các nghiên cứu về ô nhiễm môi trường

các bảng biểu và các hình ảnh về ô nhiễm môi trường quận 4

các bảng biểu và các hình ảnh về ô nhiễm môi trường quận 4

Công nghệ - Môi trường

... 199 phường 8 9Lô H, lô J cư xá Hoàng Diệu phường 8 444 Nguyễn Văn Danh 1 25 Đường Hoàng Diệu phường 5 9Lô D Cư Xá Vĩnh Hội 14Lô C Cư Xá Vĩnh Hội 15Lô F Cư Xá Vĩnh Hội 16Lô E Cư Xá Vĩnh Hội ... Trần Hiền Tài 1 59 Hẻm 92/17 + 92/15 Tôn Thất Thuyết phường15162Chợ 200 phường 15 80 Trường Nguyễn Trường Tộ phường 16 Trường Kỹ Thuật Hải Quân phường 18 Trường Quang Trung phường 325 Trần ... Xuyến1 28 Chung cư lô C1+C2+C3 Tân Vĩnh phường 6 230GVHD : Th.S . Vũ Hải Yến Trang 6 SVTH : Trần Bá Luận Nghiên Cứu Và Đề Xuất Các Giải Pháp Thu Gom – Vận Chuyển Nhằm Phục Vụ Công Tác Phân Loại...
 • 13
 • 1,797
 • 0

Tài liệu về ô nhiễm môi trường

Tài liệu về ô nhiễm môi trường

Môi trường

... xác định các thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5939 - 1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍTIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ 1. ... và xe chuyên dụng.. Ô nhiễm môi trường Đề tài: “xi măng” (khí thải)I Mở đầu Xi măng là một trong những ngành công nghiệp được hình thành sớm nhất nước ta (cùng với các ngành than, dệt, ... trong không khí xung quanh.1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.2. Giá trị giới hạnGiá trị giới hạn các thông số...
 • 9
 • 10,535
 • 36

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất Việt Nam những năm gần đây

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất ở Việt Nam những năm gần đây

Kinh tế - Thương mại

... sản phẩm hoá chất là: ô nhiễm môi trờng do chất thải rắn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm do hoá chất tồn d trong môi trờng trong khuôn khổ đề tài, chỉ đề cập tới ô nhiễm môi trờng do chất thải ... trạng ô nhiễm môi trờng và một số khuyến nghị.Kết cấu đề tài bao gồm:Phần mở đầuI/ Công nghiệp đối với vấn đề ô nhiễm môi trờng I.1. Ô nhiễm môi trờng trong hoạt động công nghiệp I.2. Công ... thông tin.- Các chính sách hỗ trợ về tài chính, nghiên cứu công nghệ, môi tr-ờng, chuyển giao và hỗ trợ công nghệ.- Phát triển dịch vụ t vấn nghiên cứu. III.2. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm...
 • 28
 • 5,796
 • 9

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Khoa học xã hội

... hội …1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường :" ;Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường& quot;.11.3.7.1/ Ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí là ... nghiệp, nông nghiệp, giao thông vào môi trường nước.Theo bản chất các tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân ra các loại ô nhiễm nước: Ô nhiễm vô cơ, hữu cơ, ô nhiễm hoá chất, ô nhiễm sinh học, ô nhiễm ... độ1.3.3/ Ý thức1.3.4/ Hành vi1.3.5/ ô thị1.3.6/ Môi trường 1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường 1.3.7.1/ Ô nhiễm không khí1.3.7.2/ Ô nhiễm môi trường đất 1.3.7.3/ Ô nhiễm nước 1.3.8/ Rác thải( chất thải)1.3.9/...
 • 179
 • 5,707
 • 19

Báo cáo tham luận việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lí ô nhiễm công nghiệp tại TP HCM

Báo cáo tham luận việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lí ô nhiễm công nghiệp tại TP HCM

