chiến lược giá saigon special

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... giá bán mà phải tuân theo trạng thái cung cầu : Cung > cầu giá phải nhỏ giá trị, cung< cầu giá lớn giá trị, cung = cầu giá tơng đối giá trị Quy mô thị trờng ảnh hởng tới công tác tiêu thụ sản ... định giá thành lần cuối qua xác định phơng án giá hợp lý cho thị trờng, đề sách giá mềm dẻo, linh hoạt cho loại kênh phân phối(bán buôn, bán lẻ ) phấn đấu hạ giá thành sản phẩm cách nắm cấu giá ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dựng giá thành hoàn toàn phụ thuộc vào mặt hàng giá thành cho thời điểm, giá thành phụ thuộc hoàn toàn vào giá nguyên vật liệu (nhập ngoại) gạo giá trôi Xuất phát từ khó...
 • 96
 • 441
 • 4

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... vận dụng sách phận chiến lợc Marketing cho phù hợp với chiến lợc chung công ty Sơ đồ1:Quyết định Marketing - mix công ty Chiến lược tổng quát Chính sách sản phẩm Chính sách giá Chính sách phân ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ tổ chức quản lý công ty Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phòng Phòng Kỹ thuật Kỹ thuật điện điện Phân xư Phân xư ởng ởng điện ... định sách lược ( chiến thuật) cụ thể - Chiến lợc sản phẩm Thứ mà công ty mang để trao đổi sản phẩm Nó phơng tiện để thoả mãn nhu cầu mong muốn khách hàng với Công ty bia Hà Nội Đây chiến lợc...
 • 73
 • 833
 • 14

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Kế toán

... Nghiên cứu tình hình giá thị trờng: Bao gồm, hình thành giá, nhân tố tác động dự đoán biến động giá thị trờng Bao gồm hình thành giá, nhân tố tác động dự đoán biến động giá thị trờng Trên thị ... xác định giá bản: - Mục tiêu định giá theo lợi nhuận đợc định hớng - Mục tiêu định giá theo hoạt động tiêu thụ có định hớng - Các mục tiêu giá theo trạng xã hội Ngoài việc vào mục tiêu, chiến lợc ... ty:Bao gồm giám đố công ty phó giám đốc giúp việc cho giám đốc cá phòng chức năng.Các phòng ban chức kiểm tra đa cá thông tin toàn công ty lĩnh vực mà theo dõi dẻ báo cáo giám đốc.Giám đốc sở...
 • 64
 • 352
 • 5

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... mức nào, với giá trị nào, vấn đề cần xem xét, chất lợng hoạt động tạo kết Vì đánh giá hoạt động kinh doanh không đánh giá kết mà đánh giá chất lợng hoạt động tạo kết đó, tức đánh giá ngời sản ... triệu đồng 45 Chỉ tiêu 1996 Giá trị 1997 % Giá trị 1998 % Giá trị 1999 % Giá trị 1.D.T 18852 142 29854 158 38319 128 24644 2.Chi phí 18063 137 28145 156 35836 127 23398 - Giá vốn 14144 140 20412 ... mua vào bán cho phù hợp Giá mua vào: có vai trò quan trọng, ảnh hởng đến hiệu kinh doanh Nó cần đợc xác định sở dự đoán thị trờng giá bán Giá mua vào thấp tốt để đạt đợc giá mua vào thấp, doanh...
 • 86
 • 442
 • 3

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... chọn 1.1.3 Giá thị trờng Bia loại hàng hoá tiêu dùng Giá bán bia chế thị trờng giá thị trờng, hình thức biểu giá trị thị trờng Các nhân tố định tới giá thị trờng sản phẩm bia là: + Giá trị sản ... động nhanh nhạy với giá thị trờng, giá tác động qua lại quan hệ cung cầu bị động chu kỳ sau trình sản xuất + Giá trị đồng tiền ngày có giá hàng hoá có giá ngợc lại đồng tiền giá hàng hoá tăng theo ... Giá điều hoà lợi ích hai ngời mua ngời bán Hành vi mua bán diễn có nghĩa ngời mua chấp nhận giá hay nói cách khác họ thoả thuận với giá Giá có xu hớng tiến tới giá bình quân Sự bình quân giá...
 • 48
 • 362
 • 2

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Kế toán

... nhân viên có 32 người gồm 29 CNSX, cán nhân viên gián tiếp lãnh đạo quản lý,mặt 80m2, mặt hàng sản xuất nước đá với sản lượng 2000 tấn/năm với giá trị tổng lượng 100000 đồng Giai đoạn từ năm 1964 ... phần kinh tế, thay đổi chế kinh tế mới, nguồn nguyên liệu đường bị xoá bỏ giá bao cấp, không may bán hưởng chênh lệch giá, nhiều máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu, sản phẩm truyền thống nước đá, ... trí hoàn thiện lại cấu tổ chức sản xuất máy quản lý, nghiên cứu sâu rộng thị trường, thay đổi chiến lược mặt hàng, chuyển từ sản xuất nước ngọt, rượu loại sang sản xuất bia, lấy mặt hàng bia sản...
 • 37
 • 1,494
 • 14

