câu 245 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lam sơn lần 1

Tho: "Cai bap cai" (doc mot lan nho mai)

Tho:

Tư liệu khác

... giẻ rách mà mẹ đem cho" Trái đất ngàn dặm Nhng giẻ rách mà có khuy, khoá xéc- măng- tuya cha thấy Lần thứ t nhà muộn Say thật say Tôi đầu gối nơi thờng gác ngày Tôi hỏi vợ tôi, vợ đẹp tuyệt trần...
 • 2
 • 202
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của quá trình xử lý nguyên liệu đến khả năng trích ly Anthocyanin từ bắp cải tím

Khảo sát ảnh hưởng của quá trình xử lý nguyên liệu đến khả năng trích ly Anthocyanin từ bắp cải tím

Sinh học

... A2B3 B3 A1B3 A2B3 A3B3 o A1B1: Mẫu bốc ẩm 10 -15 C độ ẩm 15 % o A1B2: Mẫu bốc ẩm 10 -15 C độ ẩm 20% o A1B3: Mẫu bốc ẩm 10 -15 C độ ẩm 25% o A2B1: Mẫu bốc ẩm 40 C độ ẩm 15 % o A2B2: Mẫu bốc ẩm 40 C ... o B1 độ ẩm 15 % (± 0,5%) o B2 độ ẩm 20% (± 0,5%) o B3 độ ẩm 25% (± 0,5%) Mẫu đối chứng nguyên liệu không sấy C Số nghiệm thức 3x3 +1= 10 mẫu A1 A2 A3 B1 A1B1 A2B1 A3B1 B2 A1B2 A2B2 A2B3 B3 A1B3 ... mẫu đối chứng Nghiệm thức đối chứng 10 -15 /15 10 -15 /20 10 -15 /25 40 /15 40/20 40/25 50 /15 50/20 50/25 Hàm lượng anthocyanin (%) d 0,89 cd 0,92 cd 0, 91 cd 0,90 a 1, 13 b 0,99 bc 0,96 bcd 0,95 bcd 0,94...
 • 64
 • 726
 • 7

Khảo sát ảnh hưởng của hệ dung môi, phương pháp và nhiệt độ trích ly đến mật độ và độ bền màu của anthocyanin từ bắp cải tím

Khảo sát ảnh hưởng của hệ dung môi, phương pháp và nhiệt độ trích ly đến mật độ và độ bền màu của anthocyanin từ bắp cải tím

Y khoa - Dược

... -3 12 0.988 51 X 12 1. 019 61 X 12 1. 092 21 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - *-0.0725944 0.049 912 7 - 0.0 311 016 ... -MAIN EFFECTS A:Temp 0 .11 016 1 0 .11 016 1 0. 01 0. 917 4 B:Time 1. 38273 0.6 913 67 0.07 0.9337 RESIDUAL 2 61. 267 26 10 .0487 -TOTAL ... 16 CHƯƠNG III PHƯƠNG TI N – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHI M 19 3 .1 Phương ti n thí nghi m 19 3 .1. 1 Nguyên li u 19 3 .1. 2 D ng c - Thi t b 19 3 .1. 3 Hóa...
 • 65
 • 1,030
 • 16

Vấn đề liên quan tới nguyên liệu rau bắp cải

Vấn đề liên quan tới nguyên liệu rau bắp cải

Sinh học

... Cải bắp đỏ Na 48,2 11 K 560,5 269 Ca 48 83 P 31 42 Mg 13 12 Fe 1, 1 0,5 Zn 0,32 0,43 Co - - Cu 0,03 0,09 Mn 0,23 0,24 S 54 57 Chất khoáng (mg /10 0g) I (mcg /10 0g) 2.0
 • 37
 • 1,293
 • 0

Đảng bộ lào cai lãnh đạo hoạt động thương mại Lào Cai - Vân Nam giai đoạn 1991- 2010

Đảng bộ lào cai lãnh đạo hoạt động thương mại Lào Cai - Vân Nam giai đoạn 1991- 2010

