công nghệ 6 vnen

GIÁO ÁN VNEN GIÁO DỤC LỐI SỐNG

GIÁO ÁN VNEN GIÁO DỤC LỐI SỐNG

Tiểu học

... viên *Hoạt động 6: Trình bày, giới thiệu sáng tác tư liệu sưu tầm (Bài tập 6- SGK) HS đọc ghi nhớ khung , Hoạt động ứng dụng: - Làm tốt việc tự phục vụ thân Tích cực tham gia vào công việc nhà, ... Các nhóm thể việc làm thể lòng biết ơn thầy giáo, giáo *Hoạt động 6: Trình bày, giới thiệu sáng tác tư liệu sưu tầm (Bài tập 6- SGK/20) HS đọc ghi nhớ khung , Hoạt động ứng dụng: Trao đổi với ... hiếu thảo với ông bà, cha mẹ nhắc nhở HS khác học tập bạn *Hoạt động 6: Trình bày, giới thiệu sáng tác tư liệu sưu tầm (Bài tập 6- SGK/20) HS đọc ghi nhớ khung , Hoạt động ứng dụng: Hãy trao đổi...
 • 10
 • 6,666
 • 20

Giao an Vnen lop 2

Giao an Vnen lop 2

Tư liệu khác

... thực hiện: Trần Anh … Thứ năm ngày 20 tháng 03 năm 2013 Tiếng Việt Khởi động - Trưởng ban văn nghệ lên điều khiển lớp hát Cả nhà thương Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2013 Tiếng Việt Kiểm tra ... hình làm tập ứng dụng bạn lớp cho giáo viên • Giáo viên yêu cầu HS trình bày tập ứng dụng trang 56 –TV 2- tập A • Giáo viên nhận xét HS ghi điểm • Giáo viên nhận xét tình hình làm tập ứng dụng...
 • 14
 • 2,161
 • 6

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 3

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 3

Tư liệu khác

... bøc tranh “Ch©n dung” cho mäi ngêi gia ®×nh em -Giíi thiƯu tranh víi mäi ngêi gia ®×nh Thø ngµy 26 th¸ng 09 n¨m 2012 Tiế t5 TËp nỈn t¹o d¸ng NỈn hc vÏ, xÐ d¸n h×nh qu¶ I Mơc tiªu: - Häc sinh nhËn ... d¸n c¸c lo¹i qu¶ v- - Häc sinh nhËn xÐt bµi cđa b¹n ên nhµ em Thø ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2012 Tiế t6 VÏ tranh §Ị tµi: Trêng em I Mơc tiªu: - Häc sinh t×m, chän néi dung phï hỵp - VÏ ®ỵc tranh vỊ ... vµ xÕp vËt lo¹i bµi vÏ + C¸ch vÏ mµu c ho¹t ®éng øng dơng -Em vÏ thªm mét sè mÉu b¸t ë gia ®×nh 16 em Thø ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2012 Tiế t 14 VÏ theo mÉu VÏ vËt quen thc I Mơc tiªu: - HS tËp quan...
 • 35
 • 626
 • 1

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 2

Giáo án VNEN Mĩ Thuật 2

Tư liệu khác

... 13 tháng 03 năm 2013 Tieỏ t 26 Vẽ tranh Đề tài: Vờn hoa công viên I Mục tiêu: - Học sinh thấy đợc vẻ đẹp ích lợi vờn hoa công viên - Vẽ đợc tranh đề tài Vờn hoa hay Công viên theo ý thích - Có ... nên gọi tranh tết + Tranh nghệ nhân làm Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sáng tác Nghệ nhân khắc hình vẽ (khắc nét, mảng màu) mặt gỗ in màu phơng pháp thủ công (in tay) Tranh dân gian ... nhà có vờn hoa, cảnh với nhiều loại hoa đẹp + Công viên Lê - nin, Thủ Lệ, Tây Hồ Hà Nội, công viên Đầm Sen, Suối Tiên Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc công viên địa phơng) * HS làm việc theo nhóm...
 • 36
 • 356
 • 2

giao an vnen lớp2

giao an vnen lớp2

Lịch sử

... công công việc cho tổ - Sau thu dọn lớp học xong em thấy lớp học ? * Kết luận: Mỗi HS cần tham gia làm việc cụ thể, vừa sức để giữ gìn trờng lớp sạch, đẹp Hoạt động Trò chơi tìm đôi: * Bài 6/ 25 ... ngy24 thỏng nm 2012 13 Tit 1: Cho c Lp trc tun nhn xột Tit 2: Toỏn EM THC HIN PHẫP TNH DNG 36 + 24: 26 + NH TH NO ? (Tit2) Tit 3: Ting vit: BI 3A: Cể BN THT L VUI (Tit3) Tit 4: Ting vit: BI 3B: ... Ngy son:24/9/2012 Ngy ging: Th ba ngy25 thỏng nm 2012 Tit 1: Toỏn EM THC HIN PHẫP TNH DNG 36 + 24: 26 + NH TH NO ? (Tit3) Tit 2: o c GI GèN TRNG LP SCH P (T1) A Mục tiêu: - Nêu đợc ích lợi việc...
 • 106
 • 1,573
 • 11

