các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2d

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... cung tròn (arc), đờng tròn (circle) hình chữ nhật vẽ bằng lệnh LINE gồm 4 đối tợng. Các lệnh vẽ tạo nên các đối tợng. Thông thờng tên các lệnh vẽ trùng với đối tợng mà nó tạo nên (TA). 2.2. Lnh ... DrawSử dụng lệnh ARC để vẽ cung tròn. Trong quá trình vẽ ta thể sử dụng các ph ơng thức truy bắt điểm, các ph ơng pháp nhập toạ độ để xác định các điểm. các ph ơng pháp vẽ cung tròn ... i t ng v 2D ca AutoCAD Thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ đợc gọi là đối tợng (object hoặc entity). Đối tợng vẽ thể là hình đơn (point, line, arc, circle, ray ) không thể dùng lệnh Explode...
 • 8
 • 46,601
 • 1,605

Một số lệnh tắt bản trong autocad

Một số lệnh tắt cơ bản trong autocad

Cơ khí - Chế tạo máy

... ở các dạng khác vào 1 file bản vẽ AutoCad 64. -IM -IMAGE Hiệu chỉnh hình ảnh đà chèn65. IMP IMPORTHiển thị hộp thoại cho phép nhập các dạng file khác vào AutoCad 66. IN INTERSECTTạo ra các ... các cổng xem105.RE REGEN Tạo lại bản vẽcác cổng xem hiện hành106.REA REGENALL Tạo lại bản vẽ và làm sáng lại tất cả các cổng xem107.REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật108.REG REGIONTạo ... khiển các tham chiếu ngoại vào các file bản vẽ 152.Z ZOOMTăng hay giảm kích thớc của các đối tợng trong cổng xem hiện hành6đợc tạo ra với Dtext, text, Mtext125.SPL SPLINE Tạo ra ẳ cung;vẽ...
 • 6
 • 5,173
 • 177

Các lý luận bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC

Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC

Kế toán

... bảo hiểm hàng hóa XNK trong nề kinh tế nhất là trong giai đoạn nền kinh tế mở cửa. Trong quá trình học các môn chuyên ngành bảo hiểm, em đà chọn đề tài : Các lý luận bản trong bảo hiểm hàng ... thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển. 61. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 62. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK. 10III. Trách nhiệm của các bên liên quan trong ... khiến các nhà XNK nghi ngờ khả năng của các nhà bảo hiểm Việt Nam.Cho nên, để cạnh tranh đợc các công ty bảo hiểm phải tự tìm ra sự thay đổi mang tính đột biến trong hoạt động của mình. Cải cách...
 • 36
 • 781
 • 7

Các thao tác bản trong lập trình socket trên windows

Các thao tác cơ bản trong lập trình socket trên windows

Hệ điều hành

... CNTTBÀI THỰC HÀNH SỐ 4 Các thao tác bản trong lập trình socket trên windowsYêu cầu thực hành: Viết các chương trình thực hành các lệnh trong bài thực hành này. Tham khảo các chương trình mẫu ... viện Winsock trước khi thực hiện các thao tác khácint WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData);* Các tham số• wVersionRequested: [in] phiên bản của thư viện Winsock cần phải ... phiên bản chính, byte cao chỉ số phiên bản phụ. Giá trị này thể được chỉ định rõ (0x0202) hoặc dùng macro MAKEWORD(2,2).• lpWSAData: [out] thông tin về thư viện Winsock đã được khởi động, trong...
 • 13
 • 2,983
 • 32

Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng (2).doc

Các vấn đề cơ bản trong chăm sóc khách hàng (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... hàng.Chăm sóc khách hàng ? Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng? Yếu tố nào quan trọng nhất? Tại sao? Chăm sóc khách hàng thể được định nghĩa là: Phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn ... của khách hàng gây ra sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp và đưa đến cho khách hàng sự lự chọn. chế trên ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp: • Các DN phụ thuộc hoàn tòan vào việc bán ... Câu hỏi lý thuyết ( 4 điểm )Câu 1- ( 01 điểm ) Khách hàng là gì? Chăm sóc khách hàng ? Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng? Yếu tố nào quan trọng nhất? Tại sao?Trả lời:Khách hàng là...
 • 5
 • 2,111
 • 9

Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng.doc

Các vấn đề cơ bản trong chăm sóc khách hàng.doc

Tài chính - Ngân hàng

... hàng.Chăm sóc khách hàng ? Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng? Yếu tố nào quan trọng nhất? Tại sao? Chăm sóc khách hàng thể được định nghĩa là: Phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn ... của khách hàng gây ra sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp và đưa đến cho khách hàng sự lự chọn. chế trên ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp: • Các DN phụ thuộc hoàn tòan vào việc bán ... Câu hỏi lý thuyết ( 4 điểm )Câu 1- ( 01 điểm ) Khách hàng là gì? Chăm sóc khách hàng ? Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng? Yếu tố nào quan trọng nhất? Tại sao?Trả lời:Khách hàng là...
 • 5
 • 1,761
 • 8

các bí quyết bản trong đầu tư cổ phiếu.doc

các bí quyết cơ bản trong đầu tư cổ phiếu.doc

Quản trị kinh doanh

... mạnh thật sự trong kinh doanh. Hãy tìm những công ty hàng “tấn” tiền mặt luân chuyển. Thậm chí, trong giai đoạn xấu nhất, việc nhiều tiền mặt cũng tạo ra những hội. Các công ty khi ... Bằng cách tái đầu tư cổ tức, bạn kiếm ra được nhiều tiền và nhận ra sức mạnh của sự sinh sôi một cách tự động. Tái đầu tư các cổ tức nâng danh mục thu nhập từ đầu tư cổ phiếu của bạn lên bằng cách ... ty trên trong vòng hơn 25 năm, số tiền mà bạn trong tay lên tới gần 600.000 đô-la. Đó là bạn còn chưa cần đầu tư thêm bất kể một đồng nào khác nữa.Vậy thì nếu bây giờ, bạn trong tay...
 • 5
 • 451
 • 4

