câu 255 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lê khiết lần 1

HD phân loại hóa 12

HD  phân loại hóa 12

Hóa học

... C6H8O6 Câu 15 9: Đề thi thử THPTQG 2 016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần Công thức phân tử triolein A C54H104O6 B C57H104O6 C C57H 110 O6 D C54H 110 O6 Câu 16 0: Đề thi thử THPTQG 2 016 – Trường THPT Chuyên ... biểu A B C D Câu 11 : Đề thi thử THPTQG 2 016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tổng số chất hữu mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 12 : Đề thi thử THPTQG 2 016 – Trường THPT Chuyên Tuyên ... glixerol Câu 16 5: Đề thi thử THPTQG 2 016 – Trường THPT Chuyên sư phạm lần Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phân este đa chức mạch hở : A B.2 C.4 D.5 Câu 16 6 : Đề thi thử THPTQG 2 016 – Trường THPT...
 • 409
 • 4,173
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT bố hạ lần 2

Đề thi thử toán 2016 trường THPT bố hạ lần 2

Toán

... ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2 015 -2 016 LẦN Thêi gian lµm bµi: 15 0 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò C©u Néi dung §iÓm x  C©u 1. 0® x  co m 2x 1 Hàm số y  x 1 - TXĐ:  \  1 ...  y  1, c  z  a, b, c  1 P  a  b  c  ( a  1) (b  1) (c 1) 0,25đ (a  b) (c  1)   (a  b  c  1) Ta có a  b  c   2 Dấu “=” xảy a  b  c  2 Mặt khác ( a  1) (b  1) (c 1)  (a ... 2x 1  x  /   (2 x  9)  0(5)  x   0,25đ Với x=3/2 Ta có y =11 Xét (5) Đặt t  x    x  t  Thay vao (5) t  2t  10  21   (t  3)(t  t  7)  Tìm t  x KL 13  29 10 3  13 ...
 • 5
 • 384
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT đội cấn lần 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT đội cấn lần 1

Toán

... Khối 12 có em, khối 11 có em, khối 10 có em 2 Có C18 C20 C17  416 160 cách chọn +Trường hợp 3: Khối 12 có em, khối 11 có em, khối 10 có em 1 Có C18 C20 C17  277440 cách chọn Vậy có 49 419 0 + 416 160 ... nghiệm x  1  x2  3x   x Chọn em học sinh thỏa mãn yêu cầu toán xảy trường hợp: + Trường hợp 1: Khối 12 có em, khối 11 có em, khối 10 có em: 2 Có C18 C20 C17  49 419 0 cách chọn + Trường hợp ... 7 y 2 uo Thay om Câu  0,25 c c 7 x    y  Giải hệ:  0,25  y 1   y 1  y 1 y   13    y  1 7 y 7 y 7 y 2  y  y  1  y  y  1   y   13  y  1    y  gb oc...
 • 6
 • 369
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT hàn thuyên lần 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT hàn thuyên lần 1

Toán

... khác SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Hướng dẫn chấm – thang điểm 10 có 04 trang) Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2 015 – 2 016 MÔN TOÁN 12 Nội dung – đáp án Điểm ... nhiều tài liệu khác  y  11  29 13  29 10 3  13 29 Với t  x y Với t   x  0,25      13  29 10 3  13 29  Vậy hệ phương trình cho có cặp nghiệm:  ;3  ;  ;11  ;  ;  2  2 ... 29 gb  2x 1   x  1   x  1  Giải phương trình: x   x  24 x  29  Đặt t  x  1, t   x  t  kh Ta phương trình: t   t  1  12  t  1  29   t  14 t  t  42  t   t...
 • 5
 • 398
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT trần phú lần 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT trần phú lần 1

