công chức tư pháp hộ tịch

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

Quản lý nhà nước

... quy định: Các giấy tờ hộ tịch quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định pháp luật hộ tịch pháp lý xác nhận kiện hộ tịch cá nhân (1 điểm); không quan, tổ chức có quyền từ chối ... việc tiếp nhận giấy tờ hộ tịch (1 điểm), trừ trường hợp có đủ để xác định giấy tờ hộ tịch cấp trái với quy định pháp luật hộ tịch (1 điểm) - Giấy khai sinh giấy tờ hộ tịch gốc cá nhân (1 điểm) ... ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức pháp hộ tịch vào định công nhận việc nuôi nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi cha, mẹ Sổ đăng...
 • 22
 • 8,544
 • 44

Bộ đề thi công chức pháp hộ tịch giỏi

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Tài liệu khác

... để lại Bà D thuộc đối ng hộ nghèo Là công chức pháp- Hộ tịch, anh/chị thực vấn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà D? Đáp án: Với cách công chức pháp- Hộ tịch, tiến hành bước ... ông H chết, người lớn có ý đuổi mẹ em khỏi nhà Với cách công chức pháp- hộ tịch, anh/chị hòa giải tình nào? Đáp án: Là công chức pháp- hộ tịch, thực việc hoà giải sau: -Gặp gỡ người trai ... dẫn thủ tục để đăng ký kết hôn Là công chức pháp- hộ tịch, anh/chị hướng dẫn tham mưu giải trường hợp nào? Đáp án: Là công chức pháp- hộ tịch, quy định pháp luật để hướng dẫn sau: - Theo...
 • 33
 • 424
 • 1

bộ đề thi công chức pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

Giáo dục hướng nhiệp

... quy định: Các giấy tờ hộ tịch quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định pháp luật hộ tịch pháp lý xác nhận kiện hộ tịch cá nhân (1 điểm); không quan, tổ chức có quyền từ chối ... việc tiếp nhận giấy tờ hộ tịch (1 điểm), trừ trường hợp có đủ để xác định giấy tờ hộ tịch cấp trái với quy định pháp luật hộ tịch (1 điểm) - Giấy khai sinh giấy tờ hộ tịch gốc cá nhân (1 điểm) ... ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức pháp hộ tịch vào định công nhận việc nuôi nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi cha, mẹ Sổ đăng...
 • 15
 • 470
 • 0

bộ đề thi công chức pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

Giáo dục hướng nhiệp

... để lại Bà D thuộc đối ng hộ nghèo Là công chức pháp- Hộ tịch, anh/chị thực vấn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà D? Đáp án: Với cách công chức pháp- Hộ tịch, tiến hành bước ... ông H chết, người lớn có ý đuổi mẹ em khỏi nhà Với cách công chức pháp- hộ tịch, anh/chị hòa giải tình nào? Đáp án: Là công chức pháp- hộ tịch, thực việc hoà giải sau: -Gặp gỡ người trai ... dẫn thủ tục để đăng ký kết hôn Là công chức pháp- hộ tịch, anh/chị hướng dẫn tham mưu giải trường hợp nào? Đáp án: Là công chức pháp- hộ tịch, quy định pháp luật để hướng dẫn sau: - Theo...
 • 33
 • 279
 • 0

Giáo dục pháp luật cho công chức pháp hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp  hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... giáo dục pháp luật cho công chức pháphộ tịch 24 1.3.4 Hình thức giáo dục pháp luật cho công chức pháphộ tịch 25 1.3.5 Đối ng giáo dục pháp luật cho công chức pháphộ tịch ... GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÔNG CHỨCPHÁPHỘ TỊCH 22 1.3.1 Khái niệm giáo dục pháp luật cho công chức pháphộ tịch 22 1.3.2 Mục đích giáo dục pháp luật cho công chức pháphộ tịch ... pháp luật cho công chức pháphộ tịch 28 1.3.7 Đặc điểm giáo dục pháp luật cho công chức pháphộ tịch 28 1.4 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÔNG CHỨCPHÁP – HỘ...
 • 121
 • 224
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thạc sĩ - Cao học

... luận lực thực thi công vụ đội ngũ công chức cấp xã công chức pháp - Hộ tịch cấp xã + Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng lực thực thi công vụ công chức pháp - Hộ tịch cấp xã thành ... thực thi công vụ công chức pháp - Hộ tịch cấp xã thành phố Tuyên Quang thời kỳ Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ 1.1 Cấp xã công chức cấp ... xây dựng đội ngũ công chức pháp - Hộ tịch cấp xã nước ta Căn vào kết đánh giá chất lượng thực thi công vụ công chức pháp - Hộ tịch cấp xã giúp quan quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền...
 • 104
 • 407
 • 6

