chiến lƣợc phát triển của trƣờng

luận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào cai

luận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào cai

Cao đẳng - Đại học

... chức triển khai kiểm sốt chiến lược phát triển thị trường 1.3.5.1 Tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường Khi lựa chọn chiến lược phát triển thị trường việc tổ chức triển khai chiến ... chuyên ngành Phát triển thị trường Nếu phát triển sản phẩm rủi ro tốn kém, chiến lược thay khác phát triển thị trường Phát triển thị trường việc đưa sản phẩm vào thị trường Phát triển thị trường ... phát triển thị trường  Phát triển văn hóa lãnh đạo chiến lược - Phát triển văn hóa: xây dựng, phát huy văn hóa để hỗ trợ cho chiến lược phát triển thị trường, tạo nhận biết thay đổi tích cực triển...
 • 124
 • 293
 • 1

luận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào cai

luận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào cai

Cao đẳng - Đại học

... chức triển khai kiểm soát chiến lược phát triển thị trường 1.3.5.1 Tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường Khi lựa chọn chiến lược phát triển thị trường việc tổ chức triển khai chiến ... phát triển thị trường  Phát triển văn hóa lãnh đạo chiến lược - Phát triển văn hóa: xây dựng, phát huy văn hóa để hỗ trợ cho chiến lược phát triển thị trường, tạo nhận biết thay đổi tích cực triển ... phần chiến lược khác Do lựa chọn chiến lược cần phải lựa chọn chiến lược tương thích với nguồn ngân sách có DN  Phát triển cấu tổ chức nhân cho chiến lược phát triển thị trường - Phát triển...
 • 118
 • 266
 • 0

luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lƣợc phát triển kinh doanh của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết quảng ninh

luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lƣợc phát triển kinh doanh của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết quảng ninh

Cao đẳng - Đại học

... bao gồm nhóm chiến lược khác nhau: + Phần thứ nhất: phận nằm ô I, II, IV gọi phát triển xây dựng” Các chiến lược tập trung (thâm nhập thị trường, phát triển thị trường 27 phát triển sản phẩm) ... nghiên cứu nhằm xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh tạo điều kiện cho Công ty phát triển bền vững, góp phần vào nghiệp phát triển tồn diện vững mạnh ... khóa phát triển chiến lược, làm rõ mạnh nội lực, điểm yếu hội, nguy từ bên tổ chức Bảng 1.5 Ma trận SWOT SWOT Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Các chiến lược S-O: Chiến Các chiến lược W-O: Chiến...
 • 97
 • 249
 • 0

BIÊN SOẠN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BIÊN SOẠN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Xã hội học

... thực Chiến lƣợc phát triển thống kê Uganda Chiến lƣợc phát triển thống kê Uganda nhằm đẩy mạnh phát triển tăng cƣờng lực thống kê cho toàn Hệ thống thống kê quốc gia Chiến 156 lƣợc phát triển ... mục đích mục tiêu chiến lƣợc, kết đầu hành động chiến lƣợc, cụ thể là: - Mục đích chiến lƣợc: Phát triển hệ thống thống kê quốc gia đạt đẳng cấp giới - Mục tiêu chiến lƣợc: Phát triển hệ thống thống ... tài: Nội dung Chiến lƣợc phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 Khung theo dõi, đánh giá thực Chiến lƣợc, nội hàm theo dõi đánh giá chiến lƣợc phát triển ● Cách...
 • 35
 • 443
 • 0

luận văn thạc sĩ chiến lƣợc kinh doanh của công ty cổ phần bao bì liksin phƣơng bắc

luận văn thạc sĩ chiến lƣợc kinh doanh của công ty cổ phần bao bì liksin phƣơng bắc

Cao đẳng - Đại học

... Trong chiến, chiến lược mang tính nghệ thuật nhiều khoa học, chiến lược nghệ thuật huy phương tiện để chiến thắng” chiến lược nghệ thuật để chiến đấu vị trí ưu thế” Tuy nhiên, ngày thuật ngữ chiến ... nghiệp - Chiến lược phận: Đây chiến lược cấp hai nhằm giải vấn đề sản xuất, kinh doanh để thực chiến lược tổng quát, loại chiến lược bao gồm: Chiến lược giá cả, chiến lược sản phẩm chiến lược ... bên với nguy bên ghi kết chiến lược WT; Mục đích ma trận TOWS đề chiến lược khả thi chọn lựa, không định chiến lược tốt Do đó, số chiến lược phát triển ma trận TOWS, số chiến lược tốt chọn để thực...
 • 110
 • 118
 • 0

luận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần KDT việt nam

luận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần KDT việt nam

Cao đẳng - Đại học

... trường, sách phát triển thị trường, nội dung phát triển thị trường hồn thiện sách phát triển thị trường - Trên sở lý luận, tác giả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng sách phát triển thị ... tồn phát triển thị trường Đề tài hệ thống hóa lý luận bàn phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm DN, khái quát kinh nghiệm phát triển thị trường tiệu thụ số DN thực trạng công tác phát triển ... vực thị trường đạt hiệu Trong giai đoạn phát triển công ty kinh doanh, ứng với mục tiêu phát triển lại có sách phát triển khác Do việc phải hồn thiện phát triển thị trường cho cơng ty kinh doanh...
 • 132
 • 68
 • 0

Giải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế việt nam (VIB)

Giải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế việt nam (VIB)

Cao đẳng - Đại học

... dân Nền kinh tế cất cánh, phát triển với tốc độ cao có hệ thống ngân hàng vững mạnh Nhằm phát triển mục tiêu phát triển kinh tế nhà nước, ngân hàng cần có giải pháp phát triển thị trường hiệu thời ... dụng chiến lược marketing ngân hàng vào việc phát triển sản phẩm tín dụng Tác giả trình bày số lý luận chiến lược marketing tập trung nghiên cứu sâu ứng dụng chiến lược marketing vào phát triển ... lực quản lý phát triển theo hướng kết hợp phát triển thị trường theo chiều rộng chiều sâu để mở rộng quy mô kinh doanh với hiệu cao 1.3.3 Giải pháp phát triển thị trường 1.3.3.1 Chiến lược thị...
 • 111
 • 84
 • 0

luận văn thạc sĩ phát triển thị trƣờng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh hải dƣơng bài 2

luận văn thạc sĩ phát triển thị trƣờng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam  chi nhánh hải dƣơng bài 2

Cao đẳng - Đại học

... nghiệm phát triển thị trường để thực thành công chiến lược phát triển thị trường Ngân hàng Trong việc quản trị hoạt động phát triển thị trường thị việc triển khai thực hoạt động phát triển thị ... vào định có liên đến chiến lược, chiến thuật phát triển thị trường nói chung thị trường dịch vụ cho vay 18 KHCN nói riêng Ngân hàng tiếp tục phát triển thị trường hữu hay phát triển sang thị trường ... nghiệp Phát triển Nông thôn Bất động sản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Chi nhánh Hải Dương Khách hàng cá nhân Dự phòng rủi ro Đầu tư phát triển Ngân...
 • 112
 • 236
 • 2

Một số giải pháp chiến lược để phát triển của công ty PDN đến năm 2020

Một số giải pháp chiến lược để phát triển của công ty PDN đến năm 2020

Quản trị kinh doanh

... giải pháp chiến lược để phát triển công ty PDN đến năm 2020 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN 1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược Chiến lược ... hướng, mục tiêu giải pháp chiến lược để phát triển công ty PDN đến năm 2020 Dự kiến kết đạt đề tài - Đánh giá thực trạng phát triển công ty PDN giai đoạn trước định hướng phát triển sản xuất kinh doanh ... phát triển riêng dựa vào thị trường tiềm ổn định mà công ty khai thác  Yếu tố lạm phát Lạm phát yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với phát triển ổn định kinh tế Lạm phát...
 • 97
 • 182
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội sinh và ngoại cảnh tới khả năng phát triển của đàn ong mật Apis Cerana nuôi tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội sinh và ngoại cảnh tới khả năng phát triển của đàn ong mật Apis Cerana nuôi tại tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... nhằm phát triển đàn ong mật Apis cerana Thái Nguyên năm tới 68 3.4.1 Khả phát triển nghề nuôi ong mật đến năm 2015 tỉnh Thái Nguyên 68 3.4.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm phát triển ... điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi ong phát triển Hiện nay, Thái Nguyên nghề nuôi ong có bước phát triển mạnh, từ năm 1996 đến nhờ chương trình dự án phát triển nuôi ong mật với người nghèo tổ ... ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO THỊ HƢƠNG “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI SINH VÀ NGOẠI CẢNH TỚI KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀN ONG MẬT APIS CERANA NUÔI...
 • 92
 • 392
 • 0

Các giải pháp hình thành và phát triển thị tr-ờng chứng khoán ở Việt Nam

Các giải pháp hình thành và phát triển thị tr-ờng chứng khoán ở Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... trờng bị bóp méo kinh tế quốc gia phát triển Vì vậy, phát triển thị trờng chứng khoán dẫn đến xấu phân bổ nguồn lực cải thiện 2.2 Thực trạng hình thành phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam ... dẫn đến bất lợi cho nhà phát triển tiềm 23 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN hai phơng diện: nhà phát hành bán đợc chứng khoán đợc phát hành để bán đợc, nhà phát hành phải chịu mức ... triển thị trờng chứng khoán Việt Nam Ba, nghiên cứu giải pháp hình thành phát triển khu vực thị trờng khác nh chiến lợc phát triển hoàn thiện thị trờng chứng khoán Việt Nam Phơng pháp nghiên cứu...
 • 88
 • 237
 • 0

HOÀN THIỆN CHIẾN lƣợc MARKETING MIX của sản PHẨM BAO bì tại CÔNG TY TNHH STARPRINT VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CHIẾN lƣợc MARKETING MIX của sản PHẨM BAO bì tại CÔNG TY TNHH STARPRINT VIỆT NAM

Báo cáo khoa học

... marketing mix công ty 46 2.5.3.1 Chiến lƣợc sản phẩm .46 2.5.3.2 Chiến lƣợc giá .50 2.5.3.3 Chiến lƣợc phân phối 51 2.5.3.4 Chiến lƣợc hoạt động quảng bá công ty ... trƣờng mục tiêu, công ty phải đề chiến lƣợc cho sản phẩm cần đạt tới thị trƣờng mục tiêu Những định hƣớng cung cấp đƣờng lối cụ thể cho chiến lƣợc marketing mix.[5] Bƣớc 4: Hoạch định chiến lƣợc ... hành động để thực chiến lƣợc marketing mix, cụ thể hố chiến lƣợc marketing biến số marketing đƣợc kế hoạch hoá chi tiết thị trƣờng mục tiêu.[5]  Nhƣ vậy, để thiết lập đƣợc chiến lƣợc marketing...
 • 113
 • 241
 • 0

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai để phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất

Du lịch

... thị trƣờng vốn thị trƣờng bất động sản, “nóng – lạnh” thị trƣờng bất động sản ảnh hƣởng trực tiếp đến nhiệt độ sức sống hai thị trƣờng quan trọng lại, ảnh hƣởng đến tồn phát triển kinh ... luật vào quan hệ thị trƣờng QSD đất chƣa cao Thị trƣờng QSD đất, thị trƣờng đầy tiềm năng, nguồn nội lực quan trọng lại không phát huy đƣợc hết hiệu thúc đẩy kinh tế phát triển Tình trạng đất ... hoàn thiện pháp luật đất đai nhằm phát triển thị trƣờng QSD đất Việt nam 2 Cơ sở khoa học Hiện nay, vấn đề hòan thiện pháp luật đất đai nhằm phát triển thị trƣờng QSD đất chủ trƣơng mà Đảng,...
 • 22
 • 170
 • 0

luận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng viễn thông tại thành phố hà nộ

luận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng viễn thông tại thành phố hà nộ

Cao đẳng - Đại học

... thành sách phát triển thị trường viễn thông dựa lựa chọn chiến lược, mục tiêu phát triển viễn thông địa phương, sách phát triển viễn thơng quốc gia vận dụng lý thuyết phát triển vùng, phát huy ... sách phát triển thị trường viễn thơng khơng thể tách rời với sách phát triển viễn thơng quốc gia.Như sách thành phố Hà Nội đề phải dựa chiến lược phát triển viễn thông quốc gia xu hướng phát triển ... tầng, phát triển thị trường , sử dụng nguồn lực Chính sách phát triển thị trường viễn thơng có ba chức chức định hướng,chức điều tiết, chức tạo tiền đề để phát triển khuyến khích phát triển cho...
 • 79
 • 62
 • 0

luận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty TNHH xây dựng hoàng hiệp

luận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty TNHH xây dựng hoàng hiệp

Cao đẳng - Đại học

... hướng chiến lược Kinh doanh TOWS Ma trận TOWS cơng cụ phân tích kết hợp giúp nhà chiến lược hoạch định phát triển bốn loại hình chiến lược vị: Chiến lược SO, chiến lược WO, chiến lược ST, chiến ... trường hồn tồn Khi có chiến lược phát triển thị trường tạo chu kỳ sống sản phẩm - Chiến lược phát triển sản phẩm bao gồm việc phát triển loại sản phẩm để tiêu thụ thị trường chiến lược nhằm vào ... triển khai giải pháp phát triển chiến lược marketing xuất hàng may vào thị trường Mỹ, có tiềm ln tồn tại&không ngừng phát triển rào cản thương mại xuất nhập  Nguyễn Hoàng Việt (2012), Phát triển...
 • 110
 • 115
 • 0

luận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng TMCP đại chúng việt nam

luận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng TMCP đại chúng việt nam

Cao đẳng - Đại học

... lực triển khai chiến lược kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm vai trò triển khai chiến lược kinh doanh NHTM 1.2.1.1 Khái niệm chiến lược giai đoạn Quản trị chiến lược Doanh nghiệp Trong “Khám phá chiến ... chức Q trình quản trị chiến lược gồm có giai 23 24 đoạn: thiết lập chiến lược, thực chiến lược đánh giá chiến lược mơ hình đây: Giai đoạn thiết lập chiến lược gồm việc phát triển nhiệm vụ kinh ... Phân loại chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh bao gồm chiến lược cạnh tranh chiến lược hợp tác - Chiến lược cạnh tranh: Theo lý thuyết Michel Porter bao gồm ba chiến lược: Chiến lược...
 • 91
 • 197
 • 0

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN “TỔ TRƢỞNG SẢN XUẤT” TẠI TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN “TỔ TRƢỞNG SẢN XUẤT” TẠI TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP

Quản trị kinh doanh

... lĩnh vực thị trƣờng, đầu tƣ, công nghệ nhƣ công tác phát triển thƣơng hiệu Trong chiến lƣợc phát triển mình, NBC bƣớc hoạt động theo mơ hình quản trị tài chính, định hƣớng chiến lƣợc Đặc biệt, ... lành mạnh thị trƣờng nƣớc - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều kiện định để doanh nghiệp tồn phát triển kinh tế thị trƣờng nhƣ - Làm gia tăng suất lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển - Nâng ... NGA phục vụ cho doanh nghiệp coi phát triển lớn mạnh doanh nghiệp phát triển thân 1.3 Tác dụng ý nghĩa đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3.1 Tác dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực a) Đối với...
 • 88
 • 115
 • 0

skkn GIẢI PHÁP xây DỰNG và PHÁT TRIỂN môi TRƢỜNG XANH SẠCH đẹp tại TRƢỜNG THPT LONG THÀNH

skkn GIẢI PHÁP xây DỰNG và PHÁT TRIỂN môi TRƢỜNG XANH  SẠCH  đẹp tại TRƢỜNG THPT LONG THÀNH

Trung học cơ sở - phổ thông

... DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP TẠI TRƯỜNG THPT LONG THÀNH I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong giai đoạn đất nước ta trải qua thời kỳ cơng nghiệp, hố đại hố nay, Bên cạnh lợi ích phát triển ... quan trọng việc xây dựng phát triển môi trường xanh – –đẹp Mục đích giải pháp Nhằm giúp cho cán giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hiểu tầm quan trọng xây dựng phát triển môi trường xanh - ... thu lớn cho địa phương làm cho mơi trường sống thay đổi theo hướng tiêu cực ảnh hưởng nhiều đến phát triển bền vững Chính lẽ môi trường ngày trọng ngày đuợc tầng lớp xã hội quan tâm Hàng năm quan...
 • 44
 • 53
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC

NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC

Quản trị kinh doanh

... trình, chiến lƣợc sách CDM Cơ chế phát triển CP4Dev Minh chứng khí hậu cho phát triển CVA Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng khí hậu ĐMC Đánh giá mơi trƣờng chiến lƣợc ĐTM Đánh giá tác động môi trƣờng ... phát triển Các biện pháp thích ứng giảm nhẹ phát huy hiệu tích hợp đƣợc với sách, chiến lƣợc phát triển [13] Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014 quy định ĐMC việc phân tích, dự báo tác động đến môi trƣờng ... trƣờng dự án chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển trƣớc phê duyệt nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững Mục đích ĐMC lồng ghép vấn đề mơi trƣờng q trình xây dựng quy hoạch phát triển kinh...
 • 185
 • 81
 • 0

Phân tích và đánh giá chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam.pdf

Phân tích và đánh giá chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... vụ quản trị chiến lƣợc Nhiệm vụ Nhiệm vụ Phát triển Sứ mệnh Viễn cảnh chiến lƣợc công ty Lập Mục tiêu Xem lại, sửa đổi cần Xem lại, sửa đổi cần Nhiệm vụ Nhiệm vụ Nhiệm vụ Thảo Chiến lƣợc để đạt ... tiêu chuẩn quốc tế để phát triển bền vững Hình 12 Về mặt nội 4.4 Về khả học hỏi phát triển: Phát triển thương hiệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp Agribank chun nghiệp, uy tín Triển khai áp dụng cơng ... Hình13 Về mặt học hỏi phát triển - 29 - Mạc Thị Lan - MBA – EV9 4.5 Bản đồ Chiến lƣợc AGRIBANK Từ xây dựng bốn mặt: khả học hỏi phát triển, nội tại, khách hàng, tài chính, đồ chiến lược AGRIBANK...
 • 41
 • 465
 • 2

Xem thêm