cách nhiệt kiến trúc

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... viên thời gian trờng Nh đạo đức cách mạng ngời xã hội XHCN,chúng ta phải hiểu phẩm chất trị tốt đẹp bao gồm thái độ hành động ngời Tổ quốc với nhân dân , nghiệp cách mạng đại thu hẹp mối quan ... ,chắc chất lợng không đảm bảo ,có ảnh hởng sấu tới tơng lai họ Về động lực cách thức học tập tìm hiểu vấn đề ,nhiều ý kiến cho biết số niên, sinh viên có ý thức học tập ,có động lực ,co định mức ... vai trò quan trọng phát triển cân đối ,hài hoà nhân cách niên sinh viên Đây điều hợp lý có ích cho họ.Nó có tầm quan trọng việc hình thành phong cách sống niên sinh viên Nhng bên cạnh có sinh viên...
 • 20
 • 342
 • 1

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... xã hội Trong cấu trúc nhân cách, đạo đức phận đặc biệt, nét đặc trưng, thuộc tính Theo tác giả Bandzelaze: "Đạo đức nội dung cốt yếu tính cách người" Sự khác nhân cách hay nhân cách khác khác đạo ... lòng nhiệt tình cách mạng phương pháp cách mạng, hiểu biết, tiếp cận vấn đề sống Chúng ta coi việc giáo dục lý tưởng cách mạng nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục đạo đức, sở, tảng để phát triển nhân cách ... lợi ích cá nhân thực cách chân động lực phát triển nhân cách họ Ngược 10 lại, lợi ích cá nhân thực cách trà đạp làm tổn hại đến lợi ích người khác làm niên tha hoá nhân cách họ Những tác động...
 • 90
 • 523
 • 2

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục học

... hội Trong cấu trúc nhân cách, đạo đức phận đặc biệt, nét đặc trưng, thuộc tính Theo tác giả Bandzelaze: “Đạo đức nội dung cốt yếu tính cách người” Sự khác nhân cách hay nhân cách khác khác đạo ... nhiệt tình cách mạng phương pháp cách mạng, hiểu biết, tiếp cận vấn đề sống Chúng ta coi việc giáo dục lý tưởng cách mạng là nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục đạo đức, sở, tảng để phát triển nhân cách ... cầu bản, tiêu chí tảng phát triển nhân cách niên Đó thành phần nòng cốt cấu trúc nhân cách người nói chung niên nói riêng Đạo đức sẵn có, không hình thành cách tự phát mà thông qua giáo dục, rèn...
 • 61
 • 390
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi người cách mạng phải có tâm phấn đấu thật cao, phải dám hi sinh , phải kiên trì bền bỉ “thắng không kiêu, bại không nản” Vì “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng ... người tiến Người khẳng định cách mạng việc dân chúng việc hai người, công nông gốc cách mạng, đội quân chủ lực cách mạng Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vị trí niên lực lượng cách mạng Là lực lượng đông ... nhân cách cho người Do đó, giáo dục phải bao gồm dạy người lẫn dạy chữ, dạy người mục tiêu cao Giáo dục hình thành nhân cách cho người có nghĩa vô to lớn nghiệp cách mạng Con người với nhân cách...
 • 49
 • 2,379
 • 10

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... hội Trong cấu trúc nhân cách, đạo đức phận đặc biệt, nét đặc trưng, thuộc tính Theo tác giả Bandzelaze: “Đạo đức nội dung cốt yếu tính cách người” Sự khác nhân cách hay nhân cách khác khác đạo ... nhiệt tình cách mạng phương pháp cách mạng, hiểu biết, tiếp cận vấn đề sống Chúng ta coi việc giáo dục lý tưởng cách mạng là nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục đạo đức, sở, tảng để phát triển nhân cách ... cầu bản, tiêu chí tảng phát triển nhân cách niên Đó thành phần nòng cốt cấu trúc nhân cách người nói chung niên nói riêng Đạo đức sẵn có, không hình thành cách tự phát mà thông qua giáo dục, rèn...
 • 61
 • 153
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Báo chí

... Mác - Ăngghen Là người cha cách mạng vô sản cách mạng dân tộc giải phóng Là người thầy đào tạo chiến sĩ cách mạng khắp giới, lý luận cách mạng khoa học nhất, mà đạo đức cách mạng cao nhất” (Trích ... kách mệnh” (1927), Hồ Chí Minh nói đến “Tư cách người cách mạng” Trong đó, tư cách đạo đức người cách mạng điều mà Người đặt lên Và ba mối quan hệ đạo đức cách mạng là: tự mình, người, việc, Hồ Chí ... đức cách mạng; cán cách lãnh đạo Đảng Trong đó, Người nhấn mạnh rằng, cán bộ, đảng viên phải gương đạo đức cách mạng Có cán tốt, có đạo đức cách mạng lãnh đạo nhân dân Trong nội dung đạo đức cách...
 • 92
 • 364
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Lý luận chính trị

