chƣơng 4 phân loại văn bản tiếng việt

Tài liệu TIỂU LUẬN: Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp pptx

Quản trị kinh doanh

... tốn phân loại văn tiếng Việt thu thập thông tin từ văn tiếng Việt a Bài toán phân loại văn tiếng Việt Cần xây dựng hệ thống phân loại tài liệu tiếng Việt Hay nói khác đi, đưa tài liệu tiếng Việt, ... thể văn tiếng Việt a Các đơn vị tiếng Việt a.1 Tiếng đặc điểm tiếng Trong tiếng Việt, văn tiếng Việt, ta thấy tiếng thành phần quan trọng Trong kí pháp, tiếng đứng độc lập, ta phát tiếng tiếng ... mẫu văn Kỹ thuật gọi “trích văn nguyên mẫu” Bài toán phân loại văn (Text categorization) a Khái niệm phân loại văn Phân loại văn (Text categorization) xử lý nhóm tài liệu thành lớp khác hay phân...
 • 61
 • 992
 • 1

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

Hệ thống thông tin

... j )) văn d thuộc lớp x 3.7 Phân loại văn phương pháp Support Vector Machines Support Vector Machines phân loại văn theo sở phân loại nhị phân, có nghĩa xét loại văn định, việc phân loại văn đưa ... Ảnh hưởng phân loại văn Độ xác kết tách từ có ảnh hưởng lớn đến kết phân loại, có kết phân loại tốt không tách từ văn Bởi vậy, vấn đề quan trọng phân loại văn phải tách xác từ văn Các văn viết ... đầu Phân loại văn toán quan trọng xử lý văn tiếng Việt Một thách thức toán phân loại văn số lượng đặc trưng (thuộc tính) dùng để phân loại thường lớn Bên cạnh đó, áp dụng vào xử lý tiếng Việt...
 • 73
 • 1,214
 • 9

xây dựng hệ thống phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy véc-tơ hỗ trợ kết hợp các phương pháp tối ưu kích thước dữ liệu

xây dựng hệ thống phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy véc-tơ hỗ trợ kết hợp các phương pháp tối ưu kích thước dữ liệu

Công nghệ thông tin

... độ phân loại xác hai trường hợp dựa vào đặc điểm tiếng Việt (âm tiết từ) xấp xỉ tương đương điều chứng tỏ bỏ qua toán tách từ văn tiếng Việt cách tách văn theo âm tiết giống văn tiếng Anh kết phân ... TermDoc kiểm thử Phân loại Kết phân loại Sơ đồ tổng quan Hệ thống phân loại văn tiếng Việt Giảm chiều đặc trưng toán Phân loại Dữ liệu huấn luyện Dữ liệu kiểm thử Dữ liệu văn Xử lý biểu diễn Ma trận ... Orthogonal) Ma trận Term-Doc (k
 • 39
 • 625
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ XEM XÉT NGỮ NGHĨA" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 2000 3000 40 00 5000 Trang 30 Số văn kiểm tra 600 1000 1200 1600 Độ phổ biến 70% 80% 90% Độ xác phân lớp Độ xác phân lớp Độ xác phân lớp Độ xác phân lớp 43 % 49 % 54% 62% 46 % 53% 61% 75% 54% 62% 81% ... 6000 70% 40 00 80% 2000 90% 3000 40 00 5000 So van ban Hình 3.Biểu đồ phân tích thời gian xử lý theo số văn ngưỡng minsupp Độ xác kết phân lớp trình bày bảng Bảng 3: Độ xác kết phân lớp Số văn huấn ... từ văn bản, tiến hành bước sau: tách từ , gán nhãn từ loại, nhóm từ gán nhãn từ loại thành cụm danh từ 4. 2.1 Tách từ Đối với tiếng Anh, từ phân cách khoảng trắng dấu chấm câu Đối với tiếng Việt...
 • 10
 • 372
 • 1

phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy hỗ trợ vector (support vector machine – svms)

phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy hỗ trợ vector (support vector machine – svms)

