chính tả tuần 28 lớp 2

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

Xã hội học

... Việt Nam để giải Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ cản 3, Điều 21 HĐTTTP Việt Nam với Pháp) + Việc công nhận thi hành án, định dân TANN không đặt bên phải thi ... nguyện thi hành mà đặt trường hợp (trường hợp áp dụng nguyên tắc luật nơi xảy vi phạm) Trường hợp 2: Đối với hành vi gây thiệt hại xảy hoàn toàn nước phương án giải sau: Nếu hai bên quan hệ pháp ... đơn công dân của bên kí kết thành lập có trụ sở Bên kí kết áp dụng luật Bên kí kết đó” Tại khoản 2, Điều 41, HĐTTTP Việt Nam Mông Cổ quy định sau: “Nếu người gây hại người bị hại công dân bên kí...
 • 4
 • 550
 • 4

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... 7/ 12/ 2007, Tàu Hebei Spirit đụng phải dây thép nối giữa tàu kéo và xà lan làm tràn 2, 8 triệu gallon dầu thô tại dặm ngàoi khơi bò biển phía tây Hàn Quốc Ngày 20 -24 /4 /20 10, ... từ kho nhiên liệu của tàu, 20 01 (BUNKER, 20 01) Công ước BUNKER 20 01 được mở để các quốc gia phê chuẩn, chấp nhận tham gia từ 1/1 /20 01 đến 30/9 /20 02 Phạm vi áp dụng của Công ... nhiễm dầu 19 92 (FUND 19 92) FUND 19 92 là Công ước bổ sung cho Công ước CLC 19 92 nhằm thiết lập hệ thống đền bù thiệt hại mà việc đền bù thực hiện theo Công ước CLC 19 92 không đầy...
 • 13
 • 87
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... dân bầu; đảng đa số thành lập Chính phủ House of Lords: Viện nguyên lão: Do Chính quyền cử, Thừa kế kế vị Nguyên lão đời Structure of the Government: Tổ chức quyền -24 County councils: Hội đồng ... – Trainee solicitor must work for two years for a solicitor and pass law society exams Làm việc 2năm cho Luật sư tư vấn đỗ kỳ thi Hội luật Law society exams: Kỳ thi Hội luật – University degree,...
 • 15
 • 258
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... chấp lao động: Căn vào Bộ luật Lao động, Luật số 35 /20 02/ QH10 ngày 19/4 /20 02 việc sưả đổi, bổ sung số đIều Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1 /20 03 - Các loại tranh chấp lao động: - Tranh chấp ... mức lương, tiền công nói trên; Khoản bảo hiểm y tế: 2% mức lương, tiền công nói trên; Tiền lương ngày nghỉ hàng năm (nghỉ phép) chia cho 12 tháng cộng vào tiền lương hàng tháng (Hợp đồng lao ... pháp luật; d Có tham gia đại diện công đoàn đại diện người sử dụng lao động trình giải tranh chấp 2. 2 Những tranh chấp lao động cá nhân sau yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết, không thiết...
 • 9
 • 289
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... định theo đa số (hơn 50%) trừ việc bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu giữ chức trách Hội đồng bầu cần 2/ 3 số người tán thành HĐND họp công khai, cần thiết hội đồng nhân dân định họp kín theo đề nghị ... chống ma túy, Bộ luật hình sự, Luật giao thông đường bộ, nghị sửa đổi, bố sung số điều Hiến pháp 19 92, Luật bảo hiểm xã hội, ) Ý kiến đóng góp nhân dân tổng hợp đầy đủ, kịp thời gửi Văn phòng Quốc ... gia đầy đủ kỳ họp, đạt tỷ lệ từ 85%- 95% tổng số đại biểu Trung bình kỳ họp có khoảng từ 10 đến 20 ý kiến phát biểu Cấp huyện từ đến 14, cấp xã từ đến ý kiến Khoảng 70%- 80% đại biểu thực tiếp...
 • 8
 • 319
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... 9.879 2. 220 12. 099 5.760 1.136 6.896 Nh n hiệu h ng hoá 55.441 34.365 89.806 30.056 24 .087 54.143 66.618 49.878 116.496 36. 124 30.507 66.631 SHTT Tổng Nguồn: Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (20 06) ... 1995 -20 05 Ngời nộp đơn Việt Nam Ngời nộp đơn nớc ngo i Tổng số Ngời nộp đơn Việt Nam Ngời nộp đơn nớc ngo i Tổng số Sáng chế 666 12. 799 13.465 117 5.091 5 .20 8 Giải pháp hữu ích 6 32 494 1. 126 191 ... tế Sài Gòn, số 38, 20 05 Nguyễn Tú Anh (20 05), Gia nhập WTO vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền SHTT Việt Nam, Tạp chí Quản lý kinh tế, Số 3, trang 46 Phạm Duy Nghĩa (20 05), Tản mạn Dự luật SHTT,...
 • 11
 • 253
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... NGOÀI HỢP ĐỒNG 22 CỦA CÁ NHÂN 22 2. 1 Thực trạng áp dụng quy định lực bồi thường thiệt hại hợp đồng cá nhân 22 2. 1.1 Tình hình áp dụng 22 2. 2 Những vướng mắc ... 1 .2. 2 Năng lực bồi thường thiệt hại người chưa thành niên 10 1 .2. 3 Năng lực bồi thường thiệt hại người giám hộ 16 CHƯƠNG 2: 22 THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC 22 ... tạp chí nhà nước vả pháp luật số 4 /20 05 28 - 55) 12/ Phùng Trung Tập : Lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng (tạp chí tòa án nhân dân số 5 /20 04 số số 2- 5 ) 13/ Phùng Trung Tập : Yếu tố...
 • 37
 • 262
 • 0

