cac giai phap quan ly giam thieu o nhiem moi truong tai cac lang nghe tai che kim loai

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh

Khoa học tự nhiên

... hoạt động khai thác cát Kết quan 38 trắc nhiều năm cho thấy, TSS nước sông cao, 50 % đợt quan trắc cho kết TSS cao gấp 1,05 – 1,3 lần GHCP Chất hữu COD, BOD hàm lượng dầu nước sông cao, COD BOD ... cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn)- Phần 1: Phương pháp pha loãng cấy có bổ sung Allylthiourea DO: TCVN 7325:2004 (ISO 5814:1983): Chất lượng nước – Xác định oxy hoà tan- Phương pháp thử điện hoá ... mặt sông, suối, ao hồ, địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo mục đích sử dụng qua thông số đặc trưng như: pH, DO, COD, BOD5, TSS, Coliform, dầu mỡ số kim loại nặng: As, Cd, Hg, Pb o nhanh số thông số...
 • 91
 • 836
 • 2

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tỉnh quảng ninh

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

... Ninh (2010), B o c o trạng môi trường tỉnh năm giai o n 2006-2010, 225tr 16 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh, B o c o quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai o n 2010- 2020 định ... 52 Hình 3.7 Biến động COD sông, suối giai o n 2011-2013 54 Hình 3.8 Biến động BOD5 sông, suối giai o n 2011-2013 .55 Hình 3.9 Biến động Pb (mg/l) sông, suối giai o n 2011-2013 55 Hình ... (Chương trình đ o t o thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN XUÂN CỰ Hà Nội - Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Hoàn thành chương trình đ o t o Thạc sỹ Môi trường...
 • 12
 • 233
 • 0

giải pháp kinh tế giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất và chế biến bột dong xã tứ

“ giải pháp kinh tế giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất và chế biến bột dong xã tứ

Công nghệ - Môi trường

... năm hoạt động sản xuất bột xóm Đường xã Tứ Dân thu hút khoảng 400 lao động, tương ứng với khoảng 10.000 công lao động Bình quân lượt chế biến cần 4-7 lao động đòa củ, lao động chế biến Do lao động ... yếu loại bã dong; vỏ dong kèm với đất cát Đối với nước thải, đặc trưng có hàm lượng hữu cao, thể qua lượng BOD (là lượng oxy cần thiết để oxy hoá phần hợp chất hữu dễ phân huỷ vi sinh vật) , COD(lượng ... COD(lượng oxy cần để oxy hoá toàn chất hoá học nước, đó) nước thải lớn hàng chục lần, hàng trăm lần so với tiêu chuẩn cho phép Tại hộ gia đình sản xuất bột dong xã Tứ Dân, công nghệ khoa học ứng...
 • 73
 • 592
 • 2

Bài luận giải pháp kinh tế giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất và chế biến bột dong xã tứ dân huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Bài luận giải pháp kinh tế giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất và chế biến bột dong xã tứ dân huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Công nghệ - Môi trường

... nhiều cho ngành thương mại dịch vụ Các tiêu bình quân GO/khẩu, GO/hộ, GO/lao động, GO/ha tăng tương đối qua năm 33 Comment [D1]: Bảng 3.4: Kết sản xuất kinh doanh xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu ... năm hoạt động sản xuất bột xóm Đường xã Tứ Dân thu hút khoảng 400 lao động, tương ứng với khoảng 10.000 công lao động Bình quân lượt chế biến cần 4-7 lao động đòa củ, lao động chế biến Do lao động ... yếu loại bã dong; vỏ dong kèm với đất cát Đối với nước thải, đặc trưng có hàm lượng hữu cao, thể qua lượng BOD (là lượng oxy cần thiết để oxy hoá phần hợp chất hữu dễ phân huỷ vi sinh vật), COD(lượng...
 • 72
 • 276
 • 0

Giải pháp kinh tế quản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề tái chế nhựa tỉnh hưng yên

