chiến lƣợc phát triển du lịch việt nam giai đoạn 2001 2010

BIÊN SOẠN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BIÊN SOẠN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Xã hội học

... đánh giá, nội dung Chiến lƣợc phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch tổng thể triển khai thực Chiến lƣợc phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ... thực Chiến lƣợc phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 Nội dung 4: Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn theo dõi đánh giá thực Chiến lƣợc phát triển Thống kê Việt Nam giai ... đề tài: Nội dung Chiến lƣợc phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 Khung theo dõi, đánh giá thực Chiến lƣợc, nội hàm theo dõi đánh giá chiến lƣợc phát triển ● Cách...
 • 35
 • 439
 • 0

Tiềm năng và chiến lược phát triển du lịch việt nam giai đoạn 2011 2015

Tiềm năng và chiến lược phát triển du lịch việt nam giai đoạn 2011 2015

Kinh tế - Thương mại

... “Tiềm chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015” Lời Mở Đầu Du lịch ngành chiếm tỉ trọng cao GDP hàng năm nước ta .Việt nam nước có tiềm lớn dể phát triển du lịch, song song với phát ... ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới, Du lịch Việt Nam cần tiêu đề biểu tượng m ới Tổng cục Du lịch phát động thi “VIỆT NAM VẺ ĐẸP TIỀM ẨN” mang lại nhiề thành công cho du lịch VIỆT NAM Để tìm ... du lịch năm 2, Marketting cho du lịch: o Giới thiệu du lịch Việt Nam qua Internet o Tích cực quảng bá nét đẹp Việt Nam Chiến lược: 3, Nâng cao chất lượng du lịch: Nâng cao tiêu chuẩn du lịch Việt...
 • 36
 • 293
 • 0

đề tài xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tây bắc nhằm phát triển du lịch việt nam giai đoạn từ 2012 - 2015

đề tài xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tây bắc nhằm phát triển du lịch việt nam giai đoạn từ 2012 - 2015

Tài chính doanh nghiệp

... tiềm du lịch đến mà khơng có khách du lịch khơng thể phát triển du lịch Con người phải có thời gian nhàn rỗi, có nhu cầu muốn du lịch, có tiền để chi trả cho dịch vụ … lúc du lịch phát triển ... THƯƠNG MẠI -DU LỊCH-MARKETING ĐỀ TÀI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2012-2015 GVHD: ThS NGUYỄN QUỐC NAM SVTH: ... kiện để phát triển du lịch văn hoá Điều kiện : Có Tài nguyên du lịch văn hóa phong phú mang tính độc đáo, có sức hấp dẫn du khách Du lịch ngành có định hướng tài nguyên rõ rệt Tài ngun du lịch có...
 • 129
 • 482
 • 3

Đầu tư phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 20012007. Thực trạng và giải pháp

Đầu tư phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 20012007. Thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... tư phát triển du lịch Việt Nam Ngày nay, xu hướng du lịch ngày phát triển Các nước nhu cầu hội nhập, du lịch giao lưu văn hoá hợp tác với phát triển du lịch năm 2001- 2005 giai đoạn ngành du lịch ... hình đầu tư phát triển vào ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2001- 2007 1.1 Khái quát chung đầu tư vào du lịch 1.1.1 Khái niệm chung du lịch Hoạt động du lịch xuất từ lâu lịch sử phát triển loài ... tiêu tổng qt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 “Từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch có tầm cỡ khu vực, phấn đấu đến năm 2020 đưa du lịch Việt Nam vào nhóm...
 • 104
 • 128
 • 0

MỘT số HOẠT ĐỘNG và HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM GIAI đoạn 2015 2030

MỘT số HOẠT ĐỘNG và HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM GIAI đoạn 2015  2030

