cách đo lường lạm phát ở việt nam

Phân tích tình hình lạm phát Việt Nam qua các giai đoạn . Trên cơ sở đó cho biết nguyên nhân và bịên pháp khắc phục.docx

Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam qua các giai đoạn . Trên cơ sở đó cho biết nguyên nhân và bịên pháp khắc phục.docx

Quản trị kinh doanh

... thiểu phát (1997-2005)Bước vào năm 1997 tình hình lạm phát chuyển sang thiểu phát. Tỉ lệ lạm phát tháng 1/1997 là 0,8%, hai tháng lạm phát 2,6% nhưng đến hết tháng 3 chỉ số giá chỉ mức 2,1%, ... khởi đầu thiểu phát 19977Sinh viên : Phạm Thị Tuyết Mai Lớp : Nông nghiệp 46 A Bài tập : Tài chính tiền tệ Đề tài : Phân tích tình hình lạm phát Việt Nam qua các giai đo n . Trên cơ sở ... 308,2 74,3Tăng trưởng 3,4 3,9 5,1 8,02. Thời kỳ tăng trưởng kinh tế đi đôi với lạm phát (sau năm 1989)Trước tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát phi mã nền kinh tế Việt Nam được đẩy mạnh...
 • 15
 • 14,827
 • 67

Lạm phát Việt Nam và những giải pháp cơ bản để kiềm chế lạm phát Việt Nam.DOC

Lạm phát ở Việt Nam và những giải pháp cơ bản để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... động của lạm phát 4II. Các giải pháp khắc phục lạm phát 6Chơng 3. Liên hệ thực tế Việt nam 7I. Lạm phát Việt nam 7II. Biện pháp chống lạm phát Việt nam 9Kết luận 11Lời cam đoan 12Mục ... đề: Lạm phát Việt Nam và những giải pháp cơ bản để kiềm chế lạm phát Việt Nam. Trong bài viết có sử dụng một số sách tham khảo nh: lạm phát và chống lạm phát, lý thuyết lạm phát và một ... ViÖt Nam 6. T¹p chÝ Th«ng tin tµi chÝnh7. T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ.18Ch ơng III Liên hệ thực tế Việt nam I. Lạm phát Việt nam 1. Lạm phát trong giai đo n 1980 trở về trớc Trong giai đo n...
 • 20
 • 1,640
 • 15

NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.doc

NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.doc

Kế toán

... kiềm chế lạm phát? Liên hệ Việt Nam. Phần III: NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.1. Những biện pháp kiềm chế lạm phát. Nhận diện lạm phát Việt Nam: Lạm phát hiện ... phân loại lạm phát 4 1.1. Định nghĩa lạm phát 4 1.2. Phân loại lạm phát 5 2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát 5 2.1. Lạm phát do cầu kéo 5 2.2. Lạm phát do chi phí đẩy 5 2.3. Lạm phát do những ... phát hiện tại Việt Nam là sự tích hợp của lạm phát tiền tệ, lạm phát cầu kéo và lạm phát chi phí đẩy, ba loại này tác động lẫn nhau làm cho lạm phát càng trở nên phức tạp. Lạm phát tiền tệ:Do...
 • 29
 • 9,233
 • 80

Tổng quan thực trạng lạm phát việt nam.doc

Tổng quan thực trạng lạm phát ở việt nam.doc

Kế toán

... 51.4 Nguyên nhân gây ra lạm phát 7 1.5 Vai trò của lạm phát trong nền kinh tế 81.6 Kiềm chế lạm phát 102. THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM 12 2.1 Lạm phát trong giai đo n 1975-1989 và yêu cầu ... cao.2. THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM 2.1 Lạm phát trong giai đo n 1975-1989 và yêu cầu đổi mới Trong giai đo n này, lạm phát chịu ảnh hưởng sâu sắc của những đặc điểm trong sự phát triển kinh ... Nhiều trường hợp, tỉ lệ lạm phát phù hợp lại là tỉ lệ lạm phát với hai chữ số.- Lạm phát phi mã: mức lạm phát hai con số thấp (11, 12, 13%) thì tác động tiêu cực của lạm phát cũng là không đáng...
 • 24
 • 2,156
 • 26

