cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh lai châu

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tài chính - Ngân hàng

... trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Tỉnh Vónh Long và các tỉnh thành khác trong cả nước đã liên tục cải cách thủ tục hành chính về đầu ... nhà đầu tư 1.3 Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay: 1.3.1- Yêu cầu cải cách thủ tục hành chính: Để thực hiện thành công việc cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn ... thủ tục hành chính được phân biệt với thủ tục tư pháp, khác với thủ tục tố tụng tại toà án, kể cả tố tụng hành chính cũng không thuộc về khái niệm thủ tục hành chính. Thứ ba, thủ tục hành chính...
 • 101
 • 660
 • 3

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quản trị kinh doanh

... cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay 1.2.1 Yêu cầu cải cách thủ tục hành chính 1.2.2 Các nguyên tắc ban hành thủ tục hành chính 1.2.3 Căn cứ để cải cách thủ tục hành chính 1.2.4 Cải ... niệm chung về thủ tục hành chính 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành chính 1.1.2 Đặc điểm của thủ tục hành chính 1.1.3 Ý nghóa của thủ tục hành chính 1.2. Tầm quan trọng của thủ tục hành chính đối với ... điểm mới của cải cách thủ tục hành chính là chuyển thủ tục hành chính mang tính chất quản lý sang thủ tục hành chính mang tính chất phục vụ. Như vậy qúa trình cung cấp các thủ tục đầu tư của...
 • 101
 • 616
 • 0

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quản trị kinh doanh

... và Chính Phủ chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Tỉnh Vónh Long và các tỉnh thành khác trong cả nước đã liên tục cải cách thủ tục ... nhà đầu tư 1.3 Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay: 1.3.1- Yêu cầu cải cách thủ tục hành chính: Để thực hiện thành công việc cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn ... thủ tục quản lý hành chính Nhà nước, hay còn gọi là thủ tục hành chính. Có nhiều quan niệm về phạm vi cụ thể của khái niệm thủ tục hành chính: Quan niệm thứ nhất cho rằng, thủ tục hành chính...
 • 101
 • 554
 • 0

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Biểu mẫu

... tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành ... hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp ... 200 BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thực hiện cơ chế tài chính mới 2. Về thí điểm...
 • 5
 • 4,186
 • 1

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Biểu mẫu

... tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành ... hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp ... Số: /BC BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL 2. Về giáo...
 • 5
 • 1,694
 • 0

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc

Quản trị kinh doanh

... định.1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính. Thứ nhất, thủ tục hành chính đợc thực hiện bởi nhiều cơ quan và công chức nhà nớc.Thứ hai, thủ tục hành chínhthủ tục giải quyết công việc nội ... công tác làm thủ tục phục vụ tàu ra vào cảng biển Việt Nam.Chơng II : Tổng quan về thủ tục hành chính, hệ thống hoá quy trình thủ tục hành chính cảng biển. Thực trạng về thủ tục hành chính tại ... pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển.Kết luận và kiến nghị: Hệ thống các vấn đề đà giải quyết trong đề tài, từ đó đa ra một số kiến nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng...
 • 85
 • 1,298
 • 9

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... chế, pháp luật và thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Cải cách Thủ tục hành chính (TTHC) là một ... hoạt động của các cơ quan HCNN. 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính * Khái niệm:Để giải quyết một ... bớt các loại thủ tục không cần thiết cũng như đổi mới quy trình giải quyết các TTHC, nói cách khác đó chínhcải cách TTHC. 1.2.3 Sự cần thiết phải cải cách Thủ tục hành chính Việt Nama....
 • 78
 • 2,822
 • 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động của các cơ quan HCNN. 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính * Khái niệm:Để giải quyết một ... bớt các loại thủ tục không cần thiết cũng như đổi mới quy trình giải quyết các TTHC, nói cách khác đó chínhcải cách TTHC. 1.2.3 Sự cần thiết phải cải cách Thủ tục hành chính Việt Nama. ... quy địnhNền hành chính Nhà nước được cấu thành bởi 4 yếu tố: Thể chế hành chính, bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức và tài chính công.- Thể chế hành chính: Thể chế hành chính nhà nước...
 • 78
 • 1,932
 • 15

