các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh bia huế giai đoạn 2010-2012

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh bia huế giai đoạn 2010-2012

Kinh tế - Quản lý

... Phòng HC bán hàng Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Bia Huế 19 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ... (Nguồn: Phòng kế toán công ty Bia Huế) 31 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 32 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai ... vào phân tích số tiêu bảng 19 47 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 Bảng 18: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu (tr.đ)...
 • 60
 • 352
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Bất động sản

... 4.9.Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất chính địa bàn xã Huống Thượng 40 Bảng 4.9 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất chính địa bàn xã Huống Thượng Kiểu sử ... số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường 47 Bảng 4.14 Hiệu môi trường LUT 47 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ trình hình thành đất Hình 4.1 Hiện Trạng Phân Bố Sử Dụng ... Mức độ giải công an việc làm thu hút lao động - Sản phẩm tiêu thụ thị trường 3.4.3.4 Hiệu môi trường Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường - Độ che phủ + Cao( ***) thời gian che...
 • 70
 • 1,501
 • 6

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Quản trị kinh doanh

... nghiệp cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó cho hiệu quả nhất, các doanh nghiệp sử dụng vốn cho hợp lý và có thể tiết kiệm được vốn mà hiệu quả sản xuất ... đối thủ cạnh tranh Việc nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn nói chung và hiệu quả sử dụng Vốn lưu động (VLĐ) nói riêng đều gắn liền vói hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh ... Lí luận bản về vốn lưu động, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại...
 • 78
 • 266
 • 0

Đánh giá hiệu quả tá động của việc áp dụng quy tắc thực hành nuôi tốt(BMP) trong nuôi tôm sú quy mô nông hộ tại nghệ an và tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả tá động của việc áp dụng quy tắc thực hành nuôi tốt(BMP) trong nuôi tôm sú quy mô nông hộ tại nghệ an và tỉnh thừa thiên huế

Kiến trúc - Xây dựng

... Hu 31 B ng 4.7: Ngu n gi ng ch t lư ng tôm gi ng 32 B ng 4.8: Các ch tiêu k thu t nuôi tôm t i Ngh An 36 B ng 4.9: Các ch tiêu k thu t nuôi tôm t i Th a Thiên Hu 36 B ng 4.10: Công tác ki m d ... n nhân r ng mô hình nuôi tr ng Th y s n theo tiêu chu n GAqP, CoC; ñ ng th i ki m soát ch t ch , c p phép s s n xu t, thu mua, ch bi n th y s n ñ t tiêu chu n VSATTP xu t kh u [15] Theo Limsuwan ... công ngh k thu t nuôi tôm cho ñ t su t cao nh t, b t ch p thi t h i khác, ñó ngư i tiêu dùng l i ñ t n ng v tiêu chu n dư lư ng kháng sinh, hóa ch t tôm s n ph m t tôm Mâu thu n ch có th gi i...
 • 106
 • 569
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Thạc sĩ - Cao học

... ch tiêu ch tiêu th t ch áp d ng cho d án c a doanh nghi p ho t đ ng, ch tiêu l i áp d ng cho m i d án Hai ch tiêu đ u nói lên ti m l c tài đ m b o cho m i d án th c hi n đ c thu n l i, ch tiêu ... d a m t h th ng ch tiêu Trong đó, m t s ch tiêu kinh t – tài đ c xem ch tiêu hi u qu t ng h p đ phân tích đánh giá hi u qu kinh t c a d án đ u t xây d ng công trình Các ch tiêu kinh t tài ph ... toàn b m c tiêu đ c a d án, đ đ c tr ng b ng ch tiêu đ nh tính (th hi n b ng ch tiêu đ nh l k t qu đ t đ lo i hi u qu đ t đ c c) ng (th hi n quan h gi a chi phí b c a d án c theo m c tiêu c a d...
 • 103
 • 157
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Tài chính - Ngân hàng

... Hoạt động nhà máy bao gồm hai chức sản xuất sản phẩm chức tiêu thụ hàng hoá Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ hàng hoá không trực tiếp với người tiêu dùng cuối mà thực qua hệ thống trung gian đại lý, ... sở hữu tạo 0,021 đồng lợi nhuận Ta thấy tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn không khả quan.Các tiêu lại có biến động cách tích cực Hiệu sử dụng vốn lưu động tiêu làm đánh gía tình hình hoạt động sản ... đảm nhiệm VLĐ= Doanh thu Chỉ tiêu cho biết: 11 11 Chuyên đề tốt nghiệp - Cứ đồng vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận - Chỉ tiêu lớn tốt 1.2.2.3 Số vòng...
 • 71
 • 566
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2005-2011

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2005-2011

Nông - Lâm - Ngư

... tố hiệu quả kỹ thuật hay hiệu quả phân bổ mới có điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ cho đạt hiệu quả kinh tế Chỉ nào việc sử dụng nguồn lực đạt cả chỉ tiêu hiệu ... nguồn lực đạt cả chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ thì đó mới đạt hiệu quả kinh tế - Hiệu quả xã hội: Hiệu quả xã hội sử dụng đất hiện là phải thu hút ... môi trường Hiệu quả môi trường phân theo nguyên nhân gây nên bao gồm: hiệu quả hoá học môi trường, hiệu quả vật lý môi trường và hiệu quả sinh vật môi trường Hiệu quả sinh...
 • 78
 • 326
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Trường hợp tỉnh Bắc Kạn