Văn hóa - Lịch sử

... dung khóa luận bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận, quan điểm du lịch phát triển du lịch Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch Việt Nam định hướng phát triển du lịch Việt Nam, giai ... VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 - 2030 2.1 Tiềm phát triển du lịch Việt Nam Việt Nam đánh giá xếp thứ châu Á tiềm phát triển du lịch, sau Trung Quốc Đây kết ... cho du lịch 2.2 Mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2015 – 2030 2.2.1 Mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020: Nguồn khách du lịch Năm 2015 thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch...
 • 48
 • 194
 • 0

Xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tây bắc nhằm phát triển du lịch việt nam giai đoạn 2012 2015

Xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tây bắc nhằm phát triển du lịch việt nam giai đoạn 2012  2015

Báo cáo khoa học

... tiềm du lịch đến mà khơng có khách du lịch khơng thể phát triển du lịch Con người phải có thời gian nhàn rỗi, có nhu cầu muốn du lịch, có tiền để chi trả cho dịch vụ … lúc du lịch phát triển ... THƯƠNG MẠI -DU LỊCH-MARKETING ĐỀ TÀI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2012-2015 GVHD: ThS NGUYỄN QUỐC NAM SVTH: ... kiện để phát triển du lịch văn hoá Điều kiện : Có Tài nguyên du lịch văn hóa phong phú mang tính độc đáo, có sức hấp dẫn du khách Du lịch ngành có định hướng tài nguyên rõ rệt Tài ngun du lịch có...
 • 20
 • 108
 • 0

Thực trạng và những giải pháp cơ bản thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế việt nam giai đoạn 2001 2010

Thực trạng và những giải pháp cơ bản thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế việt nam giai đoạn 2001 2010

Kinh tế - Quản lý

... trưởng kinh tế Việt Nam Việt Nam giai đoạn đầu phát triển mức thu nhập thấp nên khả tiêu dùng tích luỹ khiêm tốn Do đó, giai đoạn này, thường tồn khoảng cách lớn đẩu tư tiết kiệm Hơn giai đoạn này, ... nước FDI vào Việt Nam giai đoạn 2005- 2010 I- Phương hướng phát triển dự báo kinh tế thời kỳ 2005- 2010 1- Mục tiêu tổng quát kế hoạch 2005- 2010 Mục tiêu tổng quát kế hoạch phát triển kinh tế ... hút vốn đầu tư FDI vào Việt Nam giai đoạn 2001- 2005 1- Thành tựu đạt giai đoạn 2001- 2005 nguyên nhân Bảng 10: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Việt Nam đến năm 2004 29 ĐỀ ÁN...
 • 58
 • 146
 • 0

53 Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

53 Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

Quản trị kinh doanh

... miền tỉnh Những định hướng phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2010 là: - Phát triển du lịch theo sách mở cửa phát triển Nhà nƣớc, đảm bảo sau năm 2010 Ngành du lịch trở thành ngành kinh ... cứu phát triển du lịch thuộc Tổng cục Du lịch ICOR du lịch Bình Thuận thời kỳ 1995-2000 thời kỳ sau năm 2000 3,5 Nhƣ vậy, để việc đầu tƣ phát triển du lịch hiệu nhƣ trƣớc giai đoạn 2006 – 2010 ... Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010 Quan điểm phát triển ngành du lịch Bình Thuận đƣợc xác định phù hợp với chiến lƣợc phát triển chung ngành du lịch nƣớc, đồng thời...
 • 57
 • 321
 • 0

Tài liệu tài thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn 2004-2010 pot

Tài liệu tài thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn 2004-2010 pot

Kinh tế - Thương mại

... đầu tư phát triển du lịch Khái niệm đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển du lịch -Đầu tư phát triển du lịch hoạt động đầu tư vào sở vật chất ngành du lịch, vào lĩnh vực vận chuyển khách du lịch, ... đầu tư phát triển du lịch Hà Nội 1.Quy mô vốn đầu tư phát triển du lịch Hà Nội 1.1.Quy mô vốn đầu tư phát triển du lịch nước Cùng với nhiều ngành kinh tế khác, kinh tế du lịch ngành phát triển ... doanh nước, chiếm khoảng 20% Nội dung đầu tư phát triển du lịch - Đầu tư phát triển sơ hạ tầng ngành du lịch: + Đầu tư phát triển hệ thống giao thông + Đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ,...
 • 52
 • 309
 • 0