Ngân hàng - Tín dụng

... 3.2.2.1 Phân loại văn tiếng Việt sử dụng phương pháp SVMs Chức phân loại văn Giao diện Người-Máy Vector biểu diễn văn Kho liệu Văn phân loại tay (tập mẫu) Module tiền xử lý văn ` Văn cần phân loại ... trưng văn Huấn luyện phân lớp Đánh giá kết phân lớp Hình 1-6: Cấu trúc phương pháp phân loại văn Để xây dựng hệ thống phân loại văn tự động, cần tập văn phân loại từ trước: training set tập văn phân ... 54 4.2 .4 Thực nghiệm phân loại văn với SVMs 54 4.2 .4. 1 Thực nghiệm q trình trích chọn tập đặc trưng 55 4. 2 .4. 2 Thực nghiệm đánh giá hiệu phân loại đa lớp 56 4. 2.5 Nhận...
 • 79
 • 360
 • 1

XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM TẬP MẪU VÀ PHẦN MỀM PHÂN TỰ ĐỘNG PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM TẬP MẪU VÀ PHẦN MỀM PHÂN TỰ ĐỘNG PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

Hệ thống thông tin

... tự động phân loại văn Chương Bài toán phân loại văn tiếng việt giải pháp Nội dung : 4. 1.Tổng quan xử lý ngôn ngữ 4. 2.Đặc điểm ngôn ngữ tiếng việt 4. 3.Bài toán phân loại văn tiếng việt 4. 4.Giải ... dạng văn ngày nhiều, thực tế yêu cầu phải có phương tiện để xử lý tự động văn bản, phân loại xếp quản lý chúng Chương trình phân loại văn chương trình đáp ứng u cầu Thơng qua phân loại văn phân loại, ... thử Các hệ thống phân loại văn ứng dụng việc phân loại tài liệu thư viện điện tử, phân loại viết trang tin điện tử, hay phân loại giấy tờ công văn công sở Một hệ thống phân loại văn tốt khơng thay...
 • 96
 • 640
 • 3

Nghiên cứu phương pháp thống kê Bayes và Xây dựng ứng dụng phân loại văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu phương pháp thống kê Bayes và Xây dựng ứng dụng phân loại văn bản tiếng Việt

Hệ thống thông tin

... 46 4. 3.3 4. 4 Nh n xét v cách tính liên quan áp d ng cho ti ng Vi t 48 Ti n x lý (Pre-processing) 49 4. 4.1 X lý v n b n 4. 4.2 Tách ng & tách stopwords .50 4. 5 H u vào ... TH C 40 4. 1 Gi i thi u 40 4. 2 Các nghiên c u v th ng kê d a Internet 40 4. 2.1 Gi i thi u 40 4. 2.2 M t s công trình nghiên c u v th ng kê d a Internet 41 4. 2.3 ... Internet 41 4. 2.3 Nh n xét 43 4. 3 Các ph ng pháp tính liên quan gi a t d a th ng kê 43 4. 3.1 Thông tin t ng h t-score dùng ti ng Anh 44 4. 3.2 M t s c i ti n cách tính liên quan...
 • 132
 • 389
 • 1

Đồ án tốt nghiệp - Phân loại văn bản tiếng Việt với giải thuật K-NN

Đồ án tốt nghiệp - Phân loại văn bản tiếng Việt với giải thuật K-NN

Lập trình

... lý văn đặt từ lâu vấn vấn đề hay khai phá liệu văn (text), có tốn đáng ý tìm kiếm văn bản, phân loại văn bản, phân cụm văn bản, dẫn đường văn bản, Các văn tập hợp sơ liệu văn chia làm hai loại: ... Phân loại văn tiếng Việt với giải thuật K-NN xử lý trình phân loại Để tăng tốc độ xử lý độ xác kết phân loại văn bản, luận văn em xin đề xuất phương pháp xây dựng phân loại văn Các từ ... nghiệm luận văn, dùng phương pháp k- láng giềng gần để phân loại văn tiếng Việt ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP 11 Phân loại văn tiếng Việt với giải thuật K-NN CHƯƠNG II TÁCH TỪ VÀ BIỂU DIỄN VĂN BẢN TIẾNG VIỆT Để...
 • 71
 • 607
 • 2

