chế độ lương công chức ở việt nam

84 Hoàn thiện thể chế quản lý công chức Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế

84 Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế

Quản trị kinh doanh

... ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện chế độ công chức Việt Nam. Ảnh hưởng đến điều kiện và chuẩn tuyển chọn công chức, quy định nghĩa vụ và quyền lợi công chức, những việc công chức không ... như chế độ công chức Việt Nam hiện nay, cho thấy mỗi quốc gia có những quan niệm riêng về công chức nhà nước [15]. Chế độ công chức của mỗi quốc gia chịu ảnh hưởng và bị quy định mạnh mẽ bởi ... lý công tác đánh giá và phân loại công chức; 10/ Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; 11/ Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ công chức...
 • 244
 • 533
 • 2

Hoàn thiện thể chế quản lí công chức Việt Nam

Hoàn thiện thể chế quản lí công chức ở Việt Nam

Tiến sĩ

... công chức; 9/ Quy định chế độ đánh giá công chức; 10/ Ban hành và tổ chức thực hiện chế độ tiền lương; 11/ Các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức; 12/ Ban hành chế độ khen thưởng, ... như chế độ công chức Việt Nam hiện nay, cho thấy mỗi quốc gia có những quan niệm riêng về công chức nhà nước [15]. Chế độ công chức của mỗi quốc gia chịu ảnh hưởng và bị quy định mạnh mẽ bởi ... thời chế độ quản lý công chức Việt nam vẫn phải tuân thủ và đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCSVN như Hiến pháp đã quy định. 1.1.3. Tổ chức chế độ công chức và phân loại công chức 1.1.3.1. Tổ chức chế...
 • 244
 • 478
 • 4

Tài liệu Cải cách tiền lương công chức Việt Nam pdf

Tài liệu Cải cách tiền lương công chức ở Việt Nam pdf

Quản trị kinh doanh

... ngạch công chức còn nhiều bất cập, chủ yếu liên quan tới giải quyết chính sách và thiếu tính cạnh tranh LOGOCải cách TIỀN LƯƠNG CÔNG CHỨCVIỆT NAM Cải cách TIỀN LƯƠNG CÔNG CHỨCVIỆT NAM Nhóm ... thống thang bảng lương Tiền lương tối thiểu Chế độ nâng bậc lương Phụ cấp tiền lương Chế độ trả lương Công chức loại A1Hệ số lương 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98Mức lương hiện hành2457 ... người công chức do được trả lương theo thâm niênThang bảng lương đối với công chức loại cvcc ít có tính thực tếĐánh giá (tiếp) 2. Cấu trúc hệ thống tiền lương công chức Việt Nam hiện...
 • 20
 • 837
 • 6

Hoàn thiện thể chế quản lý công chức Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế

Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế

Tiến sĩ

... chuyển công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. 1.1.3. Tổ chức chế độ công chức và phân loại công chức 1.1.3.1. Tổ chức chế độ công chức: Hiện nay trên thế giới, chế độ công chức ... thống công chức nói trên. Nhưng nhìn chung thì chế độ công chứcViệt Nam hiện nay đang mang nhiều đặc điểm của hệ thống chức nghiệp. 1.1.3.2. Phân loại công chức: Ở Việt Nam, công chức làm ... ích cho Việt nam trong quá trình hoàn thiện thể chế quản lý công chức. 118. Về chế độ tiền lương, chế độ thôi việc và các chính sách đãi ngộ khác đối với công chức 9. Về chế độ công tác...
 • 28
 • 373
 • 0

Hoàn thiện chế định pháp luật về công vụ, công chức việt nam hiện nay

Hoàn thiện chế định pháp luật về công vụ, công chức ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... luận về công vụ, công chức, chế định pháp luật về công vụ, công chức; đ-a ra các khái niệm: công vụ, công chức, cán bộ, viên chức; chế định pháp luật về công vụ, công chức; - Xác định chế định ... về công vụ, công chức, làm rõ các khái niệm công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, chế định pháp luật về công vụ, công chức, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của chế định pháp luật về công ... hiện công vụ. Từ góc độ khoa học luật học, thì công chức Việt Namcông dân Việt Nam, đ-ợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một chức vụ th-ờng xuyên trong các cơ quan nhà n-ớc Việt Nam (ở...
 • 29
 • 584
 • 1

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức Việt nam hiện nay docx

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức ở Việt nam hiện nay docx

Quản trị kinh doanh

... dung công tác cán bộ, công chức Công tác cán bộ, công chức bao bồm một số nội dung cơ bản sau: 1- Đánh giá cán bộ, công chức. 2- Quy hoạch cán bộ, công chức. 3- Tuyển dụng cán bộ, công chức. ... “cán bộ, công chức . Teo pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành ngày 09-03-1998 và các văn bản khác của Chính phủ thì cán bộ, công chứccông dân Việt nam, trong biên chế và được hưởng lương ... bộ, công chức theo tính chất công việc Theo tiêu thức này, cán bộ, công chức có thể được chia thành 4 nhóm: 1.1. Công chức lãnh đạo: là những công chức giữ cương vị chỉ huy trong điều hành công...
 • 40
 • 1,059
 • 5

