cần phát huy tính tích cực của học sinh trong môn tin học 8

Báo cáo sáng kiến Sử dụng phần mềm học tập rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lớp 8

Báo cáo sáng kiến Sử dụng phần mềm học tập rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lớp 8

Giáo dục học

... Tin học trường THCS Tuyết Nghĩa đưa vào giảng dạy 2) Cần phát huy tính tích cực học sinh môn Tin học 8: Không môn học khác, Tin học môn khó nội dung chủ yếu lập trình Pascal Mặc dù chủ yếu ... tính tích cực học sinh giờ học môn Tin học 8, đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy học III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tính tích cực học sinh giờ học môn Tin học trường THCS ... phát huy tính tích cực học sinh phải đặt lên hàng đầu nhất môn Tin học 8, môn đòi hòi nhiều hoạt động học sinh Đó lý chọn đề tài II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Tìm phương pháp phù hợp nhất với học sinh...
 • 21
 • 384
 • 0

ĐỀ TÀI: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghịêm nhằm lựa chọn mô hình cho thị trường điện lực cạnh tranh ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghịêm nhằm lựa chọn mô hình cho thị trường điện lực cạnh tranh ở VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... ỏng khớch l S huyn cú in S xó cú in S h cú in li quc Nm lui quc gia li quc gia gia 2006 100% 2007 100% 20 08 5 48/ 5 48 100% 96% 96.95% 88 38/ 9 087 97,26% 91,53% 93,35% 13313420/141 583 66 94,03% Ngun: ... 1 58 162 162 1,5 10,5 18, 3 10,6 23,3 4,9 1,9 2,9 0,7 4,1 30,5 36,0 99 36 34 41 75 60 85 163 73 92 32 109 1,1 2,9 3,2 2 ,8 1,6 2,0 1,6 0 .8 2,1 1,7 5.1 1,5 HngKụng 163 Arp xờỳt 173 ỏo 189 23,5 8, 5 ... v 2006 20 08 ng thi s lng khỏch hng mua in trc tip t EVN tng lờn ỏng k qua cỏc nm Cụ th qua cỏc bng sau: Nm 2000 2004 2005 30673,1 3 588 8 40546 46202 520 78 59050 15% 17% 13% 24972 285 47,6 33777...
 • 80
 • 252
 • 0

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ í KIẾN GểP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACC THỰC HIỆN

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ í KIẾN GểP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CễNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACC THỰC HIỆN

Kế toán

... những đỏnh giỏ kết luận cú độ chớnh xỏc cao để đem lại tin cậy cho khỏch hàng người nhận thụng tin Quỏ trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh Cụng ty ACC thực luụn tuõn thủ đỳng ... bảo độ tin cậy kết luận đưa Thứ tư, quỏ trỡnh thực kiểm toỏn, cỏc tài liệu ACC thu thập giấy tờ làm việc kiểm toỏn viờn đỏnh số tham chiếu cỏch cú hệ thống Cỏch đỏnh số tham chiếu khoa học giỳp ... kiểm toỏn khỏch hàng Cụng ty ABC cho thấy thụng tin hệ thống kiểm soỏt nội Cụng ty ABC kiểm toỏn viờn thu thập khỏ đầy đủ hiệu Tuy vậy, thụng tin lại lưu ớt vào hồ sơ kiểm toỏn, chủ yếu cú số...
 • 10
 • 294
 • 1

Tiến trình gia nhập WTO của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tiến trình gia nhập WTO của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... trình độ lợi dụng việc học chức để thăng tiến gây hậu sử dụng không hiệu nguồn nhân lực , gây chảy máu chất xám Theo số thống kê gần số sinh viên theo học đại học chức lớn số sinh viên qui từ 1-4 ... cha hoàn toàn tin tởng vào sách thơng mại Việt nam thực thi sách tơng lai Một cản trở đội ngũ cán chuyên trách ta thiếu kiến thức WTO dẫn tới tình trạng thiếu cán có lực thực chuyên môn , ngoại ... Mỹ hai bên có trình đàm phán lâu dài, đầy khó khăn Trong năm 86 89 , hai bên thực 10 lần đàm phán có tiến triển đạt đợc nhiều thoả thuận Trong thời gian 92 95, TQ thực nhiều cố gắng để cố gia...
 • 34
 • 1,025
 • 4

