câu 6  những thành tựu và hạn chế của chủ nghĩa duy vật tây âu thế kỷ 17 18

Câu hỏi triết học pot

Câu hỏi triết học pot

Cao đẳng - Đại học

... học Tây Âu Trung cổ (Về quan hệ triết học tôn giáo, vấn đề thể luận, nhận thức luận người xã hội) Câu 6: Những thành tựu hạn chế chủ nghĩa vật Tây Âu kỷ 17- 18 .6 Câu ... họ Theo chủ nghĩa thực dụng, tồn yếu tố kinh nghiệm Chủ nghĩa thực dụng coi kinh nghiệm bao hàm vật chất ý thức, khách quan chủ quan Về nhận thức luận, chủ nghĩa thực dụng coi ý nghĩa vật, khái ... Mác Ph Ăngghen phát triển chủ nghĩa vật lên hình thức cao chủ nghĩa vật biện chứng phát triển phép biện chứng lên hình thức cao phép biện chứng vật Trước Mác, chủ nghĩa vật mang tính chất siêu...
 • 18
 • 179
 • 1

Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận của

Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó

Cao đẳng - Đại học

... mâu thuẫn bên vật Từ đó, phải vận dụng nguyên tắc mâu thuẫn mà yêu cầu phải nhận thức đắn mâu thuẫn vật, trước hết mâu thuẫn mâu thuẫn chủ yếu, phải phân tích mâu thuẫn trình đấu tranh giải mâu ... * Ý nghĩa : + Phải xem xét toàn diện mối liên hệ + Trong tổng số mối liên hệ phải rút mối liên hệ chất, chủ yếu để thấu hiểu chất vật + Từ chất vật quay lại hiểu rõ toàn vật sở liên kết ... vật, tượng cách phiến diện Nó không xem xét tất mặt, mối liên hệ vật, tượng; xem mặt tách rời mặt kia, vật tách rời vật khác Chủ nghĩa chiết trung kết hợp mặt cách vô nguyên tắc, kết hợp mặt vốn...
 • 7
 • 26,004
 • 384

Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa phương pháp luận

Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận

Cao đẳng - Đại học

... dụng đắn quan điểm phát triển vào đuờng lối đổi đất nuớc Đảng ta phân kỳ qúa trình phát triển thành thời kỳ, buớc thích hợp, từ thấp tới cao: 19 86- 1990, 1991-19 96, 19 96- 2000,2001-2020 Nhờ phát huy ... nhất, chủ yếu vật tuợng giới, tự nhiên, xã hội, tư Trong giới tự nhiên hữu sinh phát triển ngày rõ rệt loài sinh vật từ thấp tới cao, cấu trúc thể ngày phức tạp, từ đơn giản đến đa bào, từ động vật ... quan chủ quan cụ thể Khi xem xét quan điểm , học thuyết phải đặt hoàn cảnh lịch sử cụ thể Chân lý cụ thể tức phạm vi tuơng đối mà vuợt qua giới hạn chân lý không Bước vào thời kỳ đổi ( 19 86 )...
 • 5
 • 4,711
 • 145

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta

Khoa học xã hội

... học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa tâm  Chủ nghĩa vật: người cho vật chất giới tự nhiên có trước định ý thức người; học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa vật I.Khái quát ... nghĩa vật I.Khái quát phép biện chứng  Chủ nghĩa vật chất phác ngây thơ thời cổ đại  Chủ nghĩa vật máy móc siêu hình kỷ thứ XVII – XVIII  Chủ nghĩa vật biện biện chứng: Mác, Ăngghen, Lênin ... ● Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, nguồn gốc phát triển nằm thân vật, mâu thuẫn vật quy định Phát triển trình tự thân phát triển II.CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (2) Các quy luật...
 • 67
 • 1,504
 • 6