Luận văn: Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010 pot

Luận văn: Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010 pot

Tài chính - Ngân hàng

... miền tỉnh Những định hướng phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2010 là: - Phát triển du lịch theo sách mở cửa phát triển Nhà nƣớc, đảm bảo sau năm 2010 Ngành du lịch trở thành ngành kinh ... cứu phát triển du lịch thuộc Tổng cục Du lịch ICOR du lịch Bình Thuận thời kỳ 1995-2000 thời kỳ sau năm 2000 3,5 Nhƣ vậy, để việc đầu tƣ phát triển du lịch hiệu nhƣ trƣớc giai đoạn 2006 – 2010 ... Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010 Quan điểm phát triển ngành du lịch Bình Thuận đƣợc xác định phù hợp với chiến lƣợc phát triển chung ngành du lịch nƣớc, đồng thời...
 • 58
 • 221
 • 0

đề án đẩy mạnh phát triển du lịch hải phòng giai đoạn 2001

đề án đẩy mạnh phát triển du lịch hải phòng giai đoạn 2001

Quy hoạch - Đô thị

... thành phố phát triển du lịch, là: - Du lịch sinh thái biển kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm (leo núi, lặn biển), du lịch hội thảo - hội chợ - hội nghị; - Du lịch lễ ... tầng du lịch, trước hết trọng điểm du lịch quốc gia vùng có tiềm phát triển du lịch, đặc biệt khu du lịch gắn với di tích văn hóa - lịch sử quy hoạch có chiến lược phát triển đến năm 2010 Thủ ... KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2006 2010: Kinh phí quảng bá - xúc tiến du lịch: Hoạt động quảng bá - xúc tiến du lịch nghiệp vụ gắn liền với phát triển ngành Du lịch, cần Nhà nước...
 • 10
 • 317
 • 0

Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

Kinh tế

... phát triển mới, nhanh bền vững, thực tốt định hƣớng chiến lƣợc phát triển đề 3.1 PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006– 2010 Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010 ... cứu phát triển du lịch thuộc Tổng cục Du lịch ICOR du lịch Bình Thuận thời kỳ 1995-2000 thời kỳ sau năm 2000 3,5 Nhƣ vậy, để việc đầu tƣ phát triển du lịch hiệu nhƣ trƣớc giai đoạn 2006 – 2010 ... du lịch phù hợp với nhu cầu thị trƣờng du lịch nƣớc giới - Tập trung đầu tƣ phát triển sở hạ tầng du lịch có trọng tâm trọng điểm, phấn đấu đến năm 2010 có khả đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch...
 • 29
 • 66
 • 0

Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

Tiến sĩ

... miền tỉnh Những định hướng phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2010 là: - Phát triển du lịch theo sách mở cửa phát triển Nhà nƣớc, đảm bảo sau năm 2010 Ngành du lịch trở thành ngành kinh ... cứu phát triển du lịch thuộc Tổng cục Du lịch ICOR du lịch Bình Thuận thời kỳ 1995-2000 thời kỳ sau năm 2000 3,5 Nhƣ vậy, để việc đầu tƣ phát triển du lịch hiệu nhƣ trƣớc giai đoạn 2006 – 2010 ... Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010 Quan điểm phát triển ngành du lịch Bình Thuận đƣợc xác định phù hợp với chiến lƣợc phát triển chung ngành du lịch nƣớc, đồng thời...
 • 57
 • 190
 • 0

Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.doc

Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.doc

Kinh tế - Thương mại

... trò FDI phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 1995 - 2003 3.1 Những tác động tích cùc 3.1.1 FDI lµ ngn vèn quan träng, bỉ sung cho vốn đầu t phát triển 42 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Hải Nam - ... phát triển kinh tế Việt Nam Vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) 1.1Khái niệm đầu t nớc hoạt đông kinh tế đối ngoại quan trọng trình phát triển kinh tế tất nớc giới Hoạt động đầu t nớc giai đoạn lịch ... thu ngân sách lợng lớn ngoại tệ Tác động FDI phát triển kinh tế nớc phát triển nói chung Việt Nam 2.1 Tác động tích cực FDI Nền kinh tế giới phát triển theo hớng toàn cầu hoá, nớc nhận thức đợc...
 • 93
 • 527
 • 3

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 2020

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 2020

Kinh tế - Thương mại

... Chơng II Thực trạng sách phát triển công nghiệp Việt Nam Chơng III Một số giải pháp cho sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 20012 020 Do có hạn chế vìi thời gian trình ... tranh Chơng III Giải pháp cho sách phát triển công nghiệp giai đoạn (2001- 2020) I Định hớng chung Xu hớng đẩy mạnh phát triển công nghiệp Việt Nam năm tới Việt Nam bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công ... nghiệp Việt Nam I.Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam thời kỳ (1954-1989) Khái quát sách phát triển công nghiệp thời kỳ (1954-1989) 1.1 Giai đoạn (1954-1957) Nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà đời...
 • 61
 • 471
 • 1

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 2020

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 2020

Kinh tế - Thương mại

... thiết bị cồng kềnh, quy trình công nghệ phức tạp, có nhiều giai đoạn chế biến khác nhau, giai đoạn bị gián đoạn kỹ thuật ảnh hởng đến giai đoạn khác Do đặc điểm quy trình công nghệ nh vậy, công ty ... :quỹ khen thởng phúc lợi ,quỹ đầu t phát triển ,các quỹ dự phòngCác quỹ giúp cho hoạt động sxkd đơn vị đợc hiệu ,an toàn ,hơn việc trích lập quỹ đầu t phát triển cho phép doanh nghiệp xây dựng ... 1.01 2.95 0.00 5,684 4,808 5,176 5,684 4,808 5,176 0 0.00 0.00 0.00 Nguyên nhân thứ ba Việt Nam nớc phát triển, nên nhu cầu xe gắn máy để lại cao, nhiều hãng đầu t vào mặt hàng xe máy Do hội thuận...
 • 58
 • 346
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001- 2020

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001- 2020

Kinh tế - Thương mại

... Chơng II Thực trạng sách phát triển công nghiệp Việt Nam Chơng III Một số giải pháp cho sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 20012 020 Do có hạn chế vìi thời gian trình ... tranh Chơng III Giải pháp cho sách phát triển công nghiệp giai đoạn (2001- 2020) I Định hớng chung Xu hớng đẩy mạnh phát triển công nghiệp Việt Nam năm tới Việt Nam bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công ... nghiệp Việt Nam I.Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam thời kỳ (1954-1989) Khái quát sách phát triển công nghiệp thời kỳ (1954-1989) 1.1 Giai đoạn (1954-1957) Nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà đời...
 • 61
 • 396
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 -2020

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 -2020

Kinh tế - Thương mại

... Chơng II Thực trạng sách phát triển công nghiệp Việt Nam Chơng III Một số giải pháp cho sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 20012 020 Do có hạn chế vìi thời gian trình ... tranh Chơng III Giải pháp cho sách phát triển công nghiệp giai đoạn (2001- 2020) I Định hớng chung Xu hớng đẩy mạnh phát triển công nghiệp Việt Nam năm tới Việt Nam bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công ... nghiệp Việt Nam I.Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam thời kỳ (1954-1989) Khái quát sách phát triển công nghiệp thời kỳ (1954-1989) 1.1 Giai đoạn (1954-1957) Nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà đời...
 • 61
 • 568
 • 0

Xem thêm