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Kế toán

... sách giá thờng có phơng pháp định giá khác Đánh giá lựa chọn Chúng ta xem xét số phơng pháp định giá sau: mức giá tối ưu Sơ đồ số Sơ đồ bớc định giá: Cơ cấu giá Hà Nội, 5/2001 Trang 16 Đánh giá ... sản xuất kinh doanh nhà máy Ban giám đốc bao gồm Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc giám đốc chức - Giám đốc Marketing - Giám đốc kỹ thuật sản xuất - Giám đốc tài - Giám đốc nhân 2.3 Phòng Marketing: ... ràng sách giá mình, sách giá cho phép doanh nghiệp định giá Các sách giá cho phép doanh nghiệp định giá quản lý có hiệu kinh doanh Các sách giá thể lựa chọn dắn tình cần giải đặt mức giá giúp...
 • 94
 • 417
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Kế toán

... chặt với chiến lợc sản phẩm nh nào? 3.3 Chính sách giá: 3.3.1 Vai trò sách giá : Chính sách giá sản phẩm đơn vị sản xuất kinh doanh việc quy định mức giá bán số trờng hợp mức giá bán Giá biểu ... ảo tởng giá rẻ nên khuyến khích ngời tiêu dùng độ chênh lệch giá thấp, ví dụ: giá 9,99 gần 10 hay 4,48 gần 4,5 d Chính sách định mức giá theo dãy số giá: Đó việc doanh nghiệp đề loại giá khác ... nghiệp 30 b Chính sách định giá theo giá cạnh tranh xác định giá bán sở gia sản phẩm đối thủ cạnh tranh thị trờng Doanh nghiệp áp dụng theo trờng hợp: Định giá thấp giá đối thủ cạnh tranh sản...
 • 91
 • 499
 • 1

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Quản trị kinh doanh

... biết phân phối nguồn lực thông qua hệ thống giá thị trường Trên thị trường tồn quy luật vận động hàng hoá, giá tiền tệ quy luật giá trị, quy luật giá cả, quy luật lưu thông, quy luật cạnh tranh ... nghiệp kinh doanh có hiệu Một cấu hợp lý góp phần xác định chiến lược kinh doanh thông qua chế định ảnh hưởng đến việc thực mục tiêu chiến lược Cơ cấu tổ chức phù hợp góp phần phát triển nguồn lực ... ngừng trệ Giá Giá chế thị trường biến động phức tạp sở quan hệ cung cầu, thị trường khác giá khác Do doanh nghiệp 18 cần phải nắm vững thị trường, dự đoán thị trường, để xác định mức giá mua vào...
 • 97
 • 482
 • 4

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

Quản trị kinh doanh

... cấp I tỉnh không đại lý Nếu nhiều dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh đại lý, ảnh hưởng xấu đến chiến lược phân phối công ty Nếu việc bao phủ thị trường Nhà máy trở nên khó khăn Căn vào tình hình ... bán cửa hàng đại lý, cửa hàng bán lẻ, cần có sách giá mềm dẻo, thích hợp với khu vực thị trường có ưu đãi hợp lý, đặc biệt chiết khấu bán hàng trợ giá vận chuyển tạo cho cửa hàng có lợi nhuận cao ... tỷ trọng sản phân phối cho phù hợp việc phân phối đồng ba kênh làm khả độc quyền đại lý, buộc giá thị trường phải chịu tác động cạnh tranh trung gian Qua trình hình thành hoàn thiện, kênh tiêu...
 • 17
 • 2,934
 • 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... Về việc lập dự phòng giảm giá NVL tồn kho Giá NVL thị trường thường xuyên biến động bất thường, chi phí NVL lớn nên cần thay đổi nhỏ giá trị vật liệu ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm công ty ... 119.53 859 230.404.000 - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại - Thuế tiêu thụ đặc 289.421.445.337 biệt phải nộp Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp 436.017.978.362 215.134.067.180 ... hình thái vật chất ban đầu để cấu thành thực thể sản phẩm Về mặt giá trị tham gia vào chu kỳ sản xuất định nên tham gia vào sản xuất giá trị NVL tính hết lần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Trong...
 • 33
 • 640
 • 8

