chi đầu tư của ngân sách nhà nước

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện Từ Liêm

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện Từ Liêm

Kế toán

... sau: + Chi phí nhân viên phân xởng + Chi phí vật liệu + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí dịnh vụ mua ngoài + Chi phí bằng tiền khácPhân loại chi phí ... viện tài chính - Chi phí cơ bản - Chi phí chung * Căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính , chi phí sản xuất gồm: - Chi phí sản phẩm - Chi phí thời kỳ ... đơn vị. * Phân loại chi phí sản xuất theo phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tợng chi phí, chi phí sản xuất bao gồm: - chi phí trực tiếp : Là những chi phí gắn liền với...
 • 62
 • 1,094
 • 1

đề tài “một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện từ liêm trong điều kiện hiện nay”

đề tài “một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện từ liêm trong điều kiện hiện nay”

Quản trị kinh doanh

... Kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, hiện nay ở nước ta đã và đang thực hiện” Chi trực tiếp qua Kho bạc nhà nước . Chi trực tiếp qua Kho bạc bạc nhà nước ... là khoản đầu chi m tỷ trọng lớn trong tổng đầu cho giáo dục, khoản này được lấy từ nguồn ngân sách Huyện và kinh phí bổ sung của ngân sách thành phố. Hàng năm ngân sách nhà nước đã giành ... chi và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Từ liêm. 2.2.1. Tình hình đầu cho giáo dục ở huyện Từ liêm` 2.2.1.1. Đầu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đây...
 • 75
 • 778
 • 3

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện từ liêm trong điều kiện hiện nay

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện từ liêm trong điều kiện hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... và gửi báo cáo thu chi ngân sách nhà nớc hàng năm của ngân sách Huyện nh sau:Phòng tài chính có trách nhiệm thẩm tra báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cho ngành giáo dục của Huyện trình Uỷ ... kiểm soát chi thờng xuyên của ngân sách nhà nớc, hiệnnay ở nớc ta đà và đang thực hiện Chi trực tiếp qua Kho bạc nhà nớc. Chi trực tiếp qua Kho bạc bạc nhà nớc là phơng thức thanh toán chi trả ... dục. Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nớc cho sự nghiệp giáo dục.Là khâu thứ hai trong chu trình quản lý ngân sách nhà nớc, thời gian tổchức chấp hành dự toán ngân sách nhà nớc ở nớc ta đợc...
 • 58
 • 607
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước Sầm Sơn

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước Sầm Sơn

Kinh tế - Thương mại

... khoản chi thờng xuyên bằng lệnh chi tiền: Chi ngân sách xÃ, chi cho khối đảng, chi cho một số khoản chi về sự nghiệp kinh tế, chi bù lỗ, cho vay và một số khoản chi khác.- Khi nhận đợc lệnh chi ... các khoản chi ngân sách cả trớc lẫn trong và sau khi chủ ngân sách chuẩn chi. * Về điều kiện đợc chuẩn chi: Kiểm soát điều kiện đợc chuẩn chi là việc kiểm tra t cách của ngời chuẩn chi, kiểm ... theo mục lục ngân sách (đối với các khoản chi đà xác định đợc nội dung chi) làm căn cứ cho kho bạc Nhà nớc hạch toán chi ngân sách Nhà nớc. Do kinh phí đợc cấp vào mục 134 (chi khác) nhng...
 • 61
 • 1,244
 • 5

345 Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

345 Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... về đầu từ ngân sách nhà nước, chủ đầu của các dự án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước luôn được hiểu là Nhà nước. NHÀ NƯỚC Vốn ngân sách LĨNH VỰC KINH TẾ Kết quả đầu ... được khái niệm về đầu từ vốn ngân sách nhà nước. - Xác định mục đích và vai trò của đầu từ vốn ngân sách nhà nước. - Định lượng hiệu quả đầu từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại ... đầu 09 1.1.2. Đầu kinh tế 11 1.2. Đầu kinh tế từ vốn ngân sách nhà nước 12 1.2.1. Khái niệm 12 1.2.2. Phân loại vốn đầu từ ngân sách nhà nước 14 1.2.3. Mục đích của đầu từ...
 • 51
 • 403
 • 0

