công tác quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản giáo dục thành phố hồ chí minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố hồ chí minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Sư phạm

... cứu luận phát triển đội ngũ giảng viên thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục Tp.Hồ Chí Minh để đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản ... pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 84 3.2.1 Biện pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản đội ngũ giảng viên công tác phát triển đội ... 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục, quản nguồn nhân lực 10 1.2.2 Giảng viên đội ngũ giảng viên 17 iv 1.2.3 Phát triển, phát triển nguồn nhân lực giáo dục phát triển đội ngũ giảng viên...
 • 152
 • 271
 • 0

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... Cơ sở luận phát triển đội ngũ giảng viên Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội Nông dân Việt Nam Chƣơng 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường ... phạm định thành công hoạt động công việc 4.1.2 Nội dung công tác phát triển đội ngũ giảng viên 4.1.2.1 Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển ĐNGV phát triển nhân lực ... giá đội ngũ giảng viên Để việc phát triển đội ngũ giảng viên Nhà trường đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, bước đầu phải tổ chức giúp giảng viên nhận thức hiểu vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên...
 • 29
 • 519
 • 1

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... thể quản lý) ; Quản ai? Quản gì? (Khách thể quản lý) ; Quản nào? (Phương thức quản lý) ; Quản gì? (Công cụ quản lý) ; quản để làm gì? (Mục tiêu quản lý) ; từ đưa định nghĩa: Quản tác ... Cơ sở luận phát triển đội ngũ giảng viên Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán Hội Nông dân Việt Nam Chƣơng 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường ... toàn đội điện đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, đặc biệt công tác phát triển giảng viên làm để có hiệu sử dụng phát triển nhà trường 4.1 Nội dung công tác phát triển...
 • 116
 • 423
 • 0

Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Cơ sở luận phát triển đội ngũ giảng viên Ch-ơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cán Hội Nông dân Việt Nam Ch-ơng 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng ... mặt luận Tổng quan đ-ợc số vấn đề luận công tác phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cán Hội Nông dân Việt Nam 8.2 Về mặt thực tiễn Đánh giá đ-ợc thực trạng đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cán ... Tr-ờng Cán Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn Ch-ơng 1: sở luận phát triển đội ngũ giảng viên 1.1 Một số khái niệm công cụ 1.1.1 Đội ngũ giảng viên 1.1.1.1 Giảng viên Theo Luật Giáo dục năm 2005 giảng...
 • 11
 • 242
 • 0

Thực trạng công tác quản phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm bình phước

Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm bình phước

Thạc sĩ - Cao học

... dạy học tiến lên trạng thái chất 1.3 Đội ngũ, đội ngũ giảng viên, quản đội ngũ giảng viên quản phát triển đội ngũ giảng viên * Đội ngũ giảng viên Đội ngũ thuật ngữ dùng để “số đông xếp có ... Nội dung quản đội ngũ giảng viên 32 1T T 1.7 Phối hợp quản phát triển đội ngũ giảng viên 37 1T T Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ... khái niệm 14 1T 1T 1.3 Đội ngũ, đội ngũ giảng viên, quản đội ngũ giảng viên quản phát triển đội ngũ giảng viên 20 1T T 1 Quản Trường Cao đẳng Sư phạm ...
 • 20
 • 249
 • 1

Một số giải pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học văn hóa, thể thao du lịch thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên đại học 1.3.3.1 Mục đích, yêu cầu quản phát triển đội ngũ giảng viên đại học Quản phát triển đội ngũ giảng viên đại học nhằm làm cho đội ngũ giảng ... Giảng viên đội ngũ giảng viên 1.2.3 Phát triển phát triển đội ngũ giảng viên 1.2.4 Chất lượng chất lượng đội ngũ giảng viên 1.2.5 Cơ cấu đội ngũ giảng viên 1.2.6 Giải pháp giải pháp quản phát ... niệm phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển đội ngũ giảng viên hiểu phát triển số lượng, chất lượng, cấu Trong phát triển có xây dựng ngược lại, ổn định Quản phát triển đội ngũ giảng viên...
 • 126
 • 665
 • 1

Quản việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học điện lực

Quản lý việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học điện lực

Khoa học xã hội

... 1.1.3.2 Phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển đội ngũ giảng viên làm cho số lượng chất lượng đội ngũ giảng viên vận động theo hướng lên mối hỗ trợ, bổ sung cho tạo nên hệ thống - đội ngũ giảng viên ... sở luận xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Chương 2: Thực trạng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Điện lực Chương 3: Các giải pháp quản xây dựng phát triển đội ngũ ... niệm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 1.1.3.1 Xây dựng đội ngũ giảng viên Xây dựng đội ngũ giảng viên xây dựng cách toàn diện số lượng, chất lượng cấu Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại...
 • 25
 • 456
 • 1

Một số giải pháp kinh tế nhằm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

