cầu tăng cường vai trò của công chức viên chức trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Trách nhiệm phápcủa công chức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam hiện nay

Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... nhiệm phápcông chức, thực trạng quy định pháp luật thực pháp luật trách nhiệm phápcông chức nước ta nay, đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế khu vực, cải cách máy nhà nước, xây dựng Nhà nước ... pháp quyền Xây dựng nhà nước pháp quyền tức xây dựnghội dân chủ, công bằng; xây dựnghội tự do, thấm nhuần đạo đức, nhân cách người, xã hội có kỷ cương, kỷ luật Trong nhà nước pháp quyền, ... đội ngũ công chức nhà nước Kết hợp tốt biện pháp trách nhiệm phápcông chức với biện pháp trách nhiệm xã hội xử lý công chức vi phạm pháp luật - Tăng cường trách nhiệm phápcông chức gắn...
 • 15
 • 437
 • 1

Trách nhiệm phápcủa công chức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Luật

... pháp luật định 1.3 Yêu cầu trình xây dựng Nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam trách nhiệm phápcông chức 1.3.1 Khái niệm nhà nước pháp quyền Nhà nước ta Nhà nước nhân dân, nhân dân ... cơng chức 35 1.2.4 Trách nhiệm vật chất công chức 37 1.3 Yêu cầu trình xây dựng Nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam trách nhiệm phápcông chức 28 1.3.1 Khái niệm nhà nước pháp quyền ... nhiệm phápcông chức điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa việt nam 1.1 Khái niệm công chức trách nhiệm phápcông chức 1.1.1 Khái niệm công vụ 1.1.2 Khái niệm công chức...
 • 123
 • 888
 • 4

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Luật

... dân bối cảnh xây dựng nhà nƣớc pháp quyền Việt nam 1.4.1 Nhận thức chung nhà nƣớc pháp quyền Có nhiều yêu cầu đặt áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền nước ... bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam 50 1.4.1 Nhận thức chung nhà nước pháp quyền 50 1.4.2 Vai trò áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình Tòa án nhân dân bối cảnh xây dựng nhà ... dụng pháp luật hoạt động mang tính tổ chức, thể quyền lực nhà nước, thực thông qua quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách tổ chứchội Nhà nước trao quyền, nhằm cá biệt hóa quy phạm pháp...
 • 116
 • 326
 • 0

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn tòa án nhân dân thành phố hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... xuất giải pháp nhằm tăng cường vai trò áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình sự, tơi mạnh dạn chọn đề tài Vai trò áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình sự, bối cảnh xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, qua ... điểm, giải pháp đảm bảo vai trò áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VAI TRÒ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ... LUẬN CỦA VAI TRÒ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1.1 Áp dụng pháp luật...
 • 13
 • 169
 • 0

VAI TRÒ CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, QUA THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

VAI TRÒ CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, QUA THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Luật

... án bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền bảo vệ quyền người, hội nhập quốc tế Luận án phân tích làm rõ thể vai trò tòa án áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình sự, tránh oan sai phải bảo đảm công ... pháp luật bị kháng nghị có tình tiết phát 1.4 Vai trò áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình Tòa án nhân dân bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam 1.4.1 Nhận thức chung nhà nước pháp quyền ... HÌNH SỰ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 1.1.1 Áp dụng pháp luật hình thức thực pháp luật - Khái niệm vai trò thực pháp luật Thực pháp luật...
 • 26
 • 322
 • 0

Văn hoá chính trị của công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Văn hoá chính trị của công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... trị nhà nước pháp quyền nước ta khái quát sau: Nhà nước pháp quyền nhà nước xây dựng sở Hiến pháp pháp luật; tuân thủ, bảo vệ điều hành xã hội theo Hiến pháp pháp luật Trong nhà nước pháp quyền, ... thực thi quyền lực nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế Tiểu kết chƣơng Nghiên cứu “Văn hóa trị CAND điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt ... có văn hố trị đáp ứng u cầu thực thi quyền lực trị quyền lực nhà nước trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hội nhập quốc tế Xu mở cửa, hội nhập, mặt trái kinh tế thị trường, chống phá...
 • 186
 • 340
 • 0

