chương 4 bàn luận

Tài liệu Chương 4: Lý luận chung về giao tiếp doc

Tài liệu Chương 4: Lý luận chung về giao tiếp doc

Kỹ năng giao tiếp

... giao tiếp NHẬN DIỆN CÁC GƯƠNG MẶT Hạnh phúc Không tập chung Bàng hoàng 4. Ngậpngừng, không chắn 23 Buồn Chán ghét Căng thẳng Sao mà ngốc 24 CỬ CHỈ Thông thường muốn nhấn mạnh hay tăng cường ý , ... chúng… - Sự kết hợp tất yếu tố - Thông điệp đưa sai Theo bạn yếu tố dẫn dến giao tiếp thất bại 34 THẢO LUẬN : Bạn đưa nguyên nhân ảnh hưởng đến kết qủa việc giao tiếp Một số yếu tố ảnh huởng đến ... 1 lý luận giao tiếp Khái niệm Vai trò giao tiếp Quá trình GT Phân loại GT phương tiện GT Phong cách GT...
 • 71
 • 570
 • 0

Chống Duyhring I - Chương 4: Đồ luận thức về vũ trụ pptx

Chống Duyhring I - Chương 4: Đồ luận thức về vũ trụ pptx

Cao đẳng - Đại học

... thành thể thống yếu tố ý thức mà trong nguyên hình thực chúng, tính thống có sẵn từ trước Nếu gộp bàn chải giày vào phạm trù thống loài có vú, mà mọc tuyến vú Vậy thống tồn tại, đó, tính chất đắn ... việc để chứng minh từ khái niệm tồn thượng đế không tồn tại, ông Đuy-rinh vận dụng cách minh thể luận tồn thượng đế Cách chứng minh này: suy nghĩ thượng đế, suy nghĩ thượng đế tổng thể tất hoàn ... hoàn mỹ Vì vậy, tính hoàn mỹ thượng đế, phải kể tồn Vì vậy, thượng đế phải tồn - ông Đuy-rinh suy luận hệt vậy: suy nghĩ tồn tại, suy nghĩ tồn khái niệm Cái bao trùm khái niệm thống Do đó, tồn không...
 • 8
 • 193
 • 1

Tài liệu học tập Đại số 10 chương 4 tự luận và trắc nghiệm

Tài liệu học tập Đại số 10 chương 4 tự luận và trắc nghiệm

Toán học

... 34 35 36 37 38 39 40 C D D A D D 41 C 42 A 43 B 44 B 45 C 46 A 47 A 48 D 49 C 50 D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B A D C B C C B 61 A 62 C 63 D 64 D 65 A 66 D 67 B 68 B 69 D 70 A 71 72 73 74 ... minh bất đẳng thức sau: ① ( a  1)(b  1)( c  1)  8abc ② ( a  4) (b  4) (c  4) ( d  4)  256abcd ③ a  b  c  d  4abcd 1 .4 Cho a, b, c   Chứng minh a  b  c2  ab  bc  ca (2) Áp dụng ... tài liệu: DS10-C4 GV TRẦN QUỐC NGHĨA 29 BÀI TẬP TỔNG HP PHẦN  1 .42 Chứng minh rằng: x  x  x  x   0, x  HD đặt t  x 1 .43 Chứng minh rằng: a b bc ca   6 c a b 1 .44 Cho a  b ...
 • 108
 • 927
 • 0

ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 3

ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 3

Vật lý

... KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962 146 445 ) Câu 11: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20 H , điện trở R =  tụ điện có điện ... Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962 146 445 ) Câu 19: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R = Ω vào hai cực ... tích cực đại tụ 4. 10-6 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến π lượng tụ lần lượng cuộn cảm 106 (s) Giá trị suất điện động E là: A 2V B 6V C 8V D 4V Câu 18: Trong...
 • 3
 • 54
 • 0

ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 2

ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 2

Vật lý

... tích tụ có giá trị cực đại 8.10–5 C Năng lượng dao động điện từ mạch A 6.10 4 J B 12,8.10 4 J C 6 ,4. 10 4 J D 8.10 4 J Câu 36: Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động Uo = V, điện dung tụ C = ... Sau cho tụ điện phóng điện qua mạch Năng lượng cực đại điện trường nhận giá trị ? A W = 144 .10–11 J B W = 144 .10–8 J C W = 72.10–11 J D W = 72.10–8 J Câu 38: Cho mạch dao động gồm tụ điện C = (μF) ... MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962 146 445 ) DẠNG : MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƢỢNG TRONG MẠCH DAO ĐỘNG : Câu 43 : Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ biến thiên...
 • 6
 • 48
 • 0

ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 4

ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 4

Vật lý

... thức ? 1 1 A B C 2 C 2 2 2π Lf 22 2π Lf1 2π Lf1 2π Lf 1 1 C D C 2 C 2 2 2 4 Lf1 4 Lf 4 Lf 4 Lf1 Câu 44 : Mạch dao động máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ ... Tin Về Khóa Học Nhé !!! LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962 146 445 ) Câu 48 : Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi tụ điện có điện dung biến thiên ... B từ 48 0 m đến 1200 m C từ 48 m đến 120 m D từ 240 m đến 600 m Câu 58: Mạch dao động LC máy thu vô tuyến có điện dung Co = 8.10–8 F độ tự cảm L = 2.10–6 H, thu sóng điện từ có bước sóng 240 π (m)...
 • 6
 • 51
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ - Tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng của người Việt Nam đối với hàng hóa Nhật Bản và Trung Quốc - Chương 4 potx

LUẬN VĂN THẠC SĨ - Tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng của người Việt Nam đối với hàng hóa Nhật Bản và Trung Quốc - Chương 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... -0.086 0.116 0. 544 0.058 0.029 0.1 94 0.129 -0.003 0.082 0.396 0.510 -0.090 0 .41 8 -0.095 0.013 -0.2 24 -0. 142 0.1 64 0.1 54 0.578 4. 725 1. 746 1.386 1. 142 1.036 24. 652 7.290 4. 557 3. 544 2.729 CET_15 ... 16.5 741 0.75 04 0.79 64 QUA_2 10.6033 0.7526 0.8182 16.6620 0.7 243 0.8 040 QUA_3 9.8678 0.53 54 0.87 14 17.3889 0.5 644 0.8533 QUA _4 10.0331 0. 740 9 0.8193 16.9120 0.7076 0.80 34 QUA_5 10.3223 0.69 04 0.8316 ... 13.1860 0 .48 82 0.6510 13.37 04 0.5876 0.7252 BEL_2 12.9380 0 .46 62 0.6608 13.3102 0.5 947 0.7238 BEL_3 13.2190 0 .45 70 0.6650 13 .44 44 0.5566 0.7359 BEL _4 13.0000 0 .40 97 0.6828 13.2 546 0 .49 08 0.7585...
 • 45
 • 350
 • 0

Tổng quan cầu sử dụng bản liên tục nhiệt trên thế giới và ở việt nam chương 4 các nghiên cứu tính toán chi tiết luận văn thạc sỹ 4

Tổng quan cầu sử dụng bản liên tục  nhiệt trên thế giới và ở việt nam  chương 4  các nghiên cứu tính toán chi tiết luận văn thạc sỹ 4

