chỉ tiêu chất lượng kẹo mè xửng giòn

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng thân cây tại các vườn giống thế hệ 2 keo lá tràm (acacia auriculiformis a cunn ex benth)

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng thân cây tại các vườn giống thế hệ 2 keo lá tràm (acacia auriculiformis a cunn ex benth)

Cao đẳng - Đại học

... để có vườn giống chất lượng di truyền cao b) Biến động gia đình chất lượng thân Cũng tiêu sinh trưởng, tiêu chất lượng thân độ thẳng thân (Đtt), độ nhỏ cành (Đnc) sức khỏe (Sk) tiêu có nhiều ý ... giống rừng Chất lượng hình thái thân có ý nghĩa vơ quan trọng chế biến gỗ Chương trình chọn giống Keo tràm nhằm tới mục tiêu tăng suất, chất lượng gỗ tỷ lệ lợi dụng gỗ cho rừng trồng Chất lượng thân ... vừa có sinh trưởng tốt vừa có tiêu chất lượng cao cung cấp hạt giống cải thiện sinh trưởng chất lượng thân mang lại hiệu kinh tế cao cho trồng rừng Bảng 4.2 Chất lượng thân gia đình Keo tràm vườn...
 • 85
 • 103
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... suất chất lượng đàn lợn 6 Trạm truyền giống gia súc tỉnh Thái Nguyên phát triển tăng lên với số lượng từ 65 (2012) đến 85 (2014) Chất lượng giống nâng cao Nhằm cung cấp đủ số lượng chất lượng ... nhiều khoa học vào thực tế sản xuất, nâng cao chất lượng giống, chất lượng tinh dịch, phẩm chất giống đưa thị trường - Cung cấp đủ số lượng chất lượng giống cho bà nông dân tỉnh mở rộng tỉnh ... tinh dịch lợn trung bình 7,4 + Chỉ tiêu tổng hợp V.A.C: Là tổng số tinh trùng tiến thẳng có lần xuất tinh, tiêu tổng hợp tiêu V.A.C Chỉ tiêu đánh giá khái quát chất lượng tinh dịch định bội số pha...
 • 77
 • 435
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình

Nông - Lâm - Ngư

... trùng khác • Chỉ tiêu tổng hợp V.A.C (tỷ/lần) V.A.C tổng số tinh trùng tiến thẳng lần xuất tinh Đây tiêu đánh giá khái quát chất lượng tinh dịch lực sản xuất tinh trùng lợn đực giống Chỉ tiêu tích ... hơn, lượng tinh trùng, nồng độ tinh trùng nhiều hơn, tỷ lệ kỳ hình Lượng tinh xuất không phụ thuộc vào trọng lượng cá thể loài gia súc khác nhau, mà so sánh phẩm giống • Tuổi: Chỉ tiêu số lượng chất ... 01/07/2014 đến 16/12/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi * Khảo sát số tiêu chất lượng tinh dịch hai giống lợn Landrace PiDu qua tiêu: - Chỉ tiêu thường xuyên + Thể tích tinh dịch (V) + Màu...
 • 56
 • 334
 • 1

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn móng cái, landrace và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại trạm truyền giống gia súc xã hóa thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn móng cái, landrace và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại trạm truyền giống gia súc  xã hóa thượng  huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... số lượng chất lượng tinh trùng thấp 2.2.1.6 Các tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tinh dich * Các tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch + Lượng tinh (V/ml) Lượng ... dụng nhiều khoa học vào thực tế sản xuất, nâng cao chất lượng giống, chất lượng tinh dịch, phẩm chất giống đưa thị trường Cung cấp đủ số lượng chất lượng giống cho bà nông dân tỉnh mở rộng tinh lân ... dụng nhiều khoa học vào thực tế sản xuất, nâng cao chất lượng giống, chất lượng tinh dịch, phẩm chất giống đưa thị trường Cung cấp đủ số lượng chất lượng giống cho bà nông dân tỉnh mở rộng tinh lân...
 • 59
 • 276
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