Khoa học xã hội

... 6.027 10 .896 13 .16 1 5.502 6 .13 6 11 Tinh quặng đồng 2.025 1. 211 3.657 1. 755 5. 313 2.656 7 .14 2 3.857 6.840 3.783.4 872 12 .Quặng sắt 41. 082 884 73.623 1. 016 11 2.4 81 1. 519 19 2.795 2.892 227.603 3.487 ... dép 1. 765 1. 336 1. 955 2.280 2.077 2.876 1. 498 2.073 1. 286 2.532 Giấy vàng kim 1. 640 525 740 259 1. 456 495 1. 627 569 2.3 41 819 10 Cao su thô 4.435 4.346 6. 012 6. 613 6.575 6.027 10 .896 13 .16 1 5.502 ... USD) 29 .12 5 7.342 26 .11 5.597 24.052 6.979 18 .250 7. 211 22.483 8.483 856 1. 052 15 7 252 249 334 5 .17 0 13 .15 8 7.375 23. 912 839 218 1. 732 433 3.827 962 37.7 81 9.403 Gạo Sắn lát khô 3.432 310 2.248...
 • 84
 • 262
 • 0

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU đẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY ANTHOCYANIN TỪ BẮP CẢI TÍM

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU đẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY ANTHOCYANIN TỪ BẮP CẢI TÍM

Công nghệ - Môi trường

... -Control 0. 819 154 X A1B3 0.843525 XX A1B2 0.87 217 3 XXX A1B1 0.89724 XXXX A2B3 0. 914 648 XXX A3B2 0. 919 6 21 XXX A3B3 0.92 616 7 XXX A3B1 0.9 416 71 XX A2B2 0.970054 X A2B1 1. 05742 X ... -Control 0.8 718 75 X A1B2 0.883702 XX A1B1 0.8932 61 XX A1B3 0.896835 XX A3B2 0. 915 543 XX A3B3 0.92 210 8 XXX A2B3 0.9290 71 XXX A3B1 0.939 018 XX A2B2 0.979877 X A2B1 1. 059 51 X ... -Control 0.85397 X A1B2 0.87088 XX A1B3 0.873367 XX A1B1 0.874859 XX A2B3 0.899229 XX A3B3 0.902509 XX A3B2 0.9095 91 XX A3B1 0. 918 129 XX A2B2 0.9 715 13 X A2B1 1. 05 311 X ...
 • 55
 • 716
 • 1

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ DUNG MÔI, PHƯƠNG PHÁP VÀ NHIỆT ĐỘTRÍCH LY ĐẾN MẬT ĐỘ& ĐỘ BỀN MÀU CỦA ANTHOCYANIN TỪ BẮP CẢI TÍM

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ DUNG MÔI, PHƯƠNG PHÁP VÀ NHIỆT ĐỘTRÍCH LY ĐẾN MẬT ĐỘ& ĐỘ BỀN MÀU CỦA ANTHOCYANIN TỪ BẮP CẢI TÍM

Công nghệ - Môi trường

... -3 12 0.988 51 X 12 1. 019 61 X 12 1. 092 21 X -Contrast Difference +/- Limits -1 - *-0.0725944 0.049 912 7 - 0.0 311 016 ... -MAIN EFFECTS A:Temp 0 .11 016 1 0 .11 016 1 0. 01 0. 917 4 B:Time 1. 38273 0.6 913 67 0.07 0.9337 RESIDUAL 2 61. 267 26 10 .0487 -TOTAL ... 16 CHƯƠNG III PHƯƠNG TI N – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHI M 19 3 .1 Phương ti n thí nghi m 19 3 .1. 1 Nguyên li u 19 3 .1. 2 D ng c - Thi t b 19 3 .1. 3 Hóa...
 • 65
 • 416
 • 0

Bệnh phấn trắng và giả sương mai trên cây thuộc họ bầu, bí

Bệnh phấn trắng và giả sương mai trên cây thuộc họ bầu, bí

Nông nghiệp

... nhầm lẫn nên hiệu phòng trừ thấp Để giúp người trồng rau có thêm thông tin hai loại bệnh này, giới thi u số đặc điểm phân biệt để phòng trừ có hiệu Triệu chứng gây hại: - Bệnh phấn trắng (do nấm...
 • 5
 • 1,826
 • 7

