các tính chất của đường saccaroza

ỨNG DỤNG các TÍNH CHẤT của ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP để GIẢI bài TOÁN MẠCH RLC mắc nối TIẾP có c BIẾN THIÊN

ỨNG DỤNG các TÍNH CHẤT của ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP để GIẢI bài TOÁN MẠCH RLC mắc nối TIẾP có c BIẾN THIÊN

Vật lý

... pháp cho riêng việc ứng dụng tính chất đơn giản quen thuộc đường tròn ngoại tiếp để giải toán mạch RLC biến thiên Với phương pháp này, giúp học sinh khơng giải cách xác mà cho kết nhanh , không ... phương pháp dựa tính chất hình học đường tròn ngoại tiếp Ví dụ : Cho đoạn mạch điện xoay chiều hình vẽ: Biết U = 100V, f = 50Hz Khi C = C1 UAM = 150V, UMB = 240V Khi C = C2 UAM lớn Tính giá trị ... hai đầu tụ điện đạt giá trị lớn Tính giá trị C R 40 L A M B M1 M2 - Khi C = C1thì mạch xảy cộng hưởng tức Imax hay UMBmax = 160(V) đường tròn BM1là đường kính đường tròn - Khi C = C2 UCmax tức...
 • 20
 • 183
 • 0

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 1 pps

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 1 pps

Cao đẳng - Đại học

... tập 68 BÀI 5.4: NHĨM CỘNG TÍNH VÀ BỘ TỪ MÃ CHẴN LẺ 69 Mục tiêu .69 Khái niệm nhóm cộng tính .69 Tính chất mã chẵn lẻ 69 Ví dụ minh ... lượng tin, giáo trình trình bày khái niệm thơng tin, entropy, số cơng thức, tính chất, định lý quan trọng entropy cách tính lượng tin • Về Sinh mã tách được, giáo trình giới thiệu đến người học ... truyền, phương pháp xây dựng lược đồ giải mã tối ưu cách tính xác suất truyền sai kênh truyền Biết khái niệm khoảng cách Hamming, nguyên lý khoảng cách Hamming, định lý Cận Hamming, phương pháp kiểm...
 • 16
 • 545
 • 4

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 3 ppsx

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 3 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... nghị sinh viên đưa bảng mã tức thời khác Bài tập Tìm bảng mã tách thỏa tính chất D = 2, k = 4? Tìm tất bảng mã tách thỏa tính chất D=2, k=3? Hãy bảng mã sau bảng mã không tách được: W={w1=00, w2=1, ... 2: Cây bậc D=3 cỡ k=2 000 00 001 01 01 010 02 011 10 110 10 11 100 101 11 12 111 20 21 22 Tính chất: + Các nút (trừ nút gốc) mã hóa từ bảng chữ {0, 1, 2,…, D-1} + Mỗi nút (đã mã hóa) có mã nút ... phải bảng mã tách hay khơng? Áp dụng Giải thuật kiểm tra tính tách bảng mã: Bước khởi tạo: S0={a, c, ad, abb, bad, deb, bbcde} Bước 1: Tính S1 Khởi tạo S1={} Vì a tiền tố ad nên đưa phần hậu tố...
 • 16
 • 444
 • 1

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 4 docx

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 4 docx

Cao đẳng - Đại học

... điểm cách tâm khoảng cách ln giải mã, điểm cách tâm phát lỗi khơng thể giải mã c Mã chiều (x, y, z) gốc 000 Cứ tín hiệu thay đổi mã bị đẩy theo cạnh, chẳng hạn: 000 cách 010, 001 cạnh, 011 cách ... Định nghĩa khoảng cách Hamming - Kênh truyền đối xứng nhị phân lược đồ giải mã tối ưu - Quan hệ xác suất giải mã khoảng cách Hamming - Nguyên lý khoảng cách nhỏ Hamming Khoảng cách Hamming Định ... tối đa nC=5 bit Vậy, ta mã hóa tín hiệu mi theo cách sau: Cách 1: Cách 2: m1=00000 m2=01101 m3=11010 m4=10111 m1=00 m2=01 m3=10 m4=11 Nếu sử dụng cách với độ dài bit, bit hiểu có bit thông tin...
 • 16
 • 281
 • 0

