chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh bia huế giai đoạn 2010-2012

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh bia huế giai đoạn 2010-2012

Kinh tế - Quản lý

... Phòng HC bán hàng Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Bia Huế 19 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ... (Nguồn: Phòng kế toán công ty Bia Huế) 31 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 32 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai ... vào phân tích số tiêu bảng 19 47 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 Bảng 18: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu (tr.đ)...
 • 60
 • 351
 • 1

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Quản trị kinh doanh

... Lí luận bản về vốn lưu động, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại ... vòng vốn, số vòng vốn quay càng nhiều thì càng có lợi cho doanh nghiệp và có thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh Việc nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn nói chung và hiệu quả ... một hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt thì từ đầu quá trình sản xuất doanh nghiệp cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó cho hiệu quả nhất, các doanh nghiệp sử...
 • 78
 • 266
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Thạc sĩ - Cao học

... ch tiêu ch tiêu th t ch áp d ng cho d án c a doanh nghi p ho t đ ng, ch tiêu l i áp d ng cho m i d án Hai ch tiêu đ u nói lên ti m l c tài đ m b o cho m i d án th c hi n đ c thu n l i, ch tiêu ... d a m t h th ng ch tiêu Trong đó, m t s ch tiêu kinh t – tài đ c xem ch tiêu hi u qu t ng h p đ phân tích đánh giá hi u qu kinh t c a d án đ u t xây d ng công trình Các ch tiêu kinh t tài ph ... toàn b m c tiêu đ c a d án, đ đ c tr ng b ng ch tiêu đ nh tính (th hi n b ng ch tiêu đ nh l k t qu đ t đ lo i hi u qu đ t đ c c) ng (th hi n quan h gi a chi phí b c a d án c theo m c tiêu c a d...
 • 103
 • 156
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Tài chính - Ngân hàng

... Hoạt động nhà máy bao gồm hai chức sản xuất sản phẩm chức tiêu thụ hàng hoá Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ hàng hoá không trực tiếp với người tiêu dùng cuối mà thực qua hệ thống trung gian đại lý, ... sở hữu tạo 0,021 đồng lợi nhuận Ta thấy tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn không khả quan.Các tiêu lại có biến động cách tích cực Hiệu sử dụng vốn lưu động tiêu làm đánh gía tình hình hoạt động sản ... đảm nhiệm VLĐ= Doanh thu Chỉ tiêu cho biết: 11 11 Chuyên đề tốt nghiệp - Cứ đồng vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận - Chỉ tiêu lớn tốt 1.2.2.3 Số vòng...
 • 71
 • 566
 • 0

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

Kinh tế - Quản lý

... thể kết luận công ty sử dụng vốn cố định có hiệu quả 2.2.3.3 Đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Để đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của ... Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh a Vòng quay vốn kinh doanh Trong đó : DTT : Doanh thu thuần VKD : Vốn ... tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định a Hiệu suất sử dụng vốn cố định Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn cố định tạo đồng doanh thu thuần kỳ Chỉ tiêu này...
 • 55
 • 306
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Tài chính - Ngân hàng

... Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 19 19 Sử dụng hiệu suất sử dụng tài sản cố định đo lường hiệu quả quản trị bộ phận tài sản dài hạn quan trọng đối với ... trọng vốn cố định cấu nguồn vốn quá thấp và dao động khoảng 2.23% - 3.1%, thể hiện cấu vốn cốn định chưa hợp lý Mặc dù chính sách giữ tỷ trọng vốn lưu động cao vốn cố ... bình quân kỳ= Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ + Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ Sử dụng hiệu suất sử dụng tài sản cố định đo lường hiệu quả quản trị bộ phận tài sản dài hạn quan trọng đối với...
 • 93
 • 476
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Trường hợp tỉnh Bắc Kạn

