câu hỏi trắc nghiệm tích phân

Ngân hàng trắc nghiệm phần Di truyền Y học Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Ngân hàng trắc nghiệm phần Di truyền Y học Bộ môn Y Sinh học - Di truyền

Y học thưởng thức

... thể không phân ly B Thất lạc nhiễm sắc thể giảm giảm phân tạo giao tử phân tạo giao tử hay phân cắt hợp tử Một cặp nhiễm sắc thể không phân ly D Một cặp nhiễm sắc thể không phân ly giảm phân tạo ... Karyotype 47, XX, +18/ 46, XX Cặp số 18 không phân ly phân cắt lần B Cặp số 18 không phân ly phân cắt lần đầu hợp tử hai hợp tử Cặp số 18 không phân ly giảm phân D Do thất lạc nhiễm sắc thể 18 tạo ... : Xét nghiệm đặc hiệu thường để xác định nhóm bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh phân tử protein men thể đồng hợp hay dị hợp A Định lượng sản phẩm trung gian B Điện di huyết sắc tố C Phân tích...
 • 24
 • 15,828
 • 158

ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại

ngân hàng trắc nghiệm phần lý thuyết môn quản trị tài chính hiện đại

Cao đẳng - Đại học

... thì: a Tỷ suất sinh lời đòi hỏi nợ không thay đổi b Tỷ suất sinh lời đòi hỏi vốn chủ sở hữu không thay đổi c Tỷ suât sinh lời đòi hỏi tài sản không thay đổi d Tất câu Mức độ ảnh hưởng … phản ... tính Câu 18: Nếu bạn đầu tư 100.000$ với mức lãi suất 12%/ năm, số tiền bạn có vào cuối năm bao nhiêu? • a 90.909 $ • b 112.000 $ • c 100.000 $ • d Không câu Dùng thông tin sau để trả lời câu hỏi ... 1% LNSH tăng % c Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ tăng 1% LNTT lãi vay tăng % d Tất câu sai 42 Phân tích giúp xác định lợi tài trợ nợ vốn cổ phần: a DOL b EBIT c EPS d DFL 43 Đòn bẩy ...
 • 21
 • 342
 • 1

Ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng

... tiên phân cách thị trường, mức độ rủi ro khoản vay cao lãi suất cho vay sẽ: a) tăng b) giảm c) không thay đổi TL: a) Rủi ro tăng, lãi suất tăng 68 Không kể tới yếu tố khác như: thị trường phân ... mua bán vốn với thời hạn năm ngân hàng thương mại với doanh nghiệp dân cư TL: d 40 Căn sử dụng để phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ là: a) Thời hạn chuyển giao vốn mức độ rủi ro b) Thời ... hoạt động hệ thống ngân hàng thị trường chứng khoán vì: a) Hai “kênh” dẫn truyền vốn cạnh tranh tích cực với nhau, “kênh” có hiệu tồn phát triển b) Hai “kênh” bổ sung cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu...
 • 31
 • 3,088
 • 24

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lý 10 cơ bản

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lý 10 cơ bản

Tư liệu khác

... 1800 B N, 15 N 1200 C N, N 600 D N, N 00 Câu 49 Câu ? Hợp hai lực F 2F A vuông góc với lực F B nhỏ F C lớn F D vuông góc với lực F Câu 50 Hãy chọn câu đúng: Khi xe buýt tăng tốc đột ngột hành ... đợc quãng đờng 50 m dừng lại .Hỏi ôtô chạy với tốc độ 120 km/h quãng đờng đợc từ lúc hãm phanh dừng lại bao nhiêu? A 200 m C 70,7 m B 100 m D 141 m Câu 59 Hãy chọn câu câu sau: Trong lốc xoáy, đá ... làm vỡ kính Câu 60 Một ngời thực động tác nằm sấp,chống tay xuống sàn nhà để nâng ngời lên hỏi sàn nhà đẩy ngời nh nào? A Đẩy lên B Đẩy sang bên C Đẩy xuống D Không đẩy Câu 61 Hãy chọn câu đúng:...
 • 16
 • 2,541
 • 63