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta

Các nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta

Khoa học xã hội

... thành hai trường phái lớn: • • Chủ nghĩa vật Chủ nghĩa tâm 1.1.1 Chủ nghĩa tâm ? Là người cho ý thức, tinh thần có trước giới tự nhiên; học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa tâm - Chủ ... vật Chủ nghĩa vật biện biện chứng: Mác, Ăngghen, Lênin kế thừa tinh hoa học thuyết trước đó, đồng thời khắc phục hạn chế, sai lầm chủ nghĩa vật siêu hình, dựa thành tựu kho học đại sáng lập chủ ... độc lập với người 1.1.2 Chủ nghĩa vật ? Là người cho vật chất giới tự nhiên có trước định ý thức người; học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa vật - Chủ nghĩa vật chất phác ngây thơ thời...
 • 72
 • 7,564
 • 36

nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật vai trò của nó đối với hoạt động con người

nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và vai trò của nó đối với hoạt động con người

Kinh tế - Quản lý

... Phép biện chứng vật Phép biện chứng vật Mac-Angghen sáng lập vào kỷ XIX sau Lenin phát triển Phép biện chứng vật thống hữu giới quan vật phương pháp luận biện chứng Nhờ khắc phục hạn chế trước phép ... thân trình khác tự nhiên, xã hội tư lại có mâu thuẫn khác (mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên ngoài, mâu thuẫn không bản, mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn thử yếu, mâu thuẫn đối kháng không đối kháng) Quy luật ... lienhe@docs.vn Tel : 0 918. 775. 368 Phương pháp siêu hình nhìn thấy vật riêng biệt mà không nhìn thây mối liên hệ qua lại vật ấy, nhìn thấy tồn vật mà không nhìn thấy phát sinh vaf tiêu vong vật ấy, nhìn...
 • 18
 • 839
 • 1

HÃY NÊU MỘT NỘI DUNG CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA

 HÃY NÊU MỘT NỘI DUNG CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA

Lý luận chính trị

... dung phong phú, thống với thâm nhập vào vào lĩnh vực đời sống xã hội, cố gắng giải đáp vấn đề đặt lịch sử có lẽ thành rực rỡ triết lý nhân sinh ông -Do hạn chế điều kiện lịch sử lợi ích giai cấp ... người xã hội, chữ “lễ”, chữ nghĩa bị xem nhẹ Do vậy, vận dụng tư tưởng đạo đức Nho gia vào việc giáo dục người có ý nghĩa Tuy nhiên bên cạnh tư tưởng Nho gia có số hạn chế lối sống gia trưởng gia ... tưởng chủ yếu sau: Thứ nhất: Xã hội tổng thể quan hệ xã hội người với người Nho gia coi quan hệ trị - đạo đức quan hệ tảng xã hội, đề cao vai trò quan hệ thâu tóm quan hệ vào ba rường mối chủ đạo...
 • 9
 • 1,176
 • 10

HÃY NÊU MỘT NỘI DUNG CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA

HÃY NÊU MỘT NỘI DUNG CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA

Lý luận chính trị

... dung phong phú, thống với thâm nhập vào vào lĩnh vực đời sống xã hội, cố gắng giải đáp vấn đề đặt lịch sử có lẽ thành rực rỡ triết lý nhân sinh ông -Do hạn chế điều kiện lịch sử lợi ích giai cấp ... với ngời xã hội, chữ lễ, chữ nghĩa bị xem nhẹ Do vậy, vận dụng t tởng đạo đức Nho gia vào việc giáo dục ngời có ý nghĩa Tuy nhiên bên cạnh t tởng Nho gia có số hạn chế lối sống gia trởng gia đình, ... lõi phải tâm thành kính Đời thấy nuôi đợc cha mẹ ngời ta khen có hiếu Nhng loài thú vật nh chó, ngựa ngời ta nuôi đợc Cho nên, nuôi cha mẹ mà chẳng kính trọng có khác nuôi thú vật âu. Còn Mạnh...
 • 8
 • 889
 • 7

Tài liệu Tiểu luận "Nội dung của tư tưởng triết học phương Đông thời cổ đại ý nghĩa phương pháp luận" doc