... mà xã hội đặt Mỗi cá nhân với tư cách vừa chủ thể, vừa khách thể việc thực nghĩa vụ đạo đức mà xã hội đặt ra, thể nhân cách đạo đức Trong điều kiện nay, với tư cách nguồn lực để phát triển xã ... thủ, động, sáng tạo diễn hệ, tồn họ cách sống, quan điểm cách nghĩ lạc hậu Những ưu điểm tồn tại, mặt tích cực mặt hạn chế khách quan chủ quan đặc điểm, tính cách niên Tuyên Quang đặt yêu cầu phải ... điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông lạnh khô hanh; mùa hè nóng ẩm mưa nhiều Đặc điểm khí hậu thích ứng cho sinh trưởng, phát triển loại trồng nhiệt đới Nhiệt độ trung...
 • 100
 • 105
 • 0

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Khoa học xã hội

... dựng, kiến trúc hiểu áp dụng phát minh, công nghệ, thành tựu tiến khoa học – kỹ thuật thời Từ điển Tiếng Việt, cho rằng, đại “thuộc thời đại ngày nay” “lịch sử đại, “âm nhạc đại” hay kiến trúc ... hình thức hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo; phát triển giải thưởng, quỹ sáng tạo trẻ, khuyến khích đoàn viên, niên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi quy trình, phong cách làm việc, tham ... đức liên quan chặt chẽ với phạm trù trị, pháp luật, lối sống Đạo đức thành phần nhân cách, phản ánh mặt nhân cách cá nhân xã hội hoá Đạo đức biểu sống tinh thần lành mạnh, sáng, hành động giải...
 • 87
 • 111
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Khoa học xã hội

... phần nòng cốt cấu trúc nhân cách người - mặt thứ Đạo đức định nhân cách Đến lượt nó, nhân cách định hình đảm bảo thúc đẩy hoàn thiện đạo đức, làm cho người - chủ thể mang nhân cách đồng thời phải ... hướng nhân cách Thông qua định hướng này, xã hội tác động tới cá nhân, làm cho cá nhân đạt yêu cầu xã hội Xem xét đạo đức cấu trúc nhân cách xem xét mối quan hệ đạo đức với lực, với tư cách hai ... Mỗi cá nhân chủ thể mang nhân cách, nhờ ổn định, phát triển chủ thể nhân cách nó, mà có khả nhận xét, đánh giá nhân cách chủ thể khác, đồng thời tự đánh giá nhân cách Đây liên kết chế ước lẫn...
 • 100
 • 242
 • 2

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

Khoa học xã hội

... Đạo đức cách mạng không gốc người cách mạng mà động lực mạnh mẽ để người cách mạng đến trí Khi có trí, hiểu biết khoa học, chủ nghĩa Mác, phương pháp cách mạng… đức đảm bảo cho người cách mạng ... “sức có mạnh gánh nặng xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” [1; tr.29] Đạo đức gốc, nguồn, tảng, lẽ muốn làm cách mạng trước hết người phải có ... đổi sở kinh tế Phân tích mối quan hệ sở kinh tế với kiến trúc thượng tầng mà đạo đức yếu tố nó, Mác viết: “Cơ sở kinh tế thay đổi toàn kiến trúc thượng tần đồ sộ bị đảo lộn nhiều, nhanh chóng”...
 • 92
 • 189
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi người cách mạng phải có tâm phấn đấu thật cao, phải dám hi sinh , phải kiên trì bền bỉ “thắng không kiêu, bại không nản” Vì “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng ... người tiến Người khẳng định cách mạng việc dân chúng việc hai người, công nông gốc cách mạng, đội quân chủ lực cách mạng Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vị trí niên lực lượng cách mạng Là lực lượng đông ... nhân cách cho người Do đó, giáo dục phải bao gồm dạy người lẫn dạy chữ, dạy người mục tiêu cao Giáo dục hình thành nhân cách cho người có nghĩa vô to lớn nghiệp cách mạng Con người với nhân cách...
 • 51
 • 290
 • 0

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Khoa học xã hội

... khoảng cách thang đo đƣợc tính công thức sau: Giá trị khoảng cách = (Giá trị lớn – Giá trị nhỏ nhất)/n Nhƣ vậy, thang đo mức độ, giá trị khoảng cách 0,67; thang đo mức độ, giá trị khoảng cách 0,8 ... truyền dạy [18; tr.17-26] Cả hai cách hiểu nhƣ giáo dục trọng đến khía cạnh xã hội giáo dục nhiều Một cách định nghĩa khác, giáo dục đƣợc định nghĩa là: “Những cách khác kiến thức – kể thông tin kỹ ... đƣợc định nghĩa theo cách: “Thứ nhất, thái độ tổng thể nói chung biểu bên (nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động) ý nghĩ, tình cảm việc Thứ hai, thái độ cách nhìn, cách nghĩ cách hành động theo...
 • 117
 • 404
 • 3

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

Tư liệu khác

... lai em Qua giúp em nâng cao hiểu biết luật an toàn giao thông để chấp hành tốt hơn, mà trang bị kiến thức,để em trở thành tuyên truyền viên tuyên truyền, vận động người thân, gia đình bạn bè nghiêm...
 • 3
 • 214
 • 0

Xem thêm