chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất ... mới có sở hữu toàn dân và chỉ có chế độ xà hội chủ nghĩa là ngời đại diện lợi ích toàn dân về đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, tức là đất đai không ... và thềm lục địa đều thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trên cơ sở đó, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai đà ra đời. Đất đai là một tài nguyên quốc...
 • 14
 • 1,045
 • 7

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

Kinh tế - Quản lý

... là không thừa nhận quyền sở hữu tư nhân với đất đai. Trong khi Hiến pháp vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, ... thuộc sở hữu của một chủ thể, chủ sở hữu vẫn thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của họ như một chủ sở hữu thưc sự với đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu và không mất quyền chiếm hữu. Đồng ... Quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề là một dẫn xuất của chế định quyền sở hữu BĐS và quyền sử dụng đất đai. Trong điều kiện sở hữu tư nhân về đất đai, thì quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề được...
 • 24
 • 394
 • 0

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Cao đẳng - Đại học

... đất đai, quan hệ về sử dụng đất đai, quan hệ về phân phối các sản phẩm do sử dụng đất mà có,… Cơ sở các quan hệ này là chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Nghiên cứu cụ thể về quan hệ đất ... trên cơ sở pháp luật nhằm phục hồi lại các quyền bị xâm hại, đồng thời truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Với chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, ... CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI I. Khái niệm quản lý Nhà nước đối với đất đai 1. Khái niệm Quan hệ đất đai là quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm: Quan hệ về sở hữu đất...
 • 23
 • 363
 • 3

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ RUỘNG ĐẤT THỜI LÝ - TRẦN

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ RUỘNG ĐẤT THỜI LÝ - TRẦN

Khoa học xã hội

... hình thức sở hữu và chiếm hữu ruộng đất, từ chế độ sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã đến sở hữu nhỏ, tư nhân của nông dân lao động Từng bước xuất hiện những hình thức chiếm hữu ruộng đất có điều ... Cùng với nhiều sự kiện lịch sử khác, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất dần dần hình thành, chủ yếu trên cơ sở tước đoạt chế độ sở hữu làng xã về ruộng đất công. Như vậy chế độ sở hữu nhà ... xã hội của sự phát triển của chế độ ruộng đất nói chung và của chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất nói riêng. Có thể nói chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất là cơ sở tồn tại của nhà nước trung...
 • 25
 • 2,779
 • 17

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất

Khoa học xã hội

... hình thức sở hữu và chiếm hữu ruộng đất, từ chế độ sở hữu nhà nước, sở hữu làng xã đến sở hữu nhỏ, tư nhân của nông dân lao động Từng bước xuất hiện những hình thức chiếm hữu ruộng đất có điều ... Cùng với nhiều sự kiện lịch sử khác, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất dần dần hình thành, chủ yếu trên cơ sở tước đoạt chế độ sở hữu làng xã về ruộng đất công. Như vậy chế độ sở hữu nhà ... trong quân đội. Trong những thời điểm chiến tranh, chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất lại là một cơ sở vật chất quan trọng để đoàn kết toàn dân đánh giặc bảo vệ tổ quốc. Chế độ sở hữu nhà nước...
 • 25
 • 533
 • 1

TTLT21BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục

TTLT21BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục

Tư liệu khác

... hợp đồng lao động đối với những ngời do đơn vị ký hợp đồng lao động. Trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về Lao động.2.5- Thực hiện chế độ dân chủ, công ... đơn vị. Những ngời trong diện giảm biên chế đợc hởng chính sách chế độ theo quy định hiện hành;2.2 Đối với CSGD-ĐT CT tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thờng xuyên, căn cứ nhu cầu công việc ... tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ về chi quản lý và nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do Nhà nớc quy định phù hợp với đặc thù của đơn vị. - Trong chế độ chi tiêu nội bộ, CSGD-ĐT...
 • 10
 • 341
 • 0

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam thực trạng và giải pháp.doc

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam thực trạng và giải pháp.doc

