cơ sở thiết kế máy bay

Bài tập sở thiết kế máy

Bài tập cơ sở thiết kế máy

Cơ khí - Chế tạo máy

... 45,8582167sin.4.40.8,1.32sin32sin30101hFFN Bài tập sở thiết kế máy Nhóm SVTH: Nhóm 6B Trang 13 Với i=4,32,14148021nn Theo bảng 3-9 ta được số chu kỳ sở của đường cong mỏi tiếp xúc N0= ... mmnKNiiLLtxL4,1562,141.3,0.85,027,3.4,1442.4,3.3,0.5,0110.05,114,385,0.5,0110.05,11326232262 Lấy L=157mm Bài tập sở thiết kế máy Nhóm SVTH: Nhóm 6B Trang 3 b. Thiết kế đai thang: 1. Chọn loại đai: Giả sử vận tốc của đai v>5 m/s, ... (bảng 3-5) tg4,32i'023673 Bài tập sở thiết kế máy Nhóm SVTH: Nhóm 6B Trang 21 Bài 14: Hãy thiết kế bộ truyền động trục vít – bánh vít với các thông...
  • 31
  • 3,901
  • 17

Xem thêm