chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất ... 37thiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai chính là xuất phát từ nền tảng t tởng khoa học và truyền thống quan niệm canh tác của tổ tiên. II. khái niệm chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. ... ích toàn dân về đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, tức là đất đai không còn thuộc quyền sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân công dân nào. Các tổ...
 • 14
 • 1,045
 • 7

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ RUỘNG ĐẤT THỜI LÝ - TRẦN

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ RUỘNG ĐẤT THỜI LÝ - TRẦN

Khoa học xã hội

... sự kiện lịch sử khác, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất dần dần hình thành, chủ yếu trên cơ sở tước đoạt chế độ sở hữu làng xã về ruộng đất công. Như vậy chế độ sở hữu nhà nước trong buổi ... nhiều vẻ về các hình thức sở hữu và chiếm hữu ruộng đất, từ chế độ sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã đến sở hữu nhỏ, tư nhân của nông dân lao động Từng bước xuất hiện những hình thức chiếm hữu ruộng ... xã hội của sự phát triển của chế độ ruộng đất nói chung và của chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất nói riêng. Có thể nói chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất là cơ sở tồn tại của nhà nước trung...
 • 25
 • 2,778
 • 17

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất

Khoa học xã hội

... ruộng đất làm bổng lộc ho các quan lại. Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất lấn thêm một bước vào quyền chiếm hữu của làng xã. Có một điểm đáng lưu ý là khi nghiên cứu về chế độ ruộng đất ở ... thuế, tăng cường chế độ lao dịch, thu hẹp ruộng đất khẩu phân của làng xã và cuối cùng là cuộc sống cực khổ của nhân dân. Sự thể hiện của chế độ sở hữu nhà nước về bộ phận ruộng đất cơng làng ... về ngun tắc nhà nước cũng như các làng xã cấm đốn việc mua bán ruộng đất cơng vì đó là u cầu tồn tại xu thế tiến triển chung của chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất là ngày càng giảm sút về...
 • 25
 • 533
 • 1

Chế độ quản lý nhà nước về đất đai

Chế độ quản lý nhà nước về đất đai

Cao đẳng - Đại học

... Nhà nớc trong quản lý Nhà nớc về đất đai và hiện nay theo quy định của Luật đất đai năm 2003, với vai trò của Nhà nớc là ngời đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, các thẩm quyền của Quốc ... đai Từ nhiều năm qua Đảng và Nhà nớc ta trên cơ sở xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai đà luôn quan tâm tới việc quản lý thống nhất vốn đất quốc gia từ trung ơng cho tới từng địa phơng. ... diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ơng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất và...
 • 47
 • 1,280
 • 6

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có thể phân tích luận đề trên theo 2 khía cạnh:a. Thứ nhất: " ;Đất đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn ... cụ thể chế độ sở hữu toàn dân về đất đai phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động, bảo vệ quyền lực của ngời sử dụng đất. Tuy nhiên quy định trên cũng có những điểm hạn chế riêng về tính ... nhân dân Việt Nam của một quố gia mà còn là cơ sở của lòng yêu nớc của cả dân tộc. Vì vậy đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân. b. Thứ hai: "Nhà nớc thống nhất quản lý"; Đất đai thuộc...
 • 9
 • 1,223
 • 25

chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ

chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ

Báo cáo khoa học

... của chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ là sở hữu ruộng đất công điền công thổ chưa xuất hiện, bên cạnh đó sở hữu của địa chủ đã phát triển và ngày càng chiếm ưu thế. Sang thế kỷ XIX sở hữu ... niệm gia đình cá nhân đơn lẻ mà phải gắn chặt với sở hữu công xã. Do vậy lịch sử chế độ sở hữu ruộng đất ở Bắc bộ bắt đầu từ chế độ sở hữu công xã, sau đó là quá trình hình thành và phát ... được tỷ lệ các loại sở hữu ruộng đất một cách chính xác là điều khó thực hiện. Về đại thể ta chỉ có thể ước đoán: loại hình sở hữu tư nhân về ruộng đất của các nông dân nghèo là loại hình...
 • 10
 • 800
 • 6

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở CÁC QUỐC GIA ĐỊA TRUNG HẢI

