cách làm văn bản đề nghị

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Thủ tục hành chính

... (những người )đề nghị nhận thừa kế đọc văn đề nghị nhận thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi văn ký, điểm vào văn trước có mặt tôi; - Người (những người )đề nghị nhận thừa kế đọc văn đề nghị nhận thừa ... người) đề nghị nhận thừa kế nghe người làm chứng đọc văn đề nghị nhận thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi văn ký vào văn trước có mặt tôi; - Người (những người) đề nghị nhận thừa kế nghe người làm ... làm chứng đọc văn đề nghị nhận thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi văn ký, điểm vào văn trước có mặt tôi; - Người (những người) đề nghị nhận thừa kế nghe người làm chứng đọc văn đề nghị nhận thừa...
 • 5
 • 1,080
 • 0

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Tài liệu khác

... pháp luật Việt Nam Chủ dự án (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) PHỤ LỤC 25 MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày ... chức … (1) …; Căn Văn … (*) … việc ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường …, Theo đề nghị Ông (Bà) … (4) …, … (1) … XÁC NHẬN Điều Chủ dự án … (5) … có Văn số … ngày … tháng ... sai trái xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường Dự án … (4)...
 • 10
 • 1,915
 • 1

VAN BAN DE NGHI.doc

VAN BAN DE NGHI.doc

Tiếng anh

...
 • 1
 • 1,236
 • 1

TIẾT 128 : VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ( NGỮ VĂN 7 )

TIẾT 128 : VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ( NGỮ VĂN 7 )

Ngữ văn

... : đề Tìm hiểu cách làm văn đề nghị : nghị ? Ai đề nghị ? Đề nghị điều ? Đề nghị để làm ? ) b Từ VB , rút cách làm VB đề nghị 11 Bài 29 – Tiết 128 ( TLV ) : VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ I ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN ... VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ : Đọc văn sau : 2.Trả lời câu hỏi : II DÀN MỤC MỘT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ( Đọc học SGK tr.126 ) II.CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ : Tìm hiểu cách làm văn đề nghị : Dàn mục văn đề nghị ... : VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ I ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ : Đọc văn sau : 2.Trả lời câu hỏi : II / LƯU Ý ( xem SGK tr 126 ) II.CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ : Tìm hiểu cách làm văn đề nghị : Dàn mục văn...
 • 19
 • 2,499
 • 3

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu khác

... bảo đảm độ trung thực số liệu, tài liệu văn nêu Nếu có sai phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đề nghị … (3) … thẩm định cấp định phê duyệt...
 • 3
 • 1,790
 • 0

Tài liệu Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường doc

Tài liệu Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường doc

Tài liệu khác

... sai trái xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường Dự án … (4) ... Chúng xin bảo đảm độ trung thực số liệu, tài liệu văn nêu cam kết rằng: Dự án không sử dụng loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định Việt...
 • 2
 • 1,394
 • 0

Xem thêm