Kiến trúc - Xây dựng

... 0,9 78,20 1900, 04 144 ,97 1 24, 50 93,60 đạt 171,78 0,9 228,81 1900, 04 144 ,97 113,01 93,60 đạt 220,86 0,9 325 ,44 1900, 04 144 ,97 105, 64 93,60 đạt 11 269, 94 0,9 6 04, 94 1900, 04 144 ,97 84, 31 93,60 không ... Thuỷ Luận Văn Thạc Só 1,8 0,000 240 0,000667 29 .44 0 -5,23 2,0 0,000 240 0,000667 29 .44 0 -4, 71 2,2 0,000 240 0,000667 29 .44 0 -4, 28 2 ,4 0,000 240 0,000667 29 .44 0 -3,92 2,6 0,000 240 0,000667 29 .44 0 -3,62 ... -0,30 -41 ,85 -31, 74 -1,51 2,2 2118,9 68 ,43 51,91 4, 39 -0,392 -1,96 -0 ,45 -46 , 84 -39,78 -2,07 2 ,4 2202,0 65,85 49 ,95 4, 22 -0 ,46 7 -2,33 -0, 54 -49 ,17 -43 ,13 -2,37 2,6 2281,7 63,55 48 ,21 4, 08 -0, 548 ...
 • 58
 • 483
 • 0

Thảo luận marketing căn bản câu 1 chương 4

Thảo luận marketing căn bản câu 1 chương 4

Marketing quốc tế

... thân,láng giềng,đồng nghiệp ảnh hưởng nhóm xã hội tới hành vi mua cá nhân thường thông qua dư luận xã hội.Những ý kiến,quan niêm người nhóm đánh giá kiện,sản phẩm,dịch vụ…luôn thông tin tham ... trọng marketing càn đặc biệt quan tâm SP,thương hiệu KH ưa chuộng chúng thể hình ảnh cá nhân họ 4- Những nhân tố thuộc tâm lý Những nhân tố tâm lý tác nhân bên người tiêu dùng thúc đẩy kìm hãm ... chúng ảnh hưởng ngược trở lại hành vi họ Sự hình thành niềm tin thường bắt nguồn từ kiến thức,dư luận lòng tin.Niềm tin người tiêu dùng SP, dịch vụ xác lập tạo dựng hình ảnh cụ thể SP, dịch vụ...
 • 21
 • 235
 • 0

Thảo luận marketing căn bản câu 3 chương 4

Thảo luận marketing căn bản câu 3 chương 4

Marketing quốc tế

... khí, giá •Mỗi người tiêu dùng có quan tâm đánh giá khác tính chất quan trọng tùy theo nhu cầu họ 4 Quyết định mua hàng: Những người khác Quyết định mua Đánh giá phương án  ý định mua hàng Những ... RA QUYẾT ĐỊNH Tìm kiếm thông tin NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG -Tìm hiểu đâu có chương trinh giảm giá máy tính(siêu thị hay đại lý) thông qua báo đài quảng cáo qua tờ rơi - Tìm...
 • 12
 • 75
 • 0

Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

Cao đẳng - Đại học

...   Khoa Khoa Học Máy Tính (1 ) Xác Suất Thống Kê Chương @Copyright 2010 15 $4. Các công thức tính gần Công thức gần siêu bội nhị thức Định lý 4. 1:Khi n
 • 20
 • 9,981
 • 20

Bản đồ tin học và hệ thông thông tin địa lý Gis - Chương 4

Bản đồ tin học và hệ thông thông tin địa lý Gis - Chương 4

Môi trường

... đại truyền thống để làm sáng tỏ mối rủi ro tương đối lợi ích việc áp dụng chuyển gen 4. 4 Nguy có người 4. 4.1 Quản lý chặt sản phẩm biến đổi gen Mọi hoạt động có liên quan đến loại sản phẩm xuất ... hình A) Hình B giới thiệu đu đủ chuyển gen phát triển khỏe mạnh Hình 4. 3 Khoai tây chuyển gen kháng côn trùng A B Hình 4. 4 Bí chuyển gen kháng virus khảm vàng zucchini A: Ruộng bí chuyển gen ... sử dụng để kháng lại (Hình 4. 2) - Khoai tây kháng côn trùng: Khoai tây mang gen sản xuất protein kháng sâu tạo cho khả tự bảo vệ trước bọ khoai tây Colorado (Hình 4. 3) - Khoai tây kháng virus:...
 • 29
 • 519
 • 0