Lạm phát Việt Nam và biện pháp khắc phục.doc

Lạm phát ở Việt Nam và biện pháp khắc phục.doc

Tài chính - Ngân hàng

... nhân dẫn đến lạm phát Việt Nam: Phần trớc, chúng ta đà đề cập đến nguyên nhân lạm phát nói chung, bây giờ ta xét trong thời điểm cụ thể và quốc gia cụ thể. Lạm phát Việt Nam có nhiều ... ta: Lạm phát Việt Nam cũng có những biểu hiện chung giống với lạm phát ở các quốc gia khác nh: chỉ số giá cả nói chung tăng phổ biến do vậy giá trị của đồng tiền giảm. Song lạm phát Việt Nam ... chia lạm phát thành 3 loại. Lạm phát kinh niên kéo dài trên 3 năm với tỷ lệ lạm phát dớ 50% một năm; lạm phát nghiêm trọng thờng kéo dài trên 3 năm với tỷ lệ lạm phát trên 50%; siêu lạm phát...
 • 22
 • 1,236
 • 23

THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.DOC

THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.DOC

Kế toán

... về vấn đề lạm phát nước ta.Ngoài phần mở đầu và kết luận đề án gồm ba chương chính sau:Chương 1 : Cơ sở lý luận về lạm phát Chương 2 : Thực trạng lạm phát Việt Nam trong giai đo n hiện ... TCDN-K213- Lạm phát vừa phải, hay còn gọi là lạm phát 1 con số, có tỷ lệ lạm phát dưới 10% / năm. mức lạm phát này không gây đáng kể cho nền kinh tế.- Lạm phát phi mã hay lạm phát 2 con ... Quốc Tế IMF, lạm phát tại Việt Nam năm 2010 có thể mức hai con số. Vào năm 2008, tỷ lệ lạm phát trung bình của năm là 22,97%, mức lạm phát thực phẩm đã lên đến 40%. Việc Việt Nam chỉ nhắm...
 • 26
 • 8,963
 • 68

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VIỆT NAM.DOC

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM.DOC

Kế toán

... nghiên cứu một cách chung nhất về lạm phát và vấn đề lạm phát Việt Nam, không có điều kiện đi sâu vào phân tích một số cuộc lạm phát điển hình trên thế giới như lạm phát Đức năm 1922. ... LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG ITỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 3 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VIỆT NAM 18 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ VÀ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 35 ... chia lạm phát thành 3 loại: Lạm phát kinh niên kéo dài trên 3 năm với tỷ lệ lạm phát dướ 50% một năm; lạm phát nghiêm trọng thường kéo dài trên 3 năm với tỷ lệ lạm phát trên 50%; siêu lạm phát...
 • 41
 • 866
 • 9

Các giải pháp đối phó và tình trạng thực tế về lạm phát việt nam qua một số thời kỳ.DOC

Các giải pháp đối phó và tình trạng thực tế về lạm phát ở việt nam qua một số thời kỳ.DOC

Kế toán

... tế về lạm phát việt nam qua một số thời kỳ.3.1. Giải pháp đối phó với lạm phát. 3.2. Thực tế lạm phát Việt Nam. III - Kết luận Tài liệu tham khảo1 Mặt khác lạm phát việt nam diễn ra ... có thể dự đo n trớc+ lạm phát không cân bằng và không dự đo n trớc- Căn cứ voà quá trình bộc lộ hiện hình lạm phát ngời ta phân biệt+ Lạm phát ngầm đây là loại lạm phát đang giai đo n ẩn náu, ... trải qua thời kỳ lạm phát những mức độ khác nhau, nhng để hiểu một cách chính xác lạm phát là gì thì thật là không rễ. đây ta có thể hiểu một cách nôm na rằng lạm phát là: lạm phát trong lĩnh...
 • 14
 • 1,180
 • 2

Thực trạng lạm phát Việt Nam và giải pháp kiềm chế lạm phát.DOC

Thực trạng lạm phát ở Việt Nam và giải pháp kiềm chế lạm phát.DOC

Kế toán

... vẫn có thể xảy ra lạm phát nhiều nớc, kể cả những nớc phát triển cao. Đó là một đặc điểm của lạm phát hiện tại. Kiểu lạm phát này gọi là lạm phát chi phí đẩy, vừa lạm phát vừa suy giảm ... và dự báo lạm phát Việt Nam năm 2004 TS.Bùi Đờng Nguyên-Nghiên cứu kinh tế số 318-tháng 11/20044.Kiểm soát lạm phát trớc mặt bằng giá mới(26/09/2005)5 .Lạm phát Việt Nam Vũ Quang Việt. 6.Tiền ... trong nền kinh tế. Muốn kiểm soát lạm phát ngân hàng trung ơng có thể tăng lÃi 14Chơng 2:Thực trạng lạm phát Việt Nam. 2.1.Thực trạng lạm phát Việt Nam. 2.1.1.Thời kì trớc đổi mới.(trớc...
 • 19
 • 1,519
 • 14