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu chuẩn công chức pháp- Hộ tịch cấp xã Qua xác định đặc điểm công chức pháp- Hộ tịch vị trí, vai trò công chức pháp- Hộ tịch cấp xã hoạt động quyền sở Công chức pháp- Hộ tịch cấp ... sở lý luận phápcông chức pháp- Hộ tịch cấp xã lực công chức pháp- Hộ tịch cấp xã Làm rõ khái niệm công chức cấp xã nói chung công chức pháp- Hộ tịch cấp xã nói riêng Chức năng, nhiệm ... luật Hộ tịch năm 2016 quy định công chức làm công tác 15 hộ tịch công chức pháp- Hộ tịch Cán pháp- Hộ tịch phải có đủ tiêu chuẩn cán công chức cấp xã theo quy định pháp luật cán bộ, công chức...
 • 111
 • 303
 • 15

công tác pháp hộ tịch tại địa phương

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

Xã hội học

... hộ tịch giấy tờ, thủ tục công khai, minh bạch Như vậy, kết khả quan công cải cách hành nói chung, cải cách pháp nói riêng, với nỗ lực cán pháp - hộ tịch cấp thành phố, đưa công tác hộ tịch ... lĩnh vực hộ tịch nói riêng với chức quan quản lý, hướng dẫn công tác hộ tịch năm vừa qua Sở pháp thành phố Hà Nội phối hợp với phòng pháp quận, huyện, xã phường, hướng dẫn cán hộ tịch chuyên ... sổ hộ tịch, lưu trữ hồhộ tịch thực có nếp việc nộp sổ hộ tịch Phòng pháp huyện theo quy định Tại xã, thị trấn, ban pháp tham mưu với UBND cấp tiếp nhận giải loại việc đăng ký hộ tịch...
 • 26
 • 1,141
 • 3

Công tác pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Luật

... tiễn công tác pháp cấp xã (Ban pháp, cán bộ, công chức làm công tác pháp - hộ tịch cấp xã) từ đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Ban pháp, cán bộ, công chức phụ trách công ... thực chức quản lý nhà nước công tác pháp, tổ chức máy UBND cấp xã có Ban pháp cán pháp - hộ tịch chuyên trách Theo quy định pháp luật, Ban pháp không quan chuyên môn UBND cấp, mà tổ chức ... trò Ban pháp, cán pháp - hộ tịch quyền cấp xã Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động Ban pháp, đội ngũ cán pháp - hộ tịch cấp xã Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện tổ chức, ...
 • 93
 • 1,563
 • 11

báo cáo thực tập: công tác pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Xã hội học

... quy định pháp luật; quản lý, sử dụng loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 8.Thực số việc quốc tịch thuộc ... tổ chức thực mở lớp tập huấn cho cán công chức PhápHộ Tịch + Phối hợp với chủ tịch phó chủ tịch công tác chứng thực xác nhân hợp đồng giao dịch, lấy ý kiến chữ ký chủ tịch phân công, công ... đủ cán pháphộ tịch cấp xã, cán pháphộ tịch cấp xã chưa đào tạo trung cấp pháp lý hoăc Ủy ban nhân dân cấp xã chưa trang bị máy photocopy để phục vụ công tác chứng thực Sở pháp tham...
 • 39
 • 1,792
 • 20

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Cao đẳng - Đại học

... Đối ng sau đầu mối giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã thực việc tự kiểm tra văn theo quy định Nghị định số 40/2010/NĐ-CP? A Công chức pháp - Hộ tịch cấp xã B Trưởng ban pháp ... hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân? A Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực B Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký thay mặt C Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký ... lý hộ tịch? A Thay đổi, cải chính, điều chỉnh hộ tịch cho người 14 tuổi B Thay đổi, cải hộ tịch cho người 14 tuổi bổ sung, điều chỉnh hộ tịch cho trường hợp không phân biệt độ tuổi C Thay đổi hộ...
 • 20
 • 186
 • 0

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức pháp địa phương

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Báo cáo khoa học

... Bộ t pháp Viện khoa học pháp lý Đề tài khoa học cấp Đổi công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ công chức t pháp địa phơng Hà Nội, 2007 Bộ t pháp Viện khoa học pháp lý Đề tài khoa học cấp đổi công ... Bộ t pháp Viện khoa học pháp lý Đề tài khoa học cấp đổi công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ công chức t pháp địa phơng Ban chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Quảng Vũ Văn Quý Vũ Thị Hờng Trần Thu Hờng Nguyễn ... Minh nờu rừ kin thit cn cú nhõn ti Nhõn ti nc ta dự cha cú nhiu lm nhng nu chỳng ta khộo la chn, khộo phõn phi, khộo dựng thỡ nhõn ti cng ngy cng phỏt trin thờm cng nhiu2 v ú hun luyn cỏn b l cụng...
 • 315
 • 333
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực pháp Hộ tịch