Đồ Án Nghiên Cứu Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt

Đồ Án Nghiên Cứu Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt

Lập trình

... viên : Trịnh Quốc Sơn - CH 040 1 047 17 Khóa Luận Môn DataMining Nghiên Cứu Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt CHƯƠNG : PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT Để tiến hành phân loại văn nói chung, thực bước sau ... Nghiên Cứu Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt CHƯƠNG : CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN PHÂN LOẠI VĂN BẢN Cùng với hướng nghiên cứu khác xử lý rút trích thơng tin văn phân cụm ( clustering) , tổng luợc văn ( text ... CH 040 1 047 Khóa Luận Môn DataMining Nghiên Cứu Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt toán mà xem xét giải , văn trang web có phương pháp để chọn lựa đặc trưng khác so với văn loại khác Các đặc trưng văn...
 • 39
 • 357
 • 0

Hướng tiếp cận mới trong việc tách từ để phân loại văn bản tiếng việt sử dụng giải thuật di truyền và thống kê trên internet

Hướng tiếp cận mới trong việc tách từ để phân loại văn bản tiếng việt sử dụng giải thuật di truyền và thống kê trên internet

Kĩ thuật Viễn thông

... 109 Bảng Tần số tài liệu số từ thơng dụng tiếng Việt Tiếng Việt có df 21.3 × 106 20 .4 × 106 14. 4 × 106 Do từ tiếng Việt gồm (số) tiếng liên tiếp nhau, ta cần độ đo thông kê mức độ liên kết tiếng ... Foo Li [7] tách từ văn tiếng Hoa thống kê chúng tơi việc tách từ tiếng Việt (Hình 1) Hình Các hướng tiếp cận việc phân đọan văn tiếng Hoa hướng tiếp cận việc phân đọan văn tiếng Việt Các hướng tiếp ... trắng dấu câu Tổ hợp có nghĩa dựa vào ngữ cảnh tiếng Khó khăn lớn việc phân loại văn tiếng Việt gì? Gần đây, nhiều kết khả quan việc phân loại văn tiếng Hoa số ngôn ngữ Đông Nam Á khác công bố...
 • 8
 • 430
 • 2

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng Việt

Thạc sĩ - Cao học

... CÁC BẢNG vi Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN 1.1 Giới thiệu toán phân loại văn tiếng Việt 1.1.1 Tổng quan toán phân loại văn 1.1.2 Mơ hình hệ thống phân loại ... Kết luận chƣơng 17 Chƣơng 2: PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN PHƢƠNG PHÁP NAIVE BAYES 18 2.1 Bộ phân loại Naive Bayes 18 2.2 Phân loại văn tiếng Việt ... thuyết Naive Bayes, phân loại Naive Bayes mơ hình xác suất  Chƣơng 2: Phân loại văn tiếng Việt dựa phƣơng pháp Naive Bayes Trình bày phương pháp phân loại văn tiếng Việt dựa phân loại Naive Bayes...
 • 70
 • 502
 • 2

Nghiên cứu lý thuyết naive bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng việt

Nghiên cứu lý thuyết naive bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng việt

Công nghệ thông tin

... phân loại văn tiếng Việt dựa phân loại Naive Bayes - 18 - Chương 2: PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP NAIVE BAYES Trong chương này, luận văn trình bày phương pháp phân loại văn ... LOẠI VĂN BẢN 1.1 Giới thiệu toán phân loại văn tiếng Việt 1.1.1 Tổng quan toán phân loại văn 1.1.2 Mô hình hệ thống phân loại văn 1.1.3 Các khái niệm phân loại văn ... thuyết Naive Bayes, phân loại Naive Bayes mơ hình xác suất  Chương 2: Phân loại văn tiếng Việt dựa phương pháp Naive Bayes Trình bày phương pháp phân loại văn tiếng Việt dựa phân loại Naive Bayes...
 • 69
 • 549
 • 0

Nghiên cứu Áp Dụng Naïve Bayes Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt

Nghiên cứu Áp Dụng Naïve Bayes Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt

Công nghệ thông tin

... 2 I Giới thiệu đề tài Phân loại văn coi trình xác định văn thuộc vào thể loại văn (hay gọi lớp văn bản) cho trước Hiện có nhiều phương pháp phân loại văn Support vector Machine (SVM), ... Bước 2: Phân lớp: Đầu vào chương trình đoan văn cần phân loại Đầu nhãn / lớp văn cần phân loại V Đánh giá: Sau phân lớp cho văn phải xem xét xem chương trình áp dụng giải thuật phân lớp văn phần ... thuộc loại văn thuộc thể loại thể thao văn không thuộc loại văn thể thao II Ý tưởng Naïve Bayes giải thuật dựa xác suất, báo cáo áp dụng giải thuật để xây dựng chương trình phân loại văn bản. Ý...
 • 9
 • 880
 • 8

Nghiên cứu lý thuyết naive bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng việt

Nghiên cứu lý thuyết naive bayes và ứng dụng trong phân loại văn bản tiếng việt

Kinh tế

... CÁC BẢNG vi Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN 1.1 Giới thiệu toán phân loại văn tiếng Việt 1.1.1 Tổng quan toán phân loại văn 1.1.2 Mô hình hệ thống phân loại văn ... thuyết Naive Bayes, phân loại Naive Bayes mơ hình xác suất  Chƣơng 2: Phân loại văn tiếng Việt dựa phƣơng pháp Naive Bayes Trình bày phương pháp phân loại văn tiếng Việt dựa phân loại Naive Bayes ... trình bày chƣơng để đƣa phƣơng pháp phân loại văn tiếng Việt dựa phân loại Naive Bayes Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ -18 - Chƣơng 2: PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DỰA...
 • 73
 • 384
 • 0

Phan loai van ban tieng viet voi bo phan loai vecto ho tro svm

Phan loai van ban tieng viet voi bo phan loai vecto ho tro svm

Kỹ thuật lập trình

... dụng SVM vào phân loại văn tiếng Việt Những thí nghiệm nhằm kiểm chứng khả phân loại SVM văn tiếng Việt Đồng thời xác định tham số SVM thích hợp cho phân lớp xác định toán phân loại văn hồn tồn ... ưu hóa hiệu suất phân loại chí khơng gian đặc trưng có số chiều cao Bộ phân loại SVM tỏ phù hợp cho phân loại văn Trong thử nghiệm với toán phân loại văn tiếng Việt, độ xác phân loại 80,72% chấp ... Nauka, 19 74 [13] NGUYỄN NGỌC BÌNH, “Dùng lý thuyết tập thô kỹ thuật khác để phân loại, phân cụm văn tiếng Việt , Kỷ yếu hội thảo ICT.rda’ 04 Hà nội 20 04 [ 14] ĐỖ BÍCH DIỆP, Phân loại văn dựa mơ...
 • 10
 • 333
 • 0

Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp

Phân loại văn bản tiếng Việt bằng phương pháp phân tích cú pháp

Lập trình

... tốn phân loại văn tiếng Việt thu thập thông tin từ văn tiếng Việt a Bài toán phân loại văn tiếng Việt Cần xây dựng hệ thống phân loại tài liệu tiếng Việt Hay nói khác đi, đưa tài liệu tiếng Việt, ... thể văn tiếng Việt a Các đơn vị tiếng Việt a.1 Tiếng đặc điểm tiếng Trong tiếng Việt, văn tiếng Việt, ta thấy tiếng thành phần quan trọng Trong kí pháp, tiếng đứng độc lập, ta phát tiếng tiếng ... mẫu văn Kỹ thuật gọi “trích văn nguyên mẫu” Bài toán phân loại văn (Text categorization) a Khái niệm phân loại văn Phân loại văn (Text categorization) xử lý nhóm tài liệu thành lớp khác hay phân...
 • 61
 • 193
 • 0

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG hỗ TRỢ PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT dựa TRÊN PHƯƠNG PHÁP POINTWISE và bộ PHÂN LOẠI SVM

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG hỗ TRỢ PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT dựa TRÊN PHƯƠNG PHÁP POINTWISE và bộ PHÂN LOẠI SVM

