cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Slide ôn tập cấu trúc dữ liệu thuật toán

Slide ôn tập cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Kỹ thuật lập trình

... hiện phép toán Ví dụ:7 + 3.5 39Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Nội dung Cấu trúc dữ liệu  Thuật toán Độ phức tạp của thuật toán 6Ch ... toán 6Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++Nội dung Cấu trúc dữ liệu  Thuật toán Độ phức tạp của thuật toán (algorithm complexity)18Ch ng 1: ươ Ôn t p C/C+ậ+Ch n g 1 ... C/C+ậ+Ch n g 1 : ươ Ôn t p ậC/C++ Cấu trúc dữ liệu (1) Sự tổ chức hợp lý của các thành phần dữ liệu, (2) Tập các thao tác để truy cập các thành phần dữ liệu. (1) the logical arrangement...
 • 97
 • 1,535
 • 10

Cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 trương chí tín

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2 trương chí tín

Cao đẳng - Đại học

... Tín Khoa Toán - Tin Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 - 6 – Trương Chí Tín Khoa Toán - Tin Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 - 31 – CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CÂY ... Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 - 5 – LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nâng cao về cấu trúc dữ liệu các thuật toán có liên ... đối tượng trả về trị false trong trường hợp ngược lại. Tạo 0 1 2 3 Trương Chí Tín Khoa Toán - Tin Giáo trình cấu trúc dữ liệu thuật toán 2 - 41 – Với loại cấu trúc dữ liệu động...
 • 94
 • 648
 • 1

Viết unit các thuật toán trong sách cấu trúc dữ liệu giải thuật bằng ngôn ngữ Pascal

Viết unit các thuật toán trong sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng ngôn ngữ Pascal

Kĩ thuật Viễn thông

... .2345CHƯƠNG 2:CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD1.TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCADMột bản vẽ AutoCAD là một tập hợp những đối tượng cất giữ trong cơ sở dữ liệu. Một vài đối tượng cơ sở dữ liệu cơ bản là những ... ……………………………………………….8Chương 3: THUẬT TOÁN TẠO MÔ HÌNH 3D CHO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1.Lấy dữ liệu từ bản vẽ AutoCad………………………………………………………… 10 a .Thuật toán tìm cao độ cho 1 điểm bất kỳ thuộc đường đồng mức….….11 b .Thuật toán ... nhược điểm của các nghiên cứu này………………………………………….3Chương 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU AUTOCAD VBA-AUTOCAD1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu AutoCad……………………………………….………….52. Những đối tượng cơ sở dữ liệu...
 • 23
 • 927
 • 6

Bài giảng các chuyên đề: Bài toán liệt kê, Cấu trúc dữ liệu giải thuật, Quy hoạch động, lý thuyết đồ thị.

Bài giảng các chuyên đề: Bài toán liệt kê, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Quy hoạch động, lý thuyết đồ thị.

Toán học

... Bài toán đó gi là bài toán đm cu hình thp.Trong lp các bài toán đm, có nhng bài toán còn yêu cu ch rõ nhng cu hình tìm đc thomãn điu kin đã cho là nhng cu hình nào. Bài toán ... gii thut lp khá đn gin hu hiu. ChngCu trúc d liu gii thutLê Minh Hoàng{ 2 zVI. THUT TOÁN SP XP KIU PHÂN ON (QUICK SORT) 47VII. THUT TOÁN SP XP KIU VUN NG ... phi nh đn mt bài toán con nào c.• Phn đ quy: Trong trng hp bài toán cha th gii đc bng phn neo, ta xác đnh nhngbài toán con gi đ quy gii nhng bài toán con đó. Khi đã...
 • 258
 • 920
 • 0

Cấu trúc dữ liệu giải thuật ĐH Cần Thơ

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ĐH Cần Thơ

Kỹ thuật lập trình

... toán thực tế. 2. Hiểu rõ khái niệm về kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng cấu trúc dữ liệu. Trang 21 Cấu trúc dữ liệu Chương II: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản return 0; //Khong ... " ;Cấu trúc dữ liệu& quot;. BK tp HCM, 1990. [5] Lê Minh Trung ; “Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu “; 1997 Trang 7 Cấu trúc dữ liệu Chương II: Các kiểu dữ liệu trừu ... Cấu trúc dữ liệu Chương I: Mở đầu Mô hình toán học Kiểu dữ liệu trừu tượng Cấu trúc dữ liệu Giải thuật không hình thức Chương trình ngôn ngữ giả Chương trình Pascal, C, II. KIỂU DỮ LIỆU...
 • 151
 • 2,494
 • 31

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

... đáng với cấu trúc luận lý này. • Lý do thứ ba là để duy trì tính nhất quán với các cấu trúc dữ liệu khác cũng như các cách hiện thực khác nhau của một cấu trúc dữ liệu: một cấu trúc dữ liệu bao ... 1.4.4. Các kiểu dữ liệu trừu tượng Định nghóa: CTDL (Data Structure) là một sự kết hợp của các kiểu dữ liệu nguyên tố, và/ hoặc các kiểu dữ liệucấu trúc, và/ hoặc các CTDL khác vào một tập, ... pop(); } Chương 3 – Hàng đợi Giáo trình Câu trúc dữ liệu Giải thuật 39 và để tránh nhầm lẫn với những từ mà chúng ta sẽ dùng với các cấu trúc dữ liệu khác. Chúng ta có lớp Queue như sau:...
 • 426
 • 2,291
 • 49

Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

... THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU, PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT Trang I.1. Quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, kiểu dữ liệu I.1 I.1.1. Biểu diễn dữ liệu I.1 I.1.2. Quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải ... giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, kiểu dữ liệu Dựa vào bản chất chung của từng nhóm dữ liệu, các đối tượng dữ liệu được phân thành các lớp. Mỗi lớp dữ liệu được thể hiện qua một kiểu dữ liệu. ... = 34; Chương I GIỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT I.1. Quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật, kiểu dữ liệu I.1.1. Biểu diễn dữ liệu Một mục tiêu quan trọng...
 • 148
 • 1,646
 • 17

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu giải thuật

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

... thi u môn h cớ ệ ọ 2Giới thiệuMôn học giới thiệuCác cấu trúc dữ liệu cơ bảnCác giải thuật điển hình trên các cấu trúc dữ liệu đóDùng phương pháp hướng thủ tục. Ngôn ngữ lập trình ... QUYChương 4: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (SEARCHING) Chương 5: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING)Chương 6: CÂY (TREE) ÔN TẬP - KIỂM TRA (REVIEW – TEST) CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬTGiới thiệu môn ... Đức, Trường DHKHTN – DHQG TP.HCM.[4] Cấu trúc dữ liệu, Nguyễn Trung Trực, Trường DHBK – DHQG TP.HCM.Gi i thi u môn h cớ ệ ọ 9 Cấu trúc môn học Cấu trúc: Lý thuyết: 45 tiếtThực hành:...
 • 13
 • 4,884
 • 52

Bài giảng cấu trúc dữ liệu giải thuật.pdf

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf

Điện - Điện tử

... kiếm thuật toán giải quyết vấn đề. Các tiêu chuẩn khi lựa chọn cấu trúc dữ liệuCấu trúc dữ liệu trước hết phải biểu diễn được đầy đủ các thông tin nhập xuất của bài toán • Cấu trúc dữ ... số bài toán, trước khi tổ chức dữ liệu ta phải viết một đoạn chương trình nhỏ để khảo sát xem dữ liệu cần lưu trữ lớn tới mức độ nào. I.3. Tìm thuật toán Thuật toán Cấu trúc dữ liệu có ... xây dựng một cấu trúc dữ liệu thì đi đôi với việc xác lập các thuật toán xử lý trên cấu trúc dữ liệu đó. Data Structure + Algorithm =Program Thuật toán là một hệ thống chặt chẽ rõ ràng các...
 • 98
 • 2,926
 • 33

Cấu trúc dữ liệu giải thuật.pdf

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf

Điện - Điện tử

... tương tác động lực học giữa trường điện từ môi trường) để biểu diễn phản ứng của môi trường về ba mặt đó, ngoài véctơ cường độ điện trường E→ véctơ từ cảm B→ của trường điện từ, ... cực l→ là véctơ có độ lớn bằng khoảng cách l giữa hai cực của lưỡng cực (chính là độ lệch giữa tâm quỹ đạo điện tử nút có điện tích dương), có phương nằm trên đường nối giữa hai cực ... chuyển điện D có đơn vị là C/m2. 1.4.2. Các biến trạng thái thông số hành vi về phân cực từ (từ hóa) Trong nhiều chất từ môi hay vật liệu từ được hiểu là những môi trường có các dòng điện phân...
 • 7
 • 950
 • 4

Tổng quan về cấu trúc dữ liệu giải thuật

Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kỹ thuật lập trình

... giữa cấu trúc dữ liệu giải thuật 3 1.2. Đánh giá Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật 3 1.2.1. Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu 3 1.2.2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán 4 ... Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 4 - Cấu trúc dữ liệu phải phản ảnh đúng thực tế của bài toán, - Cấu trúc dữ liệu phải dễ dàng trong việc thao tác dữ liệu. 1.2.2. Đánh giá độ phức tạp của thuật ... trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 6 Câu hỏi Bài tập 1. Trình bày tầm quan trọng của Cấu trúc dữ liệu Giải thuật đối với người lập trình? 2. Các tiêu chuẩn để đánh giá cấu trúc...
 • 229
 • 1,459
 • 28

Bài giảng cấu trúc dữ liệu kỹ thuật tìm kiếm

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm

Kỹ thuật lập trình

... có hiệu quả hơn.  Các giải thuật phụ thuộc vào vào cấu trúc dữ liệu mà nó tác động đến. Dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ chính bộ nhớ phụ. 132.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (tt)Tìm nhị ... tin F tại vị trí này để đọc dữ liệu, tránh mất thời gian. 92.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (tt)Tìm tuyến tính (tt)Cải tiến thuật toán: Mỗi bước lặp với thuật toán trên cần thực hiện 2 phép ... không bảo đảm an toàn dữ liệu. Để giúp an toàn dữ liệu, một tập tin thường được đi kèm theo tập tin chỉ mục (Index File) làm nhiệm vụ điều khiển thứ tự truy xuất dữ liệu trên tập tin theo...
 • 29
 • 1,281
 • 8

Cấu trúc dữ liệu kỹ thuật sắp xếp

Cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật sắp xếp

Kỹ thuật lập trình

... trong quá trình lưu trữ quản lý dữ liệu. Thứ tự dữ liệu có thể tăng hay giảm, tăng hay giảm thuật toán sắp xếp là tương tự.Hai nhóm giải thuật sắp xếpCác giải thuật sắp xếp thứ tự nội ... xếp bằng phương pháp đổi chỗ (Exchange)a. Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)b. Thuật toán sắp xếp dựa trên phân hoạch (Partitioning Sort) (thuật toán sx nhanh Quick Sort)2.2. Sắp xếp bằng ... xét thuật toán:  Thuật toán đơn giản dễ cài đặtVói Bubble Sort, phần tử “nhỏ” ở dưới được đưa lên rất nhanh nhưng phần tử “lớn” lại đi xuống chậm, không tận dụng được chiều ngược lạiThuật...
 • 31
 • 901
 • 5

Xem thêm