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Giáo dục hướng nhiệp

... đầu mối giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã thực việc tự kiểm tra văn theo quy định Nghị định số 40/2010/NĐ-CP? A Công chức pháp - Hộ tịch cấp xã B Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân ... hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân? A Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực B Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký thay mặt C Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký ... lý hộ tịch? A Thay đổi, cải chính, điều chỉnh hộ tịch cho người 14 tuổi B Thay đổi, cải hộ tịch cho người 14 tuổi bổ sung, điều chỉnh hộ tịch cho trường hợp không phân biệt độ tuổi C Thay đổi hộ...
 • 20
 • 7,111
 • 38

bộ đề thi công chức pháp các năm mới nhất

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

Quản lý nhà nước

... quy định: Các giấy tờ hộ tịch quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định pháp luật hộ tịch pháp lý xác nhận kiện hộ tịch cá nhân (1 điểm); không quan, tổ chức có quyền từ chối ... việc tiếp nhận giấy tờ hộ tịch (1 điểm), trừ trường hợp có đủ để xác định giấy tờ hộ tịch cấp trái với quy định pháp luật hộ tịch (1 điểm) - Giấy khai sinh giấy tờ hộ tịch gốc cá nhân (1 điểm) ... ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi" (1 điểm) -Trong trường hợp có người nhận trẻ làm nuôi, công chức pháp hộ tịch vào định công nhận việc nuôi nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi cha, mẹ Sổ đăng...
 • 15
 • 198
 • 1

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng pháp quận cầu giấy

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

Thạc sĩ - Cao học

... nhỏ tới công tác Hộ tịch, lư lịch pháp, thống kê pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật phức tạp công tác đăng ký Hộ tịch là nên hàng đầu Xuất phát từ vai trò tầm quan trọng công ... HIỂU VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH Ở PHÒNG PHÁP QUẬN CẦU GIẤY Khái niệm ý nghĩa công tác Hộ tịch 1.1 Khái niệm Tại điều Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 10/10/1998 đăng ký Hộ tịch quy định: - Hộ tịch ... hợp pháp thực nghĩa vụ Nói khác, đăng ký Hộ tịch thể xác nhận Nhà nước kiện Hộ tịch sở Nhà nước có trách nhiệm bảo hộ quan hệ Tìm hiểu công tác đăng ký Hộ tịch phòng pháp quận Cầu Giấy Về công...
 • 28
 • 793
 • 1

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

Kế toán

... thành Sản phẩm xây lắp công ty thờng công trình, hạng mục công trình, nhóm hạng mục công trình giai đoạn công việc cảu hạng mục công trình Bất kỳ công trình bắt đầu thi công phải lập dự toán thiết ... trách kinh doanh kỹ thuật Công ty Dới Ban giám đốc phòng ban, xí nghiệp, xởng sản xuất Các phòng ban chức Công ty bao gồm: * Phòng Tổ chức hành chính: Thực chức tổ chức lao động, tiền lơng, chế ... lịch sử văn hoá, công trình dân dụng công trình khác + T vấn lập hồ sơ đấu thầu, giám sát thi công t vấn khác Sơ đồ tổ chức máy công ty tu bổ di tích thiết bị văn hoá TW Giám đốc công ty 13 Phó...
 • 32
 • 300
 • 0

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... cán công chức theo Luật Cán công chức năm 2008 Luật cán bộ, công chức 2008 văn có giá trị pháp lý cao từ trước đến (luật) cắt nghĩa rõ ràng khái niệm cán bộ, công chức Tại Điều Cán bộ, công chức ... bộ, công chức theo Pháp lệnh CBCC Khoản Điều Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003 quy định: Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế, bao gồm: 1) Những người bầu cử để đảm nhiệm chức ... đối ng làm việc đơn vị nghiệp Nhà nước gọi họ viên chức, đồng thời Pháp lệnh sửa đổi quy định thêm công chức xã, phường, thị trấn Tuy nhiên, Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 Pháp lệnh công...
 • 9
 • 1,763
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: sử dụng biện pháp so sánh trong dạy học thơ xuân diệu ở trƣờng trung học phổ thông biện pháp so sánh trong dạy học văn biện pháp dạy học so sán cơ sở lý luận và thực tiễn về biện pháp so sánh trong dạy học văn ở trƣờng trung học phổ thông sử dụng phương pháp thống kê toán học nghiên cứu của chuyên ngành phƣơng pháp thiết kế và thực nghiệm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc theo hướng tiếp cận văn hoá phôi hơp các biên pháp chu giai trao đổi thao luân vân đáp sử dụng những câu hỏi nêu vân đề mang tính văn hóa trong day hoc văn tế nghĩa sĩ cần giuộc đoc sáng tao văn ban từ góc độ văn hóa các phƣơng pháp biện pháp thích ḥợp ḍạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc từ cái nhìn văn hóa truyền thống văn hóa dân tôc thê hiện trong văn tế nghĩ sĩ cần giuộc tư đăc điêm b̀i văn tế nghĩa sĩ cần giuộc kh̉o sát thực tṛng ḍy học quot văn tê nghia si cân giuôc quot trong nhà trƣơng phô thông quot văn tế nghi ̃a si ̃ cần giuô ̣ c quot trong đờ i sô ́ ng văn hoá tư tươ ̉ng người viêt nguyên đinh chiêu nha thơ cua long yêu nươc sâu săc tro vi tŕ cua nguyên đ̀nh chiêu v̀ văn tế nghĩ sĩ cần giuộc trong nên văn hoc dân tôc tiêp cân tac phâm văn hoc tư goc đô văn hoa môi tương quan giưa văn hóa văn học v̀ài nét về văn hóa