Các chế độ BHXH dài hạn Việt Nam.DOC

Các chế độ BHXH dài hạn ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... dới 10 ngời lao động.II-Cỏc ch BHXH Vit Nam Hệ thống chế độ BHXH Việt Nam bao gồm:- Chế độ trợ cấp ốm đau.- Chế độ trợ cấp thai sản.- Chế độ trợ cấp TNLĐ và BNN.- Chế độ trợ cấp hưu trí.5 ... thông qua,các chế độ BHXH dài hạn bao gồm:- Chế độ trợ cấp tuổi già.- Chế độ trợ cấp TNLĐ và BNN.- Chế độ trợ cấp tàn tật.- Chế độ trợ cấp tiền tuất.1. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề ... đợc hởng chế độ hu trí,gần1 triệu ngời đợc hởng chế độ mất sức lao ng. Khoảng 40 vạn ngời đợc hởng chế độ tai nạn lao ng và bệnh nghề nghiệp dài hạn. Nhng để làm tốt hơn nữa, BHXH Việt Nam...
 • 18
 • 584
 • 1

Các chế độ BHXH dài hạn Việt Nam

Các chế độ BHXH dài hạn ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... lao động.II-Cỏc ch BHXH Việt Nam Hệ thống chế độ BHXH Việt Nam bao gồm:- Chế độ trợ cấp ốm đau.- Chế độ trợ cấp thai sản.- Chế độ trợ cấp TNLĐ và BNN.- Chế độ trợ cấp hưu trí.- Chế độ ... gồm:- Chế độ trợ cấp tuổi già.- Chế độ trợ cấp TNLĐ và BNN.- Chế độ trợ cấp tàn tật.- Chế độ trợ cấp tiền tuất.1. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp* Mục đích: Trong hoạt động sản ... theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1tháng lương hưu thì mức...
 • 18
 • 431
 • 0

luận văn thạc sĩ Lịch sử phát triển và phương hướng hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay.

luận văn thạc sĩ Lịch sử phát triển và phương hướng hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.

Luật

... của công chức; Tuyển dụng; Các vấn đề về tập sự, bÃi chức, chuyển ngạch; Khenthởng, kỷ luật; Chế độ nghỉ ngơi của công chức Quy chế công chức Việt Nam đà đa ra đợc khái niệm công chức Việt Nam. ... phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đà ký Sắc lệnh số 76/SL ban hành bản quy chế công chức nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà.Nội dung và mục đích của bản quy chế công chức Việt Nam là nhằmxây dựng một đội ... quy chế về công chức. Chế độ định ngời chặt chẽ là nộidung đặc sắc trong hệ thống công chức Nhật Bản.Theo pháp luật Nhật Bản quy định: Công chức Nhật Bản bao gồm công chức nhà nớc (làm việc ở...
 • 91
 • 631
 • 0

Chế độ tiền lương tối thiểu việt nam

Chế độ tiền lương tối thiểu ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... lao động Việt Nam về tiền lương tối thiểu. Tiền lương tối thiểu được hiểu l mức trả công lao động thấp nhất trả cho người lao động tương ứng với trình độ lao động giản đơn nhất, cường độ lao ... lương chung cho các ngạch v các hạng công chức Việt Nam. Sắc lệnh ny quy đnh các ngạch công chức với các bậc lương v các loại phụ cấp. Trong Sắc lệnh 188-SL không quy đnh rõ mức tiền lương ... 25-CP quy đnh tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hnh chính, sự nghiệp v lực lượng v trang v Ngh đnh số 26-CP quy đnh tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp....
 • 15
 • 643
 • 3

Quan hệ hệ công chúng với các cá nhân và tổ chức Việt Nam.DOC

Quan hệ hệ công chúng với các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam.DOC

Quản trị kinh doanh

... gây ảnh hưởng đến chính sách công. Một chuyên gia công vụ đã vạch rõ mối liên hệ giữa PR và công vụ như sau : “ Công vụ là hoạt động PR chúng xử lý vấn đề chính sách công và các nhóm công chúng ... tổ chức cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của những nhóm công chúng tưởng như không có liên quan trực tiếp đến hoạt động của tổ chức. Các nhóm nhỏ có thể thách thức gây khó khăn ảnh hưởng ... tổ chức từ thiện, nghiên cứu, các thị trường đại học thường có một người mang chức danh “ giám đốc phát triển” . Các tổ chức như nhà bảo tang, sở thú , nhà hát, dàn nhạc giao hưởng, các tổ chức...
 • 31
 • 536
 • 3

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... triển của quan hệ sản xuấtTrình độ của lực lượng sản xuất biểu hiện trình độ của công cụ lao động, trình độ kĩ năng, kinh nghiệm của người lao động, trình độ ứng dụng khoa học 2 MỤC LỤC9 ... lao động với kỹ năng lao động của họ và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con người và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động, ... loại là công nhân, là người lao động”. Chính người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kỹ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết là công...
 • 9
 • 65,566
 • 1,543

Xem thêm