Tài liệu khác

... gây ô nhiễm môi trường tính đến cuối năm 2006 là 1402 địa điểm của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cần phải giải quyết. Phổ biến các quy hoạch và thông tin về các cụm công nghiệp – khu công ... cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong quá trình triển khai Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố điều tra khảo sát lên danh sách các đơn ... Một số doanh nghiệp trông chờ, ỷ lại Nhà nước.  Các cơ quan quản lý về môi trường chưa có biện pháp xử lý triệt. Các dự án đầu tư mới đều có sự thẩm định về môi trường, nhưng dự án đi...
 • 34
 • 3,143
 • 8

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

Báo cáo khoa học

... ư ể ầ ổ1.3. Các khái ni m :ệ1.3.1/ Nh n th c:ậ ứ321.3.4/ Hành vi1.3.5/ ô thị1.3.6/ Môi tr ngườ1.3.7/ Ô nhi m ễ Môi tr ng ườ 1.3.7.1/ Ô nhi m không khíễ1.3.7.2/ Ô nhi m môi tr ng đ t ... tiêu chu n môi tr ngạ ẩ ườ .1.3.13. Qu n lý môi tr ng.ả ườTheo Lê Văn Khoa, sách “Khoa h c môi tr ng”, Nhà Xu t B n Giáo D c,2000.ọ ườ ấ ả ụ"Qu n lý môi tr ng là t ng h p các bi n pháp, ... ch y u d n đ n ô nhi m môi tr ng.ươ ữ ủ ế ẫ ế ễ ườ Nghiên c u cho th y, r t nhi u ng i dân quan tâm đ n v n đ môi ấ ấ ề ườ ế ấ ề tr ng và nh n th c đ c t m quan tr ng c a môi tr ng đ i v...
 • 183
 • 1,726
 • 5

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Công nghệ - Môi trường

... bản về môi trờng:I.1. Môi trờng:I. 2. Ô nhiễm môi trờng:I.3. Tiêu chuẩn môi trờng:II. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trờngII.1. Khái niệm về chất thải:II.1.1. Chất thải:II.1.2. Chất gây ô nhiễm: II.2. ... nhận xét về các biện pháp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trờng mà công tyđang áp dụng nh sau:I.4.1. Biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trờng không khí: Các biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trờng không khí ... thải rắn tới môi trờng và sức khoẻ con ngời:II.2.4.1. Ô nhiễm môi trờng không khí: II.2.4.2. Ô nhiễm môi trờng nớc: II.2.4.1. Ô nhiễm môi trờng đất:III. Các biện pháp quản lý môi trờng:III.1....
 • 61
 • 2,081
 • 2

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Công nghệ - Môi trường

... đến 30/12/1993 34" ;Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường& quot;.11.3.7.1/ Ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí là sự có mặt một ... làm căn cứ để quản lý môi trường& quot;. 3Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong chất thải ... (sở giao thông công chánh, sở tài nguyên môi trường ).Kết quả nghiên cứu cho thấy, vấn đề môi trường rất được người dân quan tâm. Đa số người dân có nhận thức tốt về việc ô nhiễm môi trường do...
 • 163
 • 2,824
 • 10

TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG và XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG và XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

Công nghệ - Môi trường

... PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAYNỘI DUNG CHÍNH :-Khái niệm ô nhiễm môi trường -Các dạng ô nhiễm môi trường -Các biện pháp xử lý môi trường hiện nay-Trong ... trình bày cụ thể về vấn đề ô nhiễm môi trường nướcI.Khái niệm và nguyên nhân:- Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất của môi trường vi phạm tiêuchuẩn môi trường. Chất ô nhiễm là những ... tố làm cho môi trường trởnên độc hại.-Thông thường tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mực, giới hạn chophép được quy định dùng làm căn cứ để quản lí môi trường. -Sự ô nhiễm môi trường có...
 • 13
 • 2,092
 • 1

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất Việt Nam

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất ở Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... sản phẩm hoá chất là: ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm do hoá chất tồn dư trong môi trường trong khuôn khổ đề tài, chỉ đề cập tới ô nhiễm môi trường do chất thải ... trạng ô nhiễm môi trường và một số khuyến nghị.Kết cấu đề tài bao gồm:Phần mở đầuI/ Công nghiệp đối với vấn đề ô nhiễm môi trường I.1. Ô nhiễm môi trường trong hoạt động công nghiệp I.2. Công ... thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất của công nghiệp hoá chất.III.1. Những giải pháp vĩ mô bảo vệ môi trường và giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của công nghiệp đến môi trường. III.2....
 • 30
 • 3,014
 • 11

Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường nước

Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường nước

Sinh học

... Đối với các nguồn ô nhiễm không xác định địa điểm của nứơc ( chủ yếu là nông nghiệp)Đối với nguồn ô nhiễm đã đựợc xác định địa điểm thì có các giải pháp Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚCDANH ... công nghiệp tập trung là rất lớn Tình trạng ô nhiễm nước nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp.  Ngoài ra biển nước ta cũng bị ô nhiễm khá nặng nề, vì nó nhận các chất gây ô nhiễm ... trạng ô nhiễm nước1.Thực trạng Tình trạng ô nhiễm nước là vấn đề rất đáng lo ngại.  Tốc độ công nghiệp hoá và ô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số. Mức độ ô nhiễm nước các khu công...
 • 40
 • 4,823
 • 32

Tìm hiểu về Ô nhiễm môi trường nước

Tìm hiểu về Ô nhiễm môi trường nước

Sinh học

... hại tới thực vật và động vật, đến các môi trường xung quanh, đến sức khoẻ con người Đối với các công trình kiến trúc  Ô nhiễm không khí ăn mòn các công trình kiến trúc bằng đá, kim loại… ... đồng lúa, những khu nuôi gia súc và những bãi rác chôn dưới đất , không xử lý đúng kỹ thuật. Ô nhiễm không khí là gì ? Ô nhiễm không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi ... chất gây ô nhiễm có thể được tẩy rửa khoiû không khí do các hoạt động tự nhiên như mưa, tuyết. Các chất khí hoà tan trong môi trường nước được hấp thụ và di chuyển theo mưa. MƯA Ô nhiễm...
 • 54
 • 2,113
 • 7

Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc

Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc

Tư liệu khác

... vệ môi trường. Nxb Xây dựngBộ khoa học công nghệ môi trường – Cục môi trừơng , 2000 . 200 câu hỏi về môi trừơng. Hà Nội Ô nhiễm môi trường các kênh rạch ngày càng tăng, Nguyễn Phan Toàn . ... I.2 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC“ Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con ngừơi, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi ... tăng dân số. Mức độ ô nhiễm nước các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn Tình trạng ô nhiễm nước nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp.  Ngoài...
 • 36
 • 1,378
 • 2

Tranh ảnh về Ô nhiễm môi trường

Tranh ảnh về Ô nhiễm môi trường

Địa lý

... hạt nhân Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khíNguyên nhân từ hoạt động kinh tế - xã hộiNguyên nhân từ các hiện tượng tự nhiên Chất thải công nghiệp Bệnh do ô nhiễm môi trường :Hậu ... nhiễm môi trường :Hậu quả với con ngườiBệnh về hô hấpUng thư da Lỗ thủng tầng ô zônBăng tan 2 đầu cựcNgập do triều cường Hậu quả với môi trường R¸c th¶i sinh ho¹tThuốc bảo vệ thực ... cựcLỗ thủng tầng ô dôn vùng cực Thuỷ triều đenHậu quả váng dầu và cách khắc phục Sử dụng năng lượng sạch Khí thải nhà máy công nghiệpKhí thải các phương tiện giao thôngNhà máy điện...
 • 27
 • 1,679
 • 3

Tài liệu Đề tài " Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt " pptx

Tài liệu Đề tài

Báo cáo khoa học

... hội …1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường :" ;Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường& quot;.11.3.7.1/ Ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí là ... hội1.3. Các khái niệm 1.3.1/ Nhận thức1.3.2/ Thái độ1.3.3/ Ý thức1.3.4/ Hành vi1.3.5/ ô thị1.3.6/ Môi trường 1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường 1.3.7.1/ Ô nhiễm không khí1.3.7.2/ Ô nhiễm môi trường ... (sở giao thông công chánh, sở tài nguyên môi trường ).Kết quả nghiên cứu cho thấy, vấn đề môi trường rất được người dân quantâm. Đa số người dân có nhận thức tốt về việc ô nhiễm môi trường do...
 • 179
 • 2,159
 • 10

Xem thêm