chƣơng 3 một số biện pháp quản lý chƣơng trình đào tạo hệ cao đẳng tại trƣờng cao đẳng du lịch hà nội

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Nội

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... xử gây mỹ quan thiên nhiên, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, văn hóa du lịch đất nước Nguyên nhân tượng ý thức người dân chưa cao 1 .3 Một số biện pháp xử rác thải sinh hoạt: 1 .3. 1 .Một số biện ... loại bảng Loại chưa thành hai phần: kích thước lớn mm loại nhỏ mm 1.1.4 Các quy định quản rác thải sinh hoạt: Quyết định số 16/20 13/ QĐ-UBND thành phố Nội công tác quản chất thải rắn thông ... như: chai nhựa, cao su, túi nilon,… 3. 2 Đề xuất biện pháp quản lý: 3. 2.1 Đầu tư quy hoạch tổ chức quản rác thải sinh hoạt cách triệt để hiệu nhất: UBND Xã cần xây dựng kế hoạch xử tổng hợp...
 • 27
 • 792
 • 3

Các biện pháp quản phát triển đội ngũ giáo viên ở trường Trung cấp Thương Mại và Du lịch Nội trong bối cảnh hiện nay

Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên ở trường Trung cấp Thương Mại và Du lịch Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Sư phạm

... tổ chức nhà trƣờng Hoạt động quản nhà trƣờng chủ thể quản nhà trƣờng thực hiện, bao gồm hoạt động quản bên nhà trƣờng nhƣ: - Quản giáo viên - Quản học sinh - Quản trình dạy ... lượng đào tạo 74 3. 3 .3 Phân công xây dựng thủ tục quy trình cho lĩnh vực cơng việc cụ thể theo lĩnh vực 3. 3.4 Công bố hệ thống quản chất lượng đào tạo theo triết TQM 79 3. 3.5 Vận hành hệ thống ... thống quản chất lượngđào tạo theo triết TQM 88 3. 3.6 Xem xét lãnh đạo 91 3. 3.7 Đánh giá chất lượng trường 92 3. 3.8 Cải tiến quản chất lượng đào tạo 94 3. 4 Thăm dò nhận thức tính hợp lý...
 • 116
 • 418
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... hình nhà trường:………….………………………….11 Một số kết đạt việc quản …………………… 13 3 .Một số hạn chế quản ……………… …………………… 14 Một số vấn đề đặt công tác quản …………………… 14 34 Chương 3: Một số giải pháp ... hợp với luận khoa học quản tiếp thu Học Viện Cán Bộ Quản Giáo Dục nhằm đúc kết,tìm tòi đề số biện pháp quản nhằm tăng cường công tác quản chuyên môn nhà trường THPT để nâng cao chất ... chuyên môn lãnh đạo nhà trường Một số sở pháp việc quản chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học thầy-trò nhà trường THPT - Luật Giáo dục 2005,nhà xuất trị Quốc gia ,Hà Nội + Điều 15,16 luật...
 • 37
 • 1,548
 • 10

Một số biện pháp quản hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... cơng trình nghiên cứu giải vấn đề luận khoa học quản như: Khái niệm quản lý, chất hoạt động quản lý, thành phần cấu trúc, giai đoạn hoạt động quản đồng thời phương pháp nghệ thuật quản ... có hệ thống biện pháp 13 quản Hiệu trưởng, PGD&ĐT HĐDH trường tiểu học huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Biện pháp - Biện pháp “Cách giải vấn đề, tìm biện pháp ... pháp công cụ quản Để xác định chủ thể quản ta trả lời câu hỏi “ai quản ; người tập thể người Để xác định khách thể quản ta trả lời câu hỏi quản ai”, quản gì”, quản vấn đề...
 • 96
 • 896
 • 4

một số biên pháp quản hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dụctoàn diện tại trường tiểu học hương vĩnh, hương khê, tĩnh

một số biên pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dụctoàn diện tại trường tiểu học hương vĩnh, hương khê, hà tĩnh

Kinh tế - Quản lý

... cho rằng: Quản hành động luận cai quản Chủ thể quản người thực luận Về chức trách quản lãnh đạo, tham mưu điều hành Về phương pháp quản tích hợp pháp trị đức trị Pháp trị đảm ... + Quản giáo viên + Quản học sinh + Quản trình dạy học-giáo dục + Quản sở vật chất trang thiết bị trường học; + Quản tài trường học; + Quản quan hệ nhà trường cộng đồng 1.2 Một ... Đảng việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài 2 .3 Một số biện pháp quản hoạt động dạy học giáo viên người hiệu trưởng 2 .3. 1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức đổi quản hoạt động...
 • 46
 • 533
 • 0

SKKN Một số biện pháp quản hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà

SKKN Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở trường THCS thị trấn Cát Bà

