chế tạo vi mạch

Tài liệu Nga chế tạo vi mạch có thể phân biệt virus cúm docx

Tài liệu Nga chế tạo vi mạch có thể phân biệt virus cúm docx

Điện - Điện tử

... thể toàn đốm spot tạo thành vi mạch xác định virus Để xác định loại virus, bác sỹ lấy mẫu từ họng hay mũi người bệnh sau giao cho vi mạch xử lý mẫu Cụ thể người ta tách phần gen virus từ mẫu lấy ... cộng đồng y tế Để giải vấn đề này, nhà khoa học Nga nghiên cứu chế tạo vi mạch sinh học xác định cúm Vi mạch dùng mảnh nhỏ gen virus, có 800 que thăm thí nghiệm khác phân tích tổng hợp ADN tự ... tách lớp vào vi mạch chứa 800 que thăm khác Tùy thuộc vào vi c mẫu liên kết với đốm spot nào, có thông tin biến thể loại virus Các điểm sáng khác xuất vi mạch giúp xác định loại virus dễ dàng...
 • 5
 • 180
 • 0

kỹ thuật chế tạo vi mạch

kỹ thuật chế tạo vi mạch

Lập trình web

... P Giai đoạn tạo vùng cho NMOS PMOS Quy trình chế tạo Transistor CMOS Tia UV Photoresit Polysilicon Oxit Giếng loại N Chất loại P Giai đoạn tạo cực Gate cho NMOS PMOS Quy trình chế tạo Transistor ... (2 giai đoạn nhỏ) Quy trình chế tạo Transistor CMOS Doping nguyên tố nhóm V Tia UV Mặt nạ Photoresit Oxit Giếng loại N Chất loại P Giai đoạn tạo N-Well Quy trình chế tạo Transistor CMOS Tia UV ... trình chế tạo Transistor CMOS  Giai đoạn 1: Tạo giếng loại N P tùy vào chất nền, ta chọn chất loại P Với chất loại N tương tự chất loại P  Giai đoạn 2: Tạo vùng cho NMOS, vùng cho PMOS tạo trước...
 • 22
 • 1,600
 • 0

Kỹ thuật chế tạo vi mạch

Kỹ thuật chế tạo vi mạch

Phần cứng

... EE 105 Fall 2000 Page Week Visualizing Exposure Omit lens and show UV light going through mask onto wafer Two-dimensional cross sections are easier than 3D perspective views (for most) A-A cross ... perspective views (for most) A-A cross section glass mask A A Silicon substrate x (µm) EE 105 Fall 2000 Page Week Development Two-dimensional cross sections are easier than 3D perspective views (for ... given by L = ρ n - (the familiar resistor equation) A R = where ρn is the resistivity [units: Ω-cm] * Silicon resistivities: 500 Ω-cm to mΩ-cm for doping concentrations from 1013 to 1019cm-3 Thus,...
 • 39
 • 305
 • 0

Công nghệ chế tạo vi điều khiển PIC16F887.

Công nghệ chế tạo vi điều khiển PIC16F887.

Điện - Điện tử - Viễn thông

... mạch nạp ezPIC Programmer Sunrom phần mềm nạp PICPgm Programmer Mạch nạp kết nối qua cổng COM máy vi tính Sơ đồ nguyên Trang 18 Chương 2: Giới thiệu vi điều khiển PIC16F887 lý, mạch thực tế mạch ... nâng cao vi c quản lý thiết bị điện nhà cần thiết Chính vi c điều khiển thiết bị giám sát hoạt động thông qua trình tự động vi c làm mang nhiều lợi ích Đề tài thực vi c điều khiển thông qua vi điều ... khối mạch 22 3.2.3 Tính toán thông số mạch .24 3.2.3.1 Mạch đảo chiều động .24 3.2.3.2 Tính toán cho FET 25 3.2.3.3 Tính toán mạch lái cho FET 27 3.3.4 Layout thi công mạch...
 • 55
 • 758
 • 4

