các kiến nghị liên quan đến môi trường pháp lý và chính sách

Luận văn:Phương hướng phát triển ngân hàng Thương Mại cổ phần trong tiến trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam pptx

Luận văn:Phương hướng phát triển ngân hàng Thương Mại cổ phần trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam pptx

Tài chính - Ngân hàng

... chiến lược đặc biệt ngân hàng nước ngồi 72 3.3 Các kiến nghị liên quan đến mơi trường pháp sách 72 3.3.1 Hồn thiện khung pháp cho hoạt động ngân hàng có tính khả thi phù hợp cam ... nghiên cứu cho cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực tài ngân hàng - Bốn, đề xuất kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, quan chức sách, mơi trường kinh doanh góp phần tạo mơi trường kinh doanh tốt cho ... tế nhằm tạo khn khổ pháp thuận lợi cho thu hút đầu tư nước ngồi vào Việt Nam Chính phủ Việt Nam ban hành Pháp lệnh Tối huệ quốc đối xử quốc gia, pháp lệnh biện pháp tự vệ, pháp lệnh chống bán...
 • 109
 • 416
 • 2

Chiến lược đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Chiến lược đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Kinh tế

... xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội - Các viết tạp chí khoa học liên quan đến vấn đề ch ất lƣợng đội ngũ cán công chức cụ thể cán lãnh đạo, quản - Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề ... chất lƣợng đội ngũ cán lãnh đạo, quản 17 1.3.1 Các nhân tố khách quan 17 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 22 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 Thiết ... ngũ cán lãnh đạo, quản địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN 1.1 Chiến lƣợc đào...
 • 98
 • 264
 • 1

Thực trạng giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

Mầm non - Tiểu học

... Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2005 – 2008 B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LUẬN CƠ SỞ PHÁP VỀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG ... dạy Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình III Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở luận quản lý, quản giáo dục, quản Nhà trường giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường ... Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nhóm nghiên cứu phương pháp luận Nghiên cứu theo thị, nghị quyết, điều lệ… 4.2 Nhóm nghiên cứu phương pháp thực tiễn Quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến...
 • 23
 • 1,936
 • 17

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở trường đại học phương đông quảng nam

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở trường đại học phương đông quảng nam

Khoa học xã hội

... học, quản tài trường học, nhiệm vụ giáo viên, quản mối quan hệ nhà trường cộng đồng Hoạt động quản nhà trường chịu tác động chủ thể quản bên nhà trường (các quan quản giáo dục cấp ... quản nhà trường thực hiện, bao gồm hoạt động quản bên nhà trường như: Quản giáo viên, quản học sinh, quản trình dạy học, quản sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học, quản ... chủ thể khách thể quản “Ai quản : chủ thể quản Chủ thể quản người tổ chức “Quản ai”, “quản gì?”, “quản việc gì?”: khách thể quản Khách thể quản người, tổ chức, vật...
 • 92
 • 692
 • 4

Tài liệu Tiểu luận - Thực trạng giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước pptx

Tài liệu Tiểu luận - Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước pptx

Báo cáo khoa học

... ĐẦU I DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.1 khách quan .2 B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LUẬN CƠ SỞ PHÁP VỀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ... Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2005 – 2008 B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LUẬN CƠ SỞ PHÁP VỀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG ... dạy Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình III Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở luận quản lý, quản giáo dục, quản Nhà trường giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường...
 • 26
 • 1,164
 • 3

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN

Giáo dục học

... thân đề số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục chọn đề tài : Trong công tác quản trường học nói chung, quản người nói riêng nhiệm vụ quan trọng, ... nghệ thông tin vào dạy học, quan tâm đến công tác kiểm tra, tra chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ cách toàn diện Trong quản thân thường nghiên cứu số vấn đề sau để làm sở luận xây ... tốt chủ trương, đường lối, sách đề - Trong năm qua trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đến nhân cách học sinh - Không có trường hợp giáo viên hay nhân viên trường bị phản ảnh hay khiếu...
 • 32
 • 3,217
 • 28

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Tiểu học

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học

Giáo dục học

... SỞ LUẬN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX: Cơ sở luận: 1.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường ... đất nước hiện Xuất phát từ lí khách quan chủ quan nêu trên, đồng thời qua kiến thức được học tập ở Lớp Trung cấp luận Chính trị Hành vào tình hình thực tế đội ngũ cán ... trách nhiệm cán quản giáo dục Cán bộ quản giáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục Cán bộ quản giáo dục phải không...
 • 33
 • 269
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây

Giáo dục học

... nghiệp Trường Chính trò tỉnh Phú Yên PHẦN B: NỘI DUNG I CƠ SỞ LUẬN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HỊA MỸ TÂY: Cơ sở ḷn: ... nghiệp Trường Chính trò tỉnh Phú Yên CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRƯỜNG CHÍNH TRI TỈNH PHÚ N TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LUẬN CHÍNH TRI - HÀNH CHÍNH ... viên cán quản giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức nâng cao lực chun mơn” GVHD: Lê Nhị Người viết: Nguyễn Anh Thư Trang Tiểu luận tốt nghiệp Trường Chính trò tỉnh Phú Yên + Nghị Hợi nghị lần thứ...
 • 26
 • 343
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Tiểu học_Tiểu luận cuối khóa lớp QLGD