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Trường hợp tỉnh Bắc Kạn

Kinh tế

... + Các tiêu chí sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB là gì? + Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN là gì? + Thực trạng sử ... hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bắc Kạn? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là hiệu quả sử dụng vốn từ NSNN cho hoạt ... là những yếu tố làm tăng hiệu quả sản xuất giai đoạn khai thác dự án, góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng vố n đầ u tư Vì việc đánh giá hiệu quả vố n đầ u tư cần phải...
 • 98
 • 280
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Quản trị kinh doanh

... Chương 2: Thực trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ... luân chuyển vốn lưu động giảm hiệudụng vốn lưu động năm 2010 đã có phần giảm sút so với năm 2009 Bảng 10: Bảng phân tich hiệu quả sử dụng VLĐ Chỉ tiêu ĐVT 31-12-2009 31-12-2012 ... để tranhf tình trạng lãng phí số lượng vốn lớn 2.3 Những vấn đề đặt để đánh giá nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Nhìn chung, năm 2012 vừa qua, hoạt động quản...
 • 57
 • 195
 • 0

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Quản trị kinh doanh

... hợp đồng sản xuất tiêu thụ cho nớc, đồng thời phát huy đựơc gần 100% công xuất thiết bị máy móc sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến sản phẩm tồn đọng, có lúc sản xuất không kịp cho tiêu thụ -Những ... Nhợc điểm: Độ xác kết tính bị hạn chế 1.5 Các tiêu chủ yếu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng VLĐ doanh nghiệp ta sử dụng tiêu sau đây: - Hiu sut s dng lu ng (s vũng ... cng cao - Hm lng lu ng: Hàm lợng vốn lu động Là số VLĐ cần có để đạt đợc đồng doanh thu tiêu nghịch đảo tiêu hiệu suất sử dụng VLĐ đợc tính cách lấy số lu động bình quân kỳ chia cho tổng doanh...
 • 56
 • 176
 • 0

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

Kinh tế - Quản lý

... nghiệp Khoa Tài ngân hàng 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh a Vòng quay vốn kinh doanh Trong đó : ... chu chuyển nhiều vòng 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù phản ... thể kết luận công ty sử dụng vốn cố định có hiệu quả 2.2.3.3 Đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Để đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của...
 • 55
 • 307
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Tài chính - Ngân hàng

... bảng 9, có thể nhận thấy rằng các chỉ tiêu sinh lời của INCO 665 đều giảm năm gần đây, thể hiện hiệu quả hoạt động cũng hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp còn kém ... lời Các hệ số đo lường khả sinh lời chỉ các hiệu ứng kết hợp của khoản, quản lý tài sản và quản lý nợ đối với các kết quả hoạt động Tỷ suất sinh lợi tài sản: chỉ tiêu ... cùng với các giá trị các khoản phải thu năm 2011 tăng 43.95% so với năm 2009 thể hiện công tác quản lý các khoản chiếm dụng vốn của doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả ...
 • 93
 • 478
 • 0

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP xây dựng và cơ giới Vạn Thắng

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP xây dựng và cơ giới Vạn Thắng

Tài chính - Ngân hàng

... GVHD: GS.TS m Vn Nhu Bang 2.5: Bao cao kờt qua hoat ụng kinh doanh cua cụng ty nm 2009 va 2010 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 23.268.256.64 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 20.233.266.648 Các khoản...
 • 71
 • 327
 • 0

tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần công nghiệp điệ đức hoàng

tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần công nghiệp điệ đức hoàng

Kinh tế - Thương mại

... nắm bắt nhu cầu thị trường khả tiêu thụ hàng hóa tăng Qua thời gian thực tập cơng ty DHE.JSC em thây cơng tác tiêu thụ sản phẩm cơng ty nhiều hạn chế: - Thị trường tiêu thụ hàng hố chưa rộng, phạm ... nghiệp KI L 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh minh doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động để đảm bảo cho q trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm ... tế thiểu phát nên sức mua thị trường bị giảm sút điều làm ảnh hưởng tới tiêu thụ doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp khó tiêu thụ hơn, doanh thu hơnvà làm giảm hiệu sử dụng vốn nói chung vốn lưu...
 • 57
 • 173
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương.DOC

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương.DOC

Quản trị kinh doanh

... phiếu của doanh nghiệp lên sàn để thu hút lượng vốn từ các nhà đầu tư chứng khoán Huy động vốn từ các các nguồn tín dụng thuê mua tài chính Hiện nay, cùng với sự phát ... huy động vốn Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu mới huy động vốn từ hai nguồn chính đó là vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng Tuy nhiên, để có được một lượng vốn kinh doanh ... vốn kinh doanh cho mình thì doanh nghiệp có thể sử dụng thị trường chứng khoán để thu hút nguồn vốn bằng cách phát 40 hành các trái phiếu của công ty, tiến hành cổ phần...
 • 53
 • 719
 • 4

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương

Kinh tế - Thương mại

... phiếu của doanh nghiệp lên sàn để thu hút lượng vốn từ các nhà đầu tư chứng khoán Huy động vốn từ các các nguồn tín dụng thuê mua tài chính Hiện nay, cùng với sự phát ... huy động vốn Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu mới huy động vốn từ hai nguồn chính đó là vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng Tuy nhiên, để có được một lượng vốn kinh doanh ... vốn kinh doanh cho mình thì doanh nghiệp có thể sử dụng thị trường chứng khoán để thu hút nguồn vốn bằng cách phát 40 hành các trái phiếu của công ty, tiến hành cổ phần...
 • 53
 • 367
 • 1

Xem thêm