cơ cấu đầu tư phân theo vùng lãnh thổ

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cấu đầu phần 8 doc

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cơ cấu đầu tư phần 8 doc

Báo cáo khoa học

... - Kinh tế đầu trường đại học kinh tế quốc dân môn kinh tế đầu -*** thảo luận môn kinh tế đầu Đề tài: cấu đầu tư, cấu đầu hợp lý Vai trò cấu đầu chuyển dịch cấu kinh ... - Kinh tế đầu trường đại học kinh tế quốc dân môn kinh tế đầu -*** thảo luận môn kinh tế đầu Đề tài: cấu đầu tư, cấu đầu hợp lý Vai trò cấu đầu chuyển dịch cấu kinh ... hướng cấu đầu để đổi cấu kinh tế sở tác động yếu tố đầu tính đến ảnh hưởng yếu tố khác Đề tài "Cơ cấu đầu tư" , cấu đầu hợp lý vai trò cấu đầu chuyển dịch cấu kinh tế đề tài mẻ Việt...
 • 7
 • 188
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cấu đầu phần 6 pdf

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cơ cấu đầu tư phần 6 pdf

Báo cáo khoa học

... phm mi th trng, xỳc tin sn phm, xõy dng thng hiu Mua sm mỏy múc phc vu vic sn xut III cấu đầu phát triển theo ngành III.1 Gii phỏp phỏt trin nụng nghip Vit nam Vit nam vựng nhit i giú mựa, ... nng cnh tranh ca cỏc ngnh c bo h, ng thi vi vic búp mộo tớn hiu hng dn phõn b ngun lc II cấu vốn đầu Vn u t l yu t vt cht trc tip quyt nh tc tng trng kinh t, ging nh cú bt mi gt nờn h Nhng ... bo h cn c loi b dn iu ny ỏp ng hai yờu cu cn thit 38 Nhóm - Kinh tế đầu Th 1: Chớnh sỏch bo h chc chn s phi c xoỏ b dn theo cỏc cam kt quc t m Vit nam ký kt cựng vi vic m phỏn gia nhp WTO...
 • 7
 • 213
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cấu đầu phần 5 doc

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cơ cấu đầu tư phần 5 doc

Báo cáo khoa học

... - Kinh tế đầu Tóm lại cấu đầu chuyển dịch, tập trung cho mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội dịch chuyển cấu kinh tế Do nguồn lực huy động tốt tập trung đầu vào số ... suất 79% số lượng bia ) Những vấn đề đặt đầu vùng tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế lãnh thổ * Yếu Những năm qua quy hoạch vùng quan tâm, chế, sách vùng lại chưa hoạch định mức cần thiết ... phương, đầu chuyển đổi mạnh cấu sản xuất theo hướng hiệu phát huy lợi vùng, ngành, sản phẩm tăng khả cạnh tranh kinh tế, chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp kinh tế nông thôn; đầu chiều...
 • 7
 • 206
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cấu đầu phần 4 pps

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cơ cấu đầu tư phần 4 pps

Báo cáo khoa học

... động đầu chưa đủ sức để điều chỉnh cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi so sánh, phát triển khả cạnh tranh kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập II cấu đầu phát triển theo ngành cấu đầu ... 27 Nhóm - Kinh tế đầu III cấu đầu theo vùng, lãnh th Việt Nam nước phát triển với nguồn vốn đầu hạn chế Trong điều kiện Đảng Nhà nước chủ trương thực chiến lược đầu trọng điểm ... dẫn đầu Đối với vùng khó khăn, việc đầu vào sở hạ tầng tốn vốn đầu lớn, thờ hạn thu hồi vốn đầu dài đó, hiệu đầu thường không cao Trong năm qua, số sách liên quan đến phát triển vùng...
 • 7
 • 167
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cấu đầu phần 3 ppt

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cơ cấu đầu tư phần 3 ppt

Báo cáo khoa học

... Kinh tế đầu nghiên cứu, nắm rõ thực trạng cấu đầu nước ta tác động với dịch chuyển cấu kinh tế Chúng ta tiếp cận thực trạng cấu đầu nước ta theo hướng sau: I cấu đầu theo nguồn ... vốn đầu toàn xã hội Nguồn vốn tín dụng đầu phát triển nhà nước đầu vào ngành công nghiệp 60% tổng vốn đầu (gần 55% số dự án) góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cấu đầu tư, cấu ... nhiều nguồn vốn khác tham gia đầu tư, đặc biệt khu vực nhân nên hạn chế lớn quy mô đầu tư, đầu công trình sở hạ tầng khả thu hồi vốn Việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước nhiều hạn chế,...
 • 7
 • 159
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cấu đầu phần 2 pdf