Phân tích nguyên nhân thành công, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

Phân tích nguyên nhân thành công, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

Cao đẳng - Đại học

... cách mạng thành công, nắm quyền toàn quốc” 1.Bài học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 -Kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám phong phú Dưới số học chủ yếu a.Giương cao cờ độc lập dân tộc ,kết ... đông đảo, làm cho Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi nhanh gọn , đổ máu, giảm bớt trở ngại hy sinh không cần thiết d.Kiên dùng bạo lực cách mạng biết sử dụng bạo lực cách mạng cách thích hợp...
 • 2
 • 38,732
 • 283

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Cao đẳng - Đại học

... mạng giới, dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 1.Bài học kinh nghiệm Tổng kết kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta rút nhiều học kinh nghiệm quý báu: -Giương cao lúc hai cờ độc lập dân ... loạt, đè bẹp quân địch, giành thắng lợi cuối -Trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta kế thừa tài đánh giặc đầy mưu lược tổ tiên, đồng thời phát huy kinh nghiệm phong phú Cách mạng Tháng Tám ... quân chiến tranh cách mạng Việt Nam -Xây dựng hậu phương kháng chiến , địa vững cách mạng nước -Trong đạo đấu tranh chống Mỹ xâm lược, Đảng ta xác định đường đấu tranh giải phóng miền Nam, thống...
 • 4
 • 37,063
 • 148

Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước.doc.DOC

Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước.doc.DOC

Kế toán

... 1.222,75 1.090,71 - 10 ,80 1.723,06 57, 98 2.903, 08 68, 48 3.209,94 10,57 155,43 214,46 37, 98 354, 78 65,43 480 ,2 35,35 669,13 39,34 18. 504,3 20.904,2 12,97 23.421,2 12,04 22 .81 7,1 - 2, 58 25.244,3 10,64 ... 53.259 ,87 24,36 24,77 21,71 65.622, 78 23,21 Giá trị xuất (100 tr USD ) Tốc độ tăng trởng (%) 2.579,79 2. 685 , 08 4, 08 3. 585 .15 33,52 4.5 78, 73 27,71 5.404,01 18, 02 Tổng lợi nhuận (100 tr USD ) Tốc ... 100 1 280 45,1 100 1651 60,9 116664,7 91,10 Nhà nớc nắm giữ cổ phần tơng đối lớn 135 4, 98 2529,25 1, 98 1743,95 2,66 Sở hữu tập thể đa số 2 78 10,2 3097,75 2,42 285 2 ,86 4,35 79 2,92 660,61 0,52 586 ,11...
 • 65
 • 1,213
 • 4

Phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài của công ty Dệt Len Mùa Đông và một số bài học kinh nghiệm.DOC

Phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài của công ty Dệt Len Mùa Đông và một số bài học kinh nghiệm.DOC

Kế toán

... trng xut khu gia 2001 82 8.75 2002 1,000.34 2003 1,793.73 272.66 401.14 756.955 779.165 _ 1 28, 48 355 ,81 5 22,21 556.09 599.209 1,036.77 2004 1,693 .83 8 914.673 _ 43.115 437.5 68 -122.104 32.9 40.1 ... hin qua c cu kim ngch xut khu ca Cụng ty vo hai mng th trng ny %100 15 15 20 17 85 85 80 83 2001 2002 2003 2004 80 60 40 20 Thị trường hạn ngạch Năm Thị trường phi hạn ngạch Hỡnh 2.3: C cu th ... 1 986 n Giai on t 1 986 n 1990 Sau i hi ng VI (1 986 ), nn kinh t nc ta chuyn sang c ch th trng Nhn thc rừ tỡnh trng SXKD kộm hiu qu ca Cụng ty, lónh o Cụng ty ó kp thi i mi v mi mt, to nhng tin...
 • 26
 • 1,719
 • 19

Mô hình phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững của Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.DOC

Mô hình phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững của Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.DOC