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Trường hợp tỉnh Bắc Kạn

Kinh tế

... Các tiêu chí sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB là gì? + Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN là gì? + Thực trạng sử dụng ... nước, hiệu quả của chúng lại chủ yếu được đánh giá tầm vĩ mô Do hiệu quả KTXH của khoản đầu tư từ NSNN rất khó định lượng, chỉ có thể xét định tính qua một số chỉ tiêu ... là những yếu tố làm tăng hiệu quả sản xuất giai đoạn khai thác dự án, góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng vố n đầ u tư Vì việc đánh giá hiệu quả vố n đầ u tư cần phải...
 • 98
 • 280
 • 0

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương

Quản trị kinh doanh

... huy động vốn Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu mới huy động vốn từ hai nguồn chính đó là vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng Tuy nhiên, để có được một lượng vốn kinh doanh ... càng đông Để có thể tăng thêm nguồn vốn kinh doanh cho mình thì doanh nghiệp có thể sử dụng thị trường chứng khoán để thu hút nguồn vốn bằng cách phát hành các trái ... phiếu của doanh nghiệp lên sàn để thu hút lượng vốn từ các nhà đầu tư chứng khoán Huy động vốn từ các các nguồn tín dụng thuê mua tài chính Hiện nay, cùng với sự phát...
 • 13
 • 359
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần Tràng An

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần Tràng An

Tài chính - Ngân hàng

... Vai trò của vốn 19 1.1.3.2 Vai trò của vốn lưu động .20 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 21 1.2.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động ... 21 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 22 1.2.2.1 Mức sinh lời của vốn lưu động 22 1.2.2.2 Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động ... vốn .41 2.2.3.Tình hình tổ chức quản lý vốn lưu động 42 2.2.4 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tràng An 44 2.2.4.1 Hiệu quả sử...
 • 63
 • 343
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long

Tài chính - Ngân hàng

... bốn nhóm tiêu bản: Nhóm tiêu khả toán; nhóm tiêu cấu Sinh viên: Đào Thúy Vân – QT1501N 13 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG tàichính tình hìnhđầu tư; nhóm tiêu hoạtđộng; nhóm tiêu khả ... nghiệp sở so sánh tiêu tỷ lệ tài doanh nghiệp với tỷ lệ tham chiếu Trong phân tích tài doanh nghiệp tỷ lệ tài chínhđược phân thành nhóm tiêu đặc trưng, phảnánh nội dung theo mục tiêu phân tính tài ... tài trường hợp khác tuỳ theo mục tiêu phân tích người phân tích lựa chọn nhóm tiêu khác Để phục vụ cho việc phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp thường dùng số tiêu mà ta trình bày cụ thể phần...
 • 99
 • 212
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Quản trị kinh doanh

... Chương 2: Thực trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ... luân chuyển vốn lưu động giảm hiệudụng vốn lưu động năm 2010 đã có phần giảm sút so với năm 2009 Bảng 10: Bảng phân tich hiệu quả sử dụng VLĐ Chỉ tiêu ĐVT 31-12-2009 31-12-2012 ... để tranhf tình trạng lãng phí số lượng vốn lớn 2.3 Những vấn đề đặt để đánh giá nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Nhìn chung, năm 2012 vừa qua, hoạt động quản...
 • 57
 • 195
 • 0

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Quản trị kinh doanh

... hợp đồng sản xuất tiêu thụ cho nớc, đồng thời phát huy đựơc gần 100% công xuất thiết bị máy móc sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến sản phẩm tồn đọng, có lúc sản xuất không kịp cho tiêu thụ -Những ... Nhợc điểm: Độ xác kết tính bị hạn chế 1.5 Các tiêu chủ yếu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ta sử dụng tiêu sau đây: - Hiu sut s dng lu ng (s vũng ... cng cao - Hm lng lu ng: Hàm lợng vốn lu động Là số VLĐ cần có để đạt đợc đồng doanh thu tiêu nghịch đảo tiêu hiệu suất sử dụng VLĐ đợc tính cách lấy số lu động bình quân kỳ chia cho tổng doanh...
 • 56
 • 175
 • 0

tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần công nghiệp điệ đức hoàng

tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần công nghiệp điệ đức hoàng