Giáo dục học

... phương pháp dạy – học “ Hợp tác nhóm nhỏ” giảng dạy tốn THCS Một số biện pháp quản hoạt động chuyên môn 05 nhằm nâng cao chất lượng dạy- học trường THCS TT Cát Bà Một số biện pháp quản hoạt ... 7,25% 0 ,33 52,55% 37 ,07% 8,90% 1,48% 2011- 78 em 250 em 2 23 em 37 em 34 6em 180 em 57 em 3em 2012 12,97% 42,66% 38 ,05% 6 ,31 % 59,04% 30 ,72% 9, 73% 0,51% 2012- 108 em 283em 196 em 10 em 422em 153em 22 ... Quyết định số 6 73/ QĐ-SGDĐT- GDTrH ngày 31 /8/2010 Sở giáo dục đào tạo Hải Phòng Phạm Thị Tám – Trường THCS thị trấn Cát Bà 33 Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng...
 • 50
 • 1,599
 • 28

Một số biện pháp quản chuyên môn của hiệu trưởng trường Cao Đẳng Nông Lâm Bắc Giang

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của hiệu trưởng trường Cao Đẳng Nông Lâm Bắc Giang

Giáo dục học

... lượng đào tạo nhà trường: Biện pháp 1: Đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học Biện pháp 2: Đổi nội dung chương trình đào tạo 115 Biện pháp 3: Cải tiến phương pháp giảng dạy Biện ... để thực biện pháp: - Nhà trường có qui định cụ thể nội dung còng nh cách tổ chức thực việc đổi nội dung chương trình đào tạo - Thành lập ban đạo xây dựng đổi nội dung chương trình đào tạo Đòi ... trình đào tạo Bảng 16: Đổi nội dung chương trình đào tạo Mức độ STT Rất cần Nội dung Thành lập ban đạo đổi NDCTĐT Tập huấn việc đổi NDCTĐT Tiến hành rà soát lại nội dung chương trình đào tạo khoa...
 • 48
 • 211
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Trường Thành

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Trường Thành

Quản trị kinh doanh

... 6,6 32 41 25 64 36 64 36 71 39 64,5 35 ,4 97 53 64,6 35 ,3 10,9 8 ,3 26 14 36 ,6 35 ,8 75 25 75 25 76 34 69,1 30 ,9 109 41 72,6 27 ,3 1 ,3 36 33 43, 4 14,7 10 20 20 50 10 20 20 50 13 18 22 57 11,8 16 ,3 ... năm 2009 số lượt đào tạo dành cho quản tăng 37 %, số lượt đào tạo cho cán công nhân viên tăng 30 % So với năm 2009, năm 2010 số lượt đào tạo dành cho quản tăng 54%, số lượt đào tạo dành cho ... làm hiệu đào tạo Bảng 6: Cơ cấu đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Số lượt đào tạo Cơ cấu đào tạo Theo loại lao động: - Quản - CBCNV Theo phạm vi đào tạo: - Đào tạo nước - Đào tạo nước...
 • 37
 • 148
 • 0

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng việt phục vụ khách du lịch trên địa bàn nội

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng việt phục vụ khách du lịch trên địa bàn hà nội

Khoa học xã hội

... khảo, phần nội dung đề tài có kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề luận kinh doanh nhà hàng Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động nhà hàng Việt thành phố Nội Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm ... nhà hàng nƣớc từ châu Âu (nhà hàng Italia, nhà hàng Pháp) , châu Á (nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Hàn Quốc, nhà hàng Nhật Bản, nhà 31 hàng Thái Lan ) mở thành phố lớn (thành phố Hồ Chí Minh, ... kinh doanh nhà hàng Việt phục vụ khách du lịch Thành phố Nội CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH NHÀ HÀNG 1.1 Một số vấn đề nhà hàng 1.1.1 Khái niệm phân loại nhà hàng 1.1.1.1...
 • 120
 • 194
 • 0

MỘT số GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ nước về đào tạo NGHỀ TỈNH bắc NINH

MỘT số GIẢI PHÁP QUẢN lý NHÀ nước về đào tạo NGHỀ TỈNH bắc NINH

Kinh tế

... sở luận quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.1 Khái niệm, chất quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.2 Vai trò quản nhà nước đào tạo nghề 2.1 .3 Đặc điểm quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.4 Nội dung ... tế Page PHẦN II MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÊ QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 2.1 Cơ sở luận quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.1 Khái niệm, chất quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.1.1 ... 71 4 .3 Kết quản nhà nước đào tạo nghề tỉnh Bắc Ninh 74 4.4 Các giải pháp quản Nhà nước đào tạo nghề tỉnh Bắc Ninh 79 4.4.1 Đổi chế sách dạy nghề 79 4.4.2 Bộ máy quản nhà nước đào tạo...
 • 115
 • 361
 • 5