356 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

356 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Tài chính - Ngân hàng

... soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước 58 3.2.1 Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước theo dự toán 59 3.2.2 Cấp phát Ngân sách nhà nước trực tiếp từ Kho Bạc Nhà ... cấp phát Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước là xuất quỹ Ngân sách nhà nước. Cơ quan tài chính chỉ căn cứ vào nhu cầu chi tiêu của cơ quan thụ hưởng Ngân sách nhà nước để bố trí chi theo ... soát chi tiêu Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước ngày càng khẳng định được tính tất yếu của nó. Trong kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước điều chỉnh theo luật Ngân sách nhà nước...
 • 70
 • 771
 • 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYấN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRề THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYấN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRề THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tài chính - Ngân hàng

... CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYấN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRề THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC1.1. Lý luận chung về chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước. 1.1.1. ... kiện chi. - Mọi khoản chi ngân sách Nhà nước đều được hạch toán bằng đồng Việt Nam theo từng niên độ ngân sách, từng cấp ngân sách và theo mục lục ngân sách Nhà nước. Các khoản chi ngân sách Nhà ... tra tình hình sử dụng ngân sách Nhà nước và xác nhận số thực chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước của các đơn vị. Kho bạc Nhà nước có quyền từ chối thanh toán, chi trả và thông báo cho...
 • 15
 • 942
 • 0

Tài liệu Bài thuyết trình: Chi thường xuyên của ngân sách nhà nước docx

Tài liệu Bài thuyết trình: Chi thường xuyên của ngân sách nhà nước docx

Quản lý nhà nước

... khoản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước trực tiếp kiểm soát các khoản chi: đúng chế độ,đúng đối ng,phù hợp với dự toán Ngân sách Nhà nước, đủ hồ sơ chứng từ…4.Nguyên tắc quản lý chi ... dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2009: 2.4.Giải pháp về lãi suất: PHẦN 2:THỰC TRẠNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 1.Tình hình chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước qua ... thường xuyên của NSNN: 4.4.Nguyên tắc chi trả trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước là cơ quan tài chính Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước nên trực...
 • 26
 • 2,612
 • 60

Thu-Chi của ngân sách nhà nước và biện pháp cân đối ngân sách của nhà nước.doc

Thu-Chi của ngân sách nhà nước và biện pháp cân đối ngân sách của nhà nước.doc

Quản trị kinh doanh

... 31,7% tổng chi NSNN, chi m 10,8% GDP. Nguồn vốn đầu của NSNN, cùng với vốn đầu của các nhà đầu trong và ngoài nước đã góp Thu ngân sách nhà nước là quyền lực của nhà nước để tập ... vốn đầu của ngân sách địa phương theo khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước là 9.572 tỉ đồng; số thu kết dư của ngân sách địa phương là 10.934 tỉ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước ... kinh tế vào tay nhà nước dể hình thành nên quỹ tiền tệ Các mục thu ngân sách nhà nước quy định trên cơ sở chế độ, chính sách thu ngân sách nhà nước. 4 .Chi NSNN Chi ngân sách nhà nước là quá trình...
 • 20
 • 2,890
 • 6

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu cho dự án từ nguồn ngân sách nhà nước

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho dự án từ nguồn ngân sách nhà nước

Kinh tế - Thương mại

... cho đầu phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu chung của nhà nướccủa xã hội. Nguồn vốn đầu bao gồm nguồn vốn đầu trong nước và nguồn vốn đầu nước ngoài.2.2. Nguồn vốn đầu cho ... trình đầu từ ngân sách nhà nước, ta sẽ đi xem xét thực trạng sử dụng vốn đầu từ ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế và theo vùng lãnh thổ.1. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TỪ NGÂN SÁCH ... theo phân cấp về chi ngân sách nhà nước cho đầu phát triển.+ Hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp đầu vào các lĩnh vực cần có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật.Hoàng...
 • 82
 • 576
 • 2

Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... Nhà nước đầu đồng vốn ngân sách nhắm đến việc tạo ra Nguyễn Phú Đông Hà 11 Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam Đầu ngân sách Đầu ngân ... được khái niệm về đầu từ vốn ngân sách nhà nước. - Xác định mục đích và vai trò của đầu từ vốn ngân sách nhà nước. - Định lượng hiệu quả đầu từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại ... hiệu ứng kích thích đầu của toàn xã hội thông qua đầu từ ngân sách nhà nước; qua đó ta biết một đồng vốn đầu từ ngân sách nhà nước sẽ kéo theo bao nhiêu đồng vốn đầu toàn xã hội. Đây...
 • 51
 • 294
 • 0

Xem thêm