cơ sở xác định các nguyên tắc

Bảo mật sở dữ liệu các nguyên tắc sử dụng thông thường

Bảo mật cơ sở dữ liệu các nguyên tắc sử dụng thông thường

Cơ sở dữ liệu

... thống bạn sở liệu Oracle nhiều phương thức kiểm định: • • • • • Bảo mật Kerberos: Đây “chiếc vé” phổ biến, giúp tránh phải sử dụng hệ thống thẩm định sở sở liệu riêng ảo (VPD): Cơng nghệ ... thông tin sở liệu nội Các kết nối sở liệu (Database Connection) Các ứng dụng động (Dynamic Application) trở thành nguyên nhân khiến nhiều người cập nhật sở liệu trực tiếp mà không qua thẩm định Nếu ... chương trình con, họ cấp phát quyền truy cập sở liệu, nằm phạm vi chương trình Các dịch vụ thẩm định: Các dịch vụ thẩm định bảo mật cung cấp nhân dạng xác định trước người dùng Bảo mật truy cập cổng:...
 • 6
 • 623
 • 1

Tài liệu Bảo mật sở dữ liệu (các nguyên tắc sử dụng thông thường) pdf

Tài liệu Bảo mật cơ sở dữ liệu (các nguyên tắc sử dụng thông thường) pdf

Cơ sở dữ liệu

... thông tin sở liệu nội Các kết nối sở liệu (Database Connection) Các ứng dụng động (Dynamic Application) trở thành nguyên nhân khiến nhiều người cập nhật sở liệu trực tiếp mà không qua thẩm định Nếu ... chương trình con, họ cấp phát quyền truy cập sở liệu, nằm phạm vi chương trình Các dịch vụ thẩm định: Các dịch vụ thẩm định bảo mật cung cấp nhân dạng xác định trước người dùng Bảo mật truy cập cổng: ... “chiếc vé” phổ biến, giúp tránh phải sử dụng hệ thống thẩm định sở sở liệu riêng ảo (VPD): Cơng nghệ VPD giới hạn quyền truy cập cách chọn số hàng cột Bảo mật grant-execute (cấp phát thực...
 • 6
 • 488
 • 2

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố hồ chí minh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố hồ chí minh

Tiến sĩ

... khái niệm xác suất bảo đảm khơng bị phá hoại cơng thức tính xác suất Các cơng trình nghiên cứu xác định hệ số an toàn cho tiêu chuẩn thiết kế khu vực châu Âu-Bộ tiêu chuẩn Eurocode dựa sở phân ... tồn cho cơng trình hệ số sức kháng đỡ cần thiết phải nghiên cứu xác định lại sở xem xét cách đầy đủ yếu tố ảnh hưởng như: đặc trưng đất quanh cọc, kích thước cọc, trình độ cơng nghệ thi cơng, tính ... trọng sức kháng xác định từ quy trình hiệu chỉnh dựa lý thuyết xác suất để số tin cậy đồng cho thành phần khác hệ thống Các hệ số xác định thông qua phân tích độ tin cậy dựa xác suất thống...
 • 130
 • 833
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cơ khí - Vật liệu

... đến chưa sở xác định lại hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu sở phân tích đặc trưng thống kê phân tích độ tin cậy theo lý thuyết tiên tiến Do vậy, việc nghiên cứu sở xác định hệ số ... dụng 1.3 Phân tích cơng trình nghiên cứu xác định hệ số sức kháng cho cọc khoan nhồi mố trụ cầu nước sở đảm bảo độ tin cậy 1.4 Phân tích cơng trình nghiên cứu ứng dụng LRFD xác định hệ số sức kháng ... qng an tồn, G, xác định sau (Hình 2.3): G=ln(R)-ln(Q)=ln(R/Q) (2.5) Khi đó, β xác định tỉ số số trung bình loga, G độ lệch G chuẩn loga, ξG (2.6) β= ξG 2.3 Các phương pháp xác định hệ số sức...
 • 27
 • 534
 • 0