Một số giải pháp quản sinh viên trong đào tạo theo hệ thông tín chỉ ở trường đại học vinh

Một số giải pháp quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thông tín chỉ ở trường đại học vinh

Thạc sĩ - Cao học

... hoạt động quản sinh viên đào tạo theo hệ thống tín thực Trường Đại học Vinh 59 2.4 Nguyên nhân thực trạng 64 CHƯƠNG 3: Một số giải pháp quản sinh viên đào tạo theo hệ thống tín ... sở luận đề tài 8 Chương II Thực trạng công tác quản sinh viên đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Vinh Chương III Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản sinh viên đào tạo ... góp luận văn - Về luận: Nêu hệ thống hố sở luận cơng tác quản sinh viên đào tạo theo tín - Về thực tiễn: Đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác quản sinh viên đào tạo theo tín Trường...
 • 104
 • 628
 • 2

Một số giải pháp quản sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học hồng đức tỉnh thanh hóa

Một số giải pháp quản lý sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học hồng đức  tỉnh thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... giáo dục, đào tạo - Điều kiện giáo dục, đào tạo - Điều kiện đào tạo - Quy chế, nội quy - Bộ máy tổ chức quản - Môi Trường đào tạo + Nội dung quản nhà trường (công tác quản nhà trường ... đến đào tạo [22] + Các thành tố đề tạo nên Trường gồm: - Mục tiêu giáo dục, đào tạo - Nội dung giáo dục, đào tạo - Phương pháp hình thức tổ chức giáo dục, đào tạo - Lực lượng giáo dục, đào tạo ... thức đào tạo nhà trường Tuy nhiên, chưa có cơng trình đặt vấn đề nghiên cứu giải pháp quản sinh viên đào tạo theo học chế tín trường đại học 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý, quản giáo...
 • 109
 • 294
 • 0

Luận văn một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng việt phục vụ khách du lịch trên địa bàn nội

Luận văn một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng việt phục vụ khách du lịch trên địa bàn hà nội

Khoa học xã hội

... khảo, phần nội dung đề tài có kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề luận kinh doanh nhà hàng Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động nhà hàng Việt thành phố Nội Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm ... nhà hàng nƣớc từ châu Âu (nhà hàng Italia, nhà hàng Pháp) , châu Á (nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Hàn Quốc, nhà hàng Nhật Bản, nhà 31 hàng Thái Lan ) mở thành phố lớn (thành phố Hồ Chí Minh, ... kinh doanh nhà hàng Việt phục vụ khách du lịch Thành phố Nội CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH NHÀ HÀNG 1.1 Một số vấn đề nhà hàng 1.1.1 Khái niệm phân loại nhà hàng 1.1.1.1...
 • 121
 • 271
 • 0

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng việt phục vụ khách du lịch trên địa bàn nội

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng việt phục vụ khách du lịch trên địa bàn hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... có hệ thống nhà hàng Việt phát triển Nội, thu hút lượng lớn khách du lịch nội địa quốc tế đến thưởng thức ăn Việt nói chung ăn Nội nói riêng Đó hệ thống nhà hàng Sen, nhà hàng Ngon, nhà hàng ... đề tài: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hệ thống nhà hàng Việt phục vụ khách du lịch địa bàn Nội Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ số sở luận nhà hàng - Trên ... hình tổ chức nhà hàng, xây dựng thực đơn nhà hàng, quản trị trình kinh doanh nhà hàng, quản quy trình phục vụ khách nhà hàng, tổ chức phục vụ tiệc, quản trị doanh thu chi phí nhà hàng Đối với...
 • 13
 • 261
 • 0

Một số biện pháp quản nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường cấp 2- 3 Dương Văn An

Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường cấp 2- 3 Dương Văn An

Khoa học xã hội

... thông 3. 2 Phân tích thực trạng việc quản nhằm xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng cáp 2 -3 Dơng Văn An- Quảng Bình 3. 3 Đề xuất giải số biện pháp quản nhằm xây dựng nâng cao ... đề biện pháp phù hợp quản Trên số biện pháp quản mà cho hữu hiệu để xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng phổ thông cấp 2 -3 Dơng Văn An- Quảng Bình giai đoạn Tuy nhiên trình ... lợng tất hệ đào tạo 23 - Ban hành nội dung chơng trình bồi dỡng thờng xuyên cho giáo viên trung học phổ thông trung học sở nhằm tạo sở hành lang pháp để trờng có kế hoạch bồi dỡng, nâng cao chất...
 • 26
 • 579
 • 4