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cơ cấu đầu tư phần 2 pdf

Báo cáo khoa học

... giác độ phân công lao động sản xuất- cấu ngành - Xét giác độ hoạt động kinh tế xã hội theo lãnh th cấu vùng - Xét hoạt động kinh tế theo quan hệ sở hữu- cấu thành phần kinh tế * cấu ... với phân công lao động quốc tế cấu kinh tế gồm cấu ngành, cấu vùng lãnh thổ, cấu thành phần, Mỗi cấu 11 Nhóm - Kinh tế đầu xác định vị trí, vai trò phận cấu thành mối quan hệ hữu phận tổng ... trọng cấu kinh tế Sự biến động ý nghĩa định đến biến động kinh tế cấu lãnh thổ: Nếu cấu ngành hình thành từ chuyên môn hóa sản xuất cấu lãnh thổ hình thành từ việc bố trí sản xuất theo không...
 • 7
 • 217
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cấu đầu phần 1 pps

Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng và giải pháp của cơ cấu đầu tư phần 1 pps

Báo cáo khoa học

... bị thực đầu tư, chi phí thực đầu I.2.3 cấu đầu phát triển theo ngành cấu đầu phát triển theo ngành cấu thực đầu cho ngành kinh tế quốc dân tiểu ngành cấu đầu theo ngành ... ng lai ngành tác động thúc đẩy ngành khác tạo đà cho tăng trưởng chung, tạo chuyển dịch cấu theo hướng tích cực I.2.4 cấu đầu phát triển theo địa phương vùng lãnh thổ cấu đầu ... cấu đầu I.3.1 cấu đầu mang tính khách quan Trong kinh tế, cấu đầu thực theo chiến lược kế hoạch hoạch định trước Nhưng không mà cấu đầu tính khách quan Mọi vật ng hoạt động theo...
 • 7
 • 155
 • 0

Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cấu đầu theo ngành trên địa bàn HN.doc

Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành trên địa bàn HN.doc

Kế toán

... đầu t, vốn đầu t chia thành: vốn đầu t cho xây lắp, vốn đầu t cho thiết bị vốn đầu t cho kiến thiết khác 1.3 cấu vốn đầu t phân loại cấu vốn đầu t Cũng nh khái niệm cấu, cấu vốn đầu t phạm ... lợng - cấu kỹ thuật vốn đầu t: cấu vốn đầu t định tỷ lệ vốn đầu t phân bổ cấu thành kết cấu kỹ thuật công trình đầu t nh: vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn cho kiến thiết khác cấu đầu t ... + cấu kinh tế đặc trng chủ yếu nh: - cấu kinh tế mang tính khách quan - cấu kinh tế mang tính lịch sử - cấu kinh tế mang tính hệ thống - cấu kinh tế tính chất động - cấu...
 • 84
 • 619
 • 2

Lý luận về cấu đầu tư(CCĐT) thực trạng CCĐT ở nước ta và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm điều chỉnh và xây dựng phần 1

Lý luận về cơ cấu đầu tư(CCĐT) thực trạng CCĐT ở nước ta và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm điều chỉnh và xây dựng phần 1

Quản trị kinh doanh

... hợp lý Phân loại đặc điểm  cấu đầu theo nguồn vốn  cấu vốn đầu cấu đầu phát triển theo ngành  cấu đầu phát triển theo địa phương vùng lãnh thổ Những nhân tố tác động ... thổ cấu đầu phát triển theo nguồn vốn  Vốn đầu phát triển từ kinh tế nhà nước  Vốn đầu phát triển từ khu vực nhân  Vốn đầu phát triển từ kv đầu trực tiếp nước cấu đầu ... kê cấu đầu phát triển theo ngành  Nghành nông lâm ngư nghiệp  Về công nghiệp xây dựng  Đầu cho ngành dịch vụ cấu đầu phát triển theo ngành Bảng 5: cấu VĐT phát triển theo...
 • 31
 • 418
 • 0

Lý luận về cấu đầu tư(CCĐT) thực trạng CCĐT ở nước ta và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm điều chỉnh và xây dựng phần 2

Lý luận về cơ cấu đầu tư(CCĐT) thực trạng CCĐT ở nước ta và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm điều chỉnh và xây dựng phần 2

Quản trị kinh doanh

... ( chi phí quảng cáo, tiếp thị…); cấu vốn đầu theo trình lập thực dự án chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí thưc đầu Một cấu đầu hợp lý cấu mà vốn đầu ưu tiên cho phận quan trọng nhất, ... cư CCĐT theo nguồn vốn bao gồm: Vốn đầu theo ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước, vồn đầu doanh nghiệp nhà nước, vốn dân cư nhân, vốn đầu hỗ trợ nước cấu vốn đầu tư: 2.1 ... niệm cấu vốn đầu cấu thể quan hệ tỷ lệ loại vốn tổng vốn đầu xã hội, vốn đầu doanh nghiệp hay dự án 2.2 Đặc điểm Trong thực tế, số cấu đầu quan trọng cần ý xem xét bao gồm: cấu...
 • 42
 • 435
 • 0

Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cấu đầu theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005

Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005

Kinh tế - Thương mại

... sau: cấu ngành: kết hợp ngành kinh tế quốc dân loại hình sản xuất, xí nghiệp nội ngành - cấu lãnh thổ: kết hợp vùng, lãnh thổ toàn quốc đơn vị sở vùng - cấu thành phần kinh tế - cấu ... lợng - cấu kỹ thuật vốn đầu t: cấu vốn đầu t định tỷ lệ vốn đầu t phân bổ cấu thành kết cấu kỹ thuật công trình đầu t nh: vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn cho kiến thiết khác cấu đầu t ... nghiên cứu cấu thực vốn đầu t khía cạnh : - cấu thực vốn đầu t theo ngành: Đây loại cấu vốn đầu t tác động trực tiếp đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế cấu quy định tỷ lệ phân bổ vốn đầu t...
 • 84
 • 423
 • 0

chuyển dịch cấu đầu theo ngành trên địa bàn Hà Nội

chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành trên địa bàn Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... đầu t, vốn đầu t chia thành: vốn đầu t cho xây lắp, vốn đầu t cho thiết bị vốn đầu t cho kiến thiết khác 1.3 cấu vốn đầu t phân loại cấu vốn đầu t Cũng nh khái niệm cấu, cấu vốn đầu t phạm ... lợng - cấu kỹ thuật vốn đầu t: cấu vốn đầu t định tỷ lệ vốn đầu t phân bổ cấu thành kết cấu kỹ thuật công trình đầu t nh: vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn cho kiến thiết khác cấu đầu t ... + cấu kinh tế đặc trng chủ yếu nh: - cấu kinh tế mang tính khách quan - cấu kinh tế mang tính lịch sử - cấu kinh tế mang tính hệ thống - cấu kinh tế tính chất động - cấu...
 • 83
 • 359
 • 0

cấu đầu cấu đầu hợp lý. Phân tích khái quát cấu đầu ở Việt Nam

Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý. Phân tích khái quát cơ cấu đầu tư ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... 5: cấu đầu cấu đầu hợp lý Phân tích khái quát cấu đầu Việt Nam Chương I: Những vấn đề lý luận chung cấu đầu cấu đầu hợp lý I cấu đầu Khái niệm cấu đầu cấu yếu tố cấu ... thổ phân tích đầu vùng, lãnh thổ phát triển với vùng, lãnh thổ phát triển phân tích cấu đầu theo vùng lãnh thổ kinh tế cấu đầu theo ngành cấu đầu theo vùng, lãnh thổ khác lại ... chuẩn bị đầu tư, chi phí thực đầu 2.3 cấu đầu phát triển theo ngành cấu đầu phát triển theo ngành cấu thực đầu cho ngành kinh tế quốc dân tiểu ngành cấu đầu theo ngành...
 • 44
 • 490
 • 0

Một số đánh giá về cấu đầu theo ngành tại Việt Nam từ năm 2000 cho đến nay

Một số đánh giá về cơ cấu đầu tư theo ngành tại Việt Nam từ năm 2000 cho đến nay

Quản trị kinh doanh

... Đầu 49B Đề án môn học Chương I: Những vấn đề lý luận chung cấu đầu I cấu đầu tư, cấu đầu hợp lí cấu đầu tư: 1.1 Khái niệm cấu đầu cấu đầu cấu yếu tố cấu thành đầu cấu ... ngành kinh tế tất yếu II cấu đầu theo ngành cấu đầu theo ngành kinh tế 1.1 Khái niệm cấu đầu theo ngành kinh tế cấu đầu theo ngành kinh tế cấu thực đầu cho ngành kinh tế quốc ... vai trò quan trọng việc phân bố đầu chuyển dịch cấu đầu Các nhân tố tạo nên lợi so sánh cho vùng chi phối phần cấu đầu theo vùng lãnh thổ cấu đầu đặt cho vùng, khu vực phải phù hợp...
 • 46
 • 420
 • 1

cấu đầu tư, cấu đầu hợp lý. Phân tích khái quát cấu đầu ở Việt Nam hiện nay.

Cơ cấu đầu tư, cơ cấu đầu tư hợp lý. Phân tích khái quát cơ cấu đầu tư ở Việt Nam hiện nay.

