cơ sở thực tiễn của việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất xã tân tiến huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quế võ tỉnh băc ninh

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quế võ tỉnh băc ninh

Nông - Lâm - Ngư

... c a quy ho ch s d ng ñ t: [5] * Tính l ch s - h i: L ch s phát tri n c a h i l ch s phát tri n c a quy ho ch s d ng ñ t M i hình thái kinh t - h i ñ u m t phương th c s n xu t h ... a nhi u nhân t kinh t - h i khó xác ñ nh, nên ch tiêu quy ho ch khái lư c hoá, quy ho ch s n ñ nh * Tính sách: Quy ho ch s d ng ñ t th hi n r t m nh ñ c tính tr sách h i Khi xây d ng phương ... c a quy ho ch s d ng ñ t không phù h p Vi c ch nh s a, b sung, hoàn thi n quy ho ch ñi u ch nh bi n pháp th c hi n c n thi t ði u th hi n tính kh bi n c a quy ho ch Quy ho ch s d ng ñ t quy ho...
 • 121
 • 335
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất xuân ái huyện văn yên tỉnh yên bái giai đoạn 2008 2010

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã xuân ái  huyện văn yên  tỉnh yên bái giai đoạn 2008  2010

Công nghệ - Môi trường

... nghiệp, đất khu dân cư đất chuyên dùng Quy hoạch sử dụng đất đai bao gồm: - Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp - Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp - Quy hoạch sử dụng đất chưa sử dụng Quy hoạch sử ... nội dung việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp Kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm, kế hoạch sử dụng đất năm, UBND cấp trách nghiệm tổ chức thực việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa ... thống quy hoạch sử dụng đất đai co loại hình Quy hoạch phân bổ sử dụng đất đai quy hoạch sử dụng đất đai * Quy hoạch phân bổ sử dụng đất đai mang tính định hướng Loại hình quy hoạch chia làm quy hoạch...
 • 81
 • 909
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất THỌ BÌNH, HUYỆN TRIỆU sơn, TỈNH THANH hóa GIAI đoạn 2010 2014

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất xã THỌ BÌNH, HUYỆN TRIỆU sơn, TỈNH THANH hóa GIAI đoạn 2010 2014

Nông - Lâm - Ngư

... Kế hoạch sử dụng đất Thọ Bình đến năm tháng 12/2014 50 Bảng Kết thực việc chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2014 54 Bảng Kết thực việc thu hồi đất ... 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất 40 4.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất 45 4.3.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất 45 4.3.2 Đánh giá kế hoạch sử dụng đất ... 2.1.5 sở pháp lý việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Với đặc điểm đất chật người đông” nên Đảng Nhà nước ta luôn quan tâm, trọng tới vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nhằm sử dụng...
 • 69
 • 305
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai

Nông - Lâm - Ngư

... chân th nh cảm ơn phòng Quản lý T i nguyên đất; phòng Đo đạc v Bản đồ; Văn phòng Đăng ký quy n sử dụng đất - Sở T i nguyên v Môi trờng tỉnh L o Cai; UBND huyện Mờng Khơng; phòng T i nguyên v Môi ... cứu riêng Các số liệu v kết trình b y luận văn l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn n y đ đợc cảm ơn v thông tin trích dẫn luận ... ủ Quy ho ch s d ng ủ t ủai c p huy n h th ng quy ho ch s d ng ủ t ủai Vi t Nam Quy ho ch s d ng ủ t c n c Quy ho ch t ng th vựng Quy ho ch s d ng ủ t c p t nh Quy ho ch s d ng ủ t c p huy n Quy...
 • 134
 • 712
 • 0

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện ninh hải, tỉnh ninh thuận

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện ninh hải, tỉnh ninh thuận

Thạc sĩ - Cao học

... quy hoạch sử dụng đất đợc tiến h nh theo l nh thổ h nh [16] (1) Quy hoạch sử dụng đất nớc; (2) Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; (3) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; (4) Quy hoạch sử dụng đất cấp ... thứ thông qua Nghị số 57/2006/QH11 ng y 29 tháng năm 2006 - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Trên sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nớc, tỉnh đ tiến h nh lập quy hoạch sử dụng đất đến ... nh Quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp; ban h nh Định mức sử dụng đất; Định mức, đơn giá điều tra, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp Thực quy định Luật Đất đai, việc...
 • 127
 • 655
 • 2