Giao an VNEN lop 4

Giao an VNEN lop 4

Tiểu học

...
 • 3
 • 1,180
 • 2

Mẫu giao an VNEN

Mẫu giao an VNEN

Tiểu học

... cáo với thầy/cô giáo kết việc em làm C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Em nói với người thân: Gia đình em có 26 gà Mẹ mua thêm 3con gà Hỏi gia đình emcó tất gà? Thầy/cô giáo nhận xét kết học tập ghi nhận tiến...
 • 2
 • 402
 • 0

Giáo an vnen năm 2013-2014

Giáo an vnen năm 2013-2014

Toán học

... 45 ) - HS đọc yêu cầu tập Quan sát tranh, đánh dấu + vào ô trống 1Tranh 5: Đánh với bạn 1Tranh 6: Thăm bạn ốm 1Tranh 7: Không cho bạn chơi bạn nhà nghèo, … - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp ... đầy đủ dụng cụ học tập Các hoạt động khác - Nề nếp thực tốt - Thực tốt vệ sinh cá nhân vệ sinh công cộng - Thực hiên tập thể dục giữ tốt - Thực tôt đồng phục - Tiếp tục củng cố tốt nề nếp nhà...
 • 3
 • 121
 • 1

giao an vnen

giao an vnen

Toán học

... Giáo án VNEN môn toán lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Năm học: 2012 - 2013 Thứ…………ngày … tháng…năm 2012 Môn: Toán Bài 22: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 36 + 15; 26 + NHƯ ... án VNEN môn toán lớp 13 Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN môn toán lớp Năm học: 2012 - 2013 14 Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN ... Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN môn toán lớp Năm học: 2012 - 2013 16 Giáo viên: Nguyễn Thị Bé Bảy Trường TH Phạm Hồng Thái Giáo án VNEN môn toán lớp Năm học: 2012 - 2013 17 Giáo...
 • 18
 • 444
 • 0

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1

Tiểu học

... lớp d Thùc hµnh 2 56 417 555 Bài 1: Tính + + 125 + 168 209 381 585 764 - Nhận xét sửa sai - HS đọc yêu cầu đề Bài 2: Tính - Lớp làm bảng - Chữa bảng lớp 2 56 452 166 + + + 182 361 283 - Nhận xét ... 127 = 562 4+1=? - Mét sè häc sinh nªu l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh trªn - Viết hàng trăm 2 56 + 162 = 418 - Vậy 345 + 127 = ? - HS đọc đề bài, lớp làm bảng c Giới thiệu phép cộng: 2 56 + 162 - Chữa ... trung b×nh lµm c¸c bµi tËp Bµi 1: TÝnh 2 56 417 555 + + 125 + 168 209 381 585 764 -C¸c nhãm kÌm cỈp híng dÉn, gióp hoµn thµnh nhiƯm vơ Bµi 2: TÝnh 567 868 387 100 - 325 - 528 - 58 - 75 Híng dÉn...
 • 55
 • 1,327
 • 15

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10

Tiểu học

... miệng kết GV lớp nhận xét, bổ sung 2) Tính: 12 20 86 3) >> 2m 20cm…2m 25cm > < ? 4m 50cm…450cm 6m 60 cm…6m 6cm = 6 5 49 : = - 96 8m 62 cm…8m 60 cm 3m 5cm…3000cm 1m 10cm…110cm *Bài 2: Củng cố giải ... thúc: - GV nhận xét tiết học B Hoạt động ứng dụng: - Về nhà tập lại động tác học Tiết 2: Toán Bài 26: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (TIẾT 2) Tiết 3: Tiếng Việt Bài 10B: THƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG (TIẾT 1) ... thực chậm -Tập theo GV hô theo dõi uốn nắn -Nhịp 5Kiễng gót đồng thời hai tay giang ngang Nhịp 2 -6 hai chân chạm đất hai ngối khuỵ sát thân ngừơi thẳng đồng thời vỗ hai tay phía trước *Độngtác...
 • 11
 • 1,965
 • 17

