các yếu tố chi phối quá trình biến chất

Địa hoá môi trường Địa hoá học

Địa hoá môi trường Địa hoá học

Cao đẳng - Đại học

... ntron dón dn vt quỏ s proton Nu chia s ca cỏc ng v cho ta cú loi ng v sau: Nu chia ht cho ta cú loi ng v 4q Nu chia cho d cú loi 4q+1 Nu chia cho d cú loi 4q+2 Nu chia cho d cú loi 4q+3 Vic phõn ... ca s phõn chia thng th ntron v c b tr thờm bng phõn hy Cỏc nhõn Uran, Thori thng t phõn chia i vi cỏc ng v dóy uran cng c c trng bi s t phõn chia Mt s nguyờn t dóy ny cú tc phõn chia cũn vt ... chim 91,68%, cỏc ng v cũn li 57 Fe + 58 Fe + 59 Fe ch chim 8,32% iu ny cú liờn quan n bn ca ht nhõn nguyờn t kiu 49 Theo Fecsman, cỏc ng v kiu 49 34 chim 86,305 lng v trỏi t, cỏc ng v 49+3 chim...
 • 84
 • 984
 • 18

Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Khoa học xã hội

... Chơng đánh giá điều kiện địa chất công trình vấn đề địa chất công trình 4.1 Đặc điểm điều kiện địa chất công trình 4.1.1 Phong hóa vỏ phong hóa Các thành tạo địa chất vùng nhiệt đới ẩm bị phong ... kastơ trình nớc karstơ hóa 4.1.1.2.4 Các tai biến địa chất khác Các trinh xói lở hai bên dòng chảy, tợng đá đổ lở cha đợc quan sát vùng tuyến Nguy tiềm ẩn lớn vùng tuyến trình tích tụ đại trình ... ảnh hởng pha biến dạng cổ điều kiện địa chất dự án thủy điện Sông Chảy không lớn Các pha kiến tạo liên quan với biến dạng dòn Dấu tích để lại bình đồ địa chất đới dập vỡ,cà nát Các dấu hiệu địa...
 • 49
 • 524
 • 2

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6

Địa lý - Địa chất

... Đá biến chất: + 30 Chương ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNHCÁC VẤN ĐỀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 4.1 Đặc điểm điều kiện địa chất công trình 4.1.1 Phong hóa vỏ phong hóa Các thành tạo địa chất ... kastơ trình nước karstơ hóa 4.1.1.2.4 Các tai biến địa chất khác Các trinh xói lở hai bên dòng chảy, tượng đá đổ lở chưa 42 quan sát vùng tuyến Nguy tiềm ẩn lớn vùng tuyến trình tích tụ đại trình ... Ảnh hưởng pha biến dạng cổ điều kiện địa chất dự án thủy điện Sông Chảy không lớn Các pha kiến tạo liên quan với biến dạng dòn Dấu tích để lại bình đồ địa chất đới dập vỡ,cà nát Các dấu hiệu địa...
 • 71
 • 2,224
 • 1

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 ppt

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 ppt

Khoa học tự nhiên

... Đá biến chất: + 30 Chương ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNHCÁC VẤN ĐỀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 4.1 Đặc điểm điều kiện địa chất công trình 4.1.1 Phong hóa vỏ phong hóa Các thành tạo địa chất ... kastơ trình nước karstơ hóa 4.1.1.2.4 Các tai biến địa chất khác Các trinh xói lở hai bên dòng chảy, tượng đá đổ lở chưa 42 quan sát vùng tuyến Nguy tiềm ẩn lớn vùng tuyến trình tích tụ đại trình ... Ảnh hưởng pha biến dạng cổ điều kiện địa chất dự án thủy điện Sông Chảy không lớn Các pha kiến tạo liên quan với biến dạng dòn Dấu tích để lại bình đồ địa chất đới dập vỡ,cà nát Các dấu hiệu địa...
 • 71
 • 606
 • 0

Đặc điểm môi trường địa chất khu vực hạ lưu sông Thu Bồn và sự biến đổi của nó do ảnh hưởng các hoạt động kinh tế - công trình