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố hồ chí minh, luận văn tiến sĩ

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố hồ chí minh, luận văn tiến sĩ

Tiến sĩ

... khái niệm xác suất bảo đảm khơng bị phá hoại cơng thức tính xác suất Các cơng trình nghiên cứu xác định hệ số an toàn cho tiêu chuẩn thiết kế khu vực châu Âu-Bộ tiêu chuẩn Eurocode dựa sở phân ... tồn cho cơng trình hệ số sức kháng đỡ cần thiết phải nghiên cứu xác định lại sở xem xét cách đầy đủ yếu tố ảnh hưởng như: đặc trưng đất quanh cọc, kích thước cọc, trình độ cơng nghệ thi cơng, tính ... trọng sức kháng xác định từ quy trình hiệu chỉnh dựa lý thuyết xác suất để số tin cậy đồng cho thành phần khác hệ thống Các hệ số xác định thông qua phân tích độ tin cậy dựa xác suất thống...
 • 318
 • 527
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quản trị kinh doanh

... 25 1.3 PHÂN TÍCH CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ SỨC KHÁNG CHO CỌC KHOAN NHỒI MỐ TRỤ CẦU Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN SỞ ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY 25 1.4 PHÂN TÍCH CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN ... cấu cơng trình theo đồ đơn giản khơng đòi hỏi tính tốn q phức tạp Rzhanixin A R người đưa khái niệm xác suất bảo đảm không bị phá hoại cơng thức tính xác suất Các cơng trình nghiên cứu xác định ... trọng sức kháng xác định từ quy trình hiệu chỉnh dựa lý thuyết xác suất để số tin cậy đồng cho thành phần khác hệ thống Các hệ số xác định thơng qua phân tích độ tin cậy dựa xác suất thống...
 • 130
 • 231
 • 0

Hoàn thiện chính sách Tỷ giá ở Việt Nam: sở xác định, chế và công cụ điều tiết trước yêu cầu của WTO và các đối tác thương mại doc

Hoàn thiện chính sách Tỷ giá ở Việt Nam: Cơ sở xác định, cơ chế và công cụ điều tiết trước yêu cầu của WTO và các đối tác thương mại doc

Kinh tế - Thương mại

... 1.4 Các cơng cụ điều tiết sách tỷ giá 1.4.1 Nhóm cơng cụ tác động trực tiếp lên tỷ giá .6 1.4.2 Nhóm cơng cụ tác động gián tiếp lên tỷ giá .7 1.5 Các loại sách ... mà tỷ giá hối đối xác định vận động cách tự theo quy luật thị trường mà trực tiếp quy luật cung - cầu ngoại tệ thị trường ngoại tệ Đặc điểm chế độ tỷ giá thả Tỷ giá hối đối xác định thay đổi hồn ... 1.4 Các cơng cụ điều tiết sách tỷ giá 1.4.1 Nhóm cơng cụ tác động trực tiếp lên tỷ giá Thơng thường hoạt động NHTW thị trường ngoại hối thông qua việc mua bán đồng nội tệ nhằm trì tỷ giá cố định...
 • 19
 • 385
 • 1

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Thạc sĩ - Cao học

... 3.2 Khảo sát ảnh hƣởng số nguyên tố trình tách xác định nguyên tố đất Sự mặt nguyên tố khác nhƣ Mn, Ni, Zn, Cu, ion PO4 3- Fe ảnh hƣởng đến trình tách, xác định nguyên tố đất thành phần lớp ... muối photphat kết tủa bề mặt kim loại 1.5 Tổng quan phương pháp tách xác định nguyên tố đất 1.6 Các phương pháp xác định nguyên tố đất 1.6.1 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Một chất hấp ... cho phép xác định định lƣợng đồng thời NTĐH lớp phủ cách thuận lợi thu đƣợc kết xác với độ tin cậy cao Việc khảo sát lựa chọn điều kiện tối ƣu với kết phân tích mẫu thực tế cho thấy xác định trực...
 • 17
 • 962
 • 4