Quản trị kinh doanh

... trùng khác • Chỉ tiêu tổng hợp V.A.C (tỷ/lần) V.A.C tổng số tinh trùng tiến thẳng lần xuất tinh Đây tiêu đánh giá khái quát chất lượng tinh dịch lực sản xuất tinh trùng lợn đực giống Chỉ tiêu tích ... hơn, lượng tinh trùng, nồng độ tinh trùng nhiều hơn, tỷ lệ kỳ hình Lượng tinh xuất không phụ thuộc vào trọng lượng cá thể loài gia súc khác nhau, mà so sánh phẩm giống • Tuổi: Chỉ tiêu số lượng chất ... 01/07/2014 đến 16/12/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi * Khảo sát số tiêu chất lượng tinh dịch hai giống lợn Landrace PiDu qua tiêu: - Chỉ tiêu thường xuyên + Thể tích tinh dịch (V) + Màu...
 • 56
 • 149
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm biến dị di truyền về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của bạch đàn URO (eucalyptus urophylla s t blake) tại vườn giống thế hệ 2

Nghiên cứu đặc điểm biến dị di truyền về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của bạch đàn URO (eucalyptus urophylla s t blake) tại vườn giống thế hệ 2

Cao đẳng - Đại học

... động tiêu chất lượng Các tiêu chất lượng thân Đtt, Đnc, Ptn, Sk tiêu có nhiều ý nghĩa chọn giống rừng Chất lượng hình thái thân khơng ảnh hưởng đến khả sinh trưởng mà ảnh hưởng đến suất chất lượng ... tiêu tiêu biểu đánh giá cho sức phát triển giai đoạn khả phù hợp với điều kiện lập địa gia đình (6) Chỉ tiêu chất lượng tổng hợp (Icl) Chỉ tiêu chất lượng tổng hợp (Icl) đánh giá chung phẩm chất ... triển quan tâm tới tiêu chất lượng thân cây, chất lượng tốt không dễ dàng gia công chế biến mà có khả tận thu cao Bên cạnh tiêu chất lượng hình thái, đề tài đánh giá chất lượng gỗ thông qua số...
 • 94
 • 110
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm biến dị về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của keo lá tràm (acacia auriculiformis) tại các khu khảo nghiệm dòng vô tính ở ba vì hà nội và đồng hới quảng bình

Nghiên cứu đặc điểm biến dị về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của keo lá tràm (acacia auriculiformis) tại các khu khảo nghiệm dòng vô tính ở ba vì  hà nội và đồng hới  quảng bình

Cao đẳng - Đại học

... quan tâm tới sức sinh trưởng, chất lượng thân chất lượng gỗ giống, mà phải quan tâm tới khả chống chịu Chỉ có dòng sinh trưởng nhanh, có chất lượng thân tốt, chất lượng gỗ tốt chống chịu tốt 40 ... tượng thời tiết bất thường 4.1.1.2 Các tiêu chất lượng thân Cũng tiêu sinh trưởng, tiêu chất lượng thân có tầm quan trọng ảnh hưởng không nhỏ tới suất chất lượng sản phẩm Đứng trước nhu cầu sức ... khách quan, Ftính (3,02) lớn F05 (1,98) Độ trì trục tiêu đặc biệt Về chất tiêu gần giống với tiêu khác nằm nhóm tiêu phản ánh chất lượng thân tiêu chiều cao cành Theo kết nghiªn cøu cđa Luangviriyasaeng...
 • 87
 • 59
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và bệnh thường gặp của lợn đực giống Landrace và Pidu tại trại gia công CP Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Nông nghiệp

... n 16/12/2014 3.3 N i dung nghiên c u ch tiêu theo dõi * Kh o sát m t s ch tiêu v ch t l ng tinh d ch c a hai gi ng l n Landrace PiDu qua ch tiêu: - Ch tiêu th ng xuyên + Th tích tinh d ch (V) ... khác Ch tiêu t ng h p V.A.C (t /l n) V.A.C t ng s tinh trùng ti n th ng l n xu t tinh tiêu ánh giá khái quát ch t l c am tl n ây ch ng tinh d ch n ng l c s n xu t tinh trùng c gi ng Ch tiêu tích ... “Kh o sát m t s ch tiêu ch t l ng g p c a l n công ty CP - huy n L ng tinh d ch c gi ng Landrace PiDu t i tr i gia cơng ng S n, t nh Hòa Bình” 1.2 M c tiêu yêu c u c a 1.2.1 M c tiêu nghiên c u...
 • 56
 • 63
 • 0