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 5 potx

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 5 potx

Cao đẳng - Đại học

... vấn đề Khái niệm nhóm cộng tính: Nhóm G gọi nhóm cộng tính G có tính chất: - ∀ a, b ∈ G ⇒ a+b ∈ G ( tính chất cộng) - ∀ a, b, c ∈ G ⇒ a + (b + c)= (a + b) + c ( tính chất kết hợp) - ∃ ∅ ∈ G cho ... tạo thành nhóm Aben Tính chất mã chẵn lẻ Tính tương đương mã nhóm cộng tính từ mã kiểm tra chẵn lẻ thể qua định lý sau: Định lý 1: tập hợp từ mã mã kiểm tra chẵn lẻ nhóm cộng tính (Đề nghị sinh ... trình: Lý thuyết thơng tin BÀI 5.4: NHĨM CỘNG TÍNH VÀ BỘ TỪ MÃ CHẴN LẺ Mục tiêu Sau hoàn tất học bạn có thể: Hiểu Khái niệm nhóm cộng tính, Biết tính chất mã chẵn lẻ, Vận dụng sinh ma trận kiểm...
 • 16
 • 255
 • 0

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 6 pot

LÝ THUYẾT THÔNG TIN - CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY - KS. DƯƠNG VĂN HIẾU - 6 pot

Cao đẳng - Đại học

... mã xoay vòng sinh từ ghi lùi bước nêu (Các bước sinh mã nhanh đề nghị bạn tự làm) Phương pháp sinh nhanh mã xoay vòng Cách sinh nhanh k từ mã độc lập tuyến tính mã vòng từ a0, a1, a2, …, am-1: ... phải bit) k-1 bit Bước 3: xác định từ mã lại mã Các từ mã lại gồm (2k – k từ mã) xác định cách cộng tổ hợp 2, 3, …, k từ mã từ k từ mã độc lập tuyến tính Ví dụ sinh nhanh mã xoay vòng Cho ghi lui ... vòng theo cách đây: Cách 1: Chọn đa thức gm(x)=a0 + a1x+ a2 x2+ …+am-1xm-1 + xm ⇒ a0, a1, a2,…, am-1 ⇒ ghi ⇒ ma trận đặc trưng T ⇒ chu kỳ n ⇒ ma trận kiểm tra chẵn lẻ A ⇒ Bộ mã xoay vòng Cách 2:...
 • 15
 • 213
 • 0

Nâng cao và bồi dưỡng các tính chất của phép cộng

Nâng cao và bồi dưỡng các tính chất của phép cộng

Tiểu học

... dụng tính chất để nhóm số hạng lại với để có số hạng tròn chục, tròn trăm, Từ đó, việc tính tổng nhanh Tốn:  Bài tập:  Hãy tính tổng sau hai cách  Phát biểu tính chất em áp dụng: Các tính chất ... học tính chất phép cộng có ích lợi gì? Tính nhanh có tác dụng gì? Tính nhanh có cách làm nào? Để áp dụng cho việc tính nhanh  Tác dụng: Nếu tổng tính nhanh giúp người học tính tốn nhanh  Cách ... + a Các tính chất phép cộng Ví dụ: Em tính so sánh giá trị hai biểu thức sau: + 3là … + chất Thế2nào =tính giao hốn? 89 + 129 … = 129 + 89  Ví dụ: 562 + 148 … = 148 + 562 Toán: Các tính chất...
 • 15
 • 170
 • 0