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Quản lý dự án

... thức nào : khai báo TTHQ điện tử hay khai báo thủ công …HƯỚNG DẪN GIAI ĐOẠNRÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTổ thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Tháng 9 năm 2009Đơn đề nghị chuyển ... định của mình15. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài16. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài 24. Thủ tục Hải Quan điện tử ... khẩu đưa ra kho CFS;Có quy chế về gửi hàng chờ làm thủ tục xuất hàng khi gửi hàng vào kho CFS;Lý do : Vì thủ tục tương tự như thủ tục hải quan thông thường;Thông qua mạng, Hải quan...
 • 57
 • 1,332
 • 2

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Quản lý nhà nước

... TTHC 5-8HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTÓM TẮTKẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊNLĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU Người trình bày: Nguyễn Thị Minh TâmTrưởng Nhóm rà soát TTHC lĩnh ... sung•Trình tự, thủ tục hành chính: Ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp phép, trong đó:–Quy định chi tiết, rõ ràng hơn về trình tự, thủ tục cụ thể cấp giấy phép.–Nêu rõ cách thức tiếp nhận ... BẢN PHẨM NHẬP KHẨUNội dung sửa đổi, bổ sung:•Đổi thủ tục cần phải đăng ký và chờ xác nhận của cơ quan Nhà nước như hiện nay sang thành thủ tục doanh nghiệp đăng ký nhưng không cần phải xác...
 • 23
 • 1,184
 • 3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Khoa học xã hội

... nước.II. Những kết quả bước đầu về cải cách hành chínhcải cách thủ tục hành chính trong công tác xét khiếu tố1. Kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính nước ta:Sự nghiệp đổi mới đất ... phán hành chính. Việc thành lập Tòa án hành chính để xét xử các khiếu kiện về công dân và tổ chức đối với các hành vi hành chính của cơ quan hành chính và công chức. Định chế Tòa án hành chính ... GIAN TỚICông cuộc đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề phải cải cách trong đó có việc đẩy mạnh cải cách hành chínhcải cách các thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu...
 • 48
 • 2,561
 • 2

Lý luận chung về thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

Lý luận chung về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... và cải cách thủ tục hành chính nước ta, những phương hướng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới.1. Thực tiễn cải cách hành chínhcải cách thủ tục hành chính ở ... việc được giao.Thứ ba: cải cách thể chế của nền hành chínhcải cách thủ tục hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thủ tục hành chính là cơ sở và là điều kiện để ... động quản lý hành chính nhà nước không được các quy phạm thủ tục hành chính điều chỉnh thì không phải là thủ tục hành chính. 3. Đặc điểm của thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính là một trong...
 • 28
 • 6,092
 • 30

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... các bộ phận cấu thành 101.1. 3Cải cách nền HCNN 121. 2Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 141.2.1Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính 141.2.2Phân ... thành các loại thủ tục liên quan đếnnhững hoạt động cụ thể hơn. Ví dụ:- Thủ tục ban hành văn bản có thể có:+ Thủ tục ban hành quyết định hành chính + Thủ tục thông qua một báo cáo…- Thủ tục ... việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 241.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 241.3.5Qui trình giải quyết 27Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ...
 • 40
 • 1,179
 • 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Kinh tế - Quản lý

... hành chính thành 3 nhóm: thủ tục hành chính nộibộ; thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền và thủ tục văn.+ Thủ tục hành chính nội bộ. Thủ tục hành chính nội bộ là thủ tục thực hiện các công việc ... 0918.775.368CHƯƠNG 1:THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤCHÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính. Để giải quyết ... quyết định ban hành. Tóm lại, thông qua các chế định thủ tục hành chính ta thấy chỉ có cáchoạt động quản lý hành chính chứa định quy phạm thủ tục hành chính mới tạothành thủ tục hành chính. Còn...
 • 23
 • 2,835
 • 37

Xem thêm