Kinh tế - Thương mại

... nắm bắt nhu cầu thị trường khả tiêu thụ hàng hóa tăng Qua thời gian thực tập cơng ty DHE.JSC em thây cơng tác tiêu thụ sản phẩm cơng ty nhiều hạn chế: - Thị trường tiêu thụ hàng hố chưa rộng, phạm ... nghiệp KI L 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh minh doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động để đảm bảo cho q trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm ... tế thiểu phát nên sức mua thị trường bị giảm sút điều làm ảnh hưởng tới tiêu thụ doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp khó tiêu thụ hơn, doanh thu hơnvà làm giảm hiệu sử dụng vốn nói chung vốn lưu...
 • 57
 • 173
 • 0

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng

Kinh tế

... vốn công ty - Xét theo chủ thể, mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn tùy thuộc vào vị trí, góc độ nhà phân tích Với mục tiêu nghiên cứu, luận văn trình bày mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn góc ... LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 1.2.1 Mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn công ty - Xét mặt nội dung, mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn công ty nhằm đo lường, đánh giá ... định: thông qua tiêu + Hiệu suất sử dụng TSDH + Tỷ suất sinh lời TSDH + Hiệu suất sử dụng tài sản cố định + Tỷ suất sinh lời tài sản cố định - Hiệu sử dụng vốn lưu động: thông qua tiêu + Số vòng...
 • 26
 • 285
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương.DOC

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương.DOC

Quản trị kinh doanh

... phát triển kinh tế đất nước … 37 Phần Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH Đức Phương 3.1 Định hướng hoạt động cho công ty thời gian tới Là doah ... huy động vốn Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu mới huy động vốn từ hai nguồn chính đó là vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng Tuy nhiên, để có được một lượng vốn kinh doanh ... Duy Tùng Hàng hóa tiêu thụ Ôtô, xe gắn máy hai bánh, xe bốn bánh gắn động Xe gắn máy hai bánh, xe bốn bánh gắn động (Nguồn: báo cáo công ty) 14 Phần Thực trạng sử dụng vốn tại công ty...
 • 53
 • 718
 • 4

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương

Kinh tế - Thương mại

... phát triển kinh tế đất nước … 37 Phần Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH Đức Phương 3.1 Định hướng hoạt động cho công ty thời gian tới Là doah ... huy động vốn Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu mới huy động vốn từ hai nguồn chính đó là vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng Tuy nhiên, để có được một lượng vốn kinh doanh ... Lương Sơn Ninh thuận Cty Duy Tùng Hàng hóa tiêu thụ Ôtô, xe gắn máy hai bánh, xe bốn bánh gắn động (Nguồn: báo cáo công ty) 14 Phần Thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương 2.1...
 • 53
 • 367
 • 1

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH sóng thần

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH sóng thần

Kinh tế - Quản lý

... quận +Văn phòng phẩm mức biến động nhu cầu người tiêu dùng năm quận 1.3.2.2.Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian doanh nghiệp Bảng số liệu tiêu thụ sản phẩm qua năm tất sản phẩm Đơn vị : ... đến năm 2012 tăng mức tiêu thụ từ 45.388 triệu đồng lên 60.727 triệu đồng ( tăng 15.339 triêu đồng) ta thấy mức tiêu thụ mặt hàng tương đối ổn định nhu cầu thiết yếu người tiêu dùng Nội thất văn ... chờ tiêu thụ Cụ thể sản phẩm thiết bị văn 15 phòng, đồ điện tử, đồ gia dụng… Đây chủ yếu sản phẩm chờ bán nên lượng tồn kho lại phụ thuộc vào: - Cách thức tiêu thụ sản phẩm - Các hợp đồng tiêu...
 • 50
 • 257
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25