Các tính chất của biến đổi Z hai phía

Các tính chất của biến đổi Z hai phía

Kỹ thuật lập trình

... (m) Các tính chất biến đổi Z hai phía tóm tắt bảng 2.2, trang 114 (cuối chương hai) 2.2.2 Các tính chất biến đổi Z phía Biến đổi Z phía có hầu hết tất tính chất giống biến đổi Z hai phía, trừ tính ... tính chất tuyến tính tính chất trễ nhận : ZT [ rect N (n)] = ZT [ u (n)] − ZT [ u (n − N )] = z z − z −N ( z − 1) ( z − 1) ( z N − 1) với RC : | z | > [2.2-5] z ( N −1) ( z − 1) 2.2.1c Tính chất ... dãy khơng nhân quả, tính chất trễ biến đổi Z phía hai phía khác Có thể thấy được, dãy nhân quả, tính chất trễ biến đổi Z phía hai phía Y ( z ) = z + 1z + z 2.2.2b Tính chất vượt trước biến...
 • 7
 • 727
 • 9

Các tính chất của ngôn ngữ chính qui

Các tính chất của ngôn ngữ chính qui

Điện - Điện tử

... Chương Các tính chất ngơn ngữ qui 4.1 Tính đóng ngơn ngữ qui 4.2 Các câu hỏi ngơn ngữ qui 4.3 Nhận biết ngơn ngữ khơng qui Trang 131 Lý thuyết Ơtơmát & NNHT - Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin Tính đóng ... CM tính đóng phép giao ta có hai cách sau Cách thứ Dựa vào qui tắc De Morgan ta có L1 I L2 = L1 I L2 = L1 U L2 Dựa vào tính đóng phép bù phép hội vừa chứng minh ta suy tính đóng phép giao Cách ... Chứng minh Để chứng minh tính đóng phép hiệu dựa vào qui tắc tập hợp ta có: L1 - L2 = L1 ∩ L2 Dựa vào tính đóng phép bù phép giao chứng minh, suy tính đóng cho phép hiệu Tính đóng phép nghịch đảo...
 • 27
 • 955
 • 1

Các tính chất của NNPNC

Các tính chất của NNPNC

Điện - Điện tử

... Chương Các tính chất NNPNC 8.1 Hai bổ đề bơm 8.2 Tính đóng giải thuật định cho NNPNC Trang 269 Lý thuyết Ơtơmát & NNHT - Khoa ... suy T phải có đường từ gốc tới có chiều dài ≥ k+1 a Trang 271 Lý thuyết Ơtơmát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Chứng minh (tt) Xét đường Trên đường có ≥ k+2 phần tử Nếu khơng tính nốt kí hiệu ... Nghệ Thông Tin Bổ đề bơm cho ngôn ngữ tuyến tính Định nghĩa 8.1 Một NNPNC L gọi tuyến tính ∃ VPPNC tuyến tính G cho L = L(G) Định lý 8.2 Cho L NN tuyến tính vơ hạn, tồn số nguyên dương m cho chuỗi...
 • 18
 • 558
 • 1

Laser và các tính chất của laser, ứng dụng mới nhất của tia laser

Laser và các tính chất của laser, ứng dụng mới nhất của tia laser

Khoa học tự nhiên

... nghiên cứu cách cụ thể Laser ánh sáng đặc biệt có nhiều tính chất cơng dụng hẳn ánh sáng thông thường khác Hiện người ta dựa váo tính chất cơng dụng để ứng dụng nhiều lĩnh vực khác Vậy tính chất ứng ... nghiờn cu: Tính chất, ứng dụng ứng dơng míi nhÊt cđa tia laser ” Hồ Phi Cường - Lớp CH16 Quang học Tiểu luận vật lý Laser Chương I CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHÙM TIA LASER Mặc dầu laser có chất sóng ... độ áp suất cực cao, vật chất ở trạng thái plasma Chỉ có số hành tinh tối vật chất phân tán thiên hà tìm thấy chất rắn, chất lỏng chất khí Ngay xung quanh thường gặp vật chất trạng thái plasma...
 • 21
 • 6,614
 • 9

Nghiên cứu biểu hiện gen Trehalase tái tổ hợp ở E.coli và xác định các tính chất của enzyme

Nghiên cứu biểu hiện gen Trehalase tái tổ hợp ở E.coli và xác định các tính chất của enzyme