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... dung phong phú, thống với thâm nhập vào vào lĩnh vực đời sống xã hội, cố gắng giải đáp vấn đề đặt lịch sử có lẽ thành rực rỡ triết lý nhân sinh ông -Do hạn chế điều kiện lịch sử lợi ích giai cấp ... người xã hội, chữ “lễ”, chữ nghĩa bị xem nhẹ Do vậy, vận dụng tư tưởng đạo đức Nho gia vào việc giáo dục người có ý nghĩa Tuy nhiên bên cạnh tư tưởng Nho gia có số hạn chế lối sống gia trưởng gia ... tưởng chủ yếu sau: Thứ nhất: Xã hội tổng thể quan hệ xã hội người với người Nho gia coi quan hệ trị - đạo đức quan hệ tảng xã hội, đề cao vai trò quan hệ thâu tóm quan hệ vào ba rường mối chủ đạo...
 • 9
 • 867
 • 8

phân tich nội dung định nghĩa vật chất của leeenin ý nghia phương pháp luận? ppt

phân tich nội dung định nghĩa vật chất của leeenin và ý nghia phương pháp luận? ppt

Tài liệu khác

... Tổng kết từ thành tựu tự nhiên khoa học, phê phán quan niệm tâm, siêu hình phạm trù vật chất, Lênin đưa định nghĩa hoàn chỉnh phạm trù vật chất sau: “ Vật chất phạm trù triết học ... phản ánh tồn không phụ thuộc vào cảm giác” Phân tích định nghĩa - Theo định nghĩa vật chất Lê-nin, thứ cần phải phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học tức vật chất toàn thực khách quan” ... tạo sở tảng, tiền đề để xây dựng quan niệm vật xã hội,về lịch sử Mặc dù định nghĩa vật chất Lê-nin đời gần hai kỷ giữ nguyên giá trị thực tiễn khoa học Câu 2: nguồn gốc, chất ý thức theo quan điểm...
 • 5
 • 2,003
 • 26

PHÂN TÍCH NỘI DUNG Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH

PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH

Triết học Mác - Lênin

... hiện: Nhóm 3-A2k69 16 Sâu bướm VÍ DỤ Sâu non Sự đời Bướm Sâu già kén Sự đời bướm trải qua lần phủ định (Sự 5/14/2015 Phủ định tự nhiên) Hướng dẫn: GV.Lê Thị Nga Thực hiện: Nhóm 3-A2k69 17 VÍ DỤ TIỂU ... LUẬT Căn vào lĩnh vực tác động cá quy luật chia thành nhóm lớn: QUY LUẬT QUY LUẬT TỰ NHIÊN QUY LUẬT XÃ HỘI QUY LUẬT CỦADUY 5/14/2015 Hướng dẫn: GV.Lê Thị Nga Thực hiện: Nhóm 3-A2k69 I • QUY ... CHÀO MỪNG CÔ GIÁO CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 3A2K69 • CHÚC CÔ CÁC BẠN CÓ MỘT NGÀY LÀM VIỆC HIỆU QUẢ! 5/14/2015 Hướng dẫn: GV.Lê Thị Nga Thực hiện: Nhóm 3-A2k69 NHỮNG NỘI DUNG...
 • 32
 • 1,570
 • 2

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân kết quả

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

Luật

... 11.395 người chết 48.734 người bị thương tháng đầu năm 2012, nước xảy 23 .61 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6. 908 người, bị thương 25.000 người So với thời điểm năm 2011, giảm 9. 360 vụ, giảm ... mang lại ý nghĩa, kinh nghiệm mà từ giúp người phát triển tốt hơn, phát huy tốt hạn chế sai lầm không đáng có 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, 2012 Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa Mác ... trang 69 -72 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Triết học, 2009 Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa vật biện chứng Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội, trang 96- 105...
 • 15
 • 791
 • 1

Bài tập nhóm MácLenin: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân kết quả vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn

Bài tập nhóm MácLenin: Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vận dụng cặp phạm trù này trong hoạt động thực tiễn

Triết học Mác - Lênin

... Định nghĩa phạm trù nguyên nhân, kết Phạm trù nguyên nhân dùng để tác động lẫn mặt vật, tượng, vật, tượng với nhau, từ tạo biến đổi định Phạm trù kết dùng để biến đổi xuất tác động mặt, yếu tố vật, ... hàng Hơn nữa, năm gần đây, kinh tế nước ta chuyển sang chế thị trường Các thực phẩm sản xuất, chế biến nước nước nhập vào Việt Nam ngày nhiều chủng loại Việc sử dụng chất phụ gia sản xuất trở nên ... giả, hàng chất lượng xuất tràn lan thị trường Ở thành phố lớn chủ yếu hàng rau củ thức ăn sống (thịt lợn, thịt gà…) không đảm bảo Còn nông thôn chủ yếu hàng tạp hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ...
 • 10
 • 1,471
 • 3