Quản trị kinh doanh

... sáng chế. Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế của chủ sở hữu bắt đầu kể từ khi bằng độc quyền có hiệu lực, và được duy trì trong suốt thời hạn hiệu lực của bằng độc quyền. Nếu như đối với ... hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tình hình bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt NamPhạm ... sở hữu công nghiệp đối với sáng chế Chương II: Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt NamChương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở...
 • 95
 • 2,032
 • 18

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có thể phân tích luận đề trên theo 2 khía cạnh:a. Thứ nhất: " ;Đất đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn ... có mối quan hệ đan xen với nhau.- Chế định quyền sở hữu của hai ngành luật đều đợc hiến pháp và Bộ luật dân sự ghi nhận, song chế định và quyền sở hữu đối với đất đai lại là một quyền đặc ... nhằm cụ thể chế độ sở hữu toàn dân về đất đai phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động, bảo vệ quyền lực của ngời sử dụng đất. Tuy nhiên quy định trên cũng có những điểm hạn chế riêng về...
 • 9
 • 1,223
 • 25

Tài liệu MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ppt

Tài liệu MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... làm việc đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác 1- Bảo hộ lao động đối với lao động nữ Lao động nữ có những đặc thù so với lao động nam, ngoài lao động còn ... chất độc hại. b- Đối với lao động là người cao tuổi Điều 123, 124 Bộ luật lao động quy định cụ thể đối với lao động là người cao tuổi như sau: - Người lao động cao tuổi là người lao động ... 2- Bảo hộ lao động đối với lao động chưa thành niên Những vấn đề bảo hộ lao động đối với lao động chưa thành niên được quy định cụ thể trong các điều 121, 122 của Bộ luật lao động và Thông...
 • 11
 • 477
 • 2

Tài liệu BÀI 6: MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG docx

Tài liệu BÀI 6: MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG docx

Kiến trúc - Xây dựng

... làm việc đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác 1- Bảo hộ lao động đối với lao động nữ Lao động nữ có những đặc thù so với lao động nam, ngoài lao động còn ... chất độc hại. b- Đối với lao động là người cao tuổi Điều 123, 124 Bộ luật lao động quy định cụ thể đối với lao động là người cao tuổi như sau: - Người lao động cao tuổi là người lao động ... số loại lao động trên, Bộ luật lao động còn quy định cụ thể chế độ bảo hộ lao động đối với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Người lao động lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài...
 • 11
 • 374
 • 1

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Luật thương mại

... Chi khác cho hoạt động nghiệp vụ.2.2. Chi cho người lao động làm việc trực tiếp tại Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tácxã:a) Chi lương, phụ cấp lương theo chế độ hiện hành như đối với công ty nhànước;b) ... Chi trang phục giao dịch (mỗi năm 02 bộ hè thu, 2 năm một bộ complê đối với nam, áo dài đối với nữ), chi phương tiện bảo hộ lao động theo quy định;đ) Chi phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản lý, ... của Quỹ. THÔNG TƯ SỐ 81/2007/TT-BTC, NGÀY 11/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀHƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ HỖ TRỢ PHÁTTRIỂN HỢP TÁC XÃNgày 31/8/2007. Cập nhật lúc 17h 53'...
 • 9
 • 674
 • 0

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ TẠI HOA KỲ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ TẠI HOA KỲ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là độc quyền ngăn cấm ngườikhác sử dụng và khai thác sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu chứ khôngphải là quyền được khai thác, sử dụng sáng chế ... sở hữu công nghiệp và theo dõi xem có ai có hành vi xâm phạmquyền đối với sáng chế đã được bảo hộ hay không lại thuộc về chủ sở hữu văn bằngbảo hộ. Khoản 281 thuộc USC 35 quy định chủ sở hữu ... xâm phạm quyền của chủ sở hữu patetn được cấp cho sáng chế gốc. 13là thành viên của Công ước Paris trong thời gian 12 tháng đối với sáng chế, 6 tháng đối với giải pháp hữu ích. b) Tính sáng...
 • 86
 • 832
 • 4

Xem thêm