căn cứ quyết định 264 qđ tccb hđqt ngày 28 9 1996 và quyết định 91 qđ kttktc hđqt ngày 07 tháng 4 năm 2000 của hội đồng quản trị tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... tài Tổng công ty cho đơn vị: .83 1 .Quản lý sử dụng vốn, tài sản: 83 – Căn Quyết định 2 64/ /TCCB- HĐQT ngày 28/ 9/ 199 6 Quyết định 91 /QĐ -KTTKTC- HĐQT ngày 07 tháng năm 2000 Hội đồng quản trị ... 1820/CV-KHKD ngày 16 /4/ 2002 CV số 392 2/CV-KHKD ngày 19/ 7/2002 Tổng công ty 73 + Quy chế tài Tổng công ty Bưu -Viễn thông Việt Nam ban hành theo định số 91 /QĐ -KTTKTC- HĐQT ngày 7 /4/ 2000 73 + Hệ thống định ... Quyết định số 397 /QĐ /TCCB/ HĐQT ngày 20/11/2001 Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt nam ban hành .127 Quy chế cử người đào tạo, bồi dưỡng nước Tổng công ty Bưu Viễn thông...
 • 144
 • 227
 • 0

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền HUYỆN CHƯƠNG mỹ TP hà nội

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền  HUYỆN CHƯƠNG mỹ  TP hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... trường Lam Điền ngày 10 tháng 11 năm 20 14 Nhóm trưởng Dương Hoàng Long DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG NHÓM Dương Hoàng Long – Nhóm trưởng Lớp 9A – Trường THCS Lam Điền Hoàng Thị Phương Lớp 9A – Trường ... nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến kết quả, chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học Xác định phương pháp cần thiết đắn mang lại kết tốt ngược lại Ở đề tài này, chúng vận dụng phương pháp nghiên cứu sau: ... cao đơn vị diện tích canh tác đồng thời góp phần cải tạo đất cách trả lại độ màu mỡ lâu dài cho đất bạc màu Một số công thức trồng trọt áp dụng đất bạc màu như: + Công thức vụ: gồm vụ lúa vụ rau...
 • 5
 • 332
 • 2

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Y khoa - Dược

... 199 9 (8,2%) năm 20 09 9,0%[ 19] Bảng Ngƣời cao tuổi Việt Nam[ 19] Số dân Số NCT Tỷ lệ NCT (Triệu ngƣời) (Triệu ngƣời) (%) 197 9 53, 74 3,71 6 ,90 198 9 64, 41 4, 64 7,20 199 9 76,32 6, 19 8,12 20 09 85, 79 ... 85, 79 7,66 9, 00 Năm (Nguồn: Tổng cục thống kê Kết Tổng Điều tra dân số 197 9, 198 9, 199 9, 20 09) UNFPA ƣớc lƣợng tỷ lệ ngƣời già Việt Nam năm 195 0 chiếm 6,5% so với tổng dân số lúc Đến năm 196 0, tỷ ... 20,5 58 18 ,4 Cấp 74 48,1 87 54, 0 161 51,1 Cấp 49 31,8 40 24, 8 89 28, 3 Cấp 3 ,9 0,6 2,2 Tình Chƣa kết hôn lần 1,3 2,5 1 ,9 trạng Có vợ/chồng 117 76,0 111 68 ,9 228 72 ,4 Goá 35 22,7 46 28, 6 81 25,7...
 • 84
 • 160
 • 0

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

Y học thưởng thức

... 20,5 58 18 ,4 học vấn Cấp 74 48,1 87 54, 0 161 51,1 Cấp 49 31,8 40 24, 8 89 28, 3 Cấp 3 ,9 0,6 2,2 Công Làm ruộng 108 70,1 105 65,2 213 67,6 việc Buôn bán 0,6 2,5 1,6 Nội trợ 2,6 10 6,2 14 4 ,4 Già yếu, ... SPSS KếT QUả NGHIÊN CứU Thông tin chung Bảng Thông tin chung đối tượng nghiên cứu Chỉ số Nam Nữ Chung n % n % n % Nhóm 60- 74 115 50,2 1 14 49 , 8 2 29 72,7 tuổi 75+ 39 45 ,3 47 54, 7 86 27,3 Trình độ ... Biến Tổng p tuần qua Có Không 118 111 2 29 60- 74 Nhóm 51,5% 48 ,5% 100% 2,570 0,1 09 tuổi 53 33 86 75+ 61,6% 38 ,4% 100% 78 76 1 54 Nam Giới 50,6% 49 , 4% 100% 1,605 0,205 tính 93 68 161 Nữ 57,8% 42 ,2%...
 • 4
 • 225
 • 0