nghiênc ứu sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu giấy

nghiênc ứu cơ sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu giấy

Báo cáo khoa học

... pHKCL máy pH mét + Xác định độ chua thuỷ phân theo phương pháp Kapen + Xác định độ chua trao đổi theo phương pháp Xôkhôlốp + Xác định hàm lượng mùn theo phương pháp ChiuRin + Xác định hàm lượng P2O5 ... mô, hom làm nguyên liệu giấy tuổi hiệu kinh tế nay, vấn đề mà sở sản xuất quan tâm Xuất phát từ lý đề tài “Nghiên cứu sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng Bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu ... giống nguyên liệu trồng rừng Khác với ngành sản xuất khác, sản xuất lâm nghiệp chu kỳ dài (thường hàng chục đến hàng trăm năm) Vì vậy, việc xác định chu kỳ sản xuất sở quan trọng cho cơng tác...
 • 45
 • 340
 • 1

Một số thuật toán nội suy để xác định các nguyên hàm cấp của hàm hữu tỷ

Một số thuật toán nội suy để xác định các nguyên hàm sơ cấp của hàm hữu tỷ

Khoa học tự nhiên

... ln |x − 2| + C, + (x − 2)3 2(x − 2)2 (x − 2) C số Ngồi cách xác định hệ số đạo hàm ta xác định hệ số cách đồng hệ số giải hệ phương trình Các ví dụ sau cho thấy đa dạng phong phú dạng tốn Ví dụ ... Chương trình bày định nghĩa tính chất hàm số cấp, định lí tồn nguyên hàm hàm số cấp với định lí Liouville cơng thức nội suy Lagrange Hermite *Chương Một số phương pháp tìm nguyên hàm hàm ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Nguyễn Thúy Vân MỘT SỐ THUẬT TOÁN NỘI SUY ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN HÀM CẤP CỦA HÀM HỮU TỶ LUẬN VĂN THẠC...
 • 69
 • 966
 • 0

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

Khoa học tự nhiên

... định lƣợng xác phụ gia nhƣ ICPOES, ICP-MS, CE…Cơng trình nghiên cứu điều kiện thích hợp cho việc tách xác định nguyên tố đất lớp phủ phƣơng pháp sắc ký in di mao qun CHƯƠNG 1: TổNG QUAN 1.1 Các ... phương pháp tách xác định nguyên tố đất Ngày khoa học công nghệ phát triển cho đời thiết bị, máy móc đại loạt phƣơng pháp xác định trực tiếp nguyên tố đất đời nhƣ: Phƣơng pháp hấp thụ nguyên tử {32}, ... kích thích Khả tạo phức nguyên tố đất với thuốc thử hữu đa dạng mạnh Đó điều kiện thuận lợi cho phép xác định nguyên tố đất phƣơng pháp hấp thụ phân tử thể xác định NTĐH cách đo màu trực tiếp...
 • 84
 • 632
 • 0

xây dựng mô hình xúc tiến tái sinh và nghiên cứu sở xác định cường độ khai thác trung gian rừng trồng keo tai tượng làm nguyên liệu giấy

xây dựng mô hình xúc tiến tái sinh và nghiên cứu cơ sở xác định cường độ khai thác trung gian rừng trồng keo tai tượng làm nguyên liệu giấy