Giải pháp kinh tế quản lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề tái chế nhựa tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... có 04 lo i nh a thông thư ng Polyethylene (PE)- g m lo i Polyethylene t tr ng th p (LDPE) Polyethylene t tr ng cao (HDPE)., Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) Polyvinyl Chlodide (PVC), lo i nh ... Nh a bao g m chu i dài phân t Ethylene, Propylene, Styrene Vinyl Chloride, chúng liên k t thành m t chu i g i h p ch t cao phân t , Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene Polyvinyl Chloride ... Low-density Polyethylene LDPE Bao bì Nylon, t m tr i b ng nh a Polypropylene PP Thùng, s t, h p, r Polystyrene PS Ly, ñĩa, ñ chơi, chai, l Các lo i nh a khác Lo i khác T t c lo i nh a khác...
 • 150
 • 234
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề non nước quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề non nước quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... trung lấy, b o quản phân tích mẫu Các mẫu khí lấy theo QCVN 6663:2008 Lấy tất tiêu (Nhiệt độ, độ m, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi tổng, NOx, SOx, CO) vị trí, vị trí lấy lần ngày v o lúc 10h khoảng 19h ... hương tiện b o hộ khác - Việc sử dụng bạt để chắn bụi khơng mang lại hiệu cao ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP B O VỆ MƠI TRƯỜNG CHO LÀNG NGHỀ 3.4.1 M i t ường nước a Nguồn gốc phát sinh Trong q trình sản ... cao - Giá thành thấp VÒI PHUN NƯỚC NƯỚC BỘ PHẬN HƯỚNG DÒNG VÀ PHÂN PHỐI KHÍ KHÍ V O THÂN THIẾT BỊ - Cấu t o thiết bị đơn giản, dễ chế t o *Nhược điểm: - Bụi thải dạng cặn bùn - Khí mang theo...
 • 26
 • 1,160
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng potx

Luận văn: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng potx

Điện - Điện tử

... n/kgNL V H O m3 chu n/kgNL V CO V SPC =VSO2 +VCO +VCO +VH O+ VN2 +VO2 V O2 =0,21( α -1).Va -2 V N2 =0,8.10 NP + 0,79.Vt V H O= 0,111.HP +0, 0124.WP + 0,016d.Vt V CO =1, 853 10-2 (1-η ).CP V CO =1, 865 ... ρCO Lư ng khí CO2 v i =1,25 kg/m chu n g/t n 600 NOx g/t n 160 i M CO g/s g/s Lư ng khí CO v i =2,926 kg/m chu n Lư ng khí SO2 v i ki n th c t tkh ó i , C ρSO ρCO g/s M CO M SO2 LT m /s ñi u o ... 5,134 3.3.5.3 Nh n xét Cft, max t i ña cho phép Ngu n N ng ñ phát th i Cft [mg/m ] [mg/m3] th i NOx CO SO2 B i NOx CO SO2 B i S l n vư t Cft, max NOx CO SO2 th i khí t lò trung t n (ngu n - K1)...
 • 13
 • 1,271
 • 8

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu du lịch bãi cháy, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu du lịch bãi cháy, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Thạc sĩ - Cao học

... Oxygen Demand: nhu c u oxy sinh hoá B o v môi tr ng Khí Clorofluorocacbon Chemical Oxygen Demand: nhu c u oxy hóa h c a d ng sinh h c Du l ch L ng oxy hoà tan n c c n thi t cho s hô h p c a sinh ... 1.553 km2 bao g m 1969 đ o l n nh , 989 đ o có tên 980 đ o ch a có tên Bên c nh đó, vùng bi n H Long c ng r t phong phú v lo i đ ng v t th c v t d in c Theo nghiên c u có 950 loài cá, 500 loài đ ng ... cao trung bình t 0.5 đ n 5m • Vùng h i đ o toàn b vùng v nh, v i g n đ o l n nh , ch y u đ o đá Riêng đ o Tu n Châu, r ng 400 có đ ng n i v i qu c l 18A dài kho ng km Qua kh o sát đ a ch t cho...
 • 112
 • 354
 • 0