Một số giải pháp kinh tế nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

Kinh tế

... DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN 23 1.2.1 Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, cán quản nƣớc phát triển 23 1.2.2 Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán quản ... PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN 1.1 CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN 1.1.1 Những vấn đề liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên, cán ... DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN 1.1 CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN 1.1.1 Những vấn đề liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng...
 • 108
 • 390
 • 0

Quản việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Điện lực

Quản lý việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Điện lực

Sư phạm

... đội ngũ giảng viên, cấu đội ngũ giảng viên chất lƣợng đội ngũ giảng viên 1.3.1.1 Số lượng đội ngũ giảng viên Số lƣợng đội ngũ giảng viên biểu thị mặt định lƣợng đội ngũ này, phản ánh quy mô đội ... 1.3.1 Công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên 14 1.3.2 Công tác đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên 19 1.3.3 Sử dụng đội ngũ giảng viên 20 1.3.4 Các sách đãi ngộ đội ngũ giảng viên ... vác trọng trách phát triển đổi giáo dục đại học 1.3 Nội dung xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 1.3.1 Công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên Công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên trƣờng ĐH...
 • 132
 • 544
 • 0

Quản phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp In trong giai đoạn mới

Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp In trong giai đoạn mới

Sư phạm

... định ứng cử viên đề bạt Kết luận chƣơng Các sở luận quản lý, quản giáo dục, quản nguồn nhân lực, giảng viên, đội ngũ giảng viên, quản phát triển đội ngũ giảng viêntác giả tìm ... trạng đội ngũ giảng viên ……………………………… … 40 2.6 Thực trạng công tác quản phát triển ĐNGV trường CĐ CN In…… 47 2.6.1 Kế hoạch hóa công tác quản phát triển đội ngũ giảng viên … …47 2.6.2 Về quản ... Trên sở nghiên cứu luận thực trạng công tác quản phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiêp In, đề tài đề xuất số biện pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên Trường Nhiệm...
 • 129
 • 411
 • 4

Quản phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Trung Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) trong bối cảnh hiện nay

Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) trong bối cảnh hiện nay

Sư phạm

... qun lý: ch th qun lý, i tng b qun (gi tt l i tng qun lý) , khỏch th qun v mc tiờu qun Bn yu t ny to thnh s sau: Phng phỏp QL Ch th qun M i tng qun Ni dung QL M : l mc tiờu qun ... qun hot ng theo mt qu o nhm cựng thc hin mc tiờu qun Qun bao gm hai thnh phn: ch th qun v khỏch th qun (i tng ca qun lý) , cú quan h qua li, tng tỏc ln Ai qun - ú l ch th qun ... cụng chc CBQL Cỏn b qun CNTT Cụng ngh thụng tin CNH HH Cụng nghip húa - Hin i húa HNN - HQGHN i hc Ngoi ng - i hc Quc gia H Ni H i hc ĐNGV Đội ngũ giảng viên ĐNNG Đội ngũ nhà giáo GD&ĐT Giáo...
 • 111
 • 484
 • 0

Một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập quản kinh doanh Hà Nội

Một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học dân lập quản lý và kinh doanh Hà Nội

Sư phạm

... trạng đội ngũ giảng viên công tác xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐHDL QL&KD Hà Nội CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ 5 14 22 24 32 32 34 36 50 53 GIẢNG VIÊN ... cận luận đề tài 1.3 Phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học 1.4 Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên – Một nhiệm vụ quan trọng trường ĐHDL 1.5 Nội dung công tác xây dựng phát triển đội ... HÀ NỘI 3.1 Định hướng phát triển trường ĐHDL QL&KD HN vấn đề đặt cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên 3.2 Các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng giảng viên trường ĐHDL QL&KD...
 • 106
 • 476
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi

Khoa học xã hội

... người giáo viên 1.7 Quản phát triển đội ngũ giảng viên theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi a/ Khái niệm quản phát triển đội ngũ giảng viên Quản phát triển đội ngũ giảng viên việc ... quan trọng công tác quản phát triển đội ngũ giảng viên Hai là: Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên Ba là: Đa dạng hóa nội dung hình thức bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên Bốn ... truyền thông; Bộc lộ chiến lược;Văn hoá mạnh mẽ 1.6 Yêu cầu Quản đội ngũ giảng viên trường đại học 1.6.1 Quản đội ngũ giảng viên Quản đội ngũ giảng viên nội dung hoạt động quản lý, điều hành...
 • 24
 • 454
 • 0

Quản phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Công đoàn

Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Công đoàn

Sư phạm

... thể quản áp đặt cam kết chủ thể khách thể quản lý) Những mối quan hệ hoạt động quản đợc thể sơ đồ: 15 Chủ thể quản Khách thể quản Mục tiêu quản Nội dung quản Công cụ, PP quản ... số giảng viên trẻ, đợc đào tạo bản, có xu hớng phát triển tốt Con số giảng viên có học vị học hàm cao có xu hớng cao vài năm tới Có thể nói phát triển vợt bậc chất lợng đội ngũ giảng viên Số giảng ... động thiếu đợc quản Qua định nghĩa tác giả ta thấy khái niệm quản gồm hai hệ liên kết chủ thể quản (có thể cá nhân hay tổ chức) với đối tợng quản Ai quản chủ thể quản (CTQL) Trả...
 • 106
 • 176
 • 0

