chọn phương pháp xác định các nguyên tố đã được chọn

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Hóa học - Dầu khí

... phụ) phương pháp quang (phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS, phương pháp ICP – AES, phương pháp trắc quang) Các phương pháp xác định nguyên tố vi lượng ... phương pháp quang xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) Để xác định Cu(II), Zn(II), Co(II), có phương pháp phân tích: Các phương pháp hoá học phương pháp phân tích thể tích, phương pháp oxi hoá - khử, phương ... hưởng, tách ion chúng có mặt Xác định nguyên tốXác định nguyên tố điều kiện tối ưu phương pháp tách sắc kí trao đổi ion Xác định đồng thời nguyên tốXác định độ hấp thụ quang ứng với bước sóng,...
 • 86
 • 1,026
 • 0

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Thạc sĩ - Cao học

... Nguyên tắc phƣơng pháp tạo màng photphat tạo lớp muối photphat kết tủa bề mặt kim loại 1.5 Tổng quan phương pháp tách xác định nguyên tố đất 1.6 Các phương pháp xác định nguyên tố đất 1.6.1 Phương ... tách trƣớc xác định Nhƣ đề cập phƣơng pháp đƣợc chọn phƣơng pháp sắc ký điện di mao quản Phƣơng pháp có độ chọn lọc, độ nhạy tƣơng đối cao, tốc độ phân tích nhanh mặt khác phƣơng pháp đại đƣợc ... khảo sát lựa chọn điều kiện tối ƣu cho việc xác định NTĐH hệ sắc ký điện di mao quản -Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến kết đo NTĐH máy sắc ký điện di mao quản, xác định giới hạn nguyên tố ảnh hƣởng...
 • 17
 • 962
 • 4

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

Khoa học tự nhiên

... Tổng quan ph-ơng pháp tách xác định nguyên đất 11 1.6 Các ph-ơng pháp xác định nguyên tố đất 11 1.6.1 Ph-ơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử 11 1.6.2 Ph-ơng pháp kích hoạt ... QUAN 1.1 Các nguyên tố đất 1.1.1 c im chung v cỏc NTH 1.1.11 Ba hng ng dng t him 1.1.1.2 Ngun ti nguyờn t him Vit Nam .5 1.2 Hợp chất phức nguyên tố đất dung dịch ... 12 1.6.3 Ph-ơng pháp quang phổ phát xạ nguyên tử{16, 17, 18} 12 1.6.4 Phng phỏp ph plasma cm ng ICP-MS [5, 19] 14 1.6.5 Ph-ơng pháp săc ký 15 1.6 5.1 Ph-ơng pháp sắc ký lỏng hiệu...
 • 84
 • 632
 • 0

Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Khoa học tự nhiên

... kết p ân tíc 20 1.5.1 Xác định khoảng tuyến tính 20 1.5.2 Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) phương pháp 21 1521 X 1522 X c ... nhi u ngu n tố ng nhi u ki phư ng ph p ti u chuẩn o i Phép o phổ h p th ngu n tử c ọc tư ng ối cao Xu t ph t từ n gi n dễ n t i chọn nh v nh chọn t i: “Nghiên cứu, xác định nguyên tố vi lượng ... nh Đồng háp b ng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)” Th c t in u n v n tốt nghiệp cho t i t p trung gi i qu t c c v n sau: nh Tối ưu h a c c i u kiện c nh c c ngu n tố vi ng (Zn Fe...
 • 63
 • 346
 • 1

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Khoa học tự nhiên

... phụ) phương pháp quang (phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS, phương pháp ICP – AES, phương pháp trắc quang) Các phương pháp xác định nguyên tố vi lượng ... phương pháp quang xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) Để xác định Cu(II), Zn(II), Co(II), có phương pháp phân tích: Các phương pháp hoá học phương pháp phân tích thể tích, phương pháp oxi hoá - khử, phương ... hưởng, tách ion chúng có mặt Xác định nguyên tốXác định nguyên tố điều kiện tối ưu phương pháp tách sắc kí trao đổi ion Xác định đồng thời nguyên tốXác định độ hấp thụ quang ứng với bước sóng,...
 • 86
 • 448
 • 1

Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được áp dụng ở Việt Nam và sự vận dụng của các phương pháp đó trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam

Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được áp dụng ở Việt Nam và sự vận dụng của các phương pháp đó trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam

Quản trị kinh doanh

... thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp Việt Nam Văn pháp luật hướng dẫn cách xác định giá trị doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh đơn cử phương pháp tài sản chưa hướng dẫn cụ thể cách xác định ... phần là: phương pháp tài sản phương pháp dòng tiền chiết khấu Tuy nhiên xác định giá trị loại hình doanh nghiệp khác họ áp dụng phương pháp 1.2.1 Phương pháp tài sản 1.2.1.1 Nội dung phương pháp ... vấn đề coi DCF phương pháp có khả sử dụng nhà thẩm định giá, mà thông thường nên thực kiểm tra định giá DCF phương pháp khác Trong số trường hợp phương pháp định giá DCF phương pháp hợp lý logic...
 • 35
 • 861
 • 2

