta thõy ty nguụn vụn huy ụng theo cac TCKT va dõn c cua Chi nhanh chi m ty cao, chi m ... 82 ty thu dich vu la 1.254 triờu - Tụng chi: 91 ty tng so vi 31/03/2008 la 77 ty Trong o chi tra lai: 67 ty, chi m 74% tụng chi - Chờnh lờch thu nhõp- chi phi: 6.9 ty - Lai suõt binh quõn õu ... bang tụng hp tham khao chi phớ m cỏc NHTM CP a chi ng dng phn mn ngõn hng loi core banking Bang 1.2: Chi phi cac NHTM CP a chi ng dung phõn mờm core banking Tờn NHTM Chi phớ Thi gian trin khai...
 • 84
 • 201
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

Tài chính - Ngân hàng

... ngành Công nghiệp 689.23 tỉ đồng chi m 75%, năm 2008 871.32 tỷ đồng chi m 78.50% đến năm 2009 1609.14 tỷ đồng chi m 70.15% Trong đó, ngành Công nghiệp xây lắp chi m tỷ trọng lớn khoảng 70% toàn ... thống BIDV có 250 máy ATM 1.100 POS riêng chi nhánh BN quản lý 15 máy ATM 110 POS chi m 10% so với toàn hệ thống, tổng số điểm giao dịch 26 điểm.Vì chi nhánh bớc phát triển Nguyễn Văn Chơng 27 ... hàng DN chi nhánh BN) Theo số liệu bảng cho thấy năm 2007 CN BN đầu t cho 90 DNVVN thuộc thành phần kinh tế chi m 80.00%, năm 2008 tăng đợc 60 doanh nghiệp với tổng số 140 doanh nghiệp chi m 82.36%,...
 • 61
 • 198
 • 1

Hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro dự án xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Điện Biên Phủ

Hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro dự án xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Điện Biên Phủ

Kinh tế - Thương mại

... rủi ro tài chinh còn it các số liêu, ̣ ́ ́ ́ mới chi đưa đươ ̣c nhâ ̣n xét chung chung về chi số tài chinh, chưa thể hiên đươ ̣c ̣ ́ các chi số tài chinh của công ty chi tiêu ... lượng tiền thu, chi ngày… - Hỗ trợ quầy thu, chi số tiền lớn 200 triêu đồng; Thu, chi khoản khác không thuộc nhiệm vụ quầy giao dịch - Vào sổ tổng hợp thu chi toàn chi nhánh, đối chi u khớp với ... với trinh đô ̣ đa ̣i ho ̣c, ̀ đa ̣i ho ̣c chi ́ m 90% MB Điên Biên Phủ là chi nhánh cấ p lớn nhấ t của MB, sau mô ̣t thời gian hoa ̣t ̣ đô ̣ng chi nhánh có 260 cán bô ̣ nhân viên Với...
 • 84
 • 215
 • 0

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô’

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô’

Kinh tế - Thương mại

... thu dich vu la 1.254 triờ u - Tụ ng chi: 91 ty tng so vi 31/03/2008 la 77 ty Trong o chi tra lai: 67 ty, chi m 74% tụ ng chi - Chờnh lờ ch thu nhõ p- chi phi: 6.9 ty - Lai suõ t binh quõn ... vi cac NHTM cnh tranh bng cht lng phi xõy dng tht tt chin lc bng cụng ngh v chin lc ngun nhõn lc bờn cnh vi vic kt hp chin lc th trng, chin lc kinh doanh phự hp Ch cú nh vy, cỏc sn phm dch v ... ỏp ng nhu cu ngy cng a dng ca KH (2) Chi nhỏnh ớt nhõn viờn Chi nhỏnh ớt nhõn viờn cú v trớ quan trng h thng NH, nht l cỏc chi nhỏnh lu ng u im ca chỳng l chi phớ thp, hot ng linh hot (3) NH in...
 • 40
 • 207
 • 0

KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA52

KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA52

Kinh tế - Thương mại

... với quy mô hoạt động mà công ty tìm kiếm nhằm đạo chi n lợc cạnh tranh nói chung: chi n lợc giá, chi n lợc phân biệt chi n lợc trọng điểm Mỗi loại chi n lợc lại phù hợp với mục tiêu cạnh tranh mà ... giỏn tip cho vay tng ln hoc theo hn mc, cú hoc khụng cn m bo, di hỡnh thc chit khu, thu chi hoc luõn chuyn Tớn dng ngn hn chim t trng ln hot ng tớn dng ca ngõn hng Ph bin v c a thớch bi nú cú tớnh ... NGN HN TI NGN HNG TMCP SI GềN-H NI CHI NHNH NG A 2.1 Khỏi quỏt v ngõn hng Si Gũn-H Ni chi nhỏnh ng a 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca ngõn hng Si Gũn-H Ni chi nhỏnh ng a Ngõn hng TMCP Si Gũn...
 • 72
 • 185
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... cua chi nhanh mang tinh xin-cho ụi hoa t ụ ng cua chi nhanh chiu s chi phụ i cua ngõn hang T&PT Viờ t Nam Hang nm, ngõn hang T&PT Viờ t Nam u giao kờ hoa ch cho tng chi tiờu hoa t ụ ng cua chi ... DOANH TAI CHI NHANH NGN HA NG T&PT NAM HA NễI 2.1 Gii thiờu vờ chi nhanh ngõn hang T&PT Nam Ha Nụ i: 2.1.1 S i va phat triờ n cua chi nhanh: Ngy 31/10/1963, Chi im Tng Mai thuc Chi hng kin ... p vi iờ u kiờ n thc tờ cua chi nhanh Cac mu c tiờu t phai hng n mu c tiờu chi n l c cua chi nhanh va phu h p vi mu c tiờu chung cua ngõn hang T&PT VN Do chi nhanh chiu s quan ly va iờ u hang...
 • 56
 • 301
 • 0

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô

Tài chính - Ngân hàng

... 82 ty thu dich vu la 1.254 triờu - Tụng chi: 91 ty tng so vi 31/03/2008 la 77 ty Trong o chi tra lai: 67 ty, chi m 74% tụng chi - Chờnh lờch thu nhõp- chi phi: 6.9 ty - Lai suõt binh quõn õu ... bang tụng hp tham khao chi phớ m cỏc NHTM CP a chi ng dng phn mn ngõn hng loi core banking Bang 1.2: Chi phi cac NHTM CP a chi ng dung phõn mờm core banking Tờn NHTM Chi phớ Thi gian trin khai ... ỏp ng nhu cu ngy cng a dng ca KH (2) Chi nhỏnh ớt nhõn viờn Chi nhỏnh ớt nhõn viờn cú v trớ quan trng h thng NH, nht l cỏc chi nhỏnh lu ng u im ca chỳng l chi phớ thp, hot ng linh hot (3) NH in...
 • 96
 • 218
 • 0

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Eximbank chi nhánh Hà Nội

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Eximbank chi nhánh Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... chi nhánh - Mạng lưới chi nhánh trực thuộc, phòng giao dịch chi nhánh tương đối mỏng so với NH khác địa bàn Tại khu vực miền Bắc,Eximbank có chi nhánh cấp Eximbank Hà Nội chi nhánh cấp tập trung ... tín dụng gia tăng khả sinh lợi sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng giảm chậm trễ, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí quản lý, chi phí thiệt hại không thu hồi vốn cho vay Từ cải thiện tình hình tài Ngân hàng, ... - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ́ TẠI EXIMBANK CHI NHANH HÀ NỘI 2.1 Tổ ng quan về chi nhánh Eximbank Hà Nô ̣i 2.1.1 Lich sử hinh thành và phát triể n ̣ ̀...
 • 83
 • 174
 • 0

Xem thêm