Báo cáo khoa học

... ly hàng cách hàng = 3m, cách = 2m - Mật độ (CT3): Trồng 2.000 cây/ha; Cự ly hàng cách hàng = 2.5m, cách = 2m - Mật độ (CT4): Trồng 2.500 cây/ha; Cự ly hàng cách hàng = 2m, cách = 2m Các cơng thức ... CỨU SỞ XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KHAI THÁC TRUNG GIAN RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG LÀM NGUYÊN LIỆU GIẤY (Thực theo Hợp đồng số 138.12.RD/HĐ-KHCN ngày 29 tháng 03 năm 2012 Bộ Công thương Viện nghiên cứu nguyên ... dựng mơ hình xúc tiến tái sinh nghiên cứu sở xác định cường độ khai thác trung gian rừng trồng Keo tai tượng làm nguyên liệu giấy” đặt cần thiết làm sở khoa học cho việc xúc tiến tái sinh tự...
 • 100
 • 259
 • 0

sở lý luận của nguyên tắc định hướng khách hàng

cơ sở lý luận của nguyên tắc định hướng khách hàng

Cao đẳng - Đại học

... sống nguồn gốc xuất thân khách hàng Nguyên tắc định hướng khách hàng quản trị chất lượng đại Xác định khách hàng từ xác định nhu cầu khách hàng Việc xác định khách hàng vai trò quan ý nghĩa ... Việt Nam thực nguyên tắc định hướng khách hàng: Quan điểm công ty nguyên tắc này: Không ngược lại quan điểm nhiều công ty nay, công ty Honda Việt Nam công ty coi trọng nguyên tắc định hướng khách ... đứng thị trường Vì doanh nghiệp cần tập trung vào nguyên tắc định hướng khách hàng quản trị chất lượng doanh nghiệp II Honda Việt Nam nguyên tắc định hướng khách hàng: Công ty Honda Việt Nam: Xe...
 • 33
 • 243
 • 0

Nghiênc ứu sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu giấy

Nghiênc ứu cơ sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu giấy

Quản trị kinh doanh

... pHKCL máy pH mét + Xác định độ chua thuỷ phân theo phương pháp Kapen + Xác định độ chua trao đổi theo phương pháp Xôkhôlốp + Xác định hàm lượng mùn theo phương pháp ChiuRin + Xác định hàm lượng P2O5 ... mô, hom làm nguyên liệu giấy tuổi hiệu kinh tế nay, vấn đề mà sở sản xuất quan tâm Xuất phát từ lý đề tài “Nghiên cứu sở xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng Bạch đàn mô, hom làm nguyên liệu ... rừng trồng nguyên liệu giấy lâm trường vùng Trung tâm Bắc giai đoạn 2000 - 2004 (Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy, 2006) - Xác định chu kỳ khai thác tối ưu kinh tế rừng keo tràm làm nguyên liệu...
 • 45
 • 182
 • 0

Luận văn ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHU KỲ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI TRÊN SỞ XÁC ĐỊNH SINH KHỐI Ở CÁC CẤP TUỔI 4, 5 VÀ 6 TẠI KHU VỰC U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU

Luận văn ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHU KỲ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH SINH KHỐI Ở CÁC CẤP TUỔI 4, 5 VÀ 6 TẠI KHU VỰC U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU

Nông - Lâm - Ngư

... HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NGUYỄN MINH HIỀN ĐÁNH 10 GIÁ HIỆU QUẢ CHU KỲ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI TRÊN SỞ XÁC ĐỊNH SINH KHỐI Ở CÁC CẤP TUỔI 4, VÀ 11 TẠI KHU VỰC U ... DỤNG 3ĐẤT TRỒNG KEO LAI TRÊN SỞ XÁC ĐỊNH SINH KHỐI Ở CÁC 4CẤP TUỔI 4, VÀ TẠI KHU VỰC U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU Luận 5văn Thạc sĩ Quản lý đất đai Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, 6Trường ... nghiên cứu xác 5định, từ đề xuất hướng sử dụng đất trồng Keo Lai hiệu 6về mặt kinh tế lẫn mơi trường Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Đánh giá 7hiệu chu kỳ sử dụng đất trồng Keo Lai sở xác định sinh...
 • 80
 • 238
 • 0

Pháp luật quản trị công ty cổ phần việt nam dưới góc nhìn so sánh với các nguyên tắc quản trị công ty của OECD