Kế toán

... tuổi thọ trung bình Tri thức: Được đo tỉ lệ số người lớn biết chữ tỉ lệ nhập học cấp giáo dục (tiểu học, trung học, đại học) Thu nhập: Mức sống đo GDP bình quân đầu người 1.1.2.3 Môi trường Như ... Đông Nam Á Ví trí Quốc đảo nằm cách đường xích đạo 136 ,8 km phía Bắc, vĩ độ 1030 38' 104006' vĩ độ đông Singapore nằm giao đường Huy t mạch vận chuyển hàng hải Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương eo biên ... lượng lượng Tính đến thời điểm cuối năm 20 08, website nhận 1300 đề nghị Vào 28 tháng Mười ngày 06 tháng Mười năm 20 08 có 400 người tham gia vào hai diễn đàn Trong thời gian này, có thành viên xuất...
 • 77
 • 3,229
 • 52

Dự án dầu tư mở rộng nhà máy giấy Bãi Bằng của tổng công ty giấy Việt Nam. Thực trạng và Bài học kinh nghiệm.DOC

Dự án dầu tư mở rộng nhà máy giấy Bãi Bằng của tổng công ty giấy Việt Nam. Thực trạng và Bài học kinh nghiệm.DOC

Kế toán

... 9.5 48. 184 .770 9.5 48. 184 .770 182 .87 3.272.549 182 .87 3.272.549 10.Máy đóng gói 3.472.067. 189 3.472.067. 189 11.Máy thí nghiệm 3.250.445 .87 9 3.250.445 .87 9 12.Hệ thống chuyển động 31 .80 2.657.9 78 31 .80 2.657.9 78 ... 31 .80 2.657.9 78 31 .80 2.657.9 78 13.Điện khí hóa 14. 588 .479.410 14. 588 .479.410 14.Hệ thống điều khiển DCS 31.903. 088 .80 9 31.903. 088 .80 9 15.Thiết bị nghi khí 13.667. 489 .547 13.667. 489 .547 16.Đường ống 26.664.395.767 ... 1.Máy mài lô 28. 830.702.353 28. 830.702.353 2.Cải tạo lò động lực tua bin 23 .80 3 .84 0.632 23 .80 3 .84 0.632 3.Tháp ngâm bột 2.179.276.215 2.179.276.215 4.Máy nghiền kép 3. 989 . 183 .579 3. 989 . 183 .579 5.Hệ...
 • 62
 • 1,410
 • 10

Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào các nước ASEAN và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc thu hút FDI của Nhật Bản.DOC

Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào các nước ASEAN và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc thu hút FDI của Nhật Bản.DOC

Kế toán

... dự án 19 98 giá trị dự án 1999 giá trị dự án 2000 giá trị 445 4337 383 55 78 172 280 4 186 2791 130 1976 224 2655 2 28 389 7 106 2253 86 1 581 48 531 672 2 08 7200 613 139 9614 282 101 51 58 273 32 4404 ... án trị 18 1994 dự giá án trị 16 1995 dự giá án trị 15 14 20 10 28 17 17 16 18 20 18 312 12 323 17 471 18 3 08 15 187 18 236 22 70 15 100 18 193 12 37 96 10 71 78 567 58 272 53 350 48 226 28 220 ... 19 98 Số dự án Tị giá Số dự án Tị giá Số dự án Tị giá 196 160 69 75 102 65 - 1 581 2720 644 630 1256 359 - 154 170 82 64 96 45 - 2291 3 085 971 642 22 38 381 - 72 62 32 45 58 12 - 1755 13 78 6 58 485 ...
 • 92
 • 983
 • 10

Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945.DOC

Nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945.DOC

Kế toán

... - 1945 ) lực lợng tinh thần cách mạng Đảng chớp thời tạo nên chiến thắng cho cách mạng Thời kết hợp nhuần nhuyễn điều kiện nớc bên ngoài ,trong điều kiện bên giữ vai trò định Trong chiến đấu thời ... công vô quan trọng Việc xác định,nắm bắt phát huy triệt để thời làm nên thắng lợi định , xoay chuyển làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh .Trong lịch sử chứng kiến nhiều tận dụng thời để ... trị đúng,thống t tởng ,trong vững mạnh tổ chức,gắn bó chặt chẽ với nhân dân.Đảng đặt lên hầng đầu xây dựng khối thống toàn Đảng,muôn nghìn ng ời nh có ý chí,một hành động .Trong cách mạng Tháng...
 • 10
 • 3,519
 • 32

Nghiên cứu mô hình Chaebol Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho tập đoàn kinh tế Việt Nam.DOC