Văn hoá chính trị của công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay (tt)

Văn hoá chính trị của công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay (tt)

Khoa học xã hội

... pháp luật hiệu quả, CAND ln nỗ lực, tâm phải có văn hố trị đáp ứng u cầu thực thi quyền lực trị quyền lực nhà nước trình xây dựng Nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam hội nhập quốc tế ... trị vào xây dựng, tổ chức lực lượng CAND quy tắc ứng xử CAND điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam - Kiến nghị quan điểm, giải pháp xây dựng văn hóa trị CAND đáp ứng u cầu xây dựng Nhà ... truyền thống Việt Nam đổi hội nhập, Hồng Chí Bảo, Đảng lãnh đạo nhà nước điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Nguyễn Văn Vĩnh, Trong sách: Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Đào...
 • 27
 • 159
 • 0

Việc tổ chức thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyềnnước ta

Việc tổ chức thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta

Quản lý nhà nước

... nhánh quyền lực nhà nước Kiểm soát quyền lực nhà nước Nhà nước pháp quyền hiểu hệ thống chế thực Nhà nướchội nhằm giữ cho việc thực thi quyền lực nhà nước mục đích, hiệu Kiểm sốt quyền lực nhà ... việc thực pháp luật bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa Tổ chức thực pháp luật phải phù hợp với quy định hệ thống pháp luật Như đề cập trên, nguyên tắc Nhà nước pháp quyền thượng ... triển đất nước Trong đó, tảng phát triển quốc gia yếu tố vừa mục tiêu, vừa điều kiện để xây dựng Nhà nước pháp quyền Nếu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn bó với mục tiêu phát triển đất nước tính...
 • 19
 • 193
 • 0

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Luật

... nay, bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với hướng đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa việc thực pháp luật nâng cao hiệu thực phápvai trò ... quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật 1.3 Khái quát chung Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền hiểu hình thức tổ chức nhà nước với phân công lao động khoa học, hợp lý quyền lập pháp, ... mạnh Ở nước ta, Nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa nước ta có đặc điểm riêng biệt là: - Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công...
 • 25
 • 208
 • 0

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Tư liệu khác

... nay, bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với hướng đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa việc thực pháp luật nâng cao hiệu thực phápvai trò ... quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật 1.3 Khái quát chung Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền hiểu hình thức tổ chức nhà nước với phân công lao động khoa học, hợp lý quyền lập pháp, ... mạnh Ở nước ta, Nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa nước ta có đặc điểm riêng biệt là: - Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công...
 • 25
 • 243
 • 0

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Quản lý nhà nước

... nay, bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với hướng đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa việc thực pháp luật nâng cao hiệu thực phápvai trò ... huy vai trò thiết chế làng xã việc thực pháp luật bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam 79 2.4 Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò thiết chế làng xã việc thực pháp luật bối cảnh xây ... học, hợp lý quyền lập pháp, hành pháp tư pháp; có chế kiểm soát quyền lực nhà nước quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Có thể thấy, Nhà nước pháp quyền lên với đặc điểm sau: Thứ nhất, Nhà nước có...
 • 27
 • 203
 • 0

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nay

Cao đẳng - Đại học

...  thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyềnnước ta hiện nay 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của Luận văn ­ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nét đặc trưng của làng xã,  ... Xuất phát từ vấn đề nổi cộm đó, tác giả đã lựa chọn đề  tài  “Ảnh   hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong   bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền  Việt Nam hiện nay”  để  nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp với mục đích làm rõ những ảnh  ... trị, chuẩn mực, vị  thế, vai trò nhóm vận động xung quanh một nhu   cầu cơ bản củahội Thiết chế  xã hội có thể  hiểu là một tổ chức nhất định của hoạt  động xã hội các quan hệ xã hội được thực hiện bằng những hệ thống ...
 • 10
 • 203
 • 0

DSpace at VNU: Vai trò của các tổ chứchội trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam

DSpace at VNU: Vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tài liệu khác

