công bằng xã hội trong giáo dục

Biện pháp quản lý công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Mầm non - Tiểu học

... HỘI HOÁ GIÁO DỤC MẦM NON1.4.1. Bản chất của công tác hội hoá giáo dục mầm nonBản chất của hội hoá giáo dục mầm non là lôi cuốn mọi lực lượng hội vào sự nghiệp phát triển giáo dục ... cần thiết để hội nhập với hội .1.2.3.2. hội hoá giáo dụchội hoá giáo dục là: “Huy động toàn hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân ... và hiệu quả mục tiêu của giáo dục. 1.2.3. hội hoá giáo dục 1.2.3.1. hội hoá Theo từ điển hội học: hội hoá là quá trình tương tác giữa cá nhân và hội, trong đó cá nhân học hỏi...
 • 29
 • 2,891
 • 13

Tài liệu " Một số biện pháp trong công tác hội hoá giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất ở Trường Tiểu học" pdf

Tài liệu

Mầm non - Tiểu học

... nghiệp giáo dục - đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục - đào tạo. Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục hội, tạo nên môi trường giáo dục lành ... cách giáo dục và xó hội húa giỏo dục là một trong những giải phỏp 2 Nội dung chủ yếu của hội hoá giáo dục gồm: - Xây dựng phong trào học tập trong toàn hội, làm cho nền giáo dục trở ... sở lí luận : hội hóa giáo dục chính là việc tăng cường tính hội của Giáo dục, gắn nhà trường với cộng đồng hội để phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện cho Giáo dục khẳng định...
 • 15
 • 3,971
 • 36

Các biện pháp quản lý công tác hội hoá giáo dục tiểu học quận hồng bàng thành phố hải phòng giai đoạn 2010 – 2015

Các biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục tiểu học quận hồng bàng thành phố hải phòng giai đoạn 2010 – 2015

Khoa học xã hội

... bản chất của hội hóa giáo dục; khái niệm về biện pháp quản lý công tác hội hóa giáo dục. Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác hội hoá giáo dục, biện pháp hội hoá giáo dục tại các ... các khái niệm hội hoá giáo dục và các khái niệm có liên quan đến hội hoá giáo dục, bản chất của hội hoá giáo dục; khái niệm về biện pháp quản lý công tác hội hoá giáo dục. Chương ... các trách nhiệm. Trong quản lý công tác hội hoá giáo dục luận văn đã nhấn mạnh tới mục tiêu, nội dung và các con đường để thực hiện hội hoá giáo dục. Xã hội hoá giáo dục với mục tiêu...
 • 23
 • 889
 • 3

Quản lý công tác hội hóa giáo dục trung học cơ sở tỉnh hoà bình nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học

Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở tỉnh hoà bình nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học

Thạc sĩ - Cao học

... hội. XHHGD thực chất là hội hoá các hoạt động GD, XHH sự nghiệp giáo dục. XHH sự nghiệp giáo dục là quá trình hƣớng mọi hoạt động giáo dục tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống hội. ... thực hiện hội hoá giáo dục trung học cơ sở Nguyên tắc là những điều cơ bản đƣợc nhà nƣớc hoặc một tổ chức hội định ra, đòi hỏi các thành viên trong hội hoặc các thành viên trong một ... ''Thực hiện hội hoá giáo dục. Huy động nguồn lực vật chất và trí tuệ của hội tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các ban, ngành,...
 • 146
 • 1,439
 • 5

Các biện pháp tăng cường quản lý công tác hội hoá giáo dục

Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục

Khoa học xã hội

... chất hội của giáo dục hội hóa giáo dục không phải là một. Bởi lẽ tự thân hoạt động giáo dục luôn có tính chất hội nh-ng nếu biết phát huy tính chất hội trong giáo dục thì giáo dục ... này chứng tỏ không thể tách giáo dục ra khỏi đời sống xà hội. Giáo dục chính là một ph-ơng tiện để hội đổi mới và phát triển. Xà hội hóa giáo dục là quá trình giáo dục gia nhập và hòa nhập ... rời giáo dục ra khỏi hội, hay nói cách khác, không có giáo dục đứng ngoài hội, không có hội nào phát triển không gắn liền với vai trò lịch sử của một nền giáo dục. Sự tồn tại của giáo...
 • 114
 • 1,391
 • 6