Giống cà chua Kim Cương Đỏ chống chịu bệnh sương mai

Giống cà chua Kim Cương Đỏ chống chịu bệnh sương mai

Nông nghiệp

... lượng 30kg NPK 16 -16 -8 bón 20kg phân tím Đức (15 -5-20+TE) +5-7 kg phân canxi + 57kg kali sunphat Thúc lần cách lần từ 15 -20 ngày với 25 kg NPK 20-20 -15 15 kg phân tím Đức + 7 -10 kg kali sunphat ... (2.000-3.000 cây /1. 000m2) Mùa mưa nên trồng hàng đơn để tiện chăm sóc hạn chế bệnh hại - Bón thúc (lượng phân bón tính cho 1. 000m2): Thúc lần sau trồng 10 ngày với lượng 10 kg urê phân DAP Thúc lần sau ... cắt đứt nguồn bệnh Phơi đất, bón vôi bột (50kg /1. 000m2) trước trồng 10 ngày Bón lót (tính cho công 1. 000m2): 2-2,5 phân chuồng ủ hoai + 50kg NPK 16 -16 -8 + 25 kg supe lân phân vi sinh lên luống,...
 • 3
 • 448
 • 0

Kỹ thuật trồng cải bắp, cải bông

Kỹ thuật trồng cải bắp, cải bông

Nông nghiệp

... (tính cho 1. 000m2) -Bón lót: Phân chuồng hoai mục: 2-2,5 tấn, Super lân: 25kg,KCl: 5kg -Bón thúc: + Lần 1: 8 -10 NST hòa 5kg Urê tưới + Lần 2: 22-25 NST, Urê: 10 kg, 20kg NPK (16 -16 -8) + Lần 3: 40kg ... trồng Đồng ruộng cần dọn tàn dư trồng, rải vôi bột để hạn chế nguồn bệnh hại (10 0kg cho 1. 000m2 đất) Liếp rộng 0,8-1m, cao 20 cm Mùa mưa cần che phủ đất rơm màng phủ nylon để tránh đất cát bám ... 10 kg, 20kg NPK (16 -16 -8) + Lần 3: 40kg NST, Urê: 5kg, KCl: 5kg Riêng cải phải bón trước thu hoạch 7 -10 ngày Bón phân qua tán hoặ hàng kết hợp xới xáo, làm cỏ Lưu ý: Nếu dùng phân bón rút bớt số phân...
 • 4
 • 441
 • 0

Canh bắp cải cuộn thịt gà

Canh bắp cải cuộn thịt gà

Ẩm thực

... dùng hẹ chần sơ buộc chặt - Xếp bắp cải vào xoong Cho nước dùng gà vào, nêm 1/ 8 thìa cà phê muối, 1/ 2 thìa cà phê đường, 1/ 4 thìa cà phê hạt nêm Đun lửa lớn Khi sôi để lửa riu riu Cho khoai tây, ... đường Thực hiện: - Bắp cải rửa sạch, chần qua nước sôi Gà bỏ xương, băm nhuyễn phần thịt, ướp với 1/ 2 thìa hạt nêm, đầu hành băm Khoai tây, su su, cà rốt gọt vỏ, thái quân cờ - Trải cải đĩa, cho...
 • 2
 • 339
 • 0

Bệnh sương mai cà chua

Bệnh sương mai cà chua

Nông nghiệp

... độ thấp, ẩm độ > 805, bào tử mầm Nhiệt độ thích hợp 24300C, tối thi u 10 -13 0C khoảng T0 cần thi t động bào tử nang mầm, T0 = 10 -13 nhiệt độ thích hợp cho động bào nang phóng bào tử Khi nhiệt ... trưởng tốt, động bào nang phóng nhiều động bào tử xâm nhập gây hại cho trồng (T0 thích hợp 18 -220C, tối thi u= 12 0C) Thời gian tiềm dục động bào nang từ 2-5 ngày Cà chua bệnh tích luỹ qua hạt nước ... phòng trị: - Đẩy mạnh biện pháp dự tính dự báo H% T0, sương mù biến động tháng, tuần (Nhiệt độ 14 - 200C, biên độ ngày đêm - 80C có sương mù mưa phùn nhỏ bắt đầu dùng biện pháp phòng trừ) - Chọn...
 • 2
 • 762
 • 2

Bài soạn benh suong mai tren cay rau

Bài soạn benh suong mai tren cay rau

Công nghệ

... 77 WP0.75 1. 5 kg/ha Pha nồng độ 0 .15 – 0.3% với nước Kocide 53.8 DF, 61. 4 DF 0.75 – 1. 5 kg/ha Pha nồng độ 0 .15 – 0.3% với nước Copper Hydrocide COC 85 WP 0.75 – 1. 5 kg/ha Pha nồng độ 0 .15 – 0.3% ... (min 85%) Dimethom orph (min 99 .1% ) 90 g/kg + mancozeb 600 g/kg Liều lưỢng 1, 3 – 1, 5 kg/ha (bột 80%) Pha nồng độ 0,3 – 0,5 % với nước WPDipomate 80 WP, 430SC 1, 3 – 1, 5 kg/ha (bột 80%) Pha nồng độ ... Vietnam Ltd nước Chlorothal onil Daconil 500SC 0,75 – 1, 5 kg/ha Pha nồng độ 0 ,15 – 0,3% với nước Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% Ridomil MZ 72WP 1. 5 – 3.0 kg/ha Pha nồng độ 0.3 -0.5% với nước Hoạt...
 • 11
 • 1,358
 • 12

Gián án Quy trình sản xuất rau bắp cải an toàn

Gián án Quy trình sản xuất rau bắp cải an toàn

Tư liệu khác

... lần 1: Thời kỳ hồi xanh, sau trồng 7 -10 ngày, bón 70 kg urê 60 kg kali sunfat hoà tưới vào gốc kết hợp xới vun làm cỏ vét rãnh - Bón thúc lần 2: Thời kỳ trải bàng, sau trồng 20-25 ngày, bón 15 0 ... nước: Sau gieo hạt phải tưới nước liên tục 3-5 ngày đầu, 1- 2 lần vào sáng sớm chiều mát Khi hạt nảy mầm ngừng tưới 1- 2 ngày, sau cách ngày tưới lần Trước nhổ đem trồng, ngừng tưới nước 34 ngày để ... với liều lượng 25 kg/ha; xử lý giống dung dịch thuốc Sherpa 20EC nồng độ 0 ,1% Regent 800 WG nồng độ 1g /10 lít nước, 5 -10 giây vớt để khô nước đem trồng - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát...
 • 4
 • 407
 • 1

Tài liệu Chữa bệnh bằng rau bắp cải pdf

Tài liệu Chữa bệnh bằng rau bắp cải pdf

Sức khỏe giới tính

... Dùng 80 -10 0g cải bắp, nửa lít nước, sắc 1/ 3, cho thêm mật ong uống ngày, kết hợp ăn bắp cải sống Đái tháo đường: Cải bắp có tác dụng làm giảm trình đồng hóa glucid giảm đường huyết Dùng 10 0g hàng ... nhiều lần cho sạch, dọc đôi theo sống Chần qua với nước sôi Vớt để nước Cho vào cối sạch, giã nát, lấy vải hay gạc lọc lấy nước 1kg bắp cải ép khoảng 500ml nước Liều dùng: Mỗi ngày ép 1. 000ml ... bắp cải ép khoảng 500ml nước Liều dùng: Mỗi ngày ép 1. 000ml nước bắp cải, chia làm nhiều lần để uống, lần khoảng 250ml, uống thay nước, thêm đường muối Mỗi đợt điều trị tháng Điều trị nước ép...
 • 5
 • 370
 • 0

Tài liệu Bánh bắp cải hay lắm! doc

Tài liệu Bánh bắp cải hay lắm! doc

Ẩm thực

... muối nở Bước 4: - Cho bột bắp cải vào khuôn theo thứ tự: lớp bột, lớp bắp cải lớp bột Nướng bánh 18 00C khoảng 30 phút ná! Bánh sau nướng đây!!! Nhìn bề mặt bánh thích chưa kìa! Bên bánh nà… Giờ...
 • 4
 • 466
 • 0

Tài liệu Gỏi gà trộn bắp cải rùm rụm pptx

Tài liệu Gỏi gà trộn bắp cải rùm rụm pptx

Ẩm thực

... Bước 2: - Hành tây cắt sợi ngâm với dấm, đường 15 ' Sau đó, ép cho thật nước Bước 3: - Đến dưa leo, cà rốt, bắp cải cắt sợi rùi rửa để nè Bước 4:...
 • 5
 • 281
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25