Những biện pháp và hạn chế lạm phát Việt nam.doc

Những biện pháp và hạn chế lạm phát ở Việt nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Riêng đối với Chương I : Cơ sở lý luận về lạm phát .Chương II : Tình hình lạm phát Việt Nam .Chương III : Những biện pháp hạn chế lạm phát .1.Những quan điểm về lạm phát: Nhiều nhà kinh tế đã ... hình lạm phát trong giai đo n 1975 - 19862. Tình hình lạm phát trong giai đo n 1986 – 20033. Tình hình lạm phát trong giai đo n từ 2004 đến hiện nay 1. Tình hình lạm phát trong giai đo n ... Tăng trưởng cao thì lạm phát giảm và lạm phát giảm đã làm cho kinh tế tăng cao lên. Đây là một quan hệ đẹp của tăng trưởng và lạm phát. Tuy nhiên trong giai đo n có năm có số lạm phát 2 con...
 • 30
 • 1,154
 • 3

LẠM PHÁT VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG.doc

LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG.doc

Tài chính - Ngân hàng

... DUNG 4CHƯƠNG I: LẠM PHÁT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4I. Các lý thuyết về lạm phát 41. Khái niệm 42. Bản chất của lạm phát 63. Nguyên nhân lạm phát 6II. Các loại lạm phát 9III. Lạm phát được tính ... mất giá và tăng lạm phát. II. CÁC LOẠI LẠM PHÁTCăn cứ vào tốc độ lạm phát người ta chia ra làm ba loại lạm phát khác nhau.1. Lạm phát vừa phải xảy ra khi giá cả tăng chậm mức một con số ... trong lưu thông tăng lên là nguyên nhân gây ra lạm phát. + Lạm phát do quán tính: - Lạm phát do quán tính hay lạm phát dự kiến là tỷ lệ lạm phát hiện tại mà mọi người dự kiến nó sẽ tiếp tục...
 • 50
 • 1,329
 • 6

LẠM PHÁT VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 92010.doc

LẠM PHÁT VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM      PHÁT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 92010.doc

Quản trị kinh doanh

... cho lạm phát Việt Nam bùng phát. Lạm phát do cung tiền Việt Nam Trên đây chúng ta xét đến yếu tố chi phí đẩy dù yếu tố này không giải thích được hoàn toàn nguyên nhân gây ra lạm phát Việt ... TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐỌAN 2007 – 9/2010:II.1 Thực trạng lạm phát Việt Nam giai đo n 2007-2008Tốc độ lạm phát 7 tháng đầu năm 2007 đã lên tới 6,19%, nếu theo đà này thì mức lạm phát ... hậu quả của lạm phát. Tóm lại: Mục tiêu kiềm chế lạm phát không đồng nghĩa với việc đưa tỷ lệ lạm phát bằng không. Bởi lẽ, lạm phát không hoàn toàn tiêu cực, nếu duy trì lạm phát một mức...
 • 23
 • 1,354
 • 18

Thực trạng lạm phát việt nam.doc

Thực trạng lạm phát ở việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... DUNG 4CHƯƠNG I: LẠM PHÁT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4I. Các lý thuyết về lạm phát 41. Khái niệm 42. Bản chất của lạm phát 63. Nguyên nhân lạm phát 6II. Các loại lạm phát 9III. Lạm phát được tính ... trầm trọng. II. THỜI KỲ 1981-1988 Lạm phát Việt Nam đã có từ lâu song đây chúng tôi muốn nói đến thời kỳ 1981-1988 trong thời kỳ 1976-1980, lạm phát Việt Nam “ ngầm”, nghĩa là tuy chỉ số ... đến tỷ lệ lạm phát cao.CHƯƠNG II I : LẠM PHÁT VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNGI. THỜI KỲ 1976-1980Năm 1976, Việt Nam thống nhất đổi tên thành nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm...
 • 50
 • 755
 • 4

Xem thêm