Nghiên cứu chế tạo chuyển mạch nhiệt quang và ứng dụng

Nghiên cứu chế tạo chuyển mạch nhiệt quang và ứng dụng

Báo cáo khoa học

... dien trd suit giam gin ba bac Tai viing nhiet cao hon NDCP, VO2 cd cau tnic tii giac thudc pha kim loai Do mang mdng cho nen vimg nhin thiy VO2 vin sudt, nhung d viing hdng ngoai he sd phan xa tang ... truong chat long, doc lai K^iU UlZ-t/i^-Nl^V^iT^ , c Ket qua dao tao (s6' lugng sinh vien, hgc vien cao hgc, NCS lam viec de tai) Le Binh Trgng NCS nam thii hai; da co ket qua tdt ve che' tao mSu bang ... phat tir vi trf d ben dudi sgi phat xa ban vao chen nung chinh xac hon electron xua't phat ben trai sgi phat xa va kem chinh xac ddi vdi vi tri xuat phat a ben tren sgi phat xa Ddi vdi vi tri ben...
 • 94
 • 292
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo board mạch điều khiển phun xăng, đánh lửa điện tử trang bị trên ô tô hiện đại

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo board mạch điều khiển phun xăng, đánh lửa điện tử trang bị trên ô tô hiện đại

Cơ khí - Vật liệu

... “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo board mạch điều khiển phun xăng, đánh lửa điện tử trang bị tơ đại” Đây hệ thống quan trọng động xăng Mục đích vi c nghiên cứu thiết kế, chế tạo board mạch điều khiển phun ... + Vi c thay thế, sữa chữa cao + Vi c vi t chương trình điều khiển cho board mạch phức tạp 2.2.2 Phƣơng án 2: Thiết kế board mạch dựa vào thực tế động Thiết kế board mạch dựa vào thực tế động vi c ... Tuy nhiên, sau sáng kiến ứng dụng thành cơng vi c chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay Đức Đến năm 1966, hãng BOSCH thành cơng vi c chế tạo hệ thống phun xăng kiểu khí Trong hệ thống...
 • 127
 • 214
 • 0

Thiết kế, mô phỏng, chế tạo anten mạch dải Dual-band cho Wlan

Thiết kế, mô phỏng, chế tạo anten mạch dải Dual-band cho Wlan

Công nghệ thông tin

... Yêu cầu mặt công nghệ chế tạo: Phải tiện lợi, dễ chế tạo Đặc biệt chế tạo Vi t Nam để khảo sát thử nghiệm Giá thành chế tạo rẻ Phân tích hƣớng thiết kế Áp dụng cấu trúc vi dải để thiết kế anten ... dễ chế tạo Quá trình phân tích, thiết kế, chế tạo thử nghiệm trình bày rõ phần sau Nội dung luận văn gồm Chương sau: Chƣơng 1: Tổng quan WLAN Chƣơng 2: Lý thuyết đường truyền vi dải anten mạch ... Các cấu hình vài dipole mạch in vi dải [7] 31 Hình 2.13 Các hình dạng anten khe mạch in với cấu trúc tiếp điện [7] 32 Hình 2.14 Một vài cấu hình anten sóng chạy vi dải mạch in [7] .32 Hình...
 • 72
 • 1,140
 • 2

Nghiên cứu nâng quy mô thí nghiệm chế tạo vi nang vitamin

Nghiên cứu nâng quy mô thí nghiệm chế tạo vi nang vitamin

Y khoa - Dược

... vo vi Vi kớcli llrc nli ớili vy cỏc vi nang acid folic rl pliự hp vi k lluiớ bo ch vi n nộn st(II)sulfat - acid folic bng phng phỏp p thng, 2.2.3.Bo cli vi n nộn st (II) sulfat - acid folic t vi ... liiyl i vi nng 2,5% m/v Sau ú phõn lỏn vo tỏ dc Avicel v em trn ng lng vi vi nang ch to thnh hn hp ng nht T l 2,5% Tween 80 so vi lng v vi nang l thớch hp, c la chn Irong cụng Ihc bo cii vi n nộn ... riờng tng vi n ri so sỏnh vi lng vi n trung bỡnh Khụng c quỏ hai vi n cú lng chờnh lch quỏ 5% v khụng c cú vi n no cú lng chờnh lch quỏ 10% - bn c hc: vi n phi cng, khụng - ró: vi n phi ró...
 • 45
 • 72
 • 0

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo board mạch trung tâm ứng dụng điều khiển robot

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo board mạch trung tâm ứng dụng điều khiển robot