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lý 10 nâng cao

Ngân hàng trắc nghiệm Vật lý 10 nâng cao

Tư liệu khác

... chuyển động chậm dần D Đặc trng cho chuyển động nhanh hay chậm vật 10 Thí nghiệm Galilê tháp nghiêng thành Pida thí nghiệm với ống Niutơn phủ nhận kết dới ? A Mọi vật rơi theo phơng thẳng đứng ... đồng quy có độ lớn 9N 12N Trong số giá trị sau giá trị độ lớn hợp lực A 1N B 23N C 11N D 25N Phân tích lực F thành hai lực F , F theo hai phơng OA vào OB; giá trị sau độ lớn hai lực thành phần? ... tới đất Công thức vận tốc v vật rơi tự phụ thuộc độ cao h A V= 2gh C V= gh B V = 2h g 15 Chọn câu sai ? Chuyển động tròn có A Quỹ đạo đờng tròn B Tốc độ dài không đổi C Tốc độ góc không đổi...
 • 11
 • 1,796
 • 56

trac nghiem tich phan H

trac nghiem tich phan H

Toán học

... Câu hỏi 5: A B C D E B C D E B C D E B C D E Câu hỏi 6: A Câu hỏi 7: A Câu hỏi 8: A Câu hỏi 9: A B C D Câu hỏi 10: A B C A B C D E E 10 D E ...
 • 3
 • 249
 • 2

ngan hang trac nghiem 12 moi(c dap an)

ngan hang trac nghiem 12 moi(c dap an)

Vật lý

... Cần phải thêm câu sau để phát biểu hoàn chỉnh a Số không đổi n21 b Phụ thuộc vào góc tới góc khúc xạ c Không phụ thuộc vào mặt phân cách hai môi trường d Trong câucâu e Tất sai Câu 3: Hiện ... Góc tới lớn góc giới hạn d Câu b câu c e Cân a câu c Câu 4: Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết quang sang môi trường có chiết quang : a có tia phản xạ mặt phân cách nhẵn b Chỉ có tia ... b Thấu kính phân kì có tác dụng phân kì chùm tia tới song song c Đối với tia sáng thấu kính tương đương với lăng kính (tạo hai mặt phẳng tiếp xúc điểm tới) d Câu a, b e Cả ba câu Câu 23: Trong...
 • 25
 • 417
 • 0

ngan hang trac nghiem kinh te vi mo co dap an

ngan hang trac nghiem kinh te vi mo co dap an

Tài chính - Ngân hàng

... giá sản phẩm thay đổi c Chỉ có thu nhập thay đổi b Chỉ có giá sản phẩm thay đổi d Các câu sai 9/ Tìm câu sai câu đây: a Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) thể phối hợp khác loại hàng hoá mang ... thường thấp c X hàng hoá cấp thấp, Y hàng hoá thông thường 14/ Tìm câu câu sau đây: a Thặng dư tiêu dùng thị trường phần diện tích nằm bên giá thi trường bên đường cung thị trường b Đường tiêu ... mà không bị lỗ c Tối đa hóa lợi mhuận b Tối đa hóa doanh thu d Các câu sai 25/ Trong ngắn hạn thị trường độc quyền hoàn toàn, câu sau chưa thể khẳng định: a Doanh thu cực đại MR = b Để có lợi...
 • 12
 • 2,416
 • 12

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 12

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 12

Sinh học

... nhiễm sắc thể (NST): A Rối loạn phân li NST trình phân bào B Rối loạn phân li toàn bộ NST gián phân C Rối loạn phân li NST giảm phân D Rối loạn phân li toàn NST giảm phân 17: Trường hợp nhiễm sắc ... 150: Trong thí nghiệm Moocgan, cho ruồi chủng xám, cánh dài lai với đen, cánh ngắn F1 thu toàn xám cánh dài Moocgan phân tích kết lai phân tính F1 sau: ruồi đen - ngắn dùng lai phân tích (L: đồng ... Thực vật 36: Rối loạn phân li toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) gián phân làm xuất dòng tế bào: A 4n B 2n C 3n D 2n+2 37: Rối loạn phân li toàn bộ nhiễm sắc thể lần phân bào phân bào giảm nhiễm tế...
 • 79
 • 924
 • 11