Pháp luật quản trị công ty cổ phần việt nam dưới góc nhìn so sánh với các nguyên tắc quản trị công ty của OECD

Luật

... đầy đủ 17 Các nguyên tắc quản trị công ty hệ thống tiêu chí chi tiết mang tính định lượng mà chủ yếu định tính, để làm định hướng chung cho quy tắc cụ thể thiết lập dựa vào Các nguyên tắc bắt ... nước Bộ nguyên tắc quản trị công ty OECD bao gồm 06 nguyên tắc số tiểu nguyên tắc bổ trợ Nhằm phục vụ cho việc hướng dẫn cụ thể việc thực nguyên tắc, OECD xây dựng phần hai Bộ nguyên tắc nội ... sánh quy định pháp luật Việt Nam với nguyên tắc quản trị cơng ty OECD Tính đề tài Bộ nguyên tắc quản trị công ty xây dựng để áp dụng cho mơ hình cơng ty cổ phần , đặc thù riêng mà cơng ty...
 • 85
 • 170
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Hóa học - Dầu khí

... • Xác định khoảng tuyến tính, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng • Để ứng dụng, xét ảnh hưởng nguyên tố đến nguyên tố cách loại trừ ảnh hưởng, tách ion chúng mặt Xác định nguyên ... để xác định nguyên tố Cd, Mn, Cu xăng, chiết đo màu xác định Pd(II), Co nước để tách riêng Zn, Cd, Tác giả xác định ion vỏ màu thuốc viên, phương pháp đo màu quang phổ kế phù hợp với việc xác định ... khoảng tuyến tính xác định Cu(II) .49 Hình 10: Đường chuẩn xác định Cu(II) 50 Hình 11: Khảo sát khoảng tuyến tính xác định Zn(II) .52 Hình 12: Đường chuẩn xác định Zn(II) ...
 • 86
 • 1,026
 • 0

xây dựng hệ thống quản lý cảng trung chuyển trực tuyến trên sở xác định vị trí container theo không gian 3 chiều

xây dựng hệ thống quản lý cảng trung chuyển trực tuyến trên cơ sở xác định vị trí container theo không gian 3 chiều

Công nghệ thông tin

... Chuyển trực tuyến sở xác định vị trí container theo khơng gian chiều 1.2.PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ Sau nghiên cứu tìm hiểu tiếp thu hướng dẫn định hướng giáo viên hướng dẫn em nhận thấy cơng việc cụ thể ... Các máy quản lý nhập tàu cung cấp thông tin cho công tác nhập cảng tàu bao gồm thơng tin • Thơng tin hãng tàu giúp cho việc xác định nguồn gốc xuất xứ tàu • Thơng tin cảng dùng cho việc xác định ... tuyến sở xác định vị trí theo khơng gian chiều 2.2.KHẢO SÁT THỰC TẾ 2.2.1.Khảo sát cảng Trong hoạt động cảng trung chuyển tàu muốn cập cảng họ phải cung cấp đầy đủ thông tin trước ngày Các thông...
 • 76
 • 507
 • 2

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Khoa học tự nhiên

... • Xác định khoảng tuyến tính, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng • Để ứng dụng, xét ảnh hưởng nguyên tố đến nguyên tố cách loại trừ ảnh hưởng, tách ion chúng mặt Xác định nguyên ... để xác định nguyên tố Cd, Mn, Cu xăng, chiết đo màu xác định Pd(II), Co nước để tách riêng Zn, Cd, Tác giả xác định ion vỏ màu thuốc viên, phương pháp đo màu quang phổ kế phù hợp với việc xác định ... khoảng tuyến tính xác định Cu(II) 49 Hình 10: Đường chuẩn xác định Cu(II) 50 Hình 11: Khảo sát khoảng tuyến tính xác định Zn(II) .52 Hình 12: Đường chuẩn xác định Zn(II) ...
 • 86
 • 448
 • 1

Xem thêm