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... dựng chiến lược công ty sau phổ biến chiến lược xuống phòng tiêu thụ thị trường Phòng thị trường xây dựng chiến lược cấp phòng, phổ biến chiến lược tới chi nhánh Ưu điểm: Xây dựng chiến lược ... trường mục tiêu Các phương pháp xây dựng chiến lược phát triển thị trường + Xây dựng chiến lược phát triển thị trường từ xuống Mô hình 01: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường từ xuống Theo ... dựng chiến lược từ lên: Mô hình 02: Xây dựng chiến lược từ lên Theo mô hình đơn vị trực thuộc gửi chiến lược cho cấp trực tiếp, phận chức xây dựng chiến lược, gửi lên cho cấp lãnh đạo công ty phương...
 • 76
 • 517
 • 5

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Quản trị kinh doanh

... sản xuất kinh doanh nhà máy Ban giám đốc bao gồm Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc giám đốc chức - Giám đốc Marketing - Giám đốc kỹ thuật sản xuất - Giám đốc tài - Giám đốc nhân 2.3 Phòng Marketing: ... lợng hàng ) giá đợc điều chỉnh lại theo sách hạ giá chiếu cố giá Hạ giá giảm giá công bố mà ngời bán thông báo cho ngời mua Có nhiều trờng hợp khác cần xem xét định giảm giá: - Hạ giá theo khối ... mua nhiều - Hạ giá theo thời vụ - Hạ giá theo thời hạn toán - Hạ giá theo đơn đặt hàng trớc - Hạ giá tiêu thụ hàng tồn kho - Hạ giá theo truyền thống Chiếu cố giá tơng tự nh hạ giá thực chất...
 • 86
 • 250
 • 0

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... Ngời bán cần giá trị hàng hoá ngời mua cần giá trị sử dụng hàng hoá Sự thực giá trị xảy thực đợc giá trị sử dụng Nh thông qua chức thực thị trờng ,các hàng hoá dịch vụ hình thành nên giá trị trao ... thị trờng thời điểm định hình thành mức giá khác có xu hớng tiến tới giá cân tức mức giá làm cho thị trờng bán hết loại hàng hoá đó, lợng cung lợng cầu Giá chi phối khách hàng việc chọn mua gì, ... ảnh hởng giá tiêu thụ Giá tiêu thụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố Ta phân chúng thành hai loại sau: 3.1 Nhóm yếu tố khách quan Giá phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu Nếu cung thị trờng lớn cầu giá giảm...
 • 86
 • 384
 • 0

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Quản trị kinh doanh

... hàng chịu trách nhiệmlớn việc thực chiến lược Marketing doanh nghiệp Những ý 17 tưởng chiến lược lực lượng bán hàng thực tiếp cận nhóm hàng cụ thể Các chiến lược thâm nhập hay phát triển thị trường ... định hướng - Mục tiêu định giá theo hoạt động tiêu thụ có định hướng - Các mục tiêu giá theo trạng xã hội Ngoài việc vào mục tiêu, chiến lược phát triển mà áp dụng sách giá trên, doanh nghiệp áp ... Nghiên cứu tình hình giá thị trường: Bao gồm, hình thành giá, nhân tố tác động dự đoán biến động giá thị trường Bao gồm hình thành giá, nhân tố tác động dự đoán biến động giá thị trường Trên thị...
 • 68
 • 975
 • 16

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Kế toán

... nghiên cứu giá thành sản phẩm nào, khoản mục Khi tiến hành đánh giá chung giá thành toàn sản phẩm doanh nghiệp, ngời ta tiến hành ba góc độ: - Đánh giá giá thành toàn sản phẩm - Đánh giá giá thành ... phẩm - Đánh giá giá thành với khoản mục Lần lợt xét góc độ phân tích đánh giá chung giá thành toàn sản phẩm doanh nghiệp: - Đánh giá giá thành toàn sản phẩm + So sánh số tuyệt đối tổng giá thành ... Đánh giá giá thành loại sản phẩm Khi phân tích đánh giá tổng giá thành toàn sản phẩm (đánh giá tổng hợp tất sản phẩm) xảy tợng bù trừ sản phẩm Vì vậy, sau đánh giá tổng hợp, ngời ta phải đánh giá...
 • 63
 • 373
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may sông hồng một số đặc điểm nguồn lực của công ty những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường nâng cao hiệu quả kinh doanh phải gắn liền với tận dụng năng lực sản xuất hiện có phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang một số kết quả kinh doanh những năm gần đây những đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần habada bắc giang quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần habada bắc giang thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang những nhân tố thuộc nội bộ doanh nghiệp những nhân tố thuộc môi trƣờng vi mô môi trƣờng ngành những nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô một số vấn đề lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệ đổi mới về cơ chế và phương pháp quản lý giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực các giải pháp chủ yêu để nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công tv điện lực việt nam định hướng phát triển của tổng công ty điện lực việt nam những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam