chỉ tiêu chung đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh bia huế giai đoạn 2010-2012

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh bia huế giai đoạn 2010-2012

Kinh tế - Quản lý

... Phòng HC bán hàng Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Bia Huế 19 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ... (Nguồn: Phòng kế toán công ty Bia Huế) 31 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 32 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai ... vào phân tích số tiêu bảng 19 47 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 Bảng 18: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu (tr.đ)...
 • 60
 • 352
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Bất động sản

... số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường 47 Bảng 4.14 Hiệu môi trường LUT 47 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ trình hình thành đất Hình 4.1 Hiện Trạng Phân Bố Sử Dụng ... đời sống nhân dân cần thiết Đề tài “ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Huống Thượng Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên” không nằm mục tiêu 18 PHẦN ĐỐI TƯỢNG , NỘI DUNG ... Mức độ giải công an việc làm thu hút lao động - Sản phẩm tiêu thụ thị trường 3.4.3.4 Hiệu môi trường Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường - Độ che phủ + Cao( ***) thời gian che...
 • 70
 • 1,501
 • 6

Đánh giá hiệu quả tá động của việc áp dụng quy tắc thực hành nuôi tốt(BMP) trong nuôi tôm sú quy mô nông hộ tại nghệ an và tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả tá động của việc áp dụng quy tắc thực hành nuôi tốt(BMP) trong nuôi tôm sú quy mô nông hộ tại nghệ an và tỉnh thừa thiên huế

Kiến trúc - Xây dựng

... sai khác gi a nhóm BMP nhóm NoBMP chung năm (α=0,05) B ng 4.9: Các ch tiêu k thu t nuôi tôm t i Th a Thiên Hu Ch tiêu ðvt M t ñ th Năm 2007 Năm 2008 Trung bình chung BMP NoBMP BMP NoBMP BMP NoBMP ... bình chung giá bán t i Ngh An c a nhóm BMP tăng 18,1% t i Hu tăng 7,6% so v i nhóm NoBMP 35 B ng 4.8: Các ch tiêu k thu t nuôi tôm t i Ngh An Năm 2007 BMP NoBMP Năm 2008 BMP NoBMP Trung bình chung ... công ngh k thu t nuôi tôm cho ñ t su t cao nh t, b t ch p thi t h i khác, ñó ngư i tiêu dùng l i ñ t n ng v tiêu chu n dư lư ng kháng sinh, hóa ch t tôm s n ph m t tôm Mâu thu n ch có th gi i...
 • 106
 • 569
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2005-2011

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2005-2011

Nông - Lâm - Ngư

... tố hiệu quả kỹ thuật hay hiệu quả phân bổ mới có điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ cho đạt hiệu quả kinh tế Chỉ nào việc sử dụng nguồn lực đạt cả chỉ tiêu hiệu ... nguồn lực đạt cả chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ thì đó mới đạt hiệu quả kinh tế - Hiệu quả xã hội: Hiệu quả xã hội sử dụng đất hiện là phải thu hút ... môi trường Hiệu quả môi trường phân theo nguyên nhân gây nên bao gồm: hiệu quả hoá học môi trường, hiệu quả vật lý môi trường và hiệu quả sinh vật môi trường Hiệu quả sinh...
 • 78
 • 326
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Quản trị kinh doanh

... Lí luận bản về vốn lưu động, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại ... vòng vốn, số vòng vốn quay càng nhiều thì càng có lợi cho doanh nghiệp và có thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh Việc nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn nói chung và hiệu quả ... một hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt thì từ đầu quá trình sản xuất doanh nghiệp cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó cho hiệu quả nhất, các doanh nghiệp sử...
 • 78
 • 266
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Thạc sĩ - Cao học

... ch tiêu ch tiêu th t ch áp d ng cho d án c a doanh nghi p ho t đ ng, ch tiêu l i áp d ng cho m i d án Hai ch tiêu đ u nói lên ti m l c tài đ m b o cho m i d án th c hi n đ c thu n l i, ch tiêu ... d a m t h th ng ch tiêu Trong đó, m t s ch tiêu kinh t – tài đ c xem ch tiêu hi u qu t ng h p đ phân tích đánh giá hi u qu kinh t c a d án đ u t xây d ng công trình Các ch tiêu kinh t tài ph ... pháp lu t 2.2.3 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p xây d ng 2.2.3.1 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n nói chung Hi u su t s d ng v n [2.1] Ch tiêu ph n ánh v n c a...
 • 103
 • 157
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Tài chính - Ngân hàng

... Hoạt động nhà máy bao gồm hai chức sản xuất sản phẩm chức tiêu thụ hàng hoá Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ hàng hoá không trực tiếp với người tiêu dùng cuối mà thực qua hệ thống trung gian đại lý, ... sở hữu tạo 0,021 đồng lợi nhuận Ta thấy tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn không khả quan.Các tiêu lại có biến động cách tích cực Hiệu sử dụng vốn lưu động tiêu làm đánh gía tình hình hoạt động sản ... đảm nhiệm VLĐ= Doanh thu Chỉ tiêu cho biết: 11 11 Chuyên đề tốt nghiệp - Cứ đồng vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận - Chỉ tiêu lớn tốt 1.2.2.3 Số vòng...
 • 71
 • 566
 • 0

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... mua bỏn hay hp ng kinh t núi chung Tuy nhiờn, cn nhn thy tớnh cht ri ro ca quan h tớn dng thng mi quy mụ ti tr quỏ ln *Phỏt hnh trỏi phiu cụng ty Trỏi phiu l mt tờn chung ca cỏc giy t vay n di ... trỏch nhim chung ca xó hi, ca Nh nc Nh phi cú c ch chớnh sỏch, to mụi trng kinh doanh, mụi trng phỏp lý thun li khuyn, thỳc y doanh nghip s dng ng cú hiu qu Trong thc t hin nay, nhỡn chung vic ... kinh doanh tai Cụng ty cụ phõn õu t xõy dng H Ni Mc ớch nghiờn cu ca ti Trinh by nhng ly luõn chung va lam sang to võn s dung vụn kinh doanh v hiu qu s dng kinh doanh ti doanh nghip Phõn tich,...
 • 113
 • 335
 • 0

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

Kinh tế - Quản lý

... chu chuyển nhiều vòng 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù phản ... Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh a Vòng quay vốn kinh doanh Trong đó : DTT : Doanh thu thuần VKD : Vốn ... thể kết luận công ty sử dụng vốn cố định có hiệu quả 2.2.3.3 Đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Để đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của...
 • 55
 • 307
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Tài chính - Ngân hàng

... 9, có thể nhận thấy rằng các chỉ tiêu sinh lời của INCO 665 đều giảm năm gần đây, thể hiện hiệu quả hoạt động cũng hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp còn kém Năm ... kho 21 Các hệ số này được sử dụng để đánh giá hiệu quả quản trị hàng tồn kho của doanh nghiệp 21 Kỳ thu tiền bình quân: tiêu cho biết khoảng thời gian trung bình ... 2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại INCO665., JSC .45 Nói đến hiệu quả của một hoạt động tức là nói đến mối liên hệ giữa hai đại lượng kết quả thu được...
 • 93
 • 478
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Trường hợp tỉnh Bắc Kạn

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Trường hợp tỉnh Bắc Kạn

Kinh tế

... Các tiêu chí sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB là gì? + Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN là gì? + Thực trạng sử dụng ... hội Như hiệu quả vố n đầ u tư là một phạm trù kinh tế khách quan Nó tồn tại là sự có hạn của nguồn lực Yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực nói chung, sử dụng hiệu quả ... là những yếu tố làm tăng hiệu quả sản xuất giai đoạn khai thác dự án, góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng vố n đầ u tư Vì việc đánh giá hiệu quả vố n đầ u tư cần phải...
 • 98
 • 280
 • 0

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương

Quản trị kinh doanh

... huy động vốn Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu mới huy động vốn từ hai nguồn chính đó là vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng Tuy nhiên, để có được một lượng vốn kinh doanh ... càng đông Để có thể tăng thêm nguồn vốn kinh doanh cho mình thì doanh nghiệp có thể sử dụng thị trường chứng khoán để thu hút nguồn vốn bằng cách phát hành các trái ... phiếu của doanh nghiệp lên sàn để thu hút lượng vốn từ các nhà đầu tư chứng khoán Huy động vốn từ các các nguồn tín dụng thuê mua tài chính Hiện nay, cùng với sự phát...
 • 13
 • 359
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần Tràng An

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần Tràng An

Tài chính - Ngân hàng

... Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tràng An 44 2.2.4.1 Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn 45 2.2.4.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ... Vai trò của vốn 19 1.1.3.2 Vai trò của vốn lưu động .20 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 21 1.2.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động ... 21 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 22 1.2.2.1 Mức sinh lời của vốn lưu động 22 1.2.2.2 Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động ...
 • 63
 • 344
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long

Tài chính - Ngân hàng

... Nhưng nhìn chung có bốn nhóm tiêu bản: Nhóm tiêu khả toán; nhóm tiêu cấu Sinh viên: Đào Thúy Vân – QT1501N 13 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG tàichính tình hìnhđầu tư; nhóm tiêu hoạtđộng; ... 1.2.5.3 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tổng vốn Đểđánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp cách chung người ta thường dùng số tiêu tổng quát như: Suất hao phí tổng vốn:Suất hao phí vốn tiêu phảnánhđể ... hoạtđộng; nhóm tiêu khả sinh lời Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều tỷ lệ phảnánh riêng lẻ phận hoạtđộng tài trường hợp khác tuỳ theo mục tiêu phân tích người phân tích lựa chọn nhóm tiêu khác Để...
 • 99
 • 212
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Quản trị kinh doanh

... Chương 2: Thực trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ... luân chuyển vốn lưu động giảm hiệudụng vốn lưu động năm 2010 đã có phần giảm sút so với năm 2009 Bảng 10: Bảng phân tich hiệu quả sử dụng VLĐ Chỉ tiêu ĐVT 31-12-2009 31-12-2012 ... trạng lãng phí số lượng vốn lớn 2.3 Những vấn đề đặt để đánh giá nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Nhìn chung, năm 2012 vừa qua, hoạt động quản lý vốn lưu động của...
 • 57
 • 195
 • 0

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Quản trị kinh doanh

... hợp đồng sản xuất tiêu thụ cho nớc, đồng thời phát huy đựơc gần 100% công xuất thiết bị máy móc sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến sản phẩm tồn đọng, có lúc sản xuất không kịp cho tiêu thụ -Những ... Nhợc điểm: Độ xác kết tính bị hạn chế 1.5 Các tiêu chủ yếu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ta sử dụng tiêu sau đây: - Hiu sut s dng lu ng (s vũng ... cng cao - Hm lng lu ng: Hàm lợng vốn lu động Là số VLĐ cần có để đạt đợc đồng doanh thu tiêu nghịch đảo tiêu hiệu suất sử dụng VLĐ đợc tính cách lấy số lu động bình quân kỳ chia cho tổng doanh...
 • 56
 • 176
 • 0

tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần công nghiệp điệ đức hoàng

tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần công nghiệp điệ đức hoàng

Kinh tế - Thương mại

... trường bị giảm sút điều làm ảnh hưởng tới tiêu thụ doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp khó tiêu thụ hơn, doanh thu hơnvà làm giảm hiệu sử dụng vốn nói chung vốn lưu động nói riêng - Rủi ro: Do ... mạnh cơng tác tiêu thụ đem lại ngày nhiều lợi nhuận cho cơng ty, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh nói chung vốn lưu động nói riêng Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường : Việc tiêu thụ hàng ... nắm bắt nhu cầu thị trường khả tiêu thụ hàng hóa tăng Qua thời gian thực tập cơng ty DHE.JSC em thây cơng tác tiêu thụ sản phẩm cơng ty nhiều hạn chế: - Thị trường tiêu thụ hàng hố chưa rộng, phạm...
 • 57
 • 173
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25