Nghiên cứu mô hình Chaebol Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho tập đoàn kinh tế Việt Nam.DOC

Kế toán

... chaebol 1996(B) 1997 19 98 1999(A) 2000 A/B(tỷ lệ tăng trưởng) 161.713 202.006 273.090 310 .87 0 264.563 92,2% 125.373 146.3 58 162.2 28 161 .88 7 1 58. 234 29,1% 287 . 086 3 48. 364 435.3 18 472.757 422.797 64,6% ... 35.455 38. 376 22.927 19 98 73.520 64.536 52.994 52.773 29.267 1999(A) 88 .80 6 61.606 78. 1 68 49.524 32.766 2000 A/B(tỷ 88 .649 102,7% 67. 384 65,3% (20.771) 120,5% 47.612 51,6% 40.147 176 ,8% lệ tăng ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 09 18. 775.3 68 10 T?c đ? tăngGDP 1 980 1 984 1 985 1 989 19901994 19951999 20002005 Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia II.Mô hình Chaebol...
 • 38
 • 1,912
 • 29

Tiến trình gia nhập WTO của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.doc.DOC

Tiến trình gia nhập WTO của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... trình độ lợi dụng việc học chức để thăng tiến gây hậu sử dụng không hiệu nguồn nhân lực , gây chảy máu chất xám Theo số thống kê gần số sinh viên theo học đại học chức lớn số sinh viên qui từ 1-4 ... cha hoàn toàn tin tởng vào sách thơng mại Việt nam thực thi sách tơng lai Một cản trở đội ngũ cán chuyên trách ta thiếu kiến thức WTO dẫn tới tình trạng thiếu cán có lực thực chuyên môn , ngoại ... Mỹ hai bên có trình đàm phán lâu dài, đầy khó khăn Trong năm 86 89 , hai bên thực 10 lần đàm phán có tiến triển đạt đợc nhiều thoả thuận Trong thời gian 92 95, TQ thực nhiều cố gắng để cố gia...
 • 34
 • 719
 • 8

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Thái Lan năm 1997 – Nguyên nhân, hậu quả và bài học kinh nghiệm với Việt Nam.doc

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Thái Lan năm 1997 – Nguyên nhân, hậu quả và bài học kinh nghiệm với Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... thất ng 1996 1997 19 98 1996 1997 19 98 Thái Lan 6.7 -0.4 -8. 3 8. 8 Malaysia 8. 2 7.0 2.0 Indonesia 7 .8 4.6 -13.7 Philippines 5 .8 5.2 -.05 9.5 10.4 3.3 Hàn Quốc 7.1 5.5 -5 .8 2.3 2.5 8. 0 Về mặt kinh tế, ... 0 .87 1. 38 1.40 3.34 -0. 08 0.92 5.45 7. 48 4. 18 5.54 4.36 Đầu tư khác (tỷ USD) 9.99 6. 58 3.47 8. 81 16.6 14.5 23.5 Nợ nước (tỷ USD) 35.9 39.6 45 .8 60.9 65.0 49.0 97.0 45.7 38. 7 45.6 23.0 39 .8 39.1 ... 19 982 Năm Tăng trưởng GDP (%) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19 98 7.0 7.1 8. 2 8. 6 8. 7 6.7 -0.4 -8. 3 Tỷ giá hối đoái 25.2 25.3 25.3 25 25.1 25.6 47.2 41.3 Lạm Phát 5.7 4.1 4.6 5.1 5 .8 4 .8 5.6...
 • 15
 • 3,700
 • 34

Khủng hoảng tài chính Mỹ và bài học kinh nghiệm cho phát triển thị trường tài chính Việt Nam.doc

Khủng hoảng tài chính Mỹ và bài học kinh nghiệm cho phát triển thị trường tài chính Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... học thứ năm: Củng cố niềm tin công chúng biện pháp tốt cho việc hạn chế đổ vỡ mang tình dây chuyền Nhiều đỗ vỡ ngân hàng bắt nguồn từ tâm lý hoảng loạn thái dân chúng nghe tin đồn với thông tin ... Thua lỗ (2007): 4,6 tỷ USD 07/09/20 08: FED kí hợp đồng Mac Tổng vốn góp cổ phần: 26,7 tỷ USD Thua lỗ quý II/20 08: 82 1 bỏ tỷ USD hỗ trợ cho Số lượng nhân viên: 5. 281 người triệu USD Freddie Mac, đổi ... kiểm soát cổ phiếu Fannie Tổng tài sản: 88 2,5 tỷ USD Thua lỗ (2007): tỷ USD 07/09/20 08: với Freddie Mae Tổng vốn góp cổ phần: 44 tỷ USD Thua lỗ quý II/20 08: 2,3 tỷ Mac bị FED tiếp quản Là tổ chức...
 • 14
 • 1,698
 • 18

Cải cách hệ thông ngân hàng thương mại Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Cải cách hệ thông ngân hàng thương mại Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... 19962002 1/5/96 23 /8/ 96 23/10/97 25/3/ 98 1/7/ 98 7/12/ 98 1/6/99 21/2/02 2,79 1, 98 1,71 1,71 1,44 1,44 0,99 0,74 kỳ Không hạn 9, 18 7,47 5,67 5,22 năm 12,06 9,00 6,66 6,66 năm 9,32 9,32 2 ,8 -2,6 Lạm phát ... .85 Cơ cấu lại hoạt động ngân hàng 86 4.1 Đa dạng hoá nghiệp vụ kinh doanh .86 4.1.1 Huy động vốn 86 4.1.2 Tín dụng 88 4.1.3 Kinh doanh thị trờng ngoại hối ... Ngân hàng Xây dựng China Great Wall Ngân hàng Nông nghiệp Tổng 32 ,8 50,1 45,9 42,6 171,4 2,2 2 ,8 3,6 0 ,8 9,4 6,7% 5,6% 7 ,8% 1 ,8% 5,5% 0,5 0,9 1,3 0,5 3,2 Theo Tạp chí Thị trờng tài tiền tệ 15/10/2003...
 • 109
 • 848
 • 4

Chính sách nâng giá đồng nội tệ Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Chính sách nâng giá đồng nội tệ Thực tiễn thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989 1990 5,00 3,00 2,50 2,50 4,25 6,00 6,30 4,30 4,30 4,20 6,70 8, 20 3 68. 432 402 .83 5 441 .86 3 489 .87 2 546.547 597 .83 8 Nguồn: BOJ Main Economic Indicators of Japan, 4/1996 Trong ... số Ngoại tệ 1 980 21,567 1 985 22,3 28 1 986 37,675 1 987 75,65 1 988 90,51 1 989 77,99 1990 69, 487 Vàng Dự trữ IMF 1 ,80 2 1,331 0,931 2,275 1,037 2, 382 1,203 2 ,85 3 1,141 3,2 78 1,114 3,5 18 1,206 5,971 ... mại, ODA FDI Nhật Bản thời kỳ 1 980 1 985 Năm 1 980 1 981 Cán cân thơng mại (Tr USD) -10.721 8. 740 ODA (Tr USD) 3.304 3.171 FDI (Tr USD) 4.693 8. 906 1 982 1 983 1 984 1 985 6.900 20.534 33.611 46.099...
 • 106
 • 1,269
 • 11

Đánh giá hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong kinh doanh đồ ăn nhanh.doc

Đánh giá hoạt động kinh doanh của hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm trong kinh doanh đồ ăn nhanh.doc

Quản trị kinh doanh

... 3.97 3.27 Phở 24 Lotteria 3 .88 2 .81 2.31 3.13 4.00 3.19 2.94 2.13 3. 08 BBQ 3.67 3.17 3.11 3.00 3.33 3.50 2 .83 2.67 2.33 3.75 4. 08 2.53 3.42 3.25 3. 58 3.67 3.17 3 .88 Ngoài giá chưa khách hàng ... (20.51%) 31 (79.49%) 4.79 / (95 .80 %) Giá (0.00%) (2.56%) 10 (25.64%) 23 ( 58. 97%) (12 .82 %) 3 .82 / (76.40%) Khung cảnh (0.00%) (15. 38% ) 19 ( 48. 72%) 11 ( 28. 21%) (7.69%) 3. 28 / (65.60%) Cách trí (0.00%) ... 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6. 280 . 688 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6. 280 . 688 Phần mở đầu Lý việc...
 • 42
 • 1,962
 • 23

Xem thêm