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học_Tiểu luận cuối khóa lớp QLGD

Giáo dục học

... SỞ LUẬN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX: Cơ sở luận: 1.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường ... đất nước hiện Xuất phát từ lí khách quan chủ quan nêu trên, đồng thời qua kiến thức được học tập ở Lớp Trung cấp luận Chính trị Hành vào tình hình thực tế đội ngũ cán ... trách nhiệm cán quản giáo dục Cán bộ quản giáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục Cán bộ quản giáo dục phải không...
 • 33
 • 1,515
 • 5

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Giáo dục học

... Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Phương pháp nghiên cứu luận: Phân tích, tổng hợp tài liệu luận văn có liên quan 5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều ... bỏ qua đặc điểm tâm liên quan đến chất, đến nội dung khái niệm khoa học nghiên cứu nhân tố người tâm học giữ vị trí trung tâm Khái quát tài liệu tiếp cận góc độ tâm học, xã hội học nhân ... nghiên cứu với quan, địa phương nước; tham gia vào hàng trăm hội thảo khoa học, nghiên cứu điền dã nước Các văn quy định rõ thời gian, sách hỗ trợ tài chính tạo điều kiện cho cán quản lý, giảng...
 • 76
 • 895
 • 2

SKKN biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở trung tâm GDTX huyện si ma cai

SKKN biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở trung tâm GDTX huyện si ma cai

Giáo dục học

... nghiên cứu khoa học giáo viên cán quản quan tâm Các đề tài tập trung vào việc đổi phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy quản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, ... mới, đưa tiến khoa học vào giảng làm phong phú đa dạng nội dung kiến thức Tham gia đầy đủ vào đợt tập huấn thay sách, bồi dưỡng chuẩn kiến thức kỹ năng, khóa học nâng cao kiến thức Bộ GD&ĐT Sở ... kế hoạch việc đổi phương pháp trình dạy học Thực đặn việc họp tổ chuyên môn cách thiết thực, có hiệu quả, sinh hoạt chuyên đề thảo luận nội dung liên quan đến đổi phương pháp Từng tổ bố trí thời...
 • 11
 • 192
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thanh hóa

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... pháp Điểm giống khái niệm nói cách làm, cách tiến hành, cách giải công việc, vấn đề Còn điểm khác chỗ, biện pháp chủ yếu nhấn mạnh đến cách làm, cách hành động cụ thể, phương pháp nhấn mạnh đến ... Module 2: Lãnh đạo quản Bao gồm vấn đề tổng quan khoa học quản quản giáo dục, quản bối cảnh thay đổi, liên hệ vận dụng quản trường phổ thông Module 3: Quản Nhà nước GD&ĐT ... luận để xây dựng sở luận đề tài Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu luận có phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu - Phương pháp khái quát hóa nhận...
 • 105
 • 319
 • 1

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương.docx

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương.docx

Quản trị kinh doanh

... quản Các chương trình kéo dài vài ngày đến vài tháng Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Các chương trình đào tạo riêng biệt nhằm cung cấp thêm kiến thức lĩnh vực tài chính, kế toán, marketing… - Các ... lĩnh vực cạnh tranh thị trường 3.2 Môi trường bên trong: Môi trường bên yếu tố bên tổ chức ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến công tác đào tạo phát triển nguồn Nhân lực Dưới vài yếu tố đặc trưng: ... phương pháp đào tạo tương đối lớn Nhóm phương pháp bao gồm nhiều hình thức như: 4.2.1 Chương trình liên hệ với trường đại học Các trường đại học cung cấp chương trình nâng cao lực quản trị - Các...
 • 81
 • 968
 • 9

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix

Kinh tế - Thương mại

... s hiu bit v tõm xó hi ca ngi lao ng doanh nghip mỡnh Yu t tõm qun cú vai trũ quan trng kinh doanh + Nng lc lónh o v t chc qun lý: bit t chc b mỏy phự hp vi c ch qun lý, bit s dng, phỏt ... cỏn b qun doanh nghip thỡ vic ỏnh giỏ hiu qu o to thỡ cú th lng hoỏ c m ch cú th a mt s ch tiờu ỏnh giỏ nh sau: + Kin thc chuyờn mụn, nghip v: Ngi qun ó hiu sõu sc nhng kin thc lun, thc ... lng nhõn viờn ó tr thnh mt nhng li th cnh tranh quan trng ca doanh nghip Nú giỳp cỏc doanh nghip gii quyt c cỏc t chc, chun b v i ng cỏn b qun lý, chuyờn mụn k cn v giỳp cho doanh nghip phỏt...
 • 89
 • 678
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương I.

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương I.