Tài liệu marketing căn bản - chương 4

Tài liệu marketing căn bản - chương 4

Internet Marketing

... doanh số tụt giảm Th.S Dinh Tien Minh Dựa vào cách thức nghiên cứu có nghiên cứu bàn nghiên cứu trường: Nghiên cứu bàn phương pháp nghiên cứu mà liệu cần thu thập liệu thứ cấp (sẵn có) Các liệu ... bán lẻ Th.S Dinh Tien Minh 11 4. 3 Qui trình nghiên cứu marketing Xác đònh vấn đề & Mục tiêu nghiên cứu 2.Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 3.Thực kế hoạch nghiên cứu 4. Báo cáo kết nghiên cứu - Xác ... áp dụng thu thập phân tích Kết nghiên cứu Kết luận đề xuất giải pháp Phụ lục Th.S Dinh Tien Minh Th.S Dinh Tien Minh 18 10/26/2005 Câu hỏi ôn tập chương Nghiên cứu Marketing gíup ích cho doanh...
 • 10
 • 1,008
 • 6

Luận văn nghiên cứ tính sạch pectinase từ canh trường nuôi cây bẻ sau Asperrgillus awamori - chương 4

Luận văn nghiên cứ tính sạch pectinase từ canh trường nuôi cây bẻ sau Asperrgillus awamori - chương 4

Sinh học

... 1.232 10 .41 a 98.87 4. 09e 0.100 1. 241 12 .46 99.60a 4. 90d 30:70 0.073 1.198 16 .44 96.12b 6.53c 40 :60 0.052 1.108 21 .44 88.95c 8 .43 a 50:50 0.022 0 .41 9 19 .42 33.63d 7.65b 60 :40 0.015 0.066 4. 47 5.30e ... 30:70 0.097 1.023 10.52 82.20c 4. 14a 40 :60 0.068 0 .44 0 6 .46 35.37d 2.54c 50:50 0.022 0.111 4. 92 8.89e 1.95d 60 :40 0.018 0.085 4. 81 6.80f 1.95d Enzyme thô 0 .48 9 1. 244 2. 544 100.00 1.00 Venzyme/ Vdung ... 0.000 0.0 4. 162 0.323 12.9 5.885 0 .41 1 14. 3 11.258 0.108 1 04. 7 11.152 0.083 133.9 3.826 0. 042 90.9 2 .42 6 0. 040 49 .4 1.961 0.132 40 .4 10+11+12 5.318 0 .40 3 13.2 13+ 14+ 15 1.506 0.101 14. 9 16+17+18...
 • 33
 • 368
 • 5

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 4

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 4

Sinh học

... Chương 4: Kết luận kiến nghò 4. 1 Luận văn tốt nghiệp Kết luận Sau trình nghiên cứu, đạt số kết sau: ‐ Phân lập chọn giống L.acidophilus ... huyết sữa: • Peptone: 0,87% so với môi trường • Yeast extract: 1, 24% so với môi trường • K2HPO4: 0,3 84% so với môi trường ‐ 4. 2 Sản xuất thử nghiệm chế phẩm L.acidophilus phương pháp sấy phun...
 • 2
 • 641
 • 22

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất enzyme celllulase từ nấm mốc - Chương 4

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất enzyme celllulase từ nấm mốc - Chương 4

Sinh học

... 1,000 0,720 0, 644 0 ,40 0 0,600 1,076 1,636 1 ,42 8 1,096 1,0 64 0,8 64 0,2 84 0 ,47 6 0,7 84 0,960 0,632 0 ,40 0 0,228 0,228 0 ,43 6 0,700 0,908 0,828 0,716 0,520 0,220 0,360 0,6 84 0, 848 0,676 0 ,47 6 0,356 0,128 ... (UI/ml) 0.1 0,520 0.3 0, 645 0.5 1,011 0.7 0,857 0.9 0,8 74 54 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1.2 CMCase (UI/ml) 1.0 0.8 0.6 0 .4 0.2 0.0 0.0 0.2 0 .4 0.6 0.8 1.0 % pepton Hình 4. 4- Đồ thò ảnh hưởng nồng ... 1,503 45 1,566 50 1,7 94 55 1,725 60 1, 647 59 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN CMCase(UI/ml) 1.8 1.6 1 .4 30 40 50 60 70 Nhiệt độ (0C) Hình 4. 7 – Đồ thò biểu diễn hoạt tính CMCase theo nhiệt độ 4. 5.2.Nhận...
 • 19
 • 719
 • 4