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp bình thành trên địa bàn tỉnh đồng tháp

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp bình thành trên địa bàn tỉnh đồng tháp

Công nghệ - Môi trường

... dụng dầu DO cho việc đốt lò Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn dầu DO)(*) Bụi 0,28 SO 20S NO x 2,84 CO 0,71 THC 0,35 (Nguồn : Assessment of Source of Air, Water, and Land Pollution – WHO, 1993) ... cho v o thùng carton để dễ vận chuyển Hình Bao gói thành phẩm Sản phẩm b o quản kho b o quản nhiệt độ -20 ± 2oC 2.3 Cơ sở hạ tầng 2.3.1 Cấp nước Nước cấp cho trình hoạt động sản xuất sinh hoạt ... phẩm Thành phẩm sau mạ băng xong bao gói theo hai dạng đông block IQF - Đông Block: Mỗi block cho v o thùng carton sau niềng dây 23 Đồ án tốt nghiệp - Đông IQF: Cho v o túi PE PA, hút chân không...
 • 121
 • 697
 • 0

Giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trườngcho ngành công nghệ giấy tái chế

Giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trườngcho ngành công nghệ giấy tái chế

Công nghệ - Môi trường

... nhân loại với lịch sử hàng nghìn năm Thành phần giấy xelluloz, loại polyme mạch thẳng dài có gỗ, nằm bên lõi Trong gỗ, xelluloz bao quanh màng lignin polyme Để tách xelluloz khỏi màng polymer, ... trường Bột giấy trước đem xeo cần bổ xung vài phụ gia khác tùy thuộc loại giấy Phụ gia thường sử dụng là: Cao lanh ( CaO.SiO ), thạch cao ( CaSO4.Al 2O3 ) bột nhũ ( CaCO3 ) Do sản phẩm giấy tái chế ... làm tay, sau giấy cho v o bể để ngâm cho bã Tại ta loại đất, cát có lẫn giấy Bông vải giấy loại đem chôn lấp đem đốt làm nhiên liệu cho công o n t o nước phục vụ cho công o n Quá trình sàng...
 • 33
 • 588
 • 0

Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân và hương sơn, tỉnh hà tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân và hương sơn, tỉnh hà tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Báo cáo khoa học

... s dng ti TT Ti liu B o c o hin trng mụi trng H Tnh 2007 B o c o quy hoch s dng t H Tnh n nm 2010 B o c o quy hoch s dng t huyn Hng Sn n nm 2010, nh hng 2015 B o c o quy hoch s dng t huyn Nghi ... bao gm t góy chớnh Ro Ny v cỏc t góy phõn nhỏnh Ro Mc, Ro Qua, vv t góy Ro Ny chy dc theo sụng Ngn Ph, Ngn Tri v c hỡnh thnh vo u Mesozoi (?) Hot ng ca h thng t góy ny phc v k o di, nhng hu ht l ... 11.985 din tớch gieo trng hng nm thỡ lỳa chim 45,70%, khoai lang 20,04%, sn 2,925% Do giai on hin huyn ó ỏp dng nhiu tin b khoa hc k thut vo sn xut nờn ó loi b c nhiu ri ro trng trt Vỡ vy nng...
 • 169
 • 1,453
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế kim loại thôn bình yên, xã nam thanh, huyện nam trực, tỉnh nam định

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế kim loại thôn bình yên, xã nam thanh, huyện nam trực, tỉnh nam định