Báo cáo khoa học

... mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 9.2 để tạo sơ đồ ngun lý mạch in cho module Các linh kiện dán SMD sử dụng chế tạo board mạch để board có kích thước nhỏ gọn phù hợp với robot Board mạch lắp ráp ... hợp lý Từ hạn chế trên, ta thấy vi c nghiên cứu chế tạo board mạch sử dụng chip ARM7 điều khiển chun dụng cho robot dựa linh kiện có sẵn nước vấn đề đáng quan tâm nghiên cứu Board mạch thiết kế ... đề sau: Nghiên cứu, tìm hiểu vi điều khiển ARM7 LPC2148, phần mềm biên dịch chương trình nạp chip Thiết kế board mạch dùng vi điều khiển LPC2148, có thành phần ngoại vi sau: hệ thống thời gian...
 • 31
 • 57
 • 0

Tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải

Tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải

Kỹ thuật

... Tính toán, thiết kế, mô chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải Đề tài: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ CHẾ TẠO THỬ ANTEN ĐA BĂNG DÙNG CÔNG NGHỆ MẠCH VI DẢI Thông số thiết kế: ... 15 Tính toán, thiết kế, mô chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải Lý thuyết anten vi dải 2.1 Giới thiệu chung anten vi dải Định nghĩa cấu trúc phát xạ vi dải đưa lần Deschamps vào ... Kể từ đó, vi c nghiên cứu, phát triển anten vi dải mạng anten vi dải không ngừng mở rộng, nhằm khai thác triệt để ưu điểm hạn chế bới nhược điểm 2.1.1 Định nghĩa Anten vi dải Một anten vi dải trường...
 • 39
 • 633
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường potx

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường potx

Báo cáo khoa học

... Coenzyme A Flavinadenine dinucleotide Flavinadenine dinucleotide (dạng khử) Flavin mononucleotide Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch xạ hấp phụ thuốc nhuộm màu chế phẩm cố định vi sinh vật ... màu nớc thải) Chế phẩm cố định vi sinh HN2 TBKM.vs đợc chế tạo từ vật liệu HN2, tinh bột khâu mạch- TBKM chủng vi sinh phân lập từ nớc thải dung dịch Red phenol nhiễm vi sinh Các chế phẩm HN2.vs ... nhân giống vi sinh vật có khả phân huỷ thuốc nhuộm màu Khả hấp phụ màu tập hợp chủng vi sinh vật Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật 10 Khả hấp phụ phân giải chất nhuộm màu vật liệu chế phẩm vi sinh...
 • 151
 • 508
 • 0

Đồ án Thiết kế chế tạo mạch điều khiển động cơ bước có sử dụng lập trình Vi Điều Khiển

Đồ án Thiết kế chế tạo mạch điều khiển động cơ bước có sử dụng lập trình Vi Điều Khiển

Kỹ thuật

... chọn chế độ counter/timer = đếm kiện = định khoảng thời gian Bit chế độ (mode) Bit chế độ 00: chế độ 0: timer 13 bit 01: chế độ 1: timer 16 bit 10: chế độ 2: tự động nạp lại 8255A bit 11: chế ... 3.2 Các loại động bước cấu tạo loại 13 Chương IV: VI XỬ LÝ 89C51 4.1 Cấu tạo phần cứng 17 4.2 Mạch để 89C51 làm vi c .20 Chương V: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ XÂY DỰNG ... phần tử điều chỉnh mạch ổn định điện áp -Đóng vai trò phần tử chuyển mạch làm vi c khóa điện tử -Tạo sóng mạch dao động Cách ly quang PC 817 - thực tế nối trực tiếp xung từ chân vi điều khiển AT89C51...
 • 39
 • 232
 • 0

nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển phun xăng dùng vi điều khiển

nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển phun xăng dùng vi điều khiển

Kỹ thuật

... “Nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển phun xăng theo lập trình” nhằm mục đích nghiên cứu chế tạo tiến tới chế tạo hoàn chỉnh để thay ECU bò hư hỏng ô tô, làm sở để nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển ... xả khắc khe phổ biến thò trường Châu âu Do đó, vi c nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển phun xăng cho loại động sở tiền đề cho vi c nghiên cứu chế tạo loại ECU khác cho động khác Với 100 trang ... kiện chế tạo mạch điều khiển phun xăng dùng vi điều khiển………………………………………………………………………………………………….69 4.1 Vi điều khiển…………………………………………………………………………………………………………………69 4.1.1 Giới thiệu khái quát họ vi...
 • 130
 • 351
 • 0

Xem thêm