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quang bình tỉnh hà giang

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quang bình  tỉnh hà giang

Thạc sĩ - Cao học

... huy n th , c p cho 180 xã, phư ng, th tr n t nh S l i t nh ñã ch ñ o cho huy n th c hi n vi c công b quy ho ch s d ng ñ t cho ñưa vào t ch c tri n khai th c hi n - Quy ho ch khu tái ... 25) quy ñ nh: quy ho ch s d ng ñ t ñư c ti n hành theo lãnh th hành [13] - Quy ho ch s d ng ñ t c nư c (g m c quy ho ch s d ng ñ t vùng kinh t t nhiên); - Quy ho ch s d ng ñ t c p t nh; - Quy ... 57,30%), 466/10 784 ñang tri n khai (ñ t 22,87%), l i 139/10.784 chưa tri n khai (chi m 19,83%) Trong s ñã l p quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010 358 (12,59%) ñã l p quy ho ch s d ng...
 • 128
 • 468
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện đắc hà, tỉnh kon tum

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện đắc hà, tỉnh kon tum

Nông - Lâm - Ngư

... dung quy ho ch ñ t ñai c a xí nghi p r t ña d ng phong phú, bao g m: Quy ho ch ranh gi i ñ a lý; Quy ho ch khu trung tâm; Quy ho ch ñ t tr ng tr t; Quy ho ch thu l i; Quy ho ch giao thông; Quy ... nhiên 84.572,42 ha, v i ñơn v hành g m: Th tr n ð k Hà, ðăk La, Hà Mòn, ð k Mar, ð k Hring, ð k Ui, Ngok Wang, Ngok Réo, ð k Pxi To ñ ñ a lý c a huy n là: 14o38’55” ñ n 14o49’55” ... a quy ho ch s d ng ñ t v i quy ho ch ngành Quan h gi a quy ho ch s d ng ñ t v i quy ho ch phát tri n ngành quan h tương h v a phát tri n v a h n ch l n Quy ho ch ngành s b ph n h p thành c a quy...
 • 119
 • 213
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

Nông - Lâm - Ngư

... nhau[10.] Quy ho ch s d ng ủ t theo lónh th cú nh ng d ng sau : Quy ho ch t ng th s d ng ủ t ủai c n c Quy ho ch s d ng ủ t c p t nh Quy ho ch s d ng ủ t c p huy n Quy ho ch s d ng ủ t chi ti t Quy ... quy ho ch s d ng ủ t c p trờn 2.1.2.5 Quy trỡnh c a quy ho ch s d ng ủ t c p huy n Quy ho ch s d ng ủ t c p huy n xõy d ng trờn c s ủ nh h ng c a quy ho ch s d ng ủ t ủai c p t nh nh m gi i quy ... ủ t 2.1.2.4 M i quan h gi a quy ho ch s d ng ủ t v i cỏc lo i hỡnh quy ho ch khỏc + Quan h gi a quy ho ch s d ng ủ t v i quy ho ch t ng th phỏt tri n kinh t xó h i Quy ho ch t ng th phỏt tri n...
 • 102
 • 179
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện đông hưng tỉnh thái bình