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2

Tiểu học

... Thùc hµnh 2 56 417 555 Bài 1: Tính + + 125 + 168 209 381 585 764 - Nhận xét sửa sai - HS đọc yêu cầu đề Bài 2: Tính - Lớp làm bảng - Chữa bảng lớp 2 56 452 166 + + + - Nhận xét – chữa 182 361 283 438 ... trung b×nh lµm c¸c bµi tËp Bµi 1: TÝnh 2 56 417 555 + + 125 + 168 209 381 585 764 -C¸c nhãm kÌm cỈp híng dÉn, gióp hoµn thµnh nhiƯm vơ Bµi 2: TÝnh 567 868 387 100 - 325 - 528 - 58 - 75 Híng dÉn ... 127 = 562 4+1=? - Mét sè häc sinh nªu l¹i c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh trªn - Viết hàng trăm 2 56 + 162 = 418 - Vậy 345 + 127 = ? - HS đọc đề bài, lớp làm bảng c Giới thiệu phép cộng: 2 56 + 162 - Chữa...
 • 52
 • 841
 • 13

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3

Tiểu học

... xÐt, bỉ sung 3.Củng cố – dặn dò - Nhận xét dặn dò 30’; 21h 55’ - Đọc đề 16h ; 16h30’ ; 13h 25’ 16 giê t¬ng øng víi giê (A,B) 16 giê 30 t¬ng øng víi giê rìi(C, G) 13 giê 25 t¬ng øng víi giê 25 (D, ... d, 6h15’; e,7h30’; g, 12h35’ - HS đọc đề - Thực hành quay theo cỈp 7h5’ ;6h30’ ; 11h50’ - Đọc yêu cÇu - HS làm bảng – chữa - 5h 20’; 9h15’; 12h 35’ ;14h5’ ; 17h 30’; 21h 55’ - Đọc đề 16h ; 16h30’ ... 16h ; 16h30’ ; 13h 25’ 16 giê t¬ng øng víi giê (A,B) 16 giê 30 t¬ng øng víi giê rìi(C, G) 13 giê 25 t¬ng øng víi giê 25 (D, E) - Về nhà tập xem đồng hồ Năm học: 2014-2015 65 Cao Thị Liên – Trường...
 • 59
 • 2,126
 • 18

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4

Tiểu học

... bìa ta có mÊy chấm tròn - Làm ®Ĩ biÕt cã 18 chÊm trßn? - lấy lần? 6x = 18 - Thảo luận lập công thức 6x 4, 6x5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9, 6x10 - Thừa số thứ mấy? - Ta võa lËp xong bảng nhân + Lun ®äc thc ... Tính nhẩm - HS làm nối tiếp HS phép x x10 x x tính 6x8 6x3 6x6 6x4 1-2 HS đọc lại x 2= x 6= x 5= - HS làm bảng con, chữa bảng lớp x 6= x 3= x 6= - Nhận xét thừa số vò trí - Thừa số giống vò trí ... ®äc l¹i x4 6x1 ; 6x9; 6x10; 6x6 - HS đọc đề Thùng: 6l thùng: l? - HS làm – chữa bảng - HS đọc yêu cầu - Làm vµo - Đọc lại - Đọc bảng nhân Học thuộc bảng nhân học N¨m häc 2014 – 2015 56 Cao Thị...
 • 44
 • 2,140
 • 30

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5

Tiểu học

... häc 2014 – 2015 69 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu 6x6= 6x9= 6x7= - Nhận xét – chữa 36 : = 54 : = 42 : = Bài 2: Tính nhẩm - Đọc đề: - HS làm – chữa miệng 16 : 18 : 24 : 16 : 18 : 24 : 12 ... 36 : = 54 : = 60 : = 10 - Sè bÞ chia lµ d·y ®Õm thªm Đọc cá nhân- Đồng - Làm miệng – nêu - Đọc lại 42 : = 24 : = 18 : = 54 : = 36 : = 48 : = - Đọc đề làm bài- chữa 6x4= 6x2= 6x5= 24 : = 12 : 6= ... phÐp tÝnh + Giới thiệu phép nhân 26 x =? - Ghi bảng: 26 x = ? - Gi¸o viªn gäi häc sinh nªu c¸ch tÝnh 26 x b»ng18 viết nhớ ×3 x b»ng thªm b»ng 78 viÕt - VËy 26 x = 78 - Nhẩm theo viết kết vào...
 • 46
 • 1,666
 • 19