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở CÁC QUỐC GIA ĐỊA TRUNG HẢI

Khoa học xã hội

... tình hình không có chế độ t hữu ruộng, đất ở Phơng Đông. Nh thế có3nghĩa là ở Phơng Đông chế độ sở hữu tồn tại phổ biến là chế độ sở hữu công cộnghoặc sở hữu Nhà nớc về ruộng đất. Mấy hôm sau ... lập chồng lên sở hữu công xà nông thôn. Chế độ sở hữu Châu á khôngphải là chế độ bóc lột thiết lập trên sở hữu thị tộc, bộ lạc nh có ngời chủ trơngNgày nay ở trình độ hiểu biết về lịch sử các ... quyền sở hữu tối cao bao trùm toàn bộ ruộng đất có một số sở hữu thực tế do Nhà nớc quản lí.Những sở hữu ruộng đất của bọn quan lại, quý tộc, bao gồm 2 loại.+ Sở hữu tối cao trên danh nghĩa là đất...
 • 17
 • 738
 • 2

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

Cao đẳng - Đại học

... quan hệ sở hữu đất đai ở nước ta. Từ 3 hình thức sở hữu đất đai: Sở hữu Nhà nước, sở hữu hợp tác xã, sở hữu tư nhân nay chỉ còn một hình thức sở hữu duy nhất là sở hữu Nhà nước đối với đất đai. ... III CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam Hiện nay Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân ... được đặt ra trong khi xây dựng chế độ quản lý và chế độ sở hữu đất đai. IV. Nội dung của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai 1. Khái niệm Giá trị bất động sản chiếm khoảng 50% của cải...
 • 8
 • 2,442
 • 29

các chế độ sở hữu trong hiến pháp hiện hành

các chế độ sở hữu trong hiến pháp hiện hành

Khoa học xã hội

... hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân…1. Sở hữu toàn dân: Sở hữu toàn dânsở hữu trong đó toàn thể nhân dân là chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu toàn dân hay ... tế ở Việt Nam. Sở hữu toàn dânsở hữu của nhân dân lao động về tư liệu sản xuất và tài nguyên quan trọng của đất nước. Còn sở hữu tập thể là sở hữu chng của những người lao động trong một ... động.a. Chủ thể của sở hữu toàn dân: Nhà nước CHXHCN Việt Nam là đại diện chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân nên Nhà nước là chủ thể duy nhất của sở hữu toàn dân. Các cơ quan nhà...
 • 12
 • 3,998
 • 1

Chế độ sở hữu

Chế độ sở hữu

Kinh tế - Thương mại

... trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dânsở hữu tập thể là nền tảng.”a) Sở hữu toàn dân: Trước hết, sở hữu toàn dânsở hữu trong đó toàn thể ... mạnh của sở hữu toàn dânsở hữu tập thể. Do đó, sở hữu tư nhân sẽ bị cuốn theo sự phát triển với định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế quốc dân. Và chỉ với sở hữu toàn dân và sở hữu tập ... Nam là đại diện chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân nên Nhà nước là chủ thể duy nhất của sở hữu toàn dân. Ở đây, nhà nước thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân bao nhiêu thì...
 • 11
 • 673
 • 0

Sở hữuchế độ sở hữu

Sở hữu và chế độ sở hữu

Kinh tế - Thương mại

... nội dung vật chất của sở hữu hay còn gọi là đối tợng của sở hữu, nó bao gồm sở hữu t liệu tiêu dùng, sở hữu t liệu sản xuất, sở hữu vốn, sở hữu chất xám, sở hữu bản quyền, sở hữu thị trờng - Thứ ... Ngay trong một chế độ sở hữu cũng có nhiều hình thức sở hữu khác nhau, phản ánh những trình độ phát triển khác nhau của lực lợngsản xuất trong các hình thức sở hữu đó. Một chế độ sở hữu thích hợp ... 0918.775.368- Sở hữu Nhà nớc - Sở hữu tập thể- Sở hữu của các cá thể, tiêu thủ- Sở hữu t bản t nhân- Sở hữu hỗn hợp Nhà nớc - t bản- Sở hữu của ngời nớc ngoài.Nh vậy, qua phân tích trên đây cả về...
 • 17
 • 470
 • 1

Xem thêm