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Kế toán

... phát từ yêu cầu tiêu chất lợng trạng thái cân trạng thái độ Với giá trị yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thời gian điều chỉnh n=2 Vmax=18 ... định tiêu chất lợng hệ thống sau hiệu chỉnh: Số lần dao động n=1 Độ chỉnh = 22% Thời gian ®iỊu chØnh tdc = 1.25(sec) Sai sè b¸m ∝td = V = 0.18 Tõ ®ã rót kÕt ln: HƯ thống sau đợc hiệu chỉnh ... thống phải thoả mãn tiêu chuẩn chất lợng định trình làm việc Các tiêu đợc xác định trạng thái cân bằngvà trạng thái độ Đặc tính biên độ tần số loga mong muốn hệ thống điều chỉnh tự động đặc tính...
 • 16
 • 814
 • 1

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Kế toán

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn ... thống chất lượng + Chính sách chất lượng: Tồn ý đồ định hướng chất lượng lãnh đạo cao doanh nghiệp thức cơng bố + Hoạch định chất lượng: Các hoạt động nhằm thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng...
 • 18
 • 833
 • 5

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L ) sản xuất giá thể sinh học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm ... cung cấp vitamin, chất khoáng, đạm chất xơ có lợi cho sức khoẻ người - Đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng rau khơng đòi hỏi đáp ứng mặt số lượng mà q quan tâm chất lượng - Hiện nay, ... 3.2 Ảnh hưởng thời gian thu hoạch đến số tiêu chất lượng dinh dưỡng 3.2.1 Hàm lượng đường tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số rau mầm cải củ trắng Hàm lượng đường tổng số CT Ngày I II III IV...
 • 32
 • 1,154
 • 1

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... vực 1B (7,037mg/m3); hàm lượng NO2 SO2 khu vực 1C thấp khu vực 1A 1B, theo thứ tự với mức 0,001 mg/m3 0,002mg/m3 So với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN – 5937: 1995) hàm lượng chất khu vực nghiên cứu ... nên thực vật ngừng trình quang hợp tăng cường trình hô hấp dẫn đến lượng oxy giảm lượng CO2 tăng Khu vực 1A, 1B 1C có khác chất lượng tình trạng thảm thực vật đất: vườn điều khu vực 1C vườn điều ... 5937: 1995) hàm lượng chất khu vực nghiên cứu nằm giới hạn cho phép chất lượng môi trường không khí xung quanh Bảng Nồng độ chất không khí qua kỳ quan trắc Khu vực Thời gian đo đạc (Tháng/năm)...
 • 6
 • 560
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Kinh tế - Thương mại

... cảm ơn! CHƯƠNG I QUẢNLÝCHẤTLƯỢNGVÀVÀHỆTHỐNGCHỈTIÊUĐÁNHGIÁCHẤT LƯỢNGSẢNPHẨMTRONGDOANHNGHIỆP §1 HIỂUBIẾTCƠBẢNVỀCHẤTLƯỢNGVÀQUẢNLÝCHẤTLƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái niệm quen thuộc ... vềđịnh nghĩa chất lượng Sự bất đồng chỉ ơn ngơn ngữ diễn giải, mối quan tâm chất lượng khía cạnh khác nhau, tiếp cận quản lý chất lượng khác Định nghĩa chất lượng đãđược chuyên gia chất lượng diễn ... Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn...
 • 18
 • 607
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Quản trị kinh doanh

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn ... thống chất lượng + Chính sách chất lượng: Tồn ý đồ định hướng chất lượng lãnh đạo cao doanh nghiệp thức cơng bố + Hoạch định chất lượng: Các hoạt động nhằm thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng...
 • 18
 • 615
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Quản trị kinh doanh