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

... bà Linh, ông Thực, ông Thanh, bà Loan, bà Liên gồm hai phòng, 16m và 20 m2 Năm 20 06 ông Thực bán phòng 20 m2 cho ông Hoàng với giá hai tỷ đồng; ông Thực đã nhận tỷ 600 triệu ... ở phòng 20 m Án phúc thẩm đã chấp nhận ông Hoàng được mua 1 /2 phòng 20 m2 Ông Thực phải trả lại cho ông Hoàng 1 /2 số tiền đã nhận tương đương với giá trị đồng tiền xử sơ ... nhận, chưa làm thủ tục chứng nhận trước bạ sang tên Sau hai tháng, ngày 27 11 -20 07 anh Hữu bán 1 /2 nhà cho anh Nguyễn Văn Đức, diện tích x 18m 13 với giá 15 lượng vàng Việc...
 • 20
 • 322
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... sung năm 20 02, 20 06 20 07 Luật dạy nghề năm 20 06 Đỗ Thị Dung “Hoàn thiện pháp luật thỏa ước lao động tập thể nước ta thời gian tới” Tạp chí luật học, số 9 /20 09 Nghị định Chính phủ 44 /20 03/N Đ ... tại nghị định Chính phủ số 33 /20 03/NĐ - CP ngày 02 tháng năm 20 031) Xem nghị định Chính phủ số 33 /20 03/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng năm 1995 Chính phủ quy ... 44 /20 03/N Đ – CP ngày 9/5 /20 03 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động hợp đồng lao động Nghị định Chính phủ số 114 /20 02/ N Đ – CP ngày 31/ 12/ 20 02 hướng dẫn thi hành số điều...
 • 18
 • 101
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... quyền, nghĩa vụ dân (Bộ Luật Dân 20 05, điều 388) - Khi lập ước mà có tổn thất bóc lột bên điều kiện kinh tế hai bên chênh lệch khế ước coi vô hiệu(Sắc lệnh số 97/SL, 22 /5/1950) - Hợp đồng mối quan ... chức; hình thức văn bản, lời nói, hành vi cụ thể Luật Thương mại 20 05 tiếp tục quan niệm hình thức hợp đồng Luật 1997 Luật Dân quy phạm tảng tất loại hợp đồng Các quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp ... diện theo pháp luật * Đại diện theo ủy quyền - Phương thức ký kết hợp đồng Bộ Luật Dân 20 05, Luật Thương mại 20 05 không đề cập cụ thể, nhiên theo truyền thống pháp lý có phương thức + Ký kết hợp...
 • 26
 • 236
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... Quốc hội 29 /20 04/QH11 Luật số: Luật Đa dạng sinh học 01/4 /20 05 Hiệu lực Quốc hội 20 /20 08/QH 12 Luật số: Bộ Luật Hình 01/7 /20 09 Hiệu lực: Quốc hội 37 /20 09/QH 12 01/01 /20 10 NĐ số: Nghị định 99 /20 09/NĐ-CP ... quý Nghị định số 32/ 2006/NĐ-CP phủ quản lý Hiệu lực Thủ tướng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý Chính phủ 20 /04 /20 06 24 CP NĐ số: 11 /20 02/ NĐCP Nghị định 11 /20 02/ NĐ-CP Chính phủ việc quản ... 1 92/ 2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Ban hành: Chính phủ Bộ NN & PTNT 1 92/ 2003/QĐ- phủ việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu 17/9 /20 03 12 BNN QĐ số: bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 20 10...
 • 26
 • 391
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 141 /20 05/NĐ-CP ngày 11/11 /20 05 quản lý lao động Việt Nam làm việc nước Các thông tư hướng dẫn thi hành ban hành Thông tư số 22 /20 03/TT-BLĐTBXH ngày 13/10 /20 03 ... Nghị định số 144 /20 07/NĐ-CP ngày 10/9 /20 07 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động đưa lao động làm việc nước ngoài; Quyết định số 144 /20 07/QĐ-TTg ngày 31/8 /20 07 Thủ tướng Chính phủ việc ... đồng Nghị định số 126 /20 07/NĐ-CP ngày 01/8 /20 07 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng (sau gọi Thông tư số 21 năm 20 07) Đặc biệt,...
 • 76
 • 520