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... nghiệp Năm 2013 - Đất nông thôn Căn vào Luật đất đai nước CHXHCNVN ban hành ngày 14/ 7/ 199 3 Căn vào luật tổ chức HĐND cấp ban ngày 21/6/ 199 4 Căn vào đề nghị UBND phường, xã Căn vào Nghị định 64/ CP ... cấp trước 199 3 199 3 199 3 30 15 70 14 29 15 50 40 10 40 29 49 20 50 34 70 15 20 85 220 75 230 X 120 X 250 X 140 X 140 Nguồn số liệu thống kê UBND xã Lam Điền Như tiêu giao năm 20 14 282 5 giấy,Cả ... lao động, dịch vụ khác đạt 19 tỷ đồng * Công tác thu chi ngân sách năm 20 14: Tổng thu ngân sách năm 20 14 tỷ 298 triệu đồng, tổng chi ngân sách tỷ 49 3 triệu đồng Công tác thu chi ngân sách đảm bảo...
 • 70
 • 242
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... 28, 6 V i 88 ,9 88 ,9 100,0 42 8, 9 42 8, 9 100,0 Nhãn 44 ,0 97 ,9 44 ,9 166,5 578,0 28, 8 Chu i 44 ,8 106,2 42 ,2 6 59, 7 1376,1 47 ,9 D a 17,0 38,6 44 ,0 173,0 5 29, 1 32,7 Xoài 12,1 76,7 15,8 35 ,9 4 09, 3 8,8 CAQ ... t i Vi t Nam (2001-2008) ðơn v : 1.000 USD Năm Lo i Qu 2001 2002 2003 20 04 2005 2006 2 007 17 0 26 195 699 1 291 Chanh 1 54 32 52 92 326 1111 Quýt 24 44 126 148 21 44 25 98 Cam 11 12 22 74 15 Qu ... USD Lo i qu Năm 2002 2003 2 10 Bư i 2001 1 14 Chanh 20 04 2005 2006 2 007 2008 Quýt 2688 3502 6120 87 59 18135 191 64 2 148 1 56,001 Cam 1 040 95 1 1 095 1 593 5266 548 6 6 799 16,377 602 86 94 73 Qu có múi...
 • 122
 • 386
 • 5

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

Quản trị kinh doanh

... quy định quy chế tổ chức hoạt động Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam đơn vị thành viên Hệ thống tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật chức danh ngành nghề sản xuất Bưu iện Tổng công ty BCVT Việt Nam ... dục năm 199 4 Giáo trình quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp BCVT Chủ biên: TS Hà Văn Hội Quản trị nguồn nhân lực PGS PTS Phạm Đức Thành - Trường Đại học kinh tế quốc dân Nhà xuất giáo dục - 199 5 ... động, tiết kiệm chi phí Định mức lao động v định biên lao động Bưu điện huyện Tủa Chùa theo sát tiêu chuẩn của Bưu điện tỉnh Điện biên-Lai Châu, 2 Tổng công ty cách có khoa học phù hợp với điều kiện...
 • 17
 • 163
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... 28, 6 V i 88 ,9 88 ,9 100,0 42 8, 9 42 8, 9 100,0 Nhãn 44 ,0 97 ,9 44 ,9 166,5 578,0 28, 8 Chu i 44 ,8 106,2 42 ,2 6 59, 7 1376,1 47 ,9 D a 17,0 38,6 44 ,0 173,0 5 29, 1 32,7 Xoài 12,1 76,7 15,8 35 ,9 4 09, 3 8,8 CAQ ... t i Vi t Nam (2001-2008) ðơn v : 1.000 USD Năm Lo i Qu 2001 2002 2003 20 04 2005 2006 2 007 17 0 26 195 699 1 291 Chanh 1 54 32 52 92 326 1111 Quýt 24 44 126 148 21 44 25 98 Cam 11 12 22 74 15 Qu ... USD Lo i qu Năm 2002 2003 2 10 Bư i 2001 1 14 Chanh 20 04 2005 2006 2 007 2008 Quýt 2688 3502 6120 87 59 18135 191 64 2 148 1 56,001 Cam 1 040 95 1 1 095 1 593 5266 548 6 6 799 16,377 602 86 94 73 Qu có múi...
 • 122
 • 444
 • 0

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

Báo cáo khoa học

... lợi - Bình thường - Rườm rà Đơn vị tính hộ % % % NHNo&PTNT 46 21,7 60 ,9 17 ,4 NHCSXH 53 34, 0 49 , 1 17,0 QTDND 45 44 ,4 42,2 13,3 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra hộ, 2010 Bảng Đánh giá hộ lãi ... với tổ chức đoàn thể xã hội nông thôn để nông dân tiếp cận nguồn vốn TDCT thông qua hình thức tín chấp T€I LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 14/ 199 3/NĐ-CP ngày 2-3- 199 3 Thủ tướng Chính phủ cho vay đến ... Cơ cấu (hộ) (%) 8 49 Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Mậu Dũng * Tổng số hộ vay vốn - Chủ hộ nam - Chủ hộ nữ 25 22 100,0 88.0 12,0 33 25 100,0 75,8 24, 2 14 12 100,0 85,7 14, 3 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu...
 • 10
 • 272
 • 5

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu tổ chức lao động Việt Nam, kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 15-17/7/ 199 8, tập III, NXB Thế giới, Hà Nội 11 Franklin, Barbara A.K ( 199 9), “Mở rộng chân trời: thay đổi vai trò giới Việt nam, ... đình, NXB Thanh hóa 17 Nghị 11NQ/TW Bộ trị ngày 27 /4/ 2 007 công tác phụ nữ 18 Lê Thị Quý (2010), “Xã hội học giới” , Nxb Giáo dục Việt Nam 19 Lê Thị Quý (2010), Quản lý nhà nước gia đình lý luận thực ... 37- CT/TW, ngày 16/5/ 199 4 số vấn đề công tác nữ tình hình Báo cáo Bridge số 56 (2000) , Thực trạng phát triển Borje Ljunggren (2000) , Những thách thức đường cải cách Đông Dương, NXB Chính trị quốc...
 • 16
 • 78
 • 0

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Du lịch

... nghiên cứu tổ chức lao động Việt Nam, kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 15-17/7/ 199 8, tập III, NXB Thế giới, Hà Nội 11 Franklin, Barbara A.K ( 199 9), “Mở rộng chân trời: thay đổi vai trò giới Việt nam, ... đình, NXB Thanh hóa 17 Nghị 11NQ/TW Bộ trị ngày 27 /4/ 2 007 công tác phụ nữ 18 Lê Thị Quý (2010), “Xã hội học giới” , Nxb Giáo dục Việt Nam 19 Lê Thị Quý (2010), Quản lý nhà nước gia đình lý luận thực ... 37- CT/TW, ngày 16/5/ 199 4 số vấn đề công tác nữ tình hình Báo cáo Bridge số 56 (2000) , Thực trạng phát triển Borje Ljunggren (2000) , Những thách thức đường cải cách Đông Dương, NXB Chính trị quốc...
 • 16
 • 117
 • 0

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Du lịch

... Mỹ năm 2013 ngày 20/6/20 14. Hà Nội, tháng năm 20 14 BCĐ thực 195 6/QĐ-TTG, UBND huyện Chƣơng Mỹ, 2015 Báo cáo tình hình dạy nghề huyện Chương Mỹ năm 20 14 Hà Nội, tháng năm 2015 BCĐ thực 195 6/QĐ-TTG, ... CB- 19- 2000 11 Thủ tƣớng Chính phủ, 20 09 Quyết định số 195 6/QĐ-TTg ngày 27/11/2009về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”(gọi tắt Đề án 195 6) Hà Nội, tháng ... 11 năm 20 09 12 Thủ tƣớng Chính phủ, 2015 Quyết địnhsố 97 1/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 vềviệc sửa đổ i bổ sung Quyết định 195 6/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm...
 • 13
 • 143
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Kế toán

... 2517 97 6678 46 74 20 04 2002 1 399 1 195 21 180 82 2 ,42 2 642 102 6855 4 798 2057 2003 143 30 196 21 236 155 2,20 2778 96 7021 49 1 4 2 107 20 04 146 46 2 79 22 45 60 1,02 288 8 123 7176 5023 2153 2005 14 796 ... 121 48 4 257 393 183 372 40 2 348 277 310 3 147 Số hộ QH 137 548 291 44 5 207 42 1 45 5 3 94 3 14 351 3563 Số Hộ phát sinh 16 64 34 52 24 49 53 46 37 41 41 6 Số Hộ tồn đọng 17 18 29 16 120 Số hộ tái định ... 1.55 5 69 121 2276 48 4 1210 257 1 846 393 860 183 1750 372 1 890 40 2 1638 348 1300 277 145 7 310 14 796 3 147 2010 1.25 610 1 29 244 0 518 1 297 275 197 9 42 1 92 2 196 1876 399 2026 43 1 1756 373 1 393 297 1562...
 • 60
 • 1,031
 • 6

Thực trạng giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Kế toán

... 311, 24 21 39, 32 1863,35 275 ,97 42 3,76 1,00 0 , 94 0 , 94 0 ,95 1, 19 0,73 0,68 0 ,99 0,22 1,16 0,75 0,88 1 ,28 0 ,28 1 ,07 41 ,5 3 ,92 1,06 45 ,6 40 ,3 1,13 1, 09 1,03 4, 7 2 ,4 4 ,9 2,3 0 ,96 1, 04 4,8 2,2 4 ,9 2,6 ... 11, 34 18 8,61 20 5 ,48 4, 5 BQ 1 34 8-10m3 67 69, 07 1 64 78 ,47 316 86,58 97 152 1 24, 5 > 10m3 19 19, 59 27 12, ,92 29 7 , 94 95 97 , 94 200 95 , 69 351 96 ,16 105 151 128 100,00 60,00 25,00 -1 -0,50 92 97 ,87 ... 6/3 7 /4 Trung Hoà Hộ Hộ có không hầm có hầm ắ 4 29, 01 296 4, 8 1778,88 1185 ,92 43 7,21 So sanh 10 41 5,26 243 3,30 14 59, 98 97 3,32 396 ,15 1,03 1,22 1,22 1,27 1,10 311 ,4 2018 ,91 1758 ,47 260 ,44 507 ,90 311,24...
 • 69
 • 692
 • 4

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

Kế toán

... 24. 8 0.65 5.5 3 .9 4 .9 0.75 4. 05 4. 0 4. 2 0 .9 5.0 4. 2 3.3 1.0 5 .9 4. 2 4. 1 1.1 5 .9 1 09. 2 59 99. 200 130.000 1 14. 583 105 .40 5 106.521 107. 142 101.250 102.5 64 97 .6 74 112.500 111.111 107 .96 2 78.571 111.111 ... 23.656 33 .42 6 41 . 140 11. 49 5 15.125 19. 965 27.830 39. 325 48 .40 0 9. 680 13.552 19. 360 25.652 37.268 47 .91 6 12.100 16 . 94 0 24. 200 32.065 46 .585 59. 895 9. 196 12.100 15 .97 2 22 .2 64 31 .46 0 38.720 Website: ... THU BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGOÀI BƯU (Tỷ đồng) 20 04 2005 2006 2 007 2008 TỔNG PHBC (tỷ đồng) (tỷ đồng) 33 ,9 3,6 24, 8 13,6 4, 65 4 ,9 14, 01 4 ,9 4, 2 14, 4 5,2 3,3 15,3 5,3 4, 1 Nguồn: Phòng kế toán Bưu...
 • 51
 • 1,181
 • 5

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Quản trị kinh doanh

... định 3768/QĐ _ TCCB Tổng Công Ty Bưu Chính viễn thông Việt Nam Ngày 31/10/2002 Bưu điện Củ Chi định số 43 56/QĐ_TC Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam việc qui định lại chức ... Mạng đường thư bưu chính: - Mạng đường thư cấp I: Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam quản lý Nối liền từ Bưu điện trung tâm đến Bưu điện trung tâm khác, từ Bưu điện Việt Nam đến Bưu điện nước ... ( 84. 8) 892 05 19- 790 7777 Fax: ( 84. 8) 892 02 74 – 892 078 0 Email: bdcuchi-hcm@vnpt.com.vn 2.2.2 Lịch sử hình thành Bưu điện Củ Chi Năm 197 7, Bưu điện Củ Chi thành lập sáp nhập Ban giao bưu huyện theo định...
 • 101
 • 797
 • 22

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Quản trị kinh doanh

... 100 dân; năm 199 8 đến năm 2000 có 36% số xã có Điểm bưu điện –văn hoá xã 27% xã có máy điện thoại Doanh 33 thu Bưu - Viễn thông toàn bưu điện huyện đạt 393 .116.1 79 đồng năm Cuối năm 2001 bưu điện ... phải đảm bảo thông tin thông suốt 24/ 24 ngày, 365 ngày năm, theo quy luật không đều, khối lượng sản phẩm thông tin ngày, tuần, tháng nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu Viễn thông định Khi có ... tiếp Chỉ tiêu Năm2 001 LĐ Năm2 002 Tỷ lệ % LĐ Năm2 003 Tỷ lệ % LĐ Tỷ lệ % Năm2 0 04Tỷ lệ % LĐ quản lý 12 12 ,9 29, 4 23,5 LĐ công nghệ 28 84 26 83 12 70 12 70 LĐ phục vụ 3,2 5,8 5,8 Tổng 33 31 17...
 • 81
 • 473
 • 2

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Quản trị kinh doanh

... hình Ngành, Bưu điện huyện Lạc Thủy Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu Viễn thông Việt nam quy định lại chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số: 288 3/QĐ -TCCB, ngày 26 /07/ 2002 có chức quản lý, khai ... Bưu điện huyện Lạc Thuỷ đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Bưu điện tỉnh Hoà Bình theo Quyết định số: 288 3/QĐ -TCCB, ngày 26 /07/ 2002 Tổng giám đốc Tổng công ty bưu viễn thông Việt Nam quy định ... từ ngày 01/01/ 199 1 Do đặc điểm đặc thù hoạt động Ngành bưu điện Tổng cụcBưu điện Quyết định số : 17/QĐ ngày 20/11/ 199 2 việc thành lập Bưu điện tỉnh Hoà Bình , Bưu điện tỉnh Hoà Bình thức vào...
 • 96
 • 477
 • 3

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Quản trị kinh doanh

... giá Tổng TSCĐ đơn vị : 10.576 .42 3.861 - Trong : Khấu hao Giá trị lại 7.623.705.802 2 . 94 2.727.0 59 + TS Bu : 725.751. 544 44 2.708 .44 1 283 . 043 .103 + TS viễn thông 9. 85.681.317 7. 190 .99 7.361 2.6 59. 683 .95 6 ... Lò Văn Khỏ - D2000/TC-QTKD-Học viên công nghệ BCVT - Viên chức lãnh đạo (Chủ tịch hội đồng quản trị , phó chủ tịch hội đồng quản trị , uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, ... tiêu Tổng LĐ ĐH trênĐH Cao đẳng Trung học Công nhân Cha đào tạo Năm 2001 LĐ % 39 32 17 , 94 82,05 Năm 2002 LĐ % 39 33 15,38 84, 61 Năm 2003 LĐ % 16 Năm 20 04 LĐ % 14 13 11 18,75 81,25 7, 14 14 ,28 87,57...
 • 83
 • 322
 • 0

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Quản trị kinh doanh

... 1 .48 3.605. 240 đ - Khấu hao: 7 94 .188 .078 đ - Giá trị lại: 6 89. 41 7.162 đ a Cơ sở vật chất, kỹ thuật mạng lới Viễn thông - Đến thời điểm năm 2002 mạng lới viễn thông Điện Biên Lai Châu gồm 16 tổng ... gián tiếp Chỉ tiêu LĐ quản lý LĐ công nghệ Năm2 001 LĐ 28 Năm2 002 Tỷ lệ % LĐ 12 84 26 Năm2 003 Tỷ lệ % LĐ 12 ,9 83 12 Năm2 0 04 Tỷ lệ % LĐ Tỷ lệ % 29, 4 70 12 23,5 70 LĐ phục vụ Tổng 3,2 5,8 5,8 33 31 ... phải đảm bảo thông tin thông suốt 24/ 24 ngày, 365 ngày năm, theo quy luật không đều, khối lợng sản phẩm thông tin ngày, tuần, tháng nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ Bu - Viễn thông định Khi có...
 • 78
 • 380
 • 0

Xem thêm