Phương pháp xác định các hằng số vật lý của các hợp chất hữu cơ

Phương pháp xác định các hằng số vật lý của các hợp chất hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... n ch a ch t nghiên c u Mu n xác ngư i ta xác ñ nh nhi t ñ nóng ch y b ng máy xác ñ nh nhi t ñ nóng ch y ho c xác n a ño b ng máy xác ñ nh nhi t ñ nóng ch y vi phân (xác ñ nh nhi t ñ nóng ch y ... nóng ch y 4.2 Xác ñ nh nhi t ñ sôi M t ch t l ng tinh t có nhi t ñ sôi ( t so ) xác ñ nh m t áp su t xác ñ nh Ngư i ta thư ng l y nhi t ñ chưng c t c a ch t l ng làm nhi t ñ sôi Phương pháp có sai ... i xác ñ nh 20oC so v i nư c 4oC ð ño t kh i, dùng t kh i k Cách ño: nhúng t kh i k vào ch t l ng t kh i ñư c xác ñ nh b ng v ch mà m c nư c c a ch t l ng ch thang chia ñ c a t kh i k M t cách...
 • 5
 • 1,394
 • 13

tiêu chuẩn hóa phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh hóa của trung tâm học liệu đh cần thơ @ tài liệu học tập và nghiên cứu vi khuẩn aeromonas hydrophila tại khoa thủy sản

tiêu chuẩn hóa phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh hóa của trung tâm học liệu đh cần thơ @ tài liệu học tập và nghiên cứu vi khuẩn aeromonas hydrophila tại khoa thủy sản

Thủy sản

... API 20E cách thể cụ thể đặc tính vi khuẩn xác định tương đối xác loài vi khuẩn phân lập mẫu bệnh phẩm Bên cạnh đó, hai phương pháp thường dùng để hỗ trợ phương pháp PCR giúp định danh xác loài ... kết định danh vi khuẩn Các tiêu sử dụng phương pháp khác để định danh Buler (2004) cho sai khác kết áp dụng phương pháp khác sai sót trình định danh Các kết dòng A hydrophila ghi Trang 27 nhận phương ... Fragment Length Polymorphism) sử dụng để định danh A hydrophila nhằm khẳng định kết định danh phương pháp sinh hóa Đề tài “Tiêu chuẩn hóa phương pháp xác định tiêu sinh lý sinh hóa vi khuẩn Aeromonas...
 • 49
 • 836
 • 1

Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Cơ khí - Vật liệu

... bảng lựa chọn đợc phơng pháp tối u để xác định hàm lợng nguyên tố xỉ titan theo nguyên tắc: Nguyên tố có hàm lợng cao nh Ti, Mg ứng dụng phơng pháp khối lợng, phơng pháp chuẩn độ phơng pháp ngoại ... pháp (AAS) có độ nhậy độ chọn lọc cao Gần 60 nguyên tố hoá học đợc xác định với độ nhậy 10-4 ữ 10-5 Kết phân tích ổn định, sai số nhỏ Đây phơng pháp tiêu chuẩn để xác định lợng nhiều nguyên tố ... để xác định Phơng pháp phân tích khối lợng: Thờng đợc áp dụng để xác định nguyên tố có hàm lợng cao Nguyên tắc chung đa nguyên tố dạng kết tủa: MeS, MeSO4, MeCl MeCl3 (Me: ký hiệu nguyên tố kim...
 • 59
 • 499
 • 1

Phương pháp xác định các khó khăn và cách giải quyết trong giai đoạn hình thành dự án

Phương pháp xác định các khó khăn và cách giải quyết trong giai đoạn hình thành dự án

Quản lý dự án

... thiệt hại hội phương án i với trạng thái j (cũng số tiền mà ta bò thiệt không chọn phương án tối ưu mà chọn phương án i)và tính sau: OLij = [ Maxi ( Pij )] − Pij Bảng OL(i) EOL(i) Phương án Nhà ... thương mại sau: • Hãy vẽ đònh, giúp giám đốc công ty chọn phương án đầu tư có tiền lời kỳ vọng lớn Các phương án Xác suất trúng thầu (0,4) Xác suất không trúng thầu (0,6) Trạm trộn bê tông 40.000 ... 10 CÁC BƯỚC CỦA VIỆC PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THEO CÂY QUYẾT ĐỊNH Bước 1: Xác đònh vấn đề cần giải Bước 2: Vẽ đònh Bước 3: Gán xác suất cho trạng thái Bước 4: Ước tính lợi nhuận/chi phí cho kết hợp phương...
 • 28
 • 499
 • 0

phương pháp xác định các nguồn đo lường giá trị tài sản thương hiệu

phương pháp xác định các nguồn đo lường giá trị tài sản thương hiệu

Quản trị kinh doanh

... định tính • Liên tưởng tự • Các kĩ thuật xạ ảnh • Phương pháp suy luận ẩn dụ Zaltman • Phương pháp dựa kinh nghiệm Nhóm 6– QTKD D2 – K.22 – UEH Khái quát nghiên cứu định tính  Nhận dạng mối liên ... K.22 – UEH Phương pháp suy luận ẩn dụ Zaltman(ZMET) Ứng dụng ZMET Nhóm – QTKD D2 – K.22 – UEH Tính cách giá trị tài sản thương hiệu  The Big Five - Nhóm Tính từ để đánh giá tính cách thương ... sử dụng sản phẩm: “Nếu bạn dự định ăn bánh snack tốt cho sức khỏe, bạn sử dụng thương hiệu bánh nào?” Nhóm – QTKD D2 – K.22 – UEH Điều chỉnh phán đoán Trong phương pháp nghiên cứu, phải xét trường...
 • 36
 • 633
 • 0