Biện pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tài nguyên môi trường hà nội

Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

Sư phạm

... dung công tác quản đội ngũ GV 19 1.5.1 Ý nghĩa công tác quản đội ngũ GV 19 1.5.2 Mục tiêu công tác quản phát triển đội ngũ GV 20 1.6 Nội dung công tác quản phát triển đội ngũ ... trình độ đào tạo phát triển đội ngũ cán quản lý, phát triển đội ngũ GV địa phương, quan nơi công tác đưa giải pháp thiết thực nhằm thực tốt công tác phát triển giáo dục phát triển đội ngũ GV địa phương, ... đội ngũ cán bộ, giảng viên trường có 253 người, có 197 giảng viên Đến năm 2013, đội ngũ cán bộ, giảng viên trường 460 người, đội ngũ giảng viên 332 người Cùng với nỗ lực phấn đấu cán bộ, giảng viên, ...
 • 125
 • 433
 • 1

Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... Để công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên đạt hiệu cao công tác KHH đội ngũ giảng viên cần cung cấp thông tin xác trạng đội ngũ giảng viên Kế hoạch hóa đội ngũ giảng viên (ĐNGV) công tác ... tồn công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên Đội ngũ cán gồm có ngƣời quản chuyên trách, kiêm nhiệm công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên có kiến thức quản trị nhân sự, quản ... CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên phân loại đội ngũ giảng viên 1.1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên ...
 • 115
 • 300
 • 0

Phát triển đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội luận văn ths quản giáo dục 60 14 01 14 pdf

Phát triển đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội  luận văn ths quản lý giáo dục 60 14 01 14 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... liờn quan n nghiờn cu 1.2.1 Qun lý, qun giỏo dc, qun nh trng 1.2.1.1 Qun Qun l mt hot ng xut hin t rt lõu Ngay t xó hi loi ngi xut hin thỡ nhu cu qun cng c hỡnh thnh nh mt tt yu ... thỡ qun quỏ trỡnh hnh ca h thng bao gm qun cỏc i tng c bn sau: Qun lýcỏc thnh t ca quỏ trỡnh o to theo cỏc khõu: t u vo - quỏ trỡnh dy hc - u ra, ú: - Qun u vo: qun u vo l qun c s ... phũng hc, th vin ) Qun ti chớnh (ngun ti chớnh v phõn b, ch tiờu); tuyn sinh; Qun i ng GV, cỏn b qun lý, nhõn viờn, qun hc sinh, sinh viờn - Qun quỏ trỡnh dy hc: Qun quỏ trỡnh dy hc...
 • 129
 • 339
 • 0

QUẢN PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH THUỘC TRƯỜNG đại học tây bắc

QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN TRUNG tâm GIÁO dục QUỐC PHÒNG và AN NINH THUỘC TRƯỜNG đại học tây bắc

Giáo dục học

... trọng đội ngũ giảng viên công tác phát triển đội ngũ giảng viên, công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng…đã cấp lãnh đạo, quản quan tâm, song trước yêu cầu nhiệm vụ, quy mô công tác ... năm tới công tác phát triển đội ngũ giảng viên quản hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên cần phải quan tâm nhiều nữa, có đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, quy mô đào tạo Từ ý nghĩa mặt luận ... thế, số lượng giảng viên dạy tích hợp (lý thuyết thực hành) đông quản cần quan tâm đến đội ngũ 1.2.4 Phát triển đội ngũ giảng viên Giáo dục Quốc phòng-an ninh sinh viên Khi nói phát triển ĐNGV,...
 • 162
 • 453
 • 1

Biện pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tài nguyên môi trường hà nội

Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

Khoa học xã hội

... dung công tác quản đội ngũ GV 19 1.5.1 Ý nghĩa công tác quản đội ngũ GV 19 1.5.2 Mục tiêu công tác quản phát triển đội ngũ GV 20 1.6 Nội dung công tác quản phát triển đội ngũ ... trình độ đào tạo phát triển đội ngũ cán quản lý, phát triển đội ngũ GV địa phương, quan nơi công tác đưa giải pháp thiết thực nhằm thực tốt công tác phát triển giáo dục phát triển đội ngũ GV địa phương, ... đội ngũ cán bộ, giảng viên trường có 253 người, có 197 giảng viên Đến năm 2013, đội ngũ cán bộ, giảng viên trường 460 người, đội ngũ giảng viên 332 người Cùng với nỗ lực phấn đấu cán bộ, giảng viên, ...
 • 125
 • 252
 • 0

Xem thêm