CÁC NGUYÊN TẮC BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Cao đẳng - Đại học

... + Các quan quyền lực nhà nước những quyền hạn nhất định trong việc thành lập, thay đổi, bãi bỏ các quan hành chính nhà nước cùng cấp. + Trong hoạt động, các quan hành ... với tư cách tổ chức chuyên môn vì thế cũng rất cần thiết như sự kiểm tra, giám sát từ phía các qaun nhà nước tương ứng, các tổ chức xã hội và công CHƯƠNG 3: CÁC NGUYÊN TẮC BẢN TRONG QUẢN ... cấp quan, hoặc một vài cấp quan. Cấp trên không phải lúc nào cũng thực hiện được một số chức năng một cách hiệu quả như cấp dưới. - Sự hướng về sở Hướng về sở là việc các cơ...
 • 4
 • 7,966
 • 199

Các nguyên lý bản trong cấp cứu và hồi sức

Các nguyên lý cơ bản trong cấp cứu và hồi sức

Y học thưởng thức

... kiến thức, tham dự và cộng tác với các chuyên khoa khác.cộng tác với các chuyên khoa khác.CÁC NGUYÊN LÝ BẢN CÁC NGUYÊN LÝ BẢN TRONG CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TRONG CẤP CỨU VÀ HỒI SỨCTs.Bs Đỗ ... lọc máu ĐM-TM, đặt bóng ĐMC mạc, lọc máu ĐM-TM, đặt bóng ĐMC NGUYÊN LÝ BẢN NGUYÊN LÝ BẢN TRONG CẤP CỨU - HỒI SỨC TRONG CẤP CỨU - HỒI SỨC Nhanh chóng:Nhanh chóng:Kiểm traKiểm traPhát ... cao trình độ và khả năng xử trí hiệu quả các Được nâng cao trình độ và khả năng xử trí hiệu quả các tình huống trong khoa HSTC.tình huống trong khoa HSTC.Phải > 50% thời gian...
 • 21
 • 854
 • 5

Các phương pháp bản trong sản xuất khí

Các phương pháp cơ bản trong sản xuất cơ khí

Cơ khí - Chế tạo máy

... CÁÁC PHC PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁÁPPCÔNG NGHCÔNG NGHỆỆ B BẢẢN TRONG N TRONG SSẢẢN XUN XUẤẤT T CƠ KHCƠ KHÍÍGeneral Mechanical EngineeringGeneral Mechanical Engineering4.014.01HCM ... SSảảnnxuxuấấttChuChuẩẩnnbbịịvvààkikiểểmmtratravvậậttliliệệuuChChếếttạạoophôiphôi(( trong trongmmộộttssốốtrưtrườờngnghhợợppphôiphôillààssảảnnphphẩẩmm))GiaGiacôngcông cơ cơĐoĐolưlườờngng, ... ttốốccđđộộngunguộộiinhanhnhanhllààmmứứngngsusuấấttdưdưbênbên trong trongvvậậttđđúúccllớớnn, , gâygâybibiếếnnddạạngng, , ddễễnnứứttV....
 • 16
 • 1,065
 • 6

Các quá trình bản trong chế biến thực phẩm

Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm

Nông - Lâm - Ngư

... đổi•Chất dinh dưỡng•Nước• Các hợp chất • Các sản phẩm trao đổi chất•Chất bổ xung•Chất nhiễm•Phân giải, thủy phân• Các phản ứng cộng• Các phản ứng oxi hóa• Các phản ứng trao đổi, trung ... học•Hóa sinh•Sinh học•Cảm quan Thiết bị lắng 2 .Các phương pháp và quá trình trong CNTPb. Phân loại các quá trình công nghệ:• Quá trình học( Phân chia phân loại, nghiền, nén ép, Trộn, ... tính chất khí động học•Phân loại theo tính chất từ tính 2 .Các phương pháp và quá trình trong CNTP•2 .Các phương pháp và quá trình trong CNTP: PP gia công:Vật liệu biến đổi nhưng chưa đạt trạng...
 • 146
 • 3,307
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: đặc điểm của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường khái quát chung tình hình kinh tế xã hội sau đổi mới ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc trong cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng ở việt nam và sự thay đổi vai trò của nsnn đánh giá thực trạng ngân sách nhà nước ở việt nam giai đoạn 1996 2005 nguyên tắc chi ngân sách nhà nước bồi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước bồi dưỡng nguồn thu và nguyên tắc chi ngân sách nhà nước chức năng vai trò của ngân sách nhà nƣớc khái niệm đặc điểm và nội dung của ngân sách nhà nước lý luận chung về vai trò của ngân sách nhà nước chuẩn bị những điều kiện tiền đề tham gia thị trường chứng khoán hút vốn đầu tư tăng khả năng sinh lời đảm bảo an toàn tài chính xây dựng hình ảnh thương hiệu acsoft của viện tin học doanh nghiệp xây dựng hệ thống phân phối khoa học những thách thức thời cơ và định hƣớng phát triển của viện tin học doanh nghiệp iii một số giải pháp nâng cao năng lực cạnhtranh phần mềm kế toán acsoft của viện tin học doanh nghiệp đánh giá tổng hợp thực trạng năng lực cạnh tranh nguyên nhân vànhững tồn tại