Toán

... 3  a  6a  14 , IB  13   a  1  a  2a  14 uo a   11 IA  2IB  IA  2IB2  a  6a  14  2a  4a  28  a  10 a  14    a   11    Vậy I 0;5  11 , , I 0;5  11 , 0,25 0,25 ... MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 016 LẦN Câu §iÓ m Néi dung - Tập xác định D  R \ 1 3  x  1 0,25  với x  D m - Sự biến thi n y '  c co + Hàm số nghịch biến khoảng   ;1 , 1;   ... x 1 x 1 + Bảng biến thi n - x + y’(x ) Câu 1a - uo -  oc gb kh on Với x   x  1 , y0  0,25 O -2 x -1 2x  , Ta có d  M, 1   d  M,Ox   x   y0 x0 1  x0 1  2x    x  1 ...
 • 6
 • 439
 • 0

de thi thu thptqg mon van thpt song lo lan 2 nam 2016

de thi thu thptqg mon van thpt song lo lan 2 nam 2016

Trung học cơ sở - phổ thông

... anh/chị chất dân gian Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn lần năm 2 016 - THPT Sông Lô Câu Ý Nội dung trình bày Điểm 2.0 điểm ... thuật 0,5 b Phần (4 câu thơ đầu): Sức tàn phá thời gian 0,25 Phần (3 câu cuối): điều có sức sống mãnh liệt, trường tồn với thời gian 0,25 c Cụm từ “những câu thơ”, “những hát” hai câu thơ có ý nghĩa: ... thể tâm tư người trí thức 0,5 - Trường ca Mặt đường khát vọng sáng tác năm 19 71 chiến khu Trị- Thi n, in lần đầu năm 19 74, viết thức tỉnh tuổi trẻ đô thị miềnNam vùng tạm chiếm non sông đất nước...
 • 5
 • 152
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT hậu lộc 2 lần 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT hậu lộc 2 lần 1

Toán

... mang số chia hết cho 10 Suy  A  C155 C124 C 31 kh on b) k   gb oc       x    k 2  x  12  k    x    2  k 2  x    k   0.25 C155 C124 C 31 99  10 667 C30 Cho hình ... x   y   y 1  Giải hệ phương trình   x   14  x  y   2 Ta thấy x  nghiệm hệ, chia hai vế (1) cho x ta 1        y   y x x x 1. 00  111    1      y  ... ln 1  x  đoạn  1; 0 x 1 Ta có f '  x   x  ; f ' x    x   1 2x   1 Tính f  1   ln 3; f      ln 2; f     2 Vậy f  x    ln 2; max f  x    1; 0  1; 0...
 • 7
 • 386
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT ngô sỹ liên lần 2

Đề thi thử toán 2016 trường THPT ngô sỹ liên lần 2

Toán

... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 12 lần C©u Néi dung bµi §iÓm TXĐ D = R\ 1 Ta có lim y  lim x  x  1 / x  , lim y   , lim y   x 1 x 1 1 1 / x 0,25 x ... f ( x  1)  f (2 x  3) Từ hai điều phương trình (1) gb  x 1  2x  x  / x  /    x= 2  x   x  12 x  4 x  13 x  10  1 1    3 2 , đặt t = xy yz zx x y z on Ta có x2 y z ... 0,25 b) TXĐ D =  Phương trình  22 x 3 (4  1)  52 x 1 (5  3) 0,25 0,25 om  22 x 3.5  52 x 1. 8 0,25 2x 2    1 5  2x   x  n(n+ 1)  15  n  (t / m)  n2 + n  30     n ...
 • 5
 • 389
 • 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT nguyễn thị minh khai klần 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT nguyễn thị minh khai klần 1

Toán

... TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò thi thö TNTHPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI N¨m häc 2 015 - 2 016 Điểm Câu Câu 1. a 2𝑥 +1 0,25 a Khảo sát hàm số y = 1 𝑥 Tập xác ... + 18 𝑥=− +𝑘2𝜋 0,5 ,k Z 2 Giải bất phương trình: 3𝑥 +√𝑥 1 1 + ≤ 3𝑥 + 3√𝑥 1 (1) 2 ĐK: x ≥ Ta có: (1) ⇔ 3𝑥 +√𝑥 1 − 3𝑥 − 3√𝑥 1 + ≤ 0,5 ⇔ (3𝑥 − 3) (3√𝑥 1 − 3) ≤ (2)  x = 1: (2) thỏa mãn  x > 1: ... 𝑐 = −3 𝑏 = −2 { ⇔ ⇒ B(-2;5), C( -1; 12) 𝑏 − 7𝑐 = 𝑐 = 1 Vậy tọa độ đỉnh ΔABC là: A (1; 2), B(-2;5), C( -1; 12) Câu Giải hệ phương trình: { 𝑥 (4𝑦 + 1) + 2(𝑥 + 1) √𝑥 = (1) 𝑥 𝑦(2 + 2√4𝑦 + = 𝑥 + √𝑥 + (2)...
 • 5
 • 472
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT trần hưng đạo lần 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT trần hưng đạo lần 1