Biện pháp đẩy mạnh công tác hội hóa giáo dục trên địa bàn Huyện Krông Buk

Biện pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn Huyện Krông Buk

Trung học cơ sở - phổ thông

... chất hội cuả giáo dục. Xã hội loài người coi giáo dụccông cụ, phương tiện để cải tiến hội Giáo dục được coi là động lực, vừa là mục tiêu cho sự phát triển tiếp thu của hội. Khi ... giáo dục đó là chủ trương hội hoá giáo dụchội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành Trung ương (Khóa VIII) đã chỉ rõ: hội hóa công tác giáo dục là huy động toàn hội làm giáo dục, ... chủ giáo dục trên tất cả các mặt. Phải tiến hành hội hóa giáo dục trong mối quan hệ với dân chủ hóa trong giáo dục. Cần duy trì tính “cân bằng động” giữa giáo dục với môi trường hội. 1.7.2....
 • 28
 • 1,033
 • 3

HIỆU TRƯỞNG VỚI CÔNG TÁC HỘI HÓA GIÁO DỤC

HIỆU TRƯỞNG VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Mầm non - Tiểu học

... TÀI Trong bất cứ thời đại nào, hội nào, giáo dục vẫn luôn là vấn đề trọng tâm của đời sống hội vì nó quyết định tương lai của mỗi con người và của cả hội. Thực trạng của nền giáo dục ... cải cách giáo dục ; và chính cũng từ đó hội hóa giáo dục (XHHGD) được xem là một trong những giải pháp quan trọng, tích cực nhất để đảm bảo cho sự thành công của cải cách giáo dục. Thật ... tận lực trong công tác chăm lo giáo dục HS - để luôn mãi là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo .PHẦN III : HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG PHỔ BIẾNCùng với giáo dục trong cả nước, giáo dục Hàm...
 • 6
 • 1,999
 • 24

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ HỘI TRONG GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ THÁI BÌNH HIỆN NAY

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ THÁI BÌNH HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... gia đình và hội trong giáo dục. 1.3.1. Điều kiện kinh tế, hội, văn hoá có ảnh hưởng đến việc phối hợp và quản lý việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và hội trong giáo dục. Điều kiện ... sâu sắc tới Ban lãnh đạo, các thầy cô giáo Trường đại học Giáo dục. Sở giáo dục tỉnh Thái Bình, Hội đồng giáo dục, các trường THPT, các lực lượng giáo dục trong thành phố Thái Bình - Thái Bình ... trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài hội và trong gia đình đã giúp cho việc giáo dục trong nhà trường tốt hơn. Giáo dục 39học, quá trình dạy học mà chủ yếu là quản...
 • 131
 • 922
 • 14

SKKN: Công tác hội hóa Giáo dục

SKKN: Công tác xã hội hóa Giáo dục

Tiểu học

... nói chung và công tác giáo dục mầm non Văn Luông nói riêng.Để góp phần của mình vào hội hoá công tác giáo dục. Tôi đà tiến hành điều tra thực trang hội hoá công tác giáo dục ở địa phơng ... đờng lối quan điểm giáo dục hội chủ nghĩa, có đội ngũ chuyên gia về s phạm để chủ động kết 31. Kết luận:Trên cơ sở lý luận và thực tế hội công tác hội hoá giáo dục Văn Luông huyện ... quả của hội hoá công tác giáo dục à đem lại nhiều sự đổi thay về cơ sở vật chất và chất lợng chăm sóc giáo dục trẻ.Do đó tôi đà chọn sáng kiến : Thực hiện công tác hội hoá giáo dục với...
 • 12
 • 1,689
 • 28

Công tác hội hóa giáo dục

Công tác xã hội hóa giáo dục

Tư liệu khác

... nghiệp giáo dục - đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục - đào tạo. Kết hợp giáo dục nhà trờng, giáo dục gia đình và giáo dục hội, tạo nên môi trờng giáo dục lành ... lên Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và Hội nhập.Nội dung chủ yếu của hội hoá giáo dục gồm: - Xây dựng phong trào học tập trong toàn hội, làm cho nền giáo dục trở thành một nền giáo dục ... hiện nay.722 hội hóa giáo dục chính là việc tăng cờng tính hội của Giáo dục, gắn nhà trờng với cộng đồng hội để phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện cho Giáo dục khẳng định vai...
 • 22
 • 629
 • 4

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ - Biện pháp quản lý công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định pptx

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ - Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định pptx

Thạc sĩ - Cao học

... HỘI HOÁ GIÁO DỤC MẦM NON1.4.1. Bản chất của công tác hội hoá giáo dục mầm nonBản chất của hội hoá giáo dục mầm non là lôi cuốn mọi lực lượng hội vào sự nghiệp phát triển giáo dục ... thực hiện mục tiêu giáo dục; hội hoá giáo dục làm cho chất lượng giáo dục mầm non được nâng cao; hội hoá giáo dục là xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo cơ hội cho trẻ phát triển ... hội tham gia công tác hội hoá giáo dục mầm non và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.3.2.3.1 Mục đích Công tác giáo dục liên quan đến mọi người, mọi gia đình và cộng đồng trong xã...
 • 33
 • 2,649
 • 13

Xem thêm