Đặc điểm môi trường địa chất khu vực hạ lưu sông Thu Bồn và sự biến đổi của nó do ảnh hưởng các hoạt động kinh tế - công trình

Thạc sĩ - Cao học

... trọng yếu tố thứ i; Mij - số mức độ (cường độ) tác động yếu tố môi trường thứ i có cường độ tác động j; j - cường độ tác động yếu tố môi trường thứ i; n - số yếu tố tác động Thang phân cấp phân chia ... ngòi Cường độ hoạt động ĐĐL biến đổi từ yếu, trung bình (chi m 46,7%), đến mạnh mạnh (chi m 53.3%) Luận điểm 3: Trước sau vận hành công trình thuỷ điện, trình xói sâu chủ yếu xảy từ Giao Thuỷ đến ... ngòi 3.2.1.4 Thang phân cấp mức độ tác động yếu tố TN - KT trình xói lở sông ngòi: Trên sở phân tích, chọn lọc yếu tố môi trường, tiêu chí phân chia quán việc phân cấp cường độ tác động hệ số...
 • 27
 • 1,158
 • 1

Cấu trúc địa chất khu vực bờ biển Cửa Đại Quảng Nam

Cấu trúc địa chất khu vực bờ biển Cửa Đại Quảng Nam

Báo cáo khoa học

... vực Cửa Đại 2.4.2.1 Các nguyên nhân gây xói lở xâm thực bờ biển Xói lở xâm thực bờ biển tượng địa chất phức tạp, hệ tương tác nhiều yếu tố, có nhóm yếu tố chính: yếu tố địa chất tác động người ... thổ Tuy nhiên, nghiên cứu địa chất đại tai biến địa chất lại không trọng Trong giai đoạn 1954 đến 1975, nghiên cứu địa chất nói chung địa chất môi trường tai biến địa chất nói riêng trọng Trong ... xói lở cần phải đánh giá đầy đủ tất yếu tố địa chất nội ngoại sinh yếu tố kiến tạo đại (hoạt động đứt gãy, nâng hạ kiến tạo), thành phần vật chất cấu tạo địa chất vùng ven biển, tác động nguồn...
 • 59
 • 905
 • 3

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010.pdf

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

... khách hàng với chất lượng dòch vụ tốt, lạ chất lượng phục vụ khách hàng cao 1.2.2.3 Phân tích nội cảng biển Bao gồm tất yếu tố hệ thống bên cảng biển Cảng biển cần phân tích cặn kẽ yếu tố nội để xác ... Luận văn tốt nghiệp Học viên :Hồ Nhật Hưng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ VÀ VI MÔ 3.1.1 Các nhân tố vó mô ... Khoa học – công nghệ Khoa học công nghệ ngày lên yếu tố có tính chất quan trọng ảnh hưởng đến khả cạnh tranh ngành, đến giảm chi phí nâng cao chất lượng dòch vụ cảng biển, tác động đến triển...
 • 55
 • 330
 • 2

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TPHCM đến năm 2010

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TPHCM đến năm 2010

Quản trị kinh doanh

... khách hàng với chất lượng dòch vụ tốt, lạ chất lượng phục vụ khách hàng cao 1.2.2.3 Phân tích nội cảng biển Bao gồm tất yếu tố hệ thống bên cảng biển Cảng biển cần phân tích cặn kẽ yếu tố nội để xác ... Luận văn tốt nghiệp Học viên :Hồ Nhật Hưng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ VÀ VI MÔ 3.1.1 Các nhân tố vó mô ... Khoa học – công nghệ Khoa học công nghệ ngày lên yếu tố có tính chất quan trọng ảnh hưởng đến khả cạnh tranh ngành, đến giảm chi phí nâng cao chất lượng dòch vụ cảng biển, tác động đến triển...
 • 55
 • 320
 • 1