... cùa nhà nude phàp quyén, mot nhà nude thyc sy dàn ehù va dàn ehù gàn vdi ky cuong vdi vai trd Idi thugng cùa Hién phàp va phàp luàt, ma thyc chat dd y ehi cùa nhàn dàn dà thành vàn thành luàt Trong ... giù vai trd gdp phin tao dyng mdt khdng gian ehinh tri - phàp ly nhàm dàm bào va phàt huy eàe quyln co bàn eùa ngudi Nhà nude phàp quyén Nhà nude phài phye vy nhàn dàn, gin bd mài Ihièl vdi nhàn ... nude, làm ehù xà hdi Nhà nude phàp qun xà hdi 366 VAI TRỊ CÙA CÀC TĨ CHÙ'CHÒI ehù ngliTa phuong thùc td ehùe va vàn hành quyln lye cùa nhàn dàn dudi hai hình thùc ehù yéu nhà nude va phàp luàt...
 • 9
 • 95
 • 0

Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ đối với hoạt động xây dựng dự án luật, phát lệnh trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam

Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ đối với hoạt động xây dựng dự án luật, phát lệnh trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... phủ Trong bối cảnh đó, u cầu xây dựng NNPQ có hệ thống pháp luật đầy đủ hoàn thiện, với luật, pháp lệnh bản, nhiệm vụ trọng tâm Đảng, Nhà nước ta ưu tiên thực Nhiệm vụ thể Hiến pháp 2013: Nhà nước ... án luật, pháp lệnh điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; gắn nội dung với bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp 2013 văn pháp luật tổ chức máy nhà nước 1.2 Cơ sở lý thuyết đề ... LUẬN VỀ VAI TRÕ, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2.1 Nhà nƣớc pháp quyền...
 • 27
 • 174
 • 0

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa việt nam

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận 2.1.2 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRONG Q TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN Việc xây dựng Nhà nƣớc pháp ... yêu cầu công xây dựng Nhà nƣớc pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam PHẦN KẾT LUẬN Việc xây dựng Nhà nƣớc pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam đặt cho công tác GDPL cho đội ngũ CBCC hành yêu cầu ... thiết điều kiện xây dựng Nhà nƣớc pháp quyềnhội chủ nghĩa Vì vậy, chọn vấn đề “Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, cơng chức hành điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa...
 • 29
 • 1,204
 • 5

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật

... đề cao pháp luật, pháp chế tổ chức, hoạt động máy nhà nƣớc đời sống xã hội Nhà nƣớc pháp quyền nhà nƣớc quản lý theo pháp luật đề cao quyền ngƣời, quyền công dân Xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN ... yêu cầu trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, thiết phải đề cập phân tích vai trò, chức họ Nhà nước pháp ... ngũ cán bộ, công chức hành tiến trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam Quá trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam đặt cho công tác giáo dục pháp luật...
 • 240
 • 488
 • 2

Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyềnhội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... nơng việc xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam số phương diện như: kinh tế - xã hội; xây dựng YTPL; xây dựng pháp luật, thực pháp luật, bảo vệ pháp luật xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước - Luận ... ngừng tăng cường pháp chế XHCN Thứ năm, Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước Xây dựng hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam xác định với nội dung là: Xây dựng sở, tảng cho tồn NNPQ XHCN; xây dựng ... đặt công quyền vào tuỳ tiện thực thi quyền lực Việc xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam đòi hỏi phải đề cao vai trò xét xử tồ án vi phạm pháp luật quan, quan chức nhà nước lẫn công dân Thực nhiệm vụ nước...
 • 20
 • 1,235
 • 3

Quyền lập quy của chính phủ việt nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

Quyền lập quy của chính phủ việt nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu quyền lập quy nói riêng cấu thiết chế quyền lực nhà nước nói chung trở nên quan trọng để làm tảng cho công xây dựng nhà nước pháp quyền kinh tế thị trường Đặc biệt vai trò quyền hành ... thống pháp luật nước ta, phục vụ đắc lực nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng Nhà nước 15 pháp quyềnhội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập khu vực quốc tế Bên cạnh thành tựu, văn thuộc quyền ... tổ chức trị - xã hội có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có quyền yêu cầu...
 • 18
 • 889
 • 0

Xem thêm