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 10

Ngan hang trac nghiem Sinh hoc 10

Sinh học

... Crep, phân tử axeetyl-CoA oxi hoá hoàn toàn tạo phân tử CO2? a phân tử c phân tử b phân tử d phân tử bỏ câu 12, 13 15 Trong hoạt động hô hấp tế bào , nước tạo từ giai đoạn sau đây? a Đường phân ... chỗ trống câu : a Hai nguyên tử c Hai chất b Hai phân tử d Nhiều phân tử liên kết hình thành nguyên tử hiđrô mang điện tích dương nguyên tử mang điện tích âm Phần điền vào chỗ trống câu : a Liên ... tARN kí hiệu phân tử ARN thông tin 34 Câu có nội dung sai câu sau : a ADN ARN alf đại phân tử b Trong tế bào có loại axist nuclêic ADN ARN c Kích thước phân tử ARN lớn ADN d Đơn phân ADN ARN...
 • 47
 • 699
 • 12

50 câu trắc nghiệm tích phân 12

50 câu trắc nghiệm tích phân 12

Toán học

... ln Câu 31 Tích phân π π x2 cos xdx bằng: A) − 2π − π2 B) − 2π + π2 C) + 2π − π2 D) + 2π + π2 Câu 32 Tích phân e ln x dx x2 bằng: A) − e B) − e C) + e D) + e Câu 33 Tích phân e e A) Câu 34 Tích ... 3+2 C) ln 3+2 Câu 48 Câu 49 x3 x2 +2x+1 dx Tích phân A) dx x2 −2x+2 π Tích phân Tích phân A) 19 √ x+ x2 + dx B) 2π C) ln + D) ln − bằng: B) − π ln −2 bằng: B) ln − A) Câu 50 √ Tích phân A) ln − ... Tích phân ln x dx (1+x)2 bằng: B) ln bằng: sin x cos x dx sin x+cos4 x π π bằng: B) C) C) ln B) Tích phân A) B) Tích phân A) x x− Tích phân A) π B) bằng: ln (1 + tgx) dx ln Tích phân A) Câu 24...
 • 3
 • 633
 • 39

ngân hàng trắc nghiệm vật lý 10 cả năm

ngân hàng trắc nghiệm vật lý 10 cả năm

Vật lý

... tích khí Câu 281: Hằng số khí R có giá trị bằng: a Tích áp suất thể tích mol khí 00C b Tích áp suất thể tích chia cho số mol 00C c Tích áp suất thể tích mol khí nhiệt độ chia cho nhiệt độ d Tích ... chất khí lớn khi: a Mật độ phân tử chất khí lớn b Nhiệt độ khí cao c Thể tích khí lớn d Thể tích khí nhỏ Câu 262: Chọn câu Khi nén khí đẳng nhiệt số phân tử đơn vị thể tích a Tăng, tỉ lệ thuận ... VI: Chất khí Câu 254: Chọn câu a Khối lợng phân tử khí H2, He, O2 N2 b Khối lợng phân tử O2 nặng loại khí c Khối lợng phân tử N2 nặng loại khí d Khối lợng phân tử He nhẹ loại khí Câu 255: Trong...
 • 38
 • 1,082
 • 43

Tài liệu Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Tài liệu Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Tư liệu khác

... học quy luật phân ly A phân li ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen B phân li đồng cặp NST tương đồng giảm phân đưa đến phân li đồng cặp alen C phân li ngẫu ... quanh phân tử histon D Mỗi NST kép gồm crômatit dính qua tâm động (eo thứ nhất) eo thứ (nơi tổng hợp rARN Mỗi NST đơn chứa A phân tử ADN phân tử histon B phân tử ADN phân tử histon C phân tử ADN phân ... NST tương đồng nguyên phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen D phân li đồng cặp NST tương đồng nguyên phân đưa đến phân li đồng cặp alen Menđen tiến hành việc lai phân tích cách lai A hai cá...
 • 13
 • 4,202
 • 206

Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Bài soạn Ngân hàng trắc nghiệm sinh học lớp 12 (có Đáp án)

Sinh học

... học quy luật phân ly A phân li ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen B phân li đồng cặp NST tương đồng giảm phân đưa đến phân li đồng cặp alen C phân li ngẫu ... quanh phân tử histon D Mỗi NST kép gồm crômatit dính qua tâm động (eo thứ nhất) eo thứ (nơi tổng hợp rARN Mỗi NST đơn chứa A phân tử ADN phân tử histon B phân tử ADN phân tử histon C phân tử ADN phân ... NST tương đồng nguyên phân dẫn đến phân li ngẫu nhiên cặp alen D phân li đồng cặp NST tương đồng nguyên phân đưa đến phân li đồng cặp alen Menđen tiến hành việc lai phân tích cách lai A hai cá...
 • 13
 • 1,756
 • 25

Xem thêm