119 Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP.HCM đến năm 2010

119 Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP.HCM đến năm 2010

Quản trị kinh doanh

... khách hàng với chất lượng dòch vụ tốt, lạ chất lượng phục vụ khách hàng cao 1.2.2.3 Phân tích nội cảng biển Bao gồm tất yếu tố hệ thống bên cảng biển Cảng biển cần phân tích cặn kẽ yếu tố nội để xác ... Luận văn tốt nghiệp Học viên :Hồ Nhật Hưng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ VÀ VI MÔ 3.1.1 Các nhân tố vó mô ... Khoa học – công nghệ Khoa học công nghệ ngày lên yếu tố có tính chất quan trọng ảnh hưởng đến khả cạnh tranh ngành, đến giảm chi phí nâng cao chất lượng dòch vụ cảng biển, tác động đến triển...
 • 55
 • 246
 • 0

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010

Báo cáo khoa học

... khách hàng với chất lượng dòch vụ tốt, lạ chất lượng phục vụ khách hàng cao 1.2.2.3 Phân tích nội cảng biển Bao gồm tất yếu tố hệ thống bên cảng biển Cảng biển cần phân tích cặn kẽ yếu tố nội để xác ... Luận văn tốt nghiệp Học viên :Hồ Nhật Hưng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ VÀ VI MÔ 3.1.1 Các nhân tố vó mô ... Khoa học – công nghệ Khoa học công nghệ ngày lên yếu tố có tính chất quan trọng ảnh hưởng đến khả cạnh tranh ngành, đến giảm chi phí nâng cao chất lượng dòch vụ cảng biển, tác động đến triển...
 • 55
 • 316
 • 0

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ KHU VỰC KIỆN KHÊ PHỦ LÝ

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ KHU VỰC KIỆN KHÊ PHỦ LÝ

Kế toán

... Khoảng cách(m) 200 Hàm lượng bụi >20,00 300 500 1000 16,79 11,78 3,0 (mg/m3) Quá trình phát tán bụi phụ thuộc vào yếu tố sau: chi u cao nổ: lượng thuốc nổ, điều kiện thời tiết lúc phát nổ tốc độ ... 90 Cách trạm 20m 8,73 85 - 90 Cách trạm 30m 6,02 83- 87 Cách trạm 50m 3,78 77 - 80 Cách trạm 100m Tây núi Bùi 2,40 72 - 75 Cách máy nghiền 10m 5,58 85 - 90 Cách máy nghiền 80m 3,96 80 - 82 Cách ... (theo WHO) Chất thải rắn: - Chất thải công nghiệp Chất thải rắn công nghiệp khai thác gia công đá bao gồm: + Đất, đá phong hoá, đá kẹp, đá loại Tỷ lệ chất thải phụ thuộc vào điều kiện địa chất đất...
 • 37
 • 915
 • 3

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iod, thuỷ ngân, selen và asen trong cá biển ở khu vực nghệ an và hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iod, thuỷ ngân, selen và asen trong cá biển ở khu vực nghệ an và hà tĩnh

Khoa học tự nhiên

... việc điều chế asen Hợp chất asen với cacbon hiđro gọi hợp chất asen hữu Các hợp chất asen hữu thường độc hại so với hợp chất asen vô Nguyên tố asen tạo nên hiđrua AsH3 (asin) chất khí không màu có ... thể tích dung môi chi t V chi t(ml) A 16 0,239 18 0,248 20 0,255 22 0,255 24 0.255 Từ bảng số liệu thấy ứng với thể tích chi t V ≥ 20ml hiệu suất chi t tốt Chúng chọn thể tích chi t 20ml cho thí ... ngân vào không khí, thuốc chứa lượng nhỏ thủy ngân Quá trình hóa học thủy ngân nước vấn đề nghiên cứu Thủy ngân nước biển chủ yếu dạng Hg 2+ Quá trình hóa học thủy ngân nước sơ sài Hàm lượng thủy...
 • 40
 • 1,100
 • 1

Tài liệu Cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực biên giới, khu vực cấm pdf

Tài liệu Cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực biên giới, khu vực cấm pdf

Tài liệu khác

... 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 Chi nh phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước Việt Nam + Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 Bộ trưởng Bộ Tài chi nh ban hành quy ... ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Đối tượng thực thủ tục hành chi nh: Cá nhân; Tổ chức - Cơ quan thực thủ tục hành chi nh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an CƠ QUAN THỰC HIỆN: Cục ... hộ chi u, thị thực, giấy tờ nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh cư trú Việt Nam + Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 Chi nh...
 • 2
 • 296
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ KHU VỰC KIỆN KHÊ - PHỦ LÝ potx