Quản trị mạng

... nghiệm việc phân loại văn tiếng Việt 24 Chương PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ TRONG PHÂN LOẠI VĂN BẢN Tách từ khó khăn việc phân loại văn ngôn ngữ châu Á tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn tiếng Việt Mặc ... phân loại xác Mục đích thuật tốn SVM tìm khoảng cách biên lớn 1.5.2 Các nghiên cứu phân loại văn tiếng Việt Chúng ta nhận thấy phương pháp phân loại văn tiếng Việt dựa phương pháp phân loại văn ... Chương 1: Tổng quan tốn phân loại văn tiếng Việt Trình bày khái quát vấn đề văn ngơn ngữ, tổng quan tốn phân loại văn + Chương 2: Phương pháp tiền xử lý phân loại văn tiếng Việt Tìm hiểu phương...
 • 84
 • 643
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học bán giám sát vào lĩnh vực phân loại văn bản tiếng việt

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học bán giám sát vào lĩnh vực phân loại văn bản tiếng việt

Cao đẳng - Đại học

... 1 .4 Phân loại văn 43 1 .4. 1 Văn 43 1 .4. 2 Biểu diễn văn véc tơ 44 1 .4. 3 Phân loại văn 46 1.5 Đề xuất nghiên cứu 49 1.6 Tiểu kết chương ... 34 1.3.3 Huấn luyện SVM 38 1.3 .4 SVM phân lớp văn 39 1.3.5 Bán giám sát SVM phân lớp trang Web 40 ii 1.3.6 Thuật toán phân lớp văn điển hình 41 1 .4 Phân loại văn ... 93 Bảng 3.8 Kết phân loại lần sử dụng SVM 93 Bảng 3.9 Kết phân loại lần sử dụng SVM với mơ hình cự ly trắc địa 93 Bảng 3.10 Kết phân loại lần sử dụng SVM 94 Bảng 3.11 Kết phân loại lần sử dụng...
 • 142
 • 159
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học bán giám sát vào lĩnh vực phân loại văn bản tiếng việt (tt)

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học bán giám sát vào lĩnh vực phân loại văn bản tiếng việt (tt)

Cao đẳng - Đại học

... Nạve Bayes để phân loại văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Tự tin 44 12 14 35 29 10 Bảng 2.2 Dữ liệu huấn luyện Sáng tạo Khéo léo Nhiệt tình 28 58 31 40 26 24 42 10 47 34 11 64 24 32 2.5.5 Định dạng ... b Phân loại văn c Độ xác phân loại văn Hình 4. 14 Thời gian phân loại văn Hình 4. 15 Đồ thị thể độ phân trung bình lần huấn luyện loại lần huấn luyện 20 d Độ xác phân loại văn trung bình Hình 4. 16 ... 115 769 1 04 89 821 25 44 47 10 8 64 17 23 21 16 932 74 67 172 326 356 Tỷ lệ phân loại thành cơng trung bình Tỷ lệ phân loại 75.2% 81.0% 87.5% 92 .4% 35.7% 74. 4% Kết trung bình tỷ lệ phân loại thành...
 • 27
 • 120
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng lào

Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng lào

Cao đẳng - Đại học

... phương pháp 35 2 .4. PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG LÀO 37 2 .4. 1 Bài toán phân loại văn tiếng Lào 37 2 .4. 2 Nhu cầu giải toán tách từ tiếng Lào 38 2 .4. 3 Đề xuất giải pháp triển ... phụ tố (Affixes Analysis), phân tích ngữ pháp (Parser) xử lý văn bản, kiểm lỗi tả, kiểm lỗi văn phạm, tóm tắt văn bản, phân loại văn bản, hiểu văn bản, khai thác văn bản, v.v Như nói, vấn đề ... ĐẦU VỀ VĂN BẢN VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN 21 2.1.1 Khái niệm văn 21 iv 2.1.2 Khái niệm soạn thảo văn (STVB) 23 2.1.3 Xu soạn thảo văn 24 2.2.BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN ...
 • 99
 • 265
 • 0

Xem thêm