Tin học căn bản chương 4.3

Tin học căn bản chương 4.3

Kỹ thuật lập trình

... 4. 1 Các khái niệm 4. 2  Desktop thao tác 4. 3  Cửa sổ thao tác 4. 4  Hộp thoại thao tác 4. 5  Menu thao tác 4. 6  Folder thao tác 4. 7  Short cut thao tác 4. 8  MyComputer 4. 9  Windows Explorer 4. 10 Control ... BKED EXE VIDU2 DOC CONGVAN1.TXT Tªn FILE 54, 619 40 4 9 94 1 24, 602 216,7 34 17,353 02-13- 94 03-29-95 05-07-95 05-16-95 04- 16-97 02-12-96 6:21a 6:29p 2:17p 7 :49 a 4: 56p 2:50p KÝch th­íc (byte) n¨m th¸ng ... 4. 7  Short cut thao tác 4. 8  MyComputer 4. 9  Windows Explorer 4. 10 Control Panel 4. 11 Internet Explorer 4. 12 MicroSoft Outlook 4. 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN • File tập hợp bytes thông tin, có quan hệ lưu đóa...
 • 77
 • 312
 • 0

Tin học căn bản chương 4

Tin học căn bản chương 4

Kỹ thuật lập trình

... 39 40 41 TRANG WEB CHỈ DÙNG CHO FREEMAIL 42 goithu.com vol.vnn.vn 43 hotmail.com 44 ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU TÊN TRUY CẬP -ĐỊA CHỈ MAIL MẬT KHẨU-PASSWORD 45 ĐÃ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ 46 47 ... FONT CHỮ CHO MAIL Tools/Options/Mail Format/Font 16 4. 12 .4 CÁC THAO TÁC CĂN BẢN 17 1-Nhận xem thư gửi đến 2-Xử lý File kèm theo thư 3-Trả lời thư 4- Chuyển tiếp thư 18 5-Xoá thư 6-Soạn gửi thư 7-Gửi ... Kích SEND để gửi thư 32 Kích ATTACH để gửi kèm File 33 Chọn nhiều file đính kèm 34 GỞI FILE KÈM THƯ 35 XOÁ THƯ 36 4. 12.5 WEBMAIL 37 WEBMAIL-FREE MAIL    LÀ DỊCH VỤ MAIL ĐƯỢC CẤP VÀ SỬ DỤNG THÔNG...
 • 52
 • 293
 • 0

Tin học căn bản chương 4.2

Tin học căn bản chương 4.2

Kỹ thuật lập trình

... THANH CễNG C 14 BACK FORWARD STOP REFRESH HOME CH í MI TấN BấN PHI A CH TRANG ANG XEM 15 SEARCH FAVORITES HISTORY MAIL PRINT FRONT PAGE 16 VIEW/TOOLBARS GO LINKS 17 HP A CH 18 4. 11.3 CC THAO ... THNG S DNG : Internet Explorer ca MicroSoft NetScape Communicator ca NetScape 10 WEB BROWSER 4. 11.2 INTERNET EXPLORER 11 KHI NG INTERNET EXPLORER Start/Programs/Internet Explorer Kớch ỳp Shortcut ... 4. 11.1 KHI NIM C BN TRANG WEB L TRANG THễNG TIN MN HèNH C TI V T MNG INTERNET WEB C CC ICP CUNG...
 • 38
 • 328
 • 0

Xem thêm