Toán

...  y -1 2k    x1  x  với  k  x1 x  3   AMN vuông A  AM.AN  (0,25)  1  41 (n) k  10 (0,25)  5k  k      1  41 (n) k  10  Bài 1  4 2 a) A    16  64 ...   kx  1  2k  x  3k   x  1 x 1 (d) cắt (C) điểm phân biệt k    k  (0,25)   16 k  4k   M  x1 , kx1  3k  3 , N  x , kx  3k  3 c Đáp án đề thi thử đại học lần   54 ...   t  2 13 f 1  f(2) = f(-2) = - 13 t = nên max f  t    2,2  x  y  13  max P  2 x  y   11 x  x    2    y  1  y  1   2 (0.25) f  t   7 t = -2...
 • 4
 • 408
 • 0

Đề thi thử toán 2016 trường THPT xuân trường lần 1

Đề thi thử toán 2016 trường THPT xuân trường lần 1

Toán

... khác HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPTQG LẦN I Câu Nội dung Điểm a) (1, 0 điểm) 1) Tập xác định : D   2) Sự biến thi n: a, Giới hạn : lim y   ; lim y   x  b, Bảng biến thi n: y’ = x  x , ...  t  1  t   nên f  t  đồng biến  x  Do **  f  x    f  x    x   x    x   x  4x  x   13 (T/M)  x x  x    x 0,25  13 11  13 y 2   13 11  13  ; ...   x4 x 1    * x 1   x  x  + x   y  11 ;  x  8 x    x  1  x  8 x2  x  + *   x   3  x     x  1  x2  x     x 1     x 1   x 1  om 0,25...
 • 7
 • 439
 • 0

Đề Thi thử đại học Trường THPT Đông Hà, lần 2 môn vật lý (có đáp án)

Đề Thi thử đại học Trường THPT Đông Hà, lần 2 môn vật lý (có đáp án)

... SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu Đáp án D A B D D A A D B 10 A Câu Đáp án 11 D 12 D 13 B 14 A 15 A 16 A 17 B 18 B 19 C 20 B Câu Đáp án 21 A 22 D 23 B 24 C 25 C 26 D 27 D 28 D 29 B 30 A Câu Đáp ... 4Wα(2cos20 - 1) D phản ứng thu lượng 4Wα(2cos200 - 1) - - - - - HẾT - - - - - Trang 6/6 mã đề thi L _11 5 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN NĂM 2 014 Môn thi: VẬT LÝ, khối A- A1 I PHẦN ... áp với tỉ số nào? Biết công suất điện nơi truyền không đổi, coi hệ số công suất A 11 4 /1 B 11 1 /1 C 11 7 /1 D 10 8 /1 Câu 25: Để ghi lại hoạt động số loài thú ăn đêm đêm tối người ta dùng camera đặc...
 • 7
 • 2,336
 • 2

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Ngọc Lâm

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Ngọc Lâm

Ngữ Văn

... nghĩ anh/ chị ý kiến Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2 016 - THCS & THPT Ngọc Lâm Câu Đọc thơ sau trả lời câu hỏi (3,0 đ) Thang Lá đỏ điểm - Nguyễn Đình Thi - Gặp em cao lộng gió Rừng ... hương Vai áo bạc quàng súng trường Đoàn quân vội vã Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa Chào em, em gái tiền phương Hẹn gặp Sài Gòn Em vẫy tay cười đôi mắt (Trường Sơn, 12 /19 74) 1) Dựa vào thông tin tác ... dụng câu thơ Em đứng bên đường quê hương? (0,5đ) 4) Chỉ hình ảnh miêu tả thi n nhiên Các hình ảnh tạo nên tranh rừng Trường Sơn nào? (0,5đ) 5) Không khí hành quân hào hùng, thần tốc gợi lên qua...
 • 7
 • 690
 • 1

Xem thêm