... định tiêu chất lợng hệ thống sau hiệu chỉnh: Số lần dao động n=1 Độ chỉnh = 22% Thời gian điều chỉnh tdc = 1.25(sec) Sai số bám ∝td = V = 0.18 Tõ ®ã rót kÕt luận: Hệ thống sau đợc hiệu chỉnh ... ,tính toán hệ thống xuất phát từ yêu cầu tiêu chất lợng trạng thái cân trạng thái độ Với giá trị yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thời gian ... hiệu chỉnh đạt đợc tiêu chất lợng đề cách tơng đối Nh hệ thống sau hiệu chỉnh đạt yêu cầu VIII Mô Matlab Sinulink: Mô hệ thống hiệu chỉnh Simulink: Hàm độ h(t) hệ thống sau hiệu chỉnh Sơ đồ cấu...
 • 16
 • 792
 • 4

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... loại: chất rắn lơ lửng chất rắn hoà tan, tổng loại chất rắn gọi tổng chất rắn Chất rắn lơ lửng thường làm cho nước bi đục, phần chất rắn có nước dạng khơng hồ tan Căn vào tổng hàm lượng chất rắn ... Phospho, xác định tổng chất rắn lơ lửng _ Phân tích đánh giá chất lượng nước sông Tô Lịch thông qua tiêu COD, tổng Nitơ, tổng Phospho 2.2.2 Phương pháp phân tích tiêu chất lượng nước tiêu biểu 2.2.2.1 ... giảm hàm lượng ơxi hồ tan vào nước tăng nhu cầu ôxi cá lên lần, tăng nhiệt độ xúc tiến phát triển sinh vật phù du 1.2.1.5 Chất rắn nước Nước có hàm lượng chất rắn cao nước chất lượng Chất rắn...
 • 33
 • 1,439
 • 12

Chi tieu chat luong nuoc

Chi tieu chat luong nuoc

... khối lượng Cl2 : NH3- N = 7,6 Chất rắn (Solid) Nguồn gốc chất rắn nước Các chất vơ hòa tan (muối) chất khơng tan Các chất hữu Hàm lượng chất rắn nước Mẫu TDS TSS VSS FSS VDS TFS TVS TS FDS Hàm lượng ... Solid) : Tổng chất rắn bay TS (Total Solid) : Tổng chất rắn Hàm lượng chất rắn nước (tt) Tổng lượng chất rắn (TS) Là trọng lượng khô (mg) phần lại sau cho bay mẫu, sấy khô 1030C đến khối lượng không ... đại Chất hữu Bản chất phản ứng BOD (tt) Chất hữu OXH Chất hữu lại -dC/dt = k’C Thời gian (ngày) Bản chất phản ứng BOD (tt) (b) • BOD5: 70 –80% chất hữu bị OXH BOD (mg/L) NOD • GĐ 1: OXH hợp chất...
 • 43
 • 468
 • 2

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L ) sản xuất giá thể sinh học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm ... cung cấp vitamin, chất khoáng, đạm chất xơ có lợi cho sức khoẻ người - Đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng rau khơng đòi hỏi đáp ứng mặt số lượng mà quan tâm chất lượng - Hiện nay, ... Ảnh hưởng thời gian thu hoạch đến số tiêu chất lượng dinh dưỡng 3.2.1 Hàm lượng đường tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số rau mầm cải củ trắng % Hàm lượng đường tổng số CT Ngày (% KL rau...
 • 32
 • 654
 • 0

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Môi trường

... vực 1B (7,037mg/m3); hàm lượng NO2 SO2 khu vực 1C thấp khu vực 1A 1B, theo thứ tự với mức 0,001 mg/m3 0,002mg/m3 So với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN – 5937: 1995) hàm lượng chất khu vực nghiên cứu ... nên thực vật ngừng trình quang hợp tăng cường trình hô hấp dẫn đến lượng oxy giảm lượng CO2 tăng Khu vực 1A, 1B 1C có khác chất lượng tình trạng thảm thực vật đất: vườn điều khu vực 1C vườn điều ... 5937: 1995) hàm lượng chất khu vực nghiên cứu nằm giới hạn cho phép chất lượng môi trường không khí xung quanh Bảng Nồng độ chất không khí qua kỳ quan trắc Khu vực Thời gian đo đạc (Tháng/năm)...
 • 6
 • 472
 • 1

Xem thêm