Công nghệ - Môi trường

... phẩm: chất làm đặc, chất thơm, chất tạo ngọt, chất tạo chua… việc cải thiện đặc tính enzyme tính đặc hiệu tính chịu nhiệt sở để sản xuất chế phẩm enzyme thích hợp mơi trường đặc hiệu - Cải thiện chất ... học Đường Trehalose có nhiều đặc tính sinh học đáng q, có hương vị tính chất hóa lý tương tự đường kính nên sử dụng thay đường kính sản xuất loại thực phẩm chứa đường kẹo, bánh bột dinh dưỡng trẻ ... triển vọng ngành enzyme học: - Tổng hợp enzyme nhân tạo: chất có hoạt tính tương tự enzyme tổng hợp đường nhân tạo thiết kế tổng hợp chất gắn Khoa Công Nghệ Sinh Học 12 Vũ Thị Hằng - 0604 Khóa...
 • 33
 • 612
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của cảm biến nhạy hơi cồn trên cơ sở vật liệu oxit perovskit

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của cảm biến nhạy hơi cồn trên cơ sở vật liệu oxit perovskit

Công nghệ - Môi trường

... theo hai cách: (a) hấp phụ vật lý (b) hấp phụ hóa học Trong mơ hình Lennard-Jones, lượng hệ bao gồm chất hấp phụ chất bị hấp phụ biểu diễn dạng hàm phụ thuộc vào khoảng cách chất hấp phụ chất bị ... nguyên tắc bản, phản ứng chất khí -chất rắn, thiết kế cảm biến đặc trưng cảm biến 2.1 Các phản ứng khí -chất rắn chế cảm biến dẫn bề mặt 2.1.1 Hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học Các nguyên tử phân tử ... VẬT LIỆU OXIT PEROVSKIT VÀ HIỆU ỨNG XÚC TÁC  Các chất xúc tác sử dụng cơng nghiệp hóa chất đại phần lớn dựa oxit kim loại phức hợp Trong đó, oxit phức hợp kiểu perovskit ABO3 bật Sự đa dạng tính chất oxit đặc trưng 90%...
 • 155
 • 596
 • 0

Nghiên cứu phương pháp đánh giá các tính chất của Des

Nghiên cứu phương pháp đánh giá các tính chất của Des

Công nghệ thông tin

... pháp đánh giá tính chất DES 28 Nghiên cứu, thực số test để đánh giá độ an toàn DES Để đánh giá độ an toàn DES ta kiểm tra tính chất DES, thoả mãn điều kiện kết luận an toàn Các tính chất là: - Số ... an toàn ngợc lại; phơng pháp đánh giá tính chất kiểm tra tính chất DES, thoả mãn điều kiện nói an toàn ngợc lại Và sâu nghiên cứu phơng pháp đánh giá tính chất DES Nghiên cứu, thực số test để ... DES phơng pháp lợng sai công DES vòng phơng pháp đánh giá tính chất DES Và đề tài sâu nghiên cứu phơng pháp đánh giá tính chất DES tính chất: - Số trung bình bit thay ®ỉi thay ®ỉi mét bit vµo...
 • 40
 • 319
 • 0

Bài thực hành về các tính chất của Halogen

Bài thực hành về các tính chất của Halogen

Hóa học

... HNO3 Không có khí : NaNO3 Các bước tiến hành giải tập thực nghiệm nhận biết Giải lý thuyết: - Phân loại chất cần nhận biết: loại chất, tính chất đặc trưng - Lựa chọn chất dùng để nhận biết, dự ... chÊt cđa c¸c chÊt cần nhận biết - Các hóa chất dùng để nhận biết - Trình tự tiến hành thí nghiệm, dự đoán tượng xảy - Các kết luận chất nhận biết từ tượng dự đoán - Các dụng cụ thí nghiệm cần dùng ... Trình bày kết giải: theo trình tự nhận chất - Chọn chất cần dùng để nhận biết (thuốc thử) - cách tiến hành thí nghiƯm - HiƯn t­ỵng - nhËn xÐt - kÕt ln chất nhận, viết PTPƯ ...
 • 16
 • 3,017
 • 4

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của sét hữu cơ đến các TÍNH CHẤT của EPOXY