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến phát triển của phép biện chứng duy vật sự vận dụng hai nguyên lý đó ở Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và phát triển của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng hai nguyên lý đó ở Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam

Lý luận chính trị

... tìm thấy t- t-ởng triết học phong phú, sâu sắc độc đáo Chủ tịch Hồ Chí Minh luụn tự coi ng-ời theo chủ nghĩa Mác Lênin, nói cách khác ng-ời theo chủ nghĩa vật biện chứng Ngi cho rng u im ln nht ... thuyn cỏch mng Vit Nam cp bn b thng li Ng-ời trở thành ng-ời kế tục hoi nhà sáng lập chủ nghĩa vật biện chứng thời đại mới, tr-ớc ph-ơng Đông đầy mâu thuẫn, đầy biến cố phức tạp Vỡ th, khám phá ... Chu Trinh, đ-ợc tiếp xúc với chủ nghĩa t- Pháp với cách mạng t- sản Pháp năm 178 9 (một cách mạng t- sản điển hình xoá bỏ chế độ phong kiến Pháp) ông li ch trng dựa vào Pháp ỏnh nn quõn ch (vua),...
 • 101
 • 974
 • 0

Phân tích phương pháp sáng tạo SCAMPER từ góc nhìn của phép biện chứng duy vật đề xuất một cách sử dụng SCAMPER hiệu quả

Phân tích phương pháp sáng tạo SCAMPER từ góc nhìn của phép biện chứng duy vật và đề xuất một cách sử dụng SCAMPER hiệu quả

Hệ thống thông tin

... danh sách khoảng 60 câu hỏi Khi trả lời câu hỏi đó, người dùng phát ý tưởng giải vấn đề mà không câu hỏi gợi ý việc nghĩ ý tưởng khó khăn Các câu hỏi SCAMPER chia thành nhóm, tạo thành phép biến ... cần cải tiến ? + Duy t phép SCAMPER, phép, trả lời bảng câu hỏi + Mỗi trả lời câu hỏi ta thu ý tưởng, giải pháp Ghi nhận lại tất giải pháp Một câu hỏi có nhiều câu trả lời câu trả lời khác giải ... vật, tượng Trong vật, tượng tồn mặt đối lập mâu thuẫn chúng, điều nghĩa vật, tượng tồn mâu thuẫn Mỗi vật, tượng nhiều mặt, nhiều mối liên hệ khác tạo nên Điều có nghĩa vật, tượng tồn nhiều mâu...
 • 19
 • 446
 • 0

Phép biện chứng duy vật vai trò của nó đối với hoạt động của con người

Phép biện chứng duy vật và vai trò của nó đối với hoạt động của con người

Khoa học xã hội

... tin b ca cỏi trc (7) V.I Lê nin: toàn tập , t.21 Nxb thật, HN, 1 963 ,tr52 Ph Ănghen: Biện chứng tự nhiên, Nxb thật , HN1971, tr6 (8) + Phi nm vng c im ca phộp bin chng vt s phỏt trin ca s vt ... HN, 1 963 , tr281 5.3 ý ngha, vai trũ lý lun , thc tin + Mun nhn thc c bn cht ca s vt phi xut phỏt t s vt, hin tng, quỏ trỡnh thc t (13) V.I Lênin Toàn tập, T29,NXB Tiến bộ, M, 1981, tr .181 Sdd, ... , tIII , nxb Sự thật , HN, 1 963 , tr281 + Mt kt qu cú th nhiu nguyờn nhõn Vỡ vy cn phõn bit nguyờn nhõn ch yu , th yu hn ch nhng kt qu vụớch cho ngi Kh nng- Hin thc 6. 1 Khỏi nim: Kh nng: L phm...
 • 25
 • 4,620
 • 13

Đề tài: “Phép biện chứng duy vật vai trò của nó đối với hoạt động của con người” doc

