cac phuong phap hoa tan

CÁC HỢP CHẤT TỔNG HỢP (NHÓM HỢP CHẤT PHENOL)

CÁC HỢP CHẤT TỔNG HỢP (NHÓM HỢP CHẤT PHENOL)

Sinh học

... CÁC HP CHẤT TỔNG HP • Khả hòa tan: tan tốt dầu mỡ dung môi hữu propylen glycol, ete, xăng , tan 50% rượu, không hòa tan nước • Nhiệt độ sôi: 264 - 2700C(730mmHg) • Nhiệt ... phân tử: :220,39 • Hình dạng: tinh thể rắn, màu trắng , không mùi • Độ tan: tan toluen, rượu metyl, etyl, ceton, aceton, không tan nước • Nhiệt độ sôi:760mmHg: 2650C • Nhiệt độ nóng chảy:69,7oC • ... TỔNG HP Khối lượng phân tử: 166,22 • Dạng: bột trắng đến nâu nhạt, mùi nhẹ Độ tan: tan etylen, etyl actat, aceton, ete, tan nước Nhiệt độ sôi 760mmHg: 3000C • Nhiệt độ nóng chảy: 126,5 – 128,50C...
 • 28
 • 242
 • 0

Các hợp chất tổng hợp (nhóm hợp chất phenol)

Các hợp chất tổng hợp (nhóm hợp chất phenol)

Hóa học - Dầu khí

... CÁC HP CHẤT TỔNG HP • Khả hòa tan: tan tốt dầu mỡ dung môi hữu propylen glycol, ete, xăng , tan 50% rượu, không hòa tan nước • Nhiệt độ sôi: 264 - 2700C(730mmHg) • Nhiệt ... phân tử: :220,39 • Hình dạng: tinh thể rắn, màu trắng , không mùi • Độ tan: tan toluen, rượu metyl, etyl, ceton, aceton, không tan nước • Nhiệt độ sôi:760mmHg: 2650C • Nhiệt độ nóng chảy:69,7oC • ... TỔNG HP Khối lượng phân tử: 166,22 • Dạng: bột trắng đến nâu nhạt, mùi nhẹ Độ tan: tan etylen, etyl actat, aceton, ete, tan nước Nhiệt độ sôi 760mmHg: 3000C • Nhiệt độ nóng chảy: 126,5 – 128,50C...
 • 28
 • 271
 • 0

ĐÁNH GIÁ SINH sản của các NHÓM GIỐNG THỎ ĐANG được NUÔI tại các hộ cá THỂ ở QUẬN 12 TP hồ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ SINH sản của các NHÓM GIỐNG THỎ ĐANG được NUÔI tại các hộ cá THỂ ở QUẬN 12 TP hồ CHÍ MINH

Nông nghiệp

... thương, nên nhìn thích ð cung c p s d li u khoa h c ph c v cho nhà chăn nuôi th vi c ch n l a, cho sinh s n s n xu t gi ng B Môn Di Truy n Gi ng ð ng V t – Khoa Chăn Nuôi Thú Y – Trư ng ð i H c Nông...
 • 10
 • 347
 • 2

khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống thỏ tại các hộ chăn nuôi thuộc địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống thỏ tại các hộ chăn nuôi thuộc địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

Thủy sản

... nghiệp 2079 với 2590 hộ Trong gồm: - Khoảng 129,26 hoa kiểng, diện tích trồng mai chiếm 62,83 ha/415 hộ, lan 8,6 ha/60 hộ, hoa 14,67 ha/139 hộ loại hoa kiểng khác - Diện tích trồng rau chiếm 221 ... nhanh chóng ổn định sản xuất cho hộ chăn nuôi sau dịch cúm gia cầm Một đối tượng vật nuôi nhà khoa học, cấp lãnh đạo ngành nông nghiệp thành phố người chăn nuôi quan tâm chương trình chuyển đổi ... sở liệu cho người nuôi thỏ việc chọn lựa nhân giống, đồng ý Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật – Khoa Chăn Nuôi Thú Y – Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, hướng dẫn tận tình TS Trần Văn Chính...
 • 73
 • 364
 • 1

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Vật lý

... tìm chân lí, trọng hình thành lực (tự học, sáng tạo, hợp tác), dạy phƣơng pháp kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách học Học để đáp ứng yêu cầu sống tƣơng lai Những điều học cần thiết, bổ ích cho ... động GVHD: Cô Đặng Thị Bắc Lý SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Hà Trong năm gần đây, việc cải cách sách giáo khoa (SGK) đƣợc nƣớc ta tiến hành cách sâu sắc, toàn diện, phong phú, đa dạng, phổ biến lan rộng ... Đối với nƣớc ta, quan điểm mang lại nhiều hiệu cho mục tiêu – nội dung đào tạo ngƣời Việt Nam Khoa học kĩ thuật ngày phát triển yêu cầu làm việc theo nhóm cần thiết hết Trong trình học sinh làm...
 • 121
 • 287
 • 0