Báo cáo tốt nghiệp HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ KHU VỰC KIỆN KHÊ - PHỦ LÝ potx

Tài chính - Ngân hàng

... Khoảng cách(m) Hàm lượng 200 bụi >20,00 300 500 1000 16,79 11,78 3,0 (mg/m ) Quá trình phát tán bụi phụ thuộc vào yếu tố sau: chi u cao nổ: lượng thuốc nổ, điều kiện thời tiết lúc phát nổ tốc độ ... Kiện Khê 90 Cách trạm 20m 8,73 85 - 90 Cách trạm 30m 6,02 83- 87 Cách trạm 50m 3,78 77 - 80 Cách trạm 100m 2,40 72 - 75 Cách máy nghiền 10m 5,58 85 - 90 Cách máy nghiền 80m 3,96 80 - 82 Cách máy ... phẩm nông nghiệp chi m 70 - 80% giá trị kinh tế khu vực Sản xuất phi nông nghiệp chủ yếu khai thác chế biến đá, số hộ tư nhân có tổ chức khai thác chế biến đá, nung vôi chủ yếu sử dụng lực lượng...
 • 65
 • 570
 • 0

Thiết kế trạm biến áp khu vực 110KV 22KV

Thiết kế trạm biến áp khu vực 110KV 22KV

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Trạm biến áp đặt nhà : thiết bò đặt nhà, loại trạm chi phí vốn đầu tư tăng cao tốn mặt II-Kết cấu trạm biến áp: Một trạm biến áp phải có máy biến áp ,các thiết bò phân phối điện Thiết bò phân phối ... + Số lượng Máy Biến Áp + Tổng công suất Máy Biến Áp + Tổng số vốn đầu tư mua Máy Biến Áp + Tổn hao điện qua Máy Biến Áp II-Phương án chọn máy biến áp: Quá tải thường xuyên : Quá tải thường ... gồm có thiết bò phân phối cao áp thiết bò phân phối hạ áp thường bao gồm: - Các khí cụ đóng cắt lưới điện:máy cắt,cấu dao,dao cách ly,áptomát - Các khí cụ đo løng:BU,BI ,các đồng hồ đo A,V,Wh,Varh,cosϕ...
 • 134
 • 1,199
 • 2

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển du lịch biển tại khu vực Bắc Trung Bộ

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển du lịch biển tại khu vực Bắc Trung Bộ

Dịch vụ - Du lịch

... công trình khoa học công bố trình nghiên cứu đề tài Những đóng góp khoa học giá trị đề tài - Hệ thống hóa lý luận du lịch biển HNKTQT vùng du lịch Việt Nam Trong đó, đề tài khái quát yếu tố cấu ... hàng hóa tiện nghi cung ứng cho du khách, tạo nên kết hợp yếu tố tự nhiên, CSVC HT lao động du lịch vùng Như sản phẩm du lịch bao gồm yếu tố hữu hình (hàng hóa) vô hình (dịch vụ) để cung cấp cho ... hướng dẫn tham quan, bán chương trình du lịch doanh nghiệp lữ hành, cung cấp thông tin du lịch tư vấn du lịch nhằm hưởng hoa hồng Tuy nhiên, cách phân chia mang tính chất tương đối Trên thực tế,...
 • 90
 • 859
 • 2

tài liệu khảo sát địa chất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất______________________________________34/31 Cu Xa Lu doc

tài liệu khảo sát địa chất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất______________________________________34/31 Cu Xa Lu doc

Kiến trúc - Xây dựng

... ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC KHẢO SÁT Điều kiện đòa chất công trình ... công trình xây dựng có điều kiện thuận lợi giao thông đường Để mô tả chi tiết điều kiện đòa chất công trình khu khảo sát, thành tạo đất phân chia thành lớp đất cụ thể (đơn nguyên đòa chất công trình) ... chặt vừa Nhận xét: Các lớp đất phần có điều kiện đòa chất công trình trung bình tương đối thuận lợi cho mục đích xây dựng công trình Các lớp đất phần UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG...
 • 198
 • 1,318
 • 18

Xem thêm