Đề tài: “Phép biện chứng duy vật và vai trò của nó đối với hoạt động của con người” doc

Khoa học xã hội

... chng vt III Sỏu cp phm trự 14 Cỏi chung- Cỏi riờng 14 Nguyờn nhõn- Kt qu 16 Tt nhiờn - Ngu nhiờn 17 Ni dung - Hỡnh thc 18 Bn cht - Hin tng 19 Kh nng - Hin thc 21 LINểIU Trong thc tin, hot ng ca ... tập, T29,NXB Tiến bộ, M, 1981, tr .181 Sdd, tr240 C.mác: Tư , thứ , tIII , nxb Sự thật , HN, 1 963 , tr281 (15) C.mỏc: T bn , quyn th , tIII , nxb S tht , HN, 1 963 , tr281 5.3 ý ngha, vai trũ lý lun ... b ca cỏi trc (7) (8) V.I Lê nin: toàn tập , t.21 Nxb thật, HN, 1 963 ,tr52 Ph Ănghen: Biện chứng tự nhiên, Nxb thật , HN1971, tr6 + Phi nm vng c im ca phộp bin chng vt s phỏt trin ca s vt khc...
 • 26
 • 570
 • 1

phép biện chứng duy vật vai trò của nó đối với hoạt động của con người

phép biện chứng duy vật và vai trò của nó đối với hoạt động của con người

Kinh tế - Quản lý

... kỳ này, Lênin phát triển bổ sung cho chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Định nghĩa vật chất Lênin vận dụng phép biện chứng tài tình ông làm sâu sắc thêm nhiều vấn đề nhận thức lý ... dụng giới quan vật vào nghiên cứu xem xét tượng đời sống xã hội - Triết học Mác khắc phục tách rời chủ nghĩa vật biện chứng tư tưởng triết học giai đoạn trước nhờ mà thống chủ nghĩa vật biện chứng ... nghiệm Khi nhận xét tính không quán mâu thuẫn triết học Cantơ, Lênin nói rằng, triết học dung hoà chủ nghĩa vật với chủ nghĩa tâm, thiết lập thoả hiệp hai chủ nghĩa kết hợp hai khuynh hướng triết...
 • 40
 • 514
 • 0

Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Tiến sĩ

... nớc dân chủ chủ nô A-ten, Giéc-manh thời cổ đại Tây Âu hình thức trị trung gian có kết hợp chế độ dân chủ công xã nông thôn (làm chủ cộng đồng) với chế độ chủ nô quý tộc (độc quyền chuyên chế) [58, ... điểm chế độ diêu dịch chế độ t chủ nghĩa "[35, 231] {Chế độ kinh tế diêu dịch theo Lênin hình thức chế độ kinh tế nông nô Nga trớc cải cách điền địa 1 861 Trong chế độ đó, toàn đất đai địa chủ ... nằm trình chuyển hóa từ vật thành vật khác Mỗi vật, tợng có trình phát sinh, phát triển theo qui luật; sự vật cũ đời vật gián đoạn, mà chuyển hóa liên tục từ vật thành vật khác Do vậy, độ từ chất...
 • 178
 • 772
 • 0

Quan điểm của triết học Mac-LêNin về vật chất ý nghĩa phương pháp luận của nó ppt

Quan điểm của triết học Mac-LêNin về vật chất và ý nghĩa phương pháp luận của nó ppt

Cao đẳng - Đại học

... người hạn chế cảm giác bề vật Đối lập với họ chủ nghĩa vật thừa nhận khả nhận thưc người cho nhận thức phản ánh thực khách quan vào óc người.Tuy nhiên hạn chế tính trực quan, siêu hình, máy móc chủ ... ” Khác với chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa tâm khách quan nhận thức thin người theo chủ nghĩa hoài nghi cho nhận thức trạng thái hoài nghi vật biến nghi ngờ tính xác thực tri thức thành nguyên ... dạng vật chất Phản ánh thuộc tính phổ biến vật chất Phản ánh tái tạo đặc điểm của hệ thống vật chất hệ thống vật chất khác trình tác động qua lại chúng.Kết phản ánh phụ thuộc vào hai vật( vật tác...
 • 18
 • 2,151
 • 15

Xem thêm