Bảo hiểm khả năng phục hồi và mức độ hài thông qua các nhóm tôn giáo nghiên cứu thực nghiệm trên các hộ gia đình nông thôn việt nam

Bảo hiểm khả năng phục hồi và mức độ hài thông qua các nhóm tôn giáo nghiên cứu thực nghiệm trên các hộ gia đình nông thôn việt nam

Kinh tế

... Deaton (2010) tìm b ng ch ng cho th m h nh phúc c Hoa K em s ng âm, lý gi i r ng s tr i m t qu ng c a s tr em lên stress lo l v i cu u tra t i Châu Âu Hoa K c a Layard (2006), Clark c ng s (2008); ... (2003, 2006) nghiên c u c a l i cho th c a ni nt l ti t ki m Anja (2010) t k t qu nghiên c u t i Hoa K v s ng c n ti t ki m, s khác bi nhóm tôn giáo c gi a c giáo v i Renneboog Spaenjers (2012) ... Gi thuy t c a Scheve Stasavage n lý gi c s khác bi t l n c h th ng an sinh xã h i tôn giáo c a Hoa K nhi c Châu Âu khác Gi thuy t mà Scheve Stasavage l n tr r t khác T ch c Dân ch n ch t s m...
 • 125
 • 95
 • 0

Khóa luận: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG THUỐC TRỪ rầy của các hộ NÔNG dân ở PHÚ THỌ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG THUỐC đối với mọt số NHÓM HOAT CHẤT của QUẦN THỂ rầy nâu (NILAPARVATA LUGENS STAL) và rầy LƯNG TRẮNG (SOGATELLA FUCIFERA HOR

Khóa luận: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG THUỐC TRỪ rầy của các hộ NÔNG dân ở PHÚ THỌ  ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG THUỐC đối với mọt số NHÓM HOAT CHẤT của QUẦN THỂ rầy nâu (NILAPARVATA LUGENS STAL) và rầy LƯNG TRẮNG (SOGATELLA FUCIFERA HOR

Nông học

... Thọ loại hoạt chất khác để bổ sung liệu so sánh thay đổi tính kháng chúng qua năm nhằm tạo sở khoa học cho việc sử dụng thuốc phòng trừ rầy cách có hiệu ...
 • 32
 • 343
 • 0

so sánh việc tiêu thụ thủy sản của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc ở hai tỉnh sóc trăng và an giang

so sánh việc tiêu thụ thủy sản của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc ở hai tỉnh sóc trăng và an giang

Nông - Lâm - Ngư

... Quảng hoạt động dân gian người Hoa Những dịp lễ tết người Hoa người Hoa, mà Sóc Trăng, người Việt, người Khmer tham gia, chia vui người Hoa Ngược lại, người Hoa Sóc Trăng lên chùa Khmer cúng ... sinh người Hoa tốt nghiệp học trường đại học, cao đẳng nước; có 08 trường dân lập tiếng Hoa, có 04 trường dạy 02 thứ chữ (Việt - Hoa) , với 37 lớp có 1.103 học sinh 04 trường bổ túc Hoa văn, với ... vào số hộ người Hoa cư trú thị xã (Phan An, 2005) Vĩnh Châu huyện vùng sâu tỉnh Sóc Trăng, nơi có ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer sinh sống đoàn kết, gắn bó lâu đời Đồng bào người Hoa 12 chiếm 19%...
 • 62
 • 111
 • 0

Báo cáo môn học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học NHÓM CHẤT TERPENOID

Báo cáo môn học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học NHÓM CHẤT TERPENOID

Sinh học

... = 212 °C , tính tan: ta + Myrcen: chất lỏng không màu Nhiệt độ sôi :166.00 - 168.00 °C 760.00 mm Hg Có tính phân cực: 18.85 ± 0.5 10-24cm3 Tính tan: Ít tan nước (25mg/l 250C) ,tan rượu, dung môi ... Thị Hoa Viên (2012), Bài giảng môn hợp chất tự nhiên có hoa t tính sinh học Viện CNSH&TP-ĐH Bách Khoa Hà Nội [4] http://www.duoclieu.org/2011/11/gop-phan-nghien-cuu-thanh-phan -hoa- hoc.html ... Không tan nước II CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT Nguyên tắc-cơ sở chiết: Dựa sở phân bố-hoà tan khác chất phân tích (hợp chất terpenoid) vào dung môi không trộn lẫn vào (Chất phân tích tan tốt...
 • 16
 • 706
 • 0