Tìm hiểu các phương pháp xác định các thông số tới hạn

Tìm hiểu các phương pháp xác định các thông số tới hạn

Báo cáo khoa học

... phƣơng pháp dự đoán mình, cách xác định tỷ số nhiệt độ tới hạn nhiệt độ sôi cho xác cho chất Tỷ số đƣợc ký hiệu θ, đƣợc xác định từ tổng đóng góp nguyên tử, nhóm nguyên tử phân tử Công thức xác định ... cứu phƣơng pháp công cụ xác định nhiệt độ tới hạn nhằm xác định thông số tới hạn, phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài NAFOSTED đề tài khác có liên quan 1.2 Các phƣơng pháp xác định nhiệt độ ... khách quan phƣơng pháp Joback cải tiến Chƣơng Kết luận kiến nghị Đã nghiên cứu phƣơng pháp Joback đề xuất phƣơng pháp Joback cải tiến có độ xác cao Trên sở phƣơng pháp, phần mềm xác định nhiệt độ...
 • 159
 • 948
 • 7

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kiến trúc - Xây dựng

... mẫu, g (được xác định 5.1.3.1.2); g1 khối lượng đất dao vòng, g (được xác định 5.1.3.2.1); Vo dung tích dao vòng lấy mẫu, cm3 (được xác định 5.1.3.1.2); W1 độ ẩm đất, % khối lượng (được xác định ... thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng trương nở đất phòng thí nghiệm Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Quy định chung Phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp xác định độ ... chép thí nghiệm (xem Bảng A.1 Phụ lục A) Các phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp xác định độ trương nở thể tích độ ẩm trương nở đất (quy định) 5.1.1 Nguyên tắc chung Dùng thiết bị thí nghiệm...
 • 10
 • 656
 • 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kiến trúc - Xây dựng

... trình thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng co ngót đất phòng thí nghiệm Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Quy định chung Phương pháp thí nghiệm 5.1 Nguyên tắc 5.2 Dụng ... đất dao vòng (m 1), xác đến 0,1 g; - Xác định khối lượng thể tích đơn vị đất, theo quy định TCVN 4202 : 2012; đồng thời, lấy mẫu đại biểu để xác định độ ẩm đất, theo quy định TCVN 4196 : 2012 ... vòng lấy mẫu) 5.6.4 Thể tích mẫu đất sau kết thúc co ngót (được xem thể tích mẫu đất sau sấy khô), xác định phương pháp bọc sáp theo quy định 14TCN 126 : 2002, tính theo công thức 3: Vk = m1 − m2...
 • 7
 • 625
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kiến trúc - Xây dựng

... không cần yêu cầu xác định đặc trưng lún ướt Các phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp thí nghiệm đường cong nén (quy định) 5.1.1 Nguyên tắc Phương pháp áp dụng có yêu cầu xác định hệ số lún ướt ... khoáng, nước máy 4.3 Có hai phương pháp xác định đặc trưng lún ướt đất; phương pháp thí nghiệm đường cong nén phương pháp thí nghiệm hai đường cong nén; áp dụng phương pháp tùy theo yêu cầu cụ thể ... Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu đơn vị đo Quy định chung Các phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp thí nghiệm đường cong nén (quy định) 5.2 Phương pháp thí nghiệm hai đường cong...
 • 13
 • 446
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CÁC CHẤT GÂY DỊ ỨNG NGUỒN GỐC TỪ CÂY HỌ ĐẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT NÀY TRONG THỰC PHẨM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CÁC CHẤT GÂY DỊ ỨNG NGUỒN GỐC TỪ CÂY HỌ ĐẬU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT NÀY TRONG THỰC PHẨM

Công nghệ thực phẩm

... Thị Kim Hạnh Chương PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT DỊ ỨNG Ta chia làm nhóm phương pháp chính:  Phân tích đối tượng protein: − Phương pháp điện di − Phương pháp Elisa: phương pháp miễn dịch, sử ... nguyên định Nhóm định kháng nguyên định tính đặc hiệu sinh kháng thể tương ứng, mà vị trí để kháng thể đó, lympho bào mẫn cảm gắn với kháng nguyên cách đặc hiệu [4] Nếu kháng nguyên có nhóm định ... [4] 1.3.2 Các yếu tố tham gia vào phản ứng miễn dịch 1.3.2.1 Kháng nguyên Trong phản ứng miễn dịch dị ứng chất gây dị ứng có vai trò kháng nguyên a) Khái niệm kháng nguyên: Các yếu tố lạ xuất...
 • 101
 • 797
 • 5

Xem thêm