Kinh tế - Thương mại

... LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤU ĐẦU 1.1 cấu đầu 1.1.1 Khái niệm cấu đầu cấu đầu cấu yếu tố cấu thành đầu cấu vốn, nguồn vốn cấu huy động sử dụng vốn…quan hệ hữu cơ, ng tác qua lại ... tích cấu đầu lãnh thổ phát triển (địa bàn động lực phát triển) với lãnh thổ phát triển (lãnh thổ khó khăn) phân tích cấu đầu theo vùng lãnh thổ kinh tế 1.2 Chuyển dịch cấu đầu cấu đầu ... yêu cầu nhanh, bền vững hiệu 1.1.2.4 cấu đầu phát triển theo địa phương, vùng, lãnh thổ cấu đầu phát triển theo địa phương vùng lãnh thổ cấu đầu theo không gian, phản ánh tình hình...
 • 64
 • 398
 • 1

cấu đầu cấu đầu hợp lý. Phân tích khái quát cấu đầu ở Việt Nam

Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý. Phân tích khái quát cơ cấu đầu tư ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 5: cấu đầu cấu đầu hợp lý Phân tích khái quát cấu đầu Việt Nam Chương I: Những vấn đề lý luận chung cấu đầu cấu đầu hợp lý I cấu đầu Khái niệm cấu đầu cấu yếu tố cấu ... thổ phân tích đầu vùng, lãnh thổ phát triển với vùng, lãnh thổ phát triển phân tích cấu đầu theo vùng lãnh thổ kinh tế cấu đầu theo ngành cấu đầu theo vùng, lãnh thổ khác lại ... chuẩn bị đầu tư, chi phí thực đầu 2.3 cấu đầu phát triển theo ngành cấu đầu phát triển theo ngành cấu thực đầu cho ngành kinh tế quốc dân tiểu ngành cấu đầu theo ngành...
 • 46
 • 390
 • 0

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cấu đầu theo ngành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001- 2005"

Phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001- 2005

Kinh tế - Quản lý

... nh sau: cấu ngành: kết hợp ngành kinh tế quốc dân loại hình sản xuất, xí nghiệp nội ngành cấu lãnh thổ: kết hợp vùng, lãnh thổ toàn quốc đơn vị sở vùng cấu thành phần kinh tế cấu kinh ... lợng - cấu kỹ thuật vốn đầu t: cấu vốn đầu t định tỷ lệ vốn đầu t phân bổ cấu thành kết cấu kỹ thuật công trình đầu t nh: vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn cho kiến thiết khác cấu đầu t ... nghiên cứu cấu thực vốn đầu t khía cạnh : - cấu thực vốn đầu t theo ngành: Đây loại cấu vốn đầu t tác động trực tiếp đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế cấu quy định tỷ lệ phân bổ vốn đầu t...
 • 83
 • 330
 • 1

NHŨNG LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CẤU ĐẦU THEO NGÀNH

NHŨNG LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ THEO NGÀNH

Kế toán

... lượng - cấu kỹ thuật vốn đầu tư: cấu vốn đầu định tỷ lệ vốn đầu phân bổ cấu thành kết cấu kỹ thuật công trình đầu như: vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn cho kiến thiết khác cấu đầu ... thuộc vào vốn đầu 1.2 Phân loại vốn đầu 1.2.1 Phân loại vốn đầu theo nguồn hình thành Ngày vốn đầu nước thường gồm nguồn: vốn đầu nước vốn đầu nước 1.2.1.1 Vốn đầu nước bao ... vốn đầu cho kiến thiết khác 1.3 cấu vốn đầu phân loại cấu vốn đầu Cũng khái niệm cấu, cấu vốn đầu phạm trù phản ánh mối quan hệ chất tỷ lệ lượng yếu tố cấu thành bên hoạt động đầu...
 • 23
 • 327
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CẤU ĐẦU THEO NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001 ĐẾN 2005

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ THEO NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001 ĐẾN 2005

Kế toán

... tế phát triển - Thứ tư, cấu đầu phải kết hợp cách hữu cấu đầu theo ngành với cấu đầu theo vùng cấu đầu theo thành phần kinh tế, để vừa đảm bảo phát triển hài hoà vùng, đồng thời cho ... nước 3.3.2.5 Điều chỉnh định hướng đầu cấu đầu phù hợp 3.3.2.5.1 cấu đầu theo nguồn vốn đầu + Nguồn vốn đầu tập trung từ ngân sách chủ yếu đầu phát triển hạ tầng kinh tế - xã ... Việc thực cấu đầu cho dù theo nguồn vốn đầu hay theo ngành lãnh thổ phải đặc biệt lưu ý cấu kỹ thuật vốn đầu Trong thời gian qua, nguồn vốn đầu không đáp ứng nhu cầu, đầu phân tán,...
 • 39
 • 250
 • 0

Xem thêm