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương

Ngân hàng - Tín dụng

... mô sản xuất nhỏ, có sức lao động ,có điều kiện đất đai, mặt nớc nhng thiếu vốn, thiếu hiểu biết khoa học, kỹ thuật, thiếu kiến thức thị trờng nên sản xuất kinh doanh mang nặng tính tự cấp, tự túc ... hội, tăng thu nhập cho hộ sản xuất - Tạo điều kiện cho kinh tế hộ sản xuất tiếp cận áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tiếp cận với chế thị trờng bớc điều tiết sản xuất phù ... nh: Bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh Nhà nớc có sách xử lý cho ngời vay Ngân hàng vay nh: Xoá, miễn, khoanh, dãn nợ tuỳ theo mức độ thiệt hại IV Hiệu cho vay hộ sản xuất ngân hàng thơng mại Khái niệm...
 • 36
 • 349
 • 4

QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT

QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT

Ngân hàng - Tín dụng

... trình độ chung ngời nộp thuế ngời quản lý quan trọng mức thuế suất phải đợc tiến hành phân tích khoa học, toàn diện để tìm đợc đáp số phù hợp nhất, tăng đợc tính hiệu công tác quản lý thu thuế ... tác xã; công ty cổ phần; chợ lớn, chợ vừa 20 chợ tạm, trờng đại học lớn: Kinh tế Quốc dân, Bách Khoa, Xây Dựng 96 trờng từ mầm non đến trung học sở; bệnh viện lớn: Việt Xô, 108, Mắt, Thanh Nhàn, ... Vĩnh + Mai Động T doanh : Trơng Định T doanh 10 : Minh Khai + Hoàng Văn Thụ T doanh 11 : Bách Khoa + Cầu Dền T doanh 12 : Chợ Hôm - Đức Viên T doanh 13 : Chợ Mơ + Chợ Trơng Định T doanh 14 :...
 • 106
 • 792
 • 3

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định

Ngân hàng - Tín dụng

... sản xuất tiết kiệm khoa học, không làm giảm độ mầu mỡ đất đai, hay cạn kiệt nguồn tài nguyên họ hiểu lợi ích lâu dài họ mảnh đất mà họ sở hữu Mặt khác, hộ sản xuất, việc khai hoang phục hoá đợc ... lừa đảo chiếm đoạt vốn bà nông dân nên hàng loạt hợp tác xã tín dụng, chủ hụi tan rã phá sản Trong hợp tác xã tín dụng tan rã, hợp tác xã nông thôn tồn danh nghĩa sách cho vay vốn trực tiếp ngân ... thuật, quyền làm chủ t liệu sản xuất mức độ vốn đầu t hộ gia đình Việc phân loại hộ sản xuất có khoa học tạo điều kiện để xây dựng sách tín dụng phù hợp nhằm đầu t đem lại hiệu Có thể chia hộ sản...
 • 64
 • 707
 • 6

Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương'.docx

Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương'.docx

Tài chính - Ngân hàng

... áp dụng khoa học kỹ thuật quản lý + Thuế GTGT áp dụng với diện rộng, đem lại số thu lớn, ổn định cho NSNN Mặt khác, thực thuế suất 0% hàng xuất Trường đại học kinh tế quốc dân Hà nội * Khoa ngân ... lợi từ thuế Trường đại học kinh tế quốc dân Hà nội * Khoa ngân hàng tài - Thất thu thuế trình độ quản lý quan thuế yếu tổ chức máy chưa khoa học dẫn tới công việc Đồng thời, trình độ chuyên môn ... công khai phương tiện thông tin đại chúng NNT vi phạm nghiêm trọng phap luật thuế; Trường đại học kinh tế quốc dân Hà nội * Khoa ngân hàng tài - Được quyền ấn định thuế, xử lý vi phạm hành thuế,...
 • 67
 • 649
 • 1

Ảnh hưởng đô thị hóa đến các hộ nông dân bị mất đất ở Hà Nội.docx

Ảnh hưởng đô thị hóa đến các hộ nông dân bị mất đất ở Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... sn xut mc cao dn n hỡnh thnh cỏc khu ụ th mi, m rng quy mụ ụ th c Ngay nay, vi cuc cỏch mng khoa hc k thut vi c trng ca nú l c mỏy vi tớnh, vi nhng siờu xa l thụng tin v in thoi di ng thỡ s ... ỡnh cú chỳt tin thỡ gia dỡnh nhiu nh li lc c, ỏnh chi v T cỏi s giu lờn tc thi ỏy m rt nhiu nh tan ca nỏt nh Khi m gia dỡnh khụng 21 hnh phỳc thỡ nhng a s phi chu hu qu u tiờn S l mt cỏi nhỡn...
 • 27
 • 440
 • 7

Xem thêm