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 141 /20 05/NĐ-CP ngày 11/11 /20 05 quản lý lao động Việt Nam làm việc nước Các thông tư hướng dẫn thi hành ban hành Thông tư số 22 /20 03/TT-BLĐTBXH ngày 13/10 /20 03 ... Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định - 29 - số 81 /20 03/NĐ-CP ngày 17/7 /20 03 Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01 /20 05/TTLT - BCA - BLĐTBXH ngày 18/1 /20 05 hướng dẫn công tác phòng ngừa chống ... Nghị định số 144 /20 07/NĐ-CP ngày 10/9 /20 07 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động đưa lao động làm việc nước ngoài; Quyết định số 144 /20 07/QĐ-TTg ngày 31/8 /20 07 Thủ tướng Chính phủ việc...
 • 79
 • 765
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... Sự Việt Nam 20 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Luật Dân Sự Việt Nam 21 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Luật Dân Sự Việt Nam 22 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen Luật Dân Sự Việt Nam 23 Bài tập lớn ... biên), Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 20 09 Phùng Trung Tập, “Lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng”, Tạp chí án, số 10 /20 04; Phùng Trung Tập, “Về bồi thường thiệt ... mồ mả thực chất bồi thường chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại Căn theo điều 629 BLDS năm 20 05: “Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác gây thiệt hại đến mồ mả người khác phải bồi thường...
 • 25
 • 301
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... UCP 500 chưa L/C 2. 2.3 ; u 11 2. 2.3.1 T 2. 2.3 .2 – 2. 2.3.3 ) 2. 2.3.4 UCC 2. 2.3.5 2. 2.3.6 - 2. 2.3.7 12 2. 2.3.8 NHXN, NHđCĐ, NHTB 2. 2.3.9 2. 2.3.10 NHPH 500 NHPH a b c 2. 2.3.11 NHPH NHPH ... cq đ 2. 1.3.1 2. 1.3 .2 UCP 2. 1.3.3 ICC 2. 1.3.4 NHPH 16 UCP 600 2. 1.3.5 2. 1.3.6 C 10 2. 1.3.7 không 2. 1.3.8 , 2. 1.3.9 2. 2 2. 2.1 l , , ( ), ng /C 2. 2 .2 - (UCC) 5-118) năm 19 52 1995 , UCP ... References (20 06), (20 07), , (20 04), , , (11), tr.59-61 (20 06), ương, (6), , tr.11-14 (20 08), , Quang Minh (20 08), (20 05), , , (3), tr .25 -28 , (4), tr .23 -29 – (20 03), , 24 (20 06), 10 , (20 09),...
 • 25
 • 288
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... đây, Chính phủ ban hành Nghị định 62/ CP xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng năm 20 14 3.1 .2 Một ... luật QSHTT TPVHNTDG cụ thể 9 2. 2 ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DÂN GIAN 2. 2.1 Đặc điểm thực pháp luật ... giả/quyền cộng đồng sáng tạo TPVHNTDG 2. 1 .2 Khái niệm thực pháp luật hình thức thực pháp luật quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian 2. 1 .2. 1 Khái niệm thực pháp luật quyền sở...
 • 27
 • 241
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... chi cho khoa học - công nghệ giai đoạn 20 03 - 20 06; chuyên đề chi nghiệp môi trường giai đoạn 20 06 - 20 08; chuyên đề bù lỗ mặt hàng dầu giai đoạn 20 06 - 20 08; chuyên đề quản lý sử dụng phí, lệ ... 41 Lớp: Kiểm toán 49C Đề án môn học GVHD: Tạ Thu Trang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật Luật KTNN Bộ Tài chính, Quyết định 8 32/ TC/QĐ/TCKT ngày 28 - 10-1997 Bộ trưởng Bộ Tài chính Chính ... công tác quản lý tài chínhngân sách-kế toán, ngăn ngừa hành vi tiêu cực,tham ô, lãng phí, thất thoát tiền, tài sản nhà nước 2. 2 Thực trạng tổ chức kiểm toán của KNNN 2. 2.1 Giai đoạn chuẩn...
 • 44
 • 131
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... - 20 14 Can bộ hương dân khoa hoc: TS TRÂN NHO THIN ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ HÀ NỘI - 20 14 Chương . 12 KHÁI QUÁT LÝ LUẬN 12 VỀ QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 12 ... Ban Trị sự xã Đến năm 20 12, “ Phật giáo Hòa Hảo có khoảng 1,3 triệu tín đồ, đó có 320 0 chức việc, 94 chùa, 50 hội quán, 399 tòa đọc giảng ở 22 tỉnh, thành phố, tập ... huyện, chi hội cấp xã Tính đến năm 20 12, “có 20 7 hội quán đó gần 20 6 phòng thuốc nam và 4800 chức sắc, chức việc, 900 y sĩ, 350.000 hội viên ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hòa...
 • 101
 • 408
 • 2

Xem thêm