Quản trị kinh doanh

... s hiu bit v tõm xó hi ca ngi lao ng doanh nghip mỡnh Yu t tõm qun cú vai trũ quan trng kinh doanh + Nng lc lónh o v t chc qun lý: bit t chc b mỏy phự hp vi c ch qun lý, bit s dng, phỏt ... cỏn b qun doanh nghip thỡ vic ỏnh giỏ hiu qu o to thỡ cú th lng hoỏ c m ch cú th a mt s ch tiờu ỏnh giỏ nh sau: + Kin thc chuyờn mụn, nghip v: Ngi qun ó hiu sõu sc nhng kin thc lun, thc ... lng nhõn viờn ó tr thnh mt nhng li th cnh tranh quan trng ca doanh nghip Nú giỳp cỏc doanh nghip gii quyt c cỏc t chc, chun b v i ng cỏn b qun lý, chuyờn mụn k cn v giỳp cho doanh nghip phỏt...
 • 82
 • 531
 • 1

QUẢN VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG

QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG

Quản trị kinh doanh

... Trong quản phải có mục đích, nhiệm vụ hoạt động chung Vậy thấy hệ thống quản gồm có hai hệ liên kết nhau, liên kết chủ thể quản đối tượng quản * Quản giáo dục Quản giáo dục ... liệu luận quản đội ngũ giáo viên, quản việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học - Phân tích nghị quyết, văn quy phạm pháp luật tham khảo công trình nghiên cứu có liên quan Qua ... thủ lĩnh để quản nhóm Vì vậy, quản xuất từ sớm, tồn phát triển đến ngày Hoạt động người ngày đa dạng nên quản đa dạng phong phú Hay “Quản từ Hán Việt ghép “Quản - Quản: Là trông...
 • 74
 • 474
 • 1

Quản việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phủ Giáo ,Bình Dương

Quản lý việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phủ Giáo ,Bình Dương

Thạc sĩ - Cao học

... Trong quản phải có mục đích, nhiệm vụ hoạt động chung Vậy thấy hệ thống quản gồm có hai hệ liên kết nhau, liên kết chủ thể quản đối tượng quản * Quản giáo dục Quản giáo dục ... liệu luận quản đội ngũ giáo viên, quản việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học - Phân tích nghị quyết, văn quy phạm pháp luật tham khảo công trình nghiên cứu có liên quan Qua ... thủ lĩnh để quản nhóm Vì vậy, quản xuất từ sớm, tồn phát triển đến ngày Hoạt động người ngày đa dạng nên quản đa dạng phong phú Hay “Quản từ Hán Việt ghép “Quản - Quản: Là trông...
 • 74
 • 438
 • 0

CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Quản trị kinh doanh

... lãnh đạo, khả quản Các chương trình kéo dài vài ngày đến vài tháng - Các chương trình đào tạo riêng biệt nhằm cung cấp thêm kiến thức lĩnh vực tài chính, kế toán, marketing… - Các chương trình ... lĩnh vực cạnh tranh thị trường 3.2 Môi trường bên trong: Môi trường bên yếu tố bên tổ chức ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến công tác đào tạo phát triển nguồn Nhân lực Dưới vài yếu tốđặc trưng: ... phương pháp đào tạo tương đối lớn Nhóm phương pháp bao gồm nhiều hình thức như: 4.2.1 Chương trình liên hệ với trường đại học Các trường đại học cung cấp chương trình nâng cao lực quản trị - Các...
 • 26
 • 1,710
 • 6

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I

Quản trị kinh doanh

... họ Họ người tiếp thu p dụng kiến thức vào trình quản làm việc Chất lượng, hiệu công tác đào tạo phụ thuộc vào động cơ, trình độ tiếp thu phương pháp đào tạo, đóý thức ộng người học đóng ... tuyển dụng - Cải tiến phương pháp tuyển chọn cách bổ sung vào quy trình tuyển chọn, tuyển dụng phương pháp trắc nghiệm( phương pháp công ty áp dụng) Đây phương pháp tuyển chọn cho kết cao trình ... cao trình độ chuyên môn người lao động tổ chức 3.1 Môi trường bên .6 3.2 Môi trường bên .7 Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 4.1 Đào...
 • 24
 • 376
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I

Quản trị kinh doanh

... tuyn chc nng õy l cỏch b trớc ỏp dng ph bin, hp v phự hp vi cỏc doanh nghip nh nc hot ng ngnh dc hin Theo cỏch b trớ ny Giỏm c cú trỏch nhim qun viu hnh mi hot ng ca cụng ty ng thi trc tip ... qun tr an ton lao ng, cú quyn qun phõn cụng lao ng phũng, nhc nhụn c lnh vc cụng tỏc ca mỡnh Thay th trng phũng trng phũng vng mt Ch chớnh sỏch : Cú nhim v qun lao ng, trin khai thc hin mi ... ng, iu ng lao ng theo k hoch Lao ng tin lng : Cú nhim v qun lýnh biờn lao ng, hp ng lao ng, bo him xó hi Lp k hoch n giỏ tin lng v qun lýqu lng, chi tr lng, thng chớnh xỏc ỳng ngy Theo dừi s lng,...
 • 31
 • 525
 • 0

Xem thêm