Một số biện pháp quản nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở quận 3 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở quận 3 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... đào tạo tảng, sở để nhà quản xác định mục tiêu quản khác hệ thống mục tiêu quản nhà trường Quản trình dạy học phận cấu thành chủ yếu toàn hệ thống quản trường học: quản trình ... dục Quản giáo dục có cấp độ quản vĩ mơ quản vi mô, chất quản giáo dục cấp vi mô quản nhà trường Trong nhà trường hoạt động hoạt động dạy học, quản hoạt động dạy học nội dung quản ... QUẬN TP HỒ CHÍ MINH 3. 1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp 49 49 3. 2 Một số biện pháp quản nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trường THCS Quận 3, TP Hồ Chí Minh 51 3. 3 Khảo nghiệm tính...
 • 34
 • 474
 • 1

Một số biện pháp quản rủi ro tín dụng tại các ngân hàng th ơng mại trên địa bàn TP hồ chí minh

Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng th ơng mại trên địa bàn TP hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... SĐT : 09861 239 96 I - KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG: Sắp xếp lịch học cho học sinh : - Lịch học cụ thể cho khối lớp, lớp - Số tiết học chính, phụ đạo ngày, tuần lớp (số tiết học phụ Sắp xếp lịch dạy cho ... SĐT : 09861 239 96 LỜI NÓI ĐẦU Ngày khoa học công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng đặc biệt ngành cơng nghệ thơng tin.Có thể nói cơng nghệ thơng tin đóng vai trò vơ quan trọng đời sống chúng ... viên - Số tiết dạy tối đa ngày, tuần - Số ngày nghỉ tuần, thời gian nghỉ tiết dạy Sắp xếp phòng học : - Xếp phòng học cố định, phụ đạo cho lớp - Xếp phòng học thuyết, thực hành chức hợp Nhiều...
 • 36
 • 188
 • 0

một số biện pháp quản giáo dục nếp sống cho sinh viên nội trú trường cao đẳng giao thông vận tải 3

một số biện pháp quản lý giáo dục nếp sống cho sinh viên nội trú trường cao đẳng giao thông vận tải 3

Kinh tế - Quản lý

... GTVT3 79 3. 1 .3 Đònh hướng nội dung giáo dục nếp sống cho SV trường CĐ 83 GTVT3 3. 2 Đề xuất số biện pháp nhằm củng cố nâng cao công tác 86 quản giáo dục nếp sống cho SV nội trú trường CĐ GTVT3 ... tác quản giáo dục nếp sống kí túc xá trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3, chọn đề tài Một số biện pháp quản giáo dục nếp sống cho sinh viên nội trú trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 ... thao 3. 66 3. 93 3.82 3. 80 Tham gia văn nghệ 4.05 3. 60 3. 47 3. 71 Tham gia công tác xã hội 3. 65 3. 53 2.92 3. 37 Đi làm thêm 3. 40 4.22 4.57 4.06 Đọc sách báo, xem tivi, nghe đài 2 .35 2.78 1. 63 2.25...
 • 127
 • 676
 • 3

một số biện pháp quản nền nếp đoàn viên thanh niên học sinh của đoàn trường thpt bá thước 3

một số biện pháp quản lý nền nếp đoàn viên thanh niên học sinh của đoàn trường thpt bá thước 3

Tài liệu khác

... nâng cao chất lượng dạy-học hiệu hoạt động nhà trường phổ thông Sau nhiều năm làm Bí thư đồn trường, trực tiếp giao nhiệm vụ quản nếp đoàn viên niên xin mạnh dạn đề xuất: “ Một số biện pháp quản ... điều hành biện pháp thực việc quản nếp đoàn viên niên bước đầu gặt hái thành công định điều cho thấy Đồn trường làm chắn thời gian tới tiếp tục phát huy tiềm để góp phần nâng cao việc quản ... môn Đối với đội ngũ Ban chấp hành chi đoàn Các biện pháp nhằm động viên Ban chấp hành Đoàn trường Đội cờ đỏ nhiệt tình tham gia cơng tác quản nếp ĐVTN Một số giải pháp khác III Những kết đạt...
 • 18
 • 991
 • 2

skkn một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt số 3 tp lào cai

skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt số 3 tp lào cai

Giáo dục học

... Lào Cai 3. 2 Phân tích th c tr ng qu n trình d y h c tr ng THPT S Thành Ph Lào Cai 3. 3 M t s bi n pháp qu n nh m nâng cao ch t l ng d y h c tr ng THPT S Thành Ph Lào Cai PH N N I DUNG Ch ... tác qu n d y h c c a nhà tr ng nâng cao ch t l ng d y h c c n ph i th c hi n ng b nhi u bi n pháp ó v n qu n ng i c coi bi n pháp quan tr ng nh t, quy t nh t i s pháp tri n c a nhà tr ng ... m v ng c s lu n c a công tác qu n lý, thành t c b n c a trình d y h c, m c tiêu, n i dung, ph ng pháp giáo d c h c sinh, c s v t ch t thi t b d y h c môi tr ng Ng i cán b qu n ph i t ch...
 • 13
 • 425
 • 1

Xem thêm