Nông - Lâm - Ngư

... nặng nề khí thải lò nấu tái chế kim loại Ngoài khí độc hại đốt cháy nhiên liệu CO, SO2, NOx có loại oxit kim loại như: PbO, Al 2O3 … tác nhân ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người, đặc biệt trẻ em Nước ... thể thông số ô nhiễm bụi, SO2, CO, NOx,… trình tái chế kim loại gây phát sinh khí độc axit, kiềm, oxit kim loại (PbO, ZnO, Al 2O3 ) từ khâu tẩy rửa, làm bề mặt kim loại mạ Bảng 1.9: Chất lượng ... bụi kim loại từ lò đúc, nấu kim loại,… trình sản xuất Có loại bệnh có tỷ lệ mắc cao nhóm làng nghề tái chế kim loại bệnh phổi thông thường, bệnh tiêu hoá, bệnh mắt đau mắt hột viêm ngứa phụ khoa,...
 • 125
 • 723
 • 2

Chính sách hỗ trợ tài chính cho việc áp dụng công nghệ sạch trong xử chất thải chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các trang trại Đức Thọ, Hà Tĩnh

Chính sách hỗ trợ tài chính cho việc áp dụng công nghệ sạch trong xử lý chất thải chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các trang trại ở Đức Thọ, Hà Tĩnh

Kinh tế

... nhiễm môi trƣờng hậu hoạt động tự nhiên, nhƣ hoạt động núi lửa, thiên tai, lụt, b o, …hoặc hoạt động ngƣời thực công nghiệp, giao thông sinh hoạt Khái niệm ô nhiễm môi trƣờng theo quan điểm kinh tế ... hoàn toàn bàng quan với tác động đó, xem nhƣ ô nhiễm kinh tế (ví dụ số ngƣời ngủ ngon không quan tâm đến tiếng ồn xung quanh) Nhƣ nói “ô nhiễm môi trường dạng ngoại ứng mà tác động t o bên hoạt ... nhƣ Copenhagen Capacity (Cơ quan xúc tiến đầu tƣ Copenhagen), Copenhagen Cleantech Cluster Cleantech Scandinavia, t o điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm kiếm hội mở rộng hoạt động kinh doanh,...
 • 90
 • 331
 • 1

Áp dụng kiểm toán chất thải và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nhà máy chế biến tinh bột sắn bá thước, huyện bá thước, tỉnh thanh hóa

Áp dụng kiểm toán chất thải và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nhà máy chế biến tinh bột sắn bá thước, huyện bá thước, tỉnh thanh hóa

Khoa học tự nhiên

... CO khí cacbon oxit không màu, không mùi vị, phát sinh từ đốt cháy không hoàn toàn vật liệu tổng hợp có chứa cacbon chiếm tỷ lệ lớn ô nhiễm môi trƣờng không khí CO v o thể kết hợp với Hemoglobin ... trình Kiểm toán chất thải công nghiệp Mặc dù đƣợc thể khác nhiều nƣớc, song quy trình kiểm toán chất thải thƣờng đƣợc thực có giai o n bao gồm 20 bƣớc giai o n chuẩn bị kiểm toán, giai o n tiến ... Cải tiến thiết bị DO Dissolved Oxygen – Oxy hoà tan EMAS EU The EU Eco-Management and Audit Scheme – Quy trình kiểm toán quản sinh thái European Union – Liên minh châu Âu FAO Tổ chức lƣơng thực...
 • 97
 • 1,165
 • 5

Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phương

Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phương

Báo cáo khoa học

... SỞ GI O DỤC VÀ Đ O T O THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÒNG GI O DỤC HUYỆN BA VÌ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỔ ĐÔ Địa : Thôn Kiều Mộc xã Cổ Đô – Ba Vì – Hà Nội Điện thoại : 0433 625 354 Email:C2CoDo-bv@Hanoiedu.vn ... gây ô nhiễm môi trường + Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt như: cac oxit cac bon, oxit lưu huỳnh + Ô nhiễm hóa chất b o vệ thực vật chất độc hóa học + Ô nhiễm chất phóng ... độc hại cho thể sinh vật: CO 2, CO,, SO2, , bụi Nguyên nhân nhà máy hóa chất thải không khí, trình đun nấu sinh hoạt mà nguyên liệu than tổ ong, củi, đốt rác thải có chứa cao su, nilong, rác thải...
 • 15
 • 1,102
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008