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6

Tiểu học

... ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG (T2) 56 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu I MỤC TIÊU: - Bài học giúp em: - Ứng xử lịch xử đến nơi công cộng - Có thói quen giữ vệ sinh nơi công cộng ... diện đọc to phiếu cho lớp nghe - GV xắp xếp thành nhóm công việc giao nhiệm vụ cho HS thực theo nhóm công việc - Các nhóm cam kết thực tốt công việc giao trước lớp 80 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị ... ? 64 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu *Bài 3: Một giỏ có 20quả loại, giỏ có lê ? - Đổi cho để kiểm tra kết B Hoạt động ứng dụng: - Về nhà làm sau: *Đặt tính tính: a) 62 ...
 • 48
 • 1,692
 • 25

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7

Tiểu học

... *Làm việc cá nhân *Bài 1: Tính 7x5= 7x9= 7x3= 4x7= 7x2= 2x7= 8x7= 6x7= 7x1= 7x8= 9x7= 5x7= *Bài 2: Đặt tính tính 25 x 67 x 36 x 54 x *Bài 3: Một lớp học xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi lớp ... học sinh B Hoạt động ứng dụng: - Về nhà làm sau: *Bài 1: Tính: a) 23 x + 21 = b) 42 : + 20 = c) 65 -18 + 10 = -Tiết 4: HĐNGLL Đọc sách thư viện GV tổ chức cho HS lên phòng Thư ... HS hệ thống lại Tiết 2: Tốn GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN (T2) -Tiết 3: Tiếng việt 76 Năm học: 2014-2015 Cao thị liên – Trường TH Thạch Châu VÌ SAO MỌI NGƯỜI, MỌI VẬT BẬN MÀ VUI (T2)...
 • 12
 • 1,460
 • 15

Giáo án VNEN lớp 2 năm 2014

Giáo án VNEN lớp 2 năm 2014

Tiểu học

... * HĐ1: Giới thiệu *HĐ2: Luyện tập 16 Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc Bài : Tính nhẩm 9+1+5= 8+2 +6= 7+3+4= 9+1+8= 8+2+1= 7+3 +6= - HS nêu y/c tập, cho HS nêu cách ... số tiết mục văn nghệ III Các hoạt đơng day học : *HĐ 1: Biểu diễn văn nghệ Năm học: 2014 - 2015 19 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc - Cỏc nhúm biểu diễn tiết mục văn nghệ với nội dung ... To¸n §Ỉt tÝnh råi tÝnh hiƯu, biÕt sè bÞ trõ vµ sè trõ lÇn lỵt lµ : 56 vµ 22 78 vµ 43 99 vµ 64 Bµi 2: TÝnh nhÈm 50 – 20 = 80 – 60 = 90 – 20 – 20 = 70 – 10 = 90 – 50 = 90 – 40 = Bµi 3: Líp 2A cã...
 • 62
 • 4,533
 • 15

giáo án vnen mỹ thuật 2

giáo án vnen mỹ thuật 2

Tiểu học

... cỏ màu xanh, áo mũ màu da cam + Bức tranh Đôi bạn bạn Phương Liên tranh vẽ đề tài học tập thành công. Bức tranh đạt vẻ đẹp hấp dẫn riêng.Các em xem kĩ tranh học tập cách vẽ bạn • Hoạt động thực ... thiệu tranh vẽ cho người gia đình • Vẽ thêm tranh đề tài vật ********************************** Bài 6: Vẽ trang trí MÀU SẮC VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN I.Mục tiêu học - Biết thếm ba màu cặp màu pha...
 • 6
 • 291
 • 0

giáo án VNEn môn thể dục lớp 2

giáo án VNEn môn thể dục lớp 2

Tiểu học

... Chủ tịch hội đồng tự quản phân công vị trí cho nhóm - Nhóm trưởng điều khiển nhóm tiến hành trò chơi Thi đua chơi:Chủ tịch hội đồng tự quản nêu quy tắc chơi, phân công vị trí - Mỗi nhóm trưởng ... xét đánh giá - Sau nhóm thực xong, GV lớp công bố mức độ xếp loại hai mức: Hoàn thành không hoàn thành, sao? Nội dung 2: Bài thể dục phát triển chung(14- 16 Phút) Hoạt động bản: H 3, 4: Động tác ... hát Thả lỏng:2 phút 16 Nguyễn Hải Đăng Trường tiểu học Sa Lông HS đứng chỗ vổ tay hát Xuống lớp:2 phút Ngày soạn:19/09/2014 Dạy lớp: 2A1 , 2A2 TUẦN (Từ ngày22 đến ngày 26 / 09 năm 2014) Bài 09...
 • 72
 • 376
 • 0

Xem thêm