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện đông hưng  tỉnh thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... dung quy ho ch ủ t ủai c a xớ nghi p r t d ng v phong phỳ, bao g m: Quy ho ch ranh gi i ủ a lý; Quy ho ch khu trung tõm; Quy ho ch ủ t tr ng tr t; Quy ho ch thu l i; Quy ho ch giao thụng; Quy ... nh t m quan tr ng c a quy ho ch s d ng ủ t, ngoi r t c n cú quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t cú giỏ tr th c ti n cao ủ n c p xó, c n g n li n quy ho ch s d ng ủ t v i quy ho ch cỏc ngnh cụng ... 2003 (i u 25) quy ủ nh: quy ho ch s d ng ủ t ủ c ti n hnh theo lónh th hnh chớnh [18]: (i) Quy ho ch s d ng ủ t c n c (g m c quy ho ch s d ng ủ t cỏc vựng kinh t t nhiờn); (ii) Quy ho ch s d...
 • 110
 • 180
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... 12 - Quy ho ch s d ng ñ t ñai c p xã: ñơn v hành c p cu i Vì v y, quy ho ch c p v n ñ s d ng ñ t ñai ñư c gi i quy t r t c th , g n ch t v i m c tiêu phát tri n kinh t – h i c a quan ... i Quy ho ch s d ng ñ t chưa ñ ng b v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - h i, quy ho ch phát tri n ngành v không gian, th i gian, th m quy n l p th m ñ nh phê t Quy ho ch s d ng ñ t, quy ... c * Quy ho ch s d ng ñ t theo lãnh th + Quy ho ch t ng th s d ng ñ t ñai c nư c; + Quy ho ch s d ng ñ t ñai c p t nh; + Quy ho ch s d ng ñ t ñai c p huy n; + Quy ho ch s d ng ñ t ñai c p Trư...
 • 119
 • 439
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện tương dương tỉnh nghệ an

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện tương dương  tỉnh nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... 2009 - 2010 - Quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t t i c p L p quy ho ch s d ng ñ t c p xã: ðã 313/479 ñơn v c p l p quy ho ch ñ n năm 2010 k ho ch s d ng ñ t kỳ cu i (g m 227 l p quy ho ch ... d ng ñ t ñai c p (bao g m xã, phư ng, th tr n) Quy ho ch s d ng ñ t ñai c p ñư c g i quy ho ch s d ng ñ t chi ti t + H th ng quy ho ch s d ng ñ t ñai theo ngành bao g m: Quy ho ch s d ng ... ng ñ xây d ng quy ho ch s d ng ñ t c p t nh Quy ho ch s d ng ñ t c p khâu cu i c a h th ng quy ho ch s d ng ñ t, ñư c xây d ng d a vào quy ho ch s d ng ñ t c p huy n M t khác, quy ho ch s d...
 • 104
 • 305
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện yên thành tỉnh nghệ an

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện yên thành  tỉnh nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... kinh t , h i c a vùng lãnh th 2.1.5 M i quan h gi a quy ho ch s d ng ñ t v i lo i hình quy ho ch khác * Quan h gi a Quy ho ch s d ng ñ t v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - h i Quy ho ... nghi p …………………… 18 Quy ho ch s d ng ñ t ñai c nư c Quy ho ch t ng th vùng Quy ho ch s d ng ñ t c p t nh Quy ho ch s d ng ñ t c p huy n Quy ho ch s d ng ñ t ñai c p ñ 1: Quy ho ch s d ng ñ ... hành chính, g m có: Quy ho ch s d ng ñ t c p qu c gia; Quy ho ch s d ng ñ t c p t nh; Quy ho ch s d ng ñ t c p huy n; Quy ho ch s d ng ñ t c p (chi ti t); ð i tư ng c a quy ho ch s d ng ñ t...
 • 135
 • 478
 • 2

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... việc phân tích, nghiên cứu MHSDĐ để làm sở định hớng cho việc QHSDĐ địa phơng Từ lý trên, tiến hành thực đề tài :Phân tích mô hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hớng cho quy hoạch sử dụng đất ... chủ yếu đờng đất nên lại, vận chuyển khó khăn vào mùa ma - Công tác quy hoạch kế hoạch SDĐ làm đợc nhng phiến diện thiên kế hoạch SDĐ đất chuyên dùng Hiệu việc thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ mức ... giới, làm sở tốt cho việc hoạch định chiến lợc phát triển kinh tế, hội - Công tác quản lý đất đai địa bàn bớc đầu đợc luật hoá, dần vào nề nếp Việc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ áp dụng tiến khoa...
 • 59
 • 653
 • 0

đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất tích lương, thành phố thái nguyên

đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã tích lương, thành phố thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất ... thị Quy hoạch sử dụng đất cấp xã: 5878/10761 đơn vị hành cấp hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất năm 2006 – 2010 Việc lập quy hoạch sử dụng đất góp phần ... lý Nhà nước đất đai tỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt phương tiện để cấp quy n định hướng việc sử dụng đất đai, làm tăng lợi ích cộng đồng Nhờ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Thái...
 • 108
 • 553
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... t s d án theo phương án quy ho ch t i Ngô Quy n 71 4.5 M t s d án theo phương án quy ho ch t i H i Tri u 71 4.6 M t s d án không theo phương án quy ho ch t i Tân Hưng 74 4.7 M t s d ... i Quy ho ch s d ng ñ t chưa ñ ng b v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - h i, quy ho ch phát tri n ngành v không gian, th i gian, th m quy n l p th m ñ nh phê t Quy ho ch s d ng ñ t, quy ... d ng ñ t c p xã: 149/161 xã, phư ng, th tr n quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010 ñư c c p th m quy n phê t, ñ t 92,55%, ñó quy ho ch chi ti t 74 xã, th tr n 80/161 xã, phư ng, th...
 • 110
 • 258
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phước sơn giai đoạn 2011 – 2015

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phước sơn giai đoạn 2011 – 2015

Nông - Lâm - Ngư

... tích đất chưa sử dụng năm 2014 với trạng 2010 kế hoạch sử dụng đất đến năm 2014, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 STT Hạng mục Hiện trạng 2014 Đất chưa sử dụng 9182,71 Hiện trạng 2010 Kế hoạch ... 2.1 sở lý luận 2.1.1 Quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Ý nghĩa vai trò rà soát quy hoạch sử dụng đất 2.2 sở thực tiễn Tình hình quy hoạch sử ... ngành, tỉnh xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất Ngày 12/10/1998, Tổng cục Địa Công văn số 1814/CV-TCĐC việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với hướng dẫn kèm theo công tác lập quy hoạch kế hoạch...
 • 59
 • 337
 • 1

Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tích Lương, Thành Phố Thái Nguyên

Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Quy Hoạch Sử Dụng Đất Xã Tích Lương, Thành Phố Thái Nguyên

Khoa học xã hội

... đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Đăng ký quy n sử dụng đất, lập ... cách hiệu tiềm đất đai Đồng thời làm sở cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm năm xã, xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ý nghĩa ... đất, cho thuê đất không sử dụng sử dụng không hiệu gây lãng phí quỹ đất 32 2.4 Tình hình quy hoạch sử dụng đất thực quy hoạch tỉnh Thái Nguyên Quy hoạch sử dụng đất nội dung cấp quy n tỉnh Thái...
 • 108
 • 165
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵng giai đoạn 2011 2015 và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵng giai đoạn 2011  2015 và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Bất động sản

... 14 Quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ dạng sau: - Quy hoạch tổng thể sử dụng đất nước; - Quy hoạch sử dụng đất vùng; - Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; - Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; - Quy ... cấp tỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: a) Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: 16 Các sở, ngành xác định nhu cầu sử ... loại đất tiêu sử dụng đất theo khu chức Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm tiêu sử dụng đất theo loại đất quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện tiêu sử dụng đất theo loại đất...
 • 95
 • 1,026
 • 2

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện thuận thành tỉnh bắc ninh

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện thuận thành  tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... dung quy ho ch ñ t ñai c a xí nghi p r t ña d ng phong phú, bao g m: Quy ho ch ranh gi i ñ a lý; quy ho ch khu trung tâm; quy ho ch ñ t tr ng tr t; quy ho ch thu l i; quy ho ch giao thông; quy ... (4) Quy ho ch s d ng ñ t c p (không thu c khu v c quy ho ch phát tri n ñô th ) (5) Quy ho ch s d ng ñ t c a phư ng, th tr n thu c khu v c quy ho ch phát tri n ñô th [7] ð i tư ng c a quy ... 25) quy ñ nh: quy ho ch s d ng ñ t ñư c ti n hành theo lãnh th hành [7] (1) Quy ho ch s d ng ñ t c nư c (g m c quy ho ch s d ng ñ t vùng kinh t t nhiên); (2) Quy ho ch s d ng ñ t c p t nh; (3) Quy...
 • 131
 • 596
 • 1

Xem thêm