công ty cồ phần thủy sản cửu long an gian

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh.pdf

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh.pdf

Quản trị kinh doanh

... cổ phần hoá Công ty thuỷ sản Cửu Long tỉnh Trà Vinh. Đến đầu năm 2005 Công ty đã hoàn tất quá trình cổ phần hoá và được đăng ký kinh doanh tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ... Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2006………………….45 Biểu đồ 6: Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2007………………….45 Biểu đồ 7: Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2008………………. ... Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Cửu Long – Trà Vinh NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với...
 • 95
 • 2,572
 • 8

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH

Quản trị kinh doanh

... QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3.1.1 Thông tin tổng quan về công ty Trụ sở của Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long được ... hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.3.1 Không gian nghiên cứu Tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh. 1.3.2 Thời gian nghiên cứu Số ... của công ty Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long tiền thân là xí nghiệp đông lạnh 2-9 được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1986. Năm 1989, khi liên hiệp các xí nghiệp thuỷ sản Cửu Long...
 • 95
 • 1,335
 • 6

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản cửu long- Trà Vinh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản cửu long- Trà Vinh

Quản trị kinh doanh

... QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3.1.1 Thông tin tổng quan về công ty Trụ sở của Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long được ... hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.3.1 Không gian nghiên cứu Tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh. 1.3.2 Thời gian nghiên cứu Số ... của công ty Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long tiền thân là xí nghiệp đông lạnh 2-9 được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1986. Năm 1989, khi liên hiệp các xí nghiệp thuỷ sản Cửu Long...
 • 95
 • 725
 • 0

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG TRÀ VINH

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG TRÀ VINH

Quản trị kinh doanh

... QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3.1.1 Thông tin tổng quan về công ty Trụ sở của Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long được ... cổ phần hoá Công ty thuỷ sản Cửu Long tỉnh Trà Vinh. Đến đầu năm 2005 Công ty đã hoàn tất quá trình cổ phần hoá và được đăng ký kinh doanh tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ... của công ty Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long tiền thân là xí nghiệp đông lạnh 2-9 được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1986. Năm 1989, khi liên hiệp các xí nghiệp thuỷ sản Cửu Long...
 • 12
 • 1,328
 • 1

Phân tích và đánh giá lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Cửu Long An Giang (ACL)

Phân tích và đánh giá lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Cửu Long An Giang (ACL)

Kinh tế - Quản lý

... Long An Giang(ACL). 1.Tóm lược về công ty. 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản ... ngành là: + Công ty cố phần Thuỷ sản Nam Việt(ANV). + Công ty cố phần Thuỷ hải sản Minh Phú(MPC). + Công ty cố phần Xuất Nhập khẩu Thuỷ sản An Giang(AGF).Nguyên nhân chọn 3 công ty này vì:cùng ... Phong An Giang Cá tra hồ 2 Nguyễn Văn Khoa An Giang Cá tra hồ3 Lê Văn Vinh An Giang Cá tra hồ4 Dương Văn Nhựt An Giang Cá tra hồ5 Lê Minh Hùng Đồng Tháp Cá tra hồ6 Trương Văn Ngọt An Giang...
 • 25
 • 820
 • 3

Tài liệu Luận văn Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp.pdf

Tài liệu Luận văn Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp.pdf

Ngư nghiệp

... THƠ KHOA THỦY SẢN Bộ Môn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt HỒ VĂN SANG KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ ... nhuận mang lại từ mô hình nuôi không cao dao động từ 110,149 – 402,366 triệu/ha, tỉ suất lợi nhuận 0,03 – 0,07 %. Mô hình nuôi cá Tra thâm canh trong ao đất ở công ty cổ phần Thủy Sản Tô Châu ... Actinopterygii Bộ: Siluriformes Họ: Pangasiidae Giống: Pangasianodon Loài:Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) Tên tiếng Anh: Mekong Giant Catfish. 2.1.2 Đặc điểm phân bố Trên thế giới...
 • 56
 • 4,212
 • 21

Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản và khả năng cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản và khả năng cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Quản trị kinh doanh

... nhanh.Tháng 03/2004 theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước công ty đã chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần thủy sản CAFATEX  Công ... TrangTrang 28CBHD: Nguyễn Văn DuyệtLuận văn tốt nghiệpChương 3KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tiền thân của công ty cổ phần ... cạnh tranh thể hiện ở thị phần; còn trong điều kiện kinh tế tri thức hiện nay, cạnh tranh đồng nghĩa với mở rộng “không gian sinh tồn”, doanh nghiệp phải cạnh tranh không gian, cạnh tranh thị...
 • 68
 • 949
 • 15

Nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch đối với tour du lịch sinh thái của công ty cổ phần du lịch cửu long.pdf

Nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch đối với tour du lịch sinh thái của công ty cổ phần du lịch cửu long.pdf

Quản trị kinh doanh

... lịch Cửu Long tại thị trấn Cái Bè tỉnh Tiền Giang. + Chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long tại thành phố Hồ Chí Minh. 3.1.5. Khái quát về trung tâm điều hành du lịch của công ty Cổ phần ... Chương 3: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG 22 3.1 Khái quát về công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long 22 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 22 Nâng cao mức độ hài ... Cửu Long GVHD: Ths.Trần Ái Kết - 27 - SVTH: Lâm Thị Hiền 3.2.2. Mặt mạnh và mặt yếu của công ty trong phạm vi kinh doanh 3.2.2.1. Mặt mạnh của công ty: + Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long...
 • 107
 • 1,499
 • 16

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thủy sản Mekong.doc

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thủy sản Mekong.doc

Kế toán

... ra, Công ty cũng đã sự liên kết với Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Việt, Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương nhằm tạo thế lực mạnh trong công nghệ sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi thủy sản ... Đến cuối tháng 02/2007, Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động sang hình thức Công ty Cổ phần với tên là Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong, theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 5703000016 do ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG (AAM) Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong tiền thân là là Xí nghiệp Rau quả đông lạnh xuất khẩu Hậu Giang do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ (Hậu Giang) ký quyết định...
 • 27
 • 4,782
 • 20

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm cửu long.pdf

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm cửu long.pdf

Quản trị kinh doanh

... Dược Phẩm Cửu Long cũng được tách ra làm 2, bao gồm công ty Dược Trà Vinh và Công ty Dược Cửu Long. Tháng 11 năm 1992, công ty Dược Cửu Long đổi tên thành Công ty Dược và Vật tư y tế Cửu Long Phân ... KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CỬU LONG 3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3.1.1. Quá trình hình thành công ty Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long (Cuu Long Pharmaceutical ... Dược Phẩm Cửu LongCông ty Dược Phẩm Cửu Long ra đời. Tháng 4 năm 1984, Xí nghiệp Dược Phẩm Cửu Longcông ty Dược Phẩm Cửu Long sáp nhập thành Xí Nghiệp Liên hiệp Dược Cửu Long. Xí nghiệp...
 • 140
 • 2,779
 • 42

Xem thêm