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của sét hữu cơ đến các TÍNH CHẤT của EPOXY

Công nghệ thông tin

... dụng phát triển tính chất ưu việt pha composite cần chế tạo Tính chất composite chịu ảnh hưởng pha cộng đơn tính chất chúng đứng riêng rẽ mà chọn lấy tính chất tốt phát huy thêm Các pha composite ... styren LFRP (chất khơi mào phản ứng trùng hợp gốc tự sống) làm chất biến tính cho sét [4] Các tác nhân hữu thường sử dụng để biến tính MMT giới thiệu bảng 1.2: 13 Bảng 1.2: Các chất hữu dùng ... 1.1.1.2 Tính chất Bentonite thể số tính chất đặc trưng sau: - Tính trương nở: tính trương nở bentonite hấp thụ nước hay tiếp xúc với nước, phân tử nước xâm nhập vào bên lớp, làm khoảng cách tăng...
 • 51
 • 427
 • 0

Các tính chất của khí tự nhiên và khí đồng hành

Các tính chất của khí tự nhiên và khí đồng hành

Hóa học - Dầu khí

... điểm này, tính chất lỏng trở thành đồng Đối với đơn chất, điểm tới hạn đợc định nghĩa điểm mà phía nó, pha lỏng tồn nh pha độc lập Nói cách khác, phía điểm tới hạn khí bị hoá lỏng cách nén áp ... chúng có đại lợng rút gọn thứ ba nh Các chất tuân theo định luật trạng thái tơng hợp đợc gọi chất tơng tự mặt nhiệt động học Trên sở định luật xác định tính chất chÊt nÕu biÕt tÝnh chÊt cđa chÊt ... giá trị lớn Tính toán điểm sơng vốn đ xác so với tính toán điểm bọt, thực tế khí gầy, chứa cấu tử nặng, sai số phép tính lớn II.7.3 Tính thành phần lỏng bên đờng bao pha Mục đích phép tính để xác...
 • 36
 • 915
 • 0

Các dạng hội tụ của dãy suy rộng các đại lượng ngẫu nhiên và các tính chất của martingale nhiều chỉ số

Các dạng hội tụ của dãy suy rộng các đại lượng ngẫu nhiên và các tính chất của martingale nhiều chỉ số

Kỹ thuật

... thiệu tiết mối quan hệ loại martingale đợc nghiên cứu tiết tiết nghiên cứu tính chất martingale hai số Tiết giới thiệu tính chất martingale trờng hợp hai số luật mạnh số lớn martingale hai số không ... Luận văn thực đợc: - Xây dựng đợc định nghĩa tính chất dạng hội tụ dãy suy rộng đại lợng ngẫu nhiên nh mối quan hệ chúng - Mở rộng đợc số định nghĩa tính chất martingales chØ sè thµnh martingales ... ⊂ , nên theo tính chất kỳ vọng có điều kiÖn ta cã X m = E ( X m +1 Fm ) = E ( E ( X m +2 Fm +1 ) Fm ) = E ( X m +2 Fm ) X m = E( X n tiếp tục nh thế, ta thu đợc Fm ), m n 1.4.3 Các bất đẳng...
 • 40
 • 772
 • 0

Nghiên cứu các tính chất của chất điện môi

Nghiên cứu các tính chất của chất điện môi

Kỹ thuật

... nghiên cứu tính chất chất điện môi làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tính chất chất điện môi nhằm mục đích phát chất chất điện môi Từ biết đợc khả ứng dụng chất điện ... điện trờng chất điện môi Khái niệm chất điện môi Các chất điện môi chất không dẫn điện Khác với kim loại chất điện phân chúng hạt điện tích dịch chuyển đợc khoảng cách đáng kể Các chất điện môi ... nghiên cứu Nghiên cứu tính chất chất điện môi biến đổi đặt điện trờng Giả thiết khoa học Nếu đề tài nghiên cứu thành công giúp hiểu biết lĩnh vực Vật lý chất rắn tính chất chất điện môi Kháo luận...
 • 54
 • 653
 • 0

Xem thêm