công ty kinh doanh và phát triển nhà lâm đồng

Giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà nội.doc.DOC

Giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội.doc.DOC

Kế toán

... án kinh doanh phát triển nhà. + Giúp tổng công ty xây dựng kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ SXKD+ Xây dựng qui chế về kinh doanh dự án đầu t của Tổng công ty + Hớng dẫn quản lý việc phát triển ... dự án đầu t phát triển nhà đô thịa/ Chức năngTham mu cho lÃnh đạo Tổng công ty về việc:+ Hớng dẫn tổ chức thực hiện mọi mặt hoạt động kinh doanh của Tổng công ty các công ty thành viên ... thuế010203050607101120212230313240414250607080538.122.952.9495.705.724.1902.251.191.1411.986.274.813264.916.328535.871.761.808468.352.198.71867.519.563.0907.277.041.38528.776.590.29831.465.931.4077.295.314.8229.074.366.302-1.779.051.4809.770.517.7879.515.462.746255.055.04129.941.934.9687.634.866.40022.307.068.568Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2002.Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà Hà nội Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu MS Luỹ kế...
 • 62
 • 502
 • 0

Giới thiệu chung về Công ty tu tạo phát triển nhà 20.DOC

Giới thiệu chung về Công ty tu tạo và phát triển nhà 20.DOC

Kế toán

... chức Công ty : Sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện. : Quan hệ hỗ trợ Công ty Tu tạo Phát triển nhà thuộc Tổng công ty đầu t phát triển nhà Hà nội là một doanh nghiệp kinh tế mạnh của Nhà nớc ... chức thi công công tác ATVSLĐ tại công trình của các Tổng Công ty có bề dầy kinh nghiệm về XD nhà cao tầng trên địa bàn HN.- Việc tham quan rút kinh nghiệm về tổ chức thi công công tác ... thực hiện tốt công tác BHLĐ hoạt động công tác BHLĐ đợc thống nhất từ trên Công ty xuống dới xí nghiệp.Nhìn chung, Công ty Tu tạo Phát triển nhà là một đơn vị làm tốt công tác BHLĐ.II.kiến...
 • 53
 • 545
 • 0

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI.DOC

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI.DOC

Kế toán

... đó là các công ty trong cùng tổng công ty đầu t phát triển nhà Hà Nội các công ty xây dựng bên cạnh đó còn có các công ty t nhân kinh doanh xây dựng nhà cửa . do đó công ty nào chiếm ... thành, phát triển của Công ty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là công ty thành viên của tổng công ty Đầu t phát triển nhà Hà Nội, đợc thành lập trên ... đồng. Vốn lu động là: 21.840 Triệu đồng. Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nớc, hạch toán kinh tế độc lập, là thành viên của Tổng Công ty Đầu T phát triển nhà...
 • 21
 • 1,135
 • 3

Nâng cao sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Đầu tư phát triển nhà HN số 52.doc

Nâng cao sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Đầu tư và phát triển nhà HN số 52.doc

Quản trị kinh doanh

... trong công ty để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị, điều hành công ty d, giám đốc công ty : là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty chịu trách nhiệm trước hội đồng về ... kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty. Tham mưu cho lãnh đạo công ty chỉ đạo chiến lược sản xuất kinh doanh, kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chức năng thống ... toán kinh tế báo sổ hoàn toàn chụi trách nhiệm trước công ty về kết quả mọi mặt của hoat động kinh doanh, đảm bảo có lãi để mở rộng sản xuất , bảo đảm bảo toàn phát triển vốn được giao. Đồng...
 • 37
 • 386
 • 3

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà nội số 22.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22.doc

Quản trị kinh doanh

... quản trị của Công ty Đầu t phát triển nhà Hà nội số 221.Sự phân chia các chức năng quản trị hiện nay của Công ty Công ty Đầu t phát triển nhà Hà nội số 22 là doanh nghiệp Nhà nớc trực ... đổi tên sáp nhập vào Tổng công ty Đầu t phát triển nhà Hà nội, Công ty Đầu t phát triển nhà Hà nội số 22 gặp không ít khó khăn song v-ợt lên trên hết những khó khăn đó Công ty đà thu ... tiếp xúc giới thiệu Công ty với khách hàng.-Xây dựng các dự án kinh doanh phát triển nhà kế hoạch đầu t phát triển sản xuất hàng năm-Tìm đối tác liên doanh liên kết phục vụ cho công tác...
 • 58
 • 784
 • 0

Huy động sử dụng vốn tại công ty xây dựng phát triển nhà số 6.doc

Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6.doc

Quản trị kinh doanh

... sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.2.1.4: Thị trờng lĩnh vực kinh doanh Là một đơn vị mà hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là trong lĩnh vực xây dựng quản lý các công trình ... hoạnh phát triển kinh doanh của mình. Chính vì xác định ngay từ đầu nên công ty đà đa ra các chính sách nhằm thu hút đợc chất xám của cán bộ công nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó Công ty ... sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trờng, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải kinh có lÃi. Để đạt đợc kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp...
 • 84
 • 472
 • 0

Nâng cao sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Đầu tư phát triển nhà HN số 52 - Nguyễn Phúc Dũng

Nâng cao sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Đầu tư và phát triển nhà HN số 52 - Nguyễn Phúc Dũng

Báo cáo khoa học

... 2006 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội só 52 là một thành viên của công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội ,Lĩnh vực hoạt động : Đầu tư phát triển nhà – Đô thị xây dựng các công ... lí nguồn nhân lực của Công ty ĐT & PT nhà HN số 52.I, Sơ lược về Công ty CP đầu tư & Phát triển nhà HN số 52Tên công ty : Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Hà Nội 52 – HANDICO ... trong công ty để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị, điều hành công ty d, giám đốc công ty : là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty chịu trách nhiệm trước hội đồng về...
 • 37
 • 320
 • 0

Tình hình đấu thầu tại Công ty Đầu Tư phát triển nhà ở Hà Nội một kiến nghị

Tình hình đấu thầu tại Công ty Đầu Tư và phát triển nhà ở Hà Nội và một và kiến nghị

Kinh tế - Thương mại

... nhiệm vụ của công ty đầu t phát triển nhà hà nội các phòng banI. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty Đầu T phát triển nhà ở Hà Nội Công ty Đầu T phát triển nhà ở Hà Nội ... Tổng Công ty Đầu T phát triển nhà ở Hà Nội.Chức năng của Công Ty :(Theo điều lệ hoạt động của Công ty trình lên Tổng công ty năm 2002)ãLập, quản lý tổ chức thực hiện các dự án kinh doanh ... đầu của Công ty là: 24840 Triệu đồng. Vốn cố định là: 3000 Triệu đồng. Vốn lu động là: 21840 Triệu đồng. Công ty Đầu T phát triển nhà ở Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nớc, hạch toán kinh tế...
 • 25
 • 398
 • 0

Tình hình đấu thầu tại Công ty Đầu Tư phát triển nhà ở Hà Nội một kiến nghị .doc

Tình hình đấu thầu tại Công ty Đầu Tư và phát triển nhà ở Hà Nội và một và kiến nghị .doc

Kinh tế - Thương mại

... Môi trường nhà đất kiểm tra tiếp nhận toàn bộ quỹ đất 20% quỹ nhà 30% tại các dự án xây dựng nhàkinh doanh để bổ sung quỹ nhà ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các đối tượng ... các dự án đầu tưhoặc phát triểnkhác đã được cơ quan nhà nứoccó thẩm quyền quyết định đất sử dụng xây dựng các công trình phục vụ công ích công cộng khác khong nhằm mục đích kinh doanh ... thể thao, khoa học kỹ thuật, các dự án xây dựng phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu đô thị mới…đã đang được xây dựng phát triển. Nhu cầu đất...
 • 86
 • 349
 • 0

Báo cáo tổng hợp Công ty Tu tạo Phát triển nhà.doc

Báo cáo tổng hợp Công ty Tu tạo và Phát triển nhà.doc

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất kinh doanh Chơng I Quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ của công ty 1- Đặc điểm sự hình thành phát triển của Công ty. Công ty Tu tạo Phát triển nhàdoanh nghiệp ... hình kinh doanh: a- Đặc điểm kinh doanh -Loại hình kinh doanh: Công ty chủ yếu kinh doanh trong các lĩnh vực: xây dựng kinh doanh nhà ở, xây dựng các công trình công cộng, thiết kế lắp đặt ... Nay là công ty Tu tạo Phát triển nhà. Công ty có trụ sở chính tại số nhà 28 phố Trần Nhật Duật- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội. Công ty là một đơn vị kinh tế có t cách pháp nhân, hạch toán kinh tế...
 • 31
 • 408
 • 0

Công ty tu tạo phát triển nhà

Công ty tu tạo và phát triển nhà

Kế toán

... hình thành phát triển của Công ty. Công ty Tu tạo Phát triển nhàdoanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Sở nhà đất Hà Nội, đợc dổi tên xác định lại nhiệm vụ từ Công ty sửa chữa nhà Hà Nội ... hình hoạt động kinh doanh tại công ty tu tạo phát triển nhà em nhận thấy để tồn tại phát triển trong nền kinh tế thị trờng Công ty đà gặp không ít khó khăn chủ quan và khách quan trong ... hình kinh doanh: a- Đặc điểm kinh doanh -Loại hình kinh doanh: Công ty chủ yếu kinh doanh trong các lĩnh vực: xây dựng kinh doanh nhà ở, xây dựng các công trình công cộng, thiết kế lắp đặt...
 • 32
 • 261
 • 0

Công ty Đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội

Công ty Đầu tư và phát triển nhà ở Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... nhiệm vụ của công ty đầu t phát triển nhà hà nội các phòng banI. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty Đầu T phát triển nhà ở Hà Nội Công ty Đầu T phát triển nhà ở Hà Nội ... công ty đầu t phát triển nhà hà nội một số kiến nghịI. Tình hình đấu thầu tại công ty trong thời gian qua1. Quá trình thực hiện công tác đấu thầu của Công ty Công ty Đầu T phát triển ... Tổng Công ty Đầu T phát triển nhà ở Hà Nội.Chức năng của Công Ty :(Theo điều lệ hoạt động của Công ty trình lên Tổng công ty năm 2002)ãLập, quản lý tổ chức thực